Intäktsrapporter för Google Play

Obs! Google Play-partner kan sälja e-böcker i vissa länder eller regioner. De funktioner som beskrivs här är inte tillgängliga i alla länder eller regioner. Just nu kan vissa partner sälja ljudböcker på Play. Google tar för närvarande inte emot nya ljudbokspartner. Kontrollera regelbundet om det finns uppdateringar.

Google genererar en intäktsrapport varje månad för varje enskild betalningsprofil i kontot. Du kan filtrera listan över tillgängliga intäktsrapporter efter år.

Ladda ned intäktsrapporter

 1. Klicka på Rapporter till vänster om du vill se intäktsrapporterna. 
 2. Utöka listan över tillgängliga rapporter per betalningsprofil genom att klicka på nedåtpilen Nedåtpil.
 3. Klicka på Ladda ned Ladda ned vid rapporten du är intresserad av.
Tips! Om du inte kan öppna intäktsrapporterna kontrollerar du att du har åtkomstbehörighet till såväl Analyser och rapporter som Betalningscenter.

Hitta information i intäktsrapporterna

Intäktsrapporterna innehåller följande:

Datum för intäkter

Datumet då utgivaren fick utbetalningen för transaktionen. Om transaktionen är en återbetalning avser datumet den betalning som återbetalningen gäller.

Transaktionsdatum

Transaktionsdatumet.

Id

Ett unikt id-nummer för transaktionen.

Produkt

Uppgift om huruvida transaktionen var ett köp eller en uthyrning.

 • Enskilt köp: En normal försäljning.
 • Uthyrning: En tidsbegränsad uthyrning. Tidsperioden för uthyrningen anges också.

Typ

Transaktionstypen:

 • Försäljning: Boken såldes.
 • Återbetalning: Boken har returnerats och återbetalats.

Förbeställning

Uppgift om huruvida transaktionen gäller en förbeställning.

 • Auktoriserad: Köparen har förbeställt boken, men den har inte levererats ännu. Den här kategorin visas bara i rapporter som genererats före bokens försäljningsdatum.
 • Annullerad: Förbeställningen annullerades före leverans.
 • Uppfylld: Boken förbeställdes och har levererats.
 • Ingen: Ingen förbeställning ingick i transaktionen.

Antal

Antalet böcker i transaktionen. Ett negativt tal innebär att transaktionen har återbetalats.

Primärt ISBN-nummer

Det primära ISBN-numret eller annat id-nummer för boken – föregås av ett enkelt citattecken så att hela ISBN-numret ska visas i kalkylarksprogram.

Förlagsnamn

Mallen som användes för boken när den såldes.

Titel

Bokens titel.

Författare

Bokens författare.

Valuta för ursprungligt listpris

För omvandlade priser: valutan för det ursprungliga listpriset, före valutaomvandlingen. Annars är detta detsamma som Valuta för listpris.

Ursprungligt listpris

För omvandlade priser: det ursprungliga listpriset före valutaomvandlingen. Annars är detta detsamma som Listpris, utan moms.

Valuta för listpris

Valutan för bokens listpris.

Listpris [inklusive moms]

Bokens listpris inklusive moms.

Listpris [exklusive moms]

Bokens listpris exklusive moms.

Försäljningsland

Det land där köparen köpte boken.

Utgivarens intäktsandel

Utgivarens andel av listpriset.

Utgivarens intäkter

De intäkter som utgivaren fått. Ett negativt tal innebär att transaktionen har återbetalats.

Intäkter – valuta

Valutan för utgivarens intäkter.

Intäkter – belopp

Utgivarens nettointäkter från transaktionen. Ett negativt tal innebär att transaktionen har återbetalats.

Valutaomvandlingskurs

Om valutan skiljer mellan intäkter och köp är detta växelkursen mellan de båda valutorna.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
82437
false
false