Intäktsrapporter för Google Play

Google Play-partner kan sälja e-böcker i vissa länder eller regioner. De funktioner som beskrivs här är inte tillgängliga överallt. Just nu är det bara vissa partner som kan sälja ljudböcker på Play. Google tar för närvarande inte emot nya ljudbokspartner, men detta kan komma att ändras. Kom tillbaka senare för uppdateringar.

Google genererar en intäktsrapport varje månad för varje betalningsprofil i ditt konto. Om du vill visa dina intäktsrapporter besöker du betalningscentret och klickar på länken Öppna bredvid betalningsprofilen. En lista över de månader när du har haft intäkter och den totala summan visas. Klicka på länken Ladda ned om du vill ha mer information.

Om du inte kan visa intäktsrapporter kontrollerar du att du har åtkomst för både Statistik och rapporter och Betalningscenter.

Intäktsrapporter innehåller följande information:

Datum för intäkter Datumet när utgivaren har tagit emot betalningen för den här transaktionen. (Om transaktionen var en återbetalning är detta datumet för betalningen som återbetalningen gällde.)
Transaktionsdatum Transaktionsdatumet.
id Ett unikt id-nummer för den här transaktionen.
Produkt Uppgift om huruvida transaktionen var ett köp eller en uthyrning.
  • Enskilt köp: En normal försäljning.
  • Uthyrning: En tidsbegränsad uthyrning. Tidsperioden för uthyrningen anges också.
Typ Transaktionstypen:
  • Försäljning: En bok såldes.
  • Återbetalning: En bok returnerades.
Förbeställning Uppgift om huruvida transaktionen gällde en förbeställning.
  • Auktoriserad: Köparen har förbeställt boken, men den har ännu inte levererats. (Rapporten genererades före försäljningsdatumet.)
  • Annullerad: Förbeställningen annullerades innan den levererades.
  • Slutförd: Boken förbeställdes och har levererats.
  • Ingen: Ingen förbeställning ingick i transaktionen.
Antal Antalet böcker i transaktionen. Detta är en negativ siffra om transaktionen var en återbetalning.
Primärt ISBN-nummer Det primära ISBN-numret eller annat id-nummer för boken – föregås av ett enkelt citattecken så att kalkylarksprogram visar hela ISBN-numret.
Förlagsnamn Namnet på förlaget som sålde boken:
Titel Bokens titel.
Författare Bokens författare.
Valuta för ursprungligt listpris För omvandlade priser: valutan för det ursprungliga listpriset, före valutaomvandlingen. Annars är detta detsamma som Valuta för listpris.
Ursprungligt listpris För omvandlade priser: det ursprungliga listpriset, före valutaomvandlingen. Annars är detta detsamma som Listpris [exklusive moms].
Valuta för listpris Valutan för bokens listpris.
Listpris [inklusive moms] Bokens listpris inklusive moms.
Listpris [exklusive moms] Bokens listpris exklusive eventuell moms.
Försäljningsland Det land där köparen köpte boken.
Utgivarens intäktsandel Utgivarens andel av listpriset.
Utgivarens intäkter De intäkter som utgivaren tjänar. Detta är en negativ siffra om transaktionen var en återbetalning.
Intäkter – valuta Valutan för utgivarens intäkter.
Intäkter – belopp Utgivarens nettointäkter från transaktionen. En negativ siffra för återbetalningar.
Valutaomvandlingskurs Omvandlingskursen mellan olika valutor om valutan för intäkterna och valutan för köpet skiljer sig åt.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
82437
false