Intäktsrapporter för Google Play

Viktigt!

 • Google Play-partners kan sälja e-böcker och ljudböcker i vissa länder och regioner. Funktionerna som beskrivs här är inte tillgängliga i alla länder och regioner.
 • Med förbeställning menas att kunder kan beställa boken, men inte läsa den, före utgivningsdatumet. Kunder som har förbeställt en bok debiteras på utgivningsdatumet och får då åtkomst till den.
 • Google kan inte erbjuda förbeställning i Indien på grund av gällande lagstiftning. Din bok blir tillgänglig i Google Play Butik i Indien från och med försäljningsdatumet.
 • Se till att ditt innehåll följer Googles riktlinjer innan du laddar upp filer. Läs vår innehållspolicy för böcker på Google Play om du planerar att sälja böcker på Google Play.
 • Informationen i försäljningsrapporterna per månad överensstämmer inte alltid med dina månatliga utbetalningar från Google. Gå till Intäktsrapporter för Google Play om du vill se en ekonomisk rapport som överensstämmer med din utbetalning.

Varje månad genererar Google en intäktsrapport för varje enskild betalningsprofil i ditt konto. Detta är den enda rapport som överensstämmer med det utbetalningsbelopp du tar emot varje månad. Transaktions- och översiktsrapporter utgår från datumet för användarens första klick, inte datumet då beställningen expedierades. Du kan filtrera listan över tillgängliga intäktsrapporter efter år.

Ladda ned intäktsrapporter

 1. Klicka på Rapporter till vänster om du vill se intäktsrapporterna. 
 2. Utöka listan över tillgängliga rapporter per betalningsprofil genom att klicka på nedåtpilen Nedåtpil.
 3. Klicka på Ladda ned Ladda ned vid rapporten du är intresserad av.
Tips! Om du inte kommer åt intäktsrapporter bör du kontrollera att du har åtkomsttypen Betalningscenter.

Hitta information i intäktsrapporterna

Intäktsrapporterna innehåller följande:

Datum för intäkter

Datumet då utgivaren fick utbetalningen för transaktionen. Om transaktionen är en återbetalning avser datumet den betalning som återbetalningen gäller.

Transaktionsdatum

Transaktionsdatumet.

Id

Ett unikt id-nummer för transaktionen.

Produkt

Uppgift om huruvida transaktionen var ett köp eller en uthyrning.

 • Enskilt köp: En normal försäljning.
 • Uthyrning: En tidsbegränsad uthyrning. Tidsperioden för uthyrningen anges också.

Typ

Transaktionstypen:

 • Försäljning: Boken såldes.
 • Återbetalning: Boken har returnerats och återbetalats.

Förbeställning

Uppgift om huruvida transaktionen gäller en förbeställning.

 • Auktoriserad: Köparen har förbeställt boken, men den har inte levererats ännu. Den här kategorin visas bara i rapporter som genererats före bokens försäljningsdatum.
 • Annullerad: Förbeställningen annullerades före leverans.
 • Uppfylld: Boken förbeställdes och har levererats.
 • Ingen: Ingen förbeställning ingick i transaktionen.

Antal

Antalet böcker i transaktionen. Ett negativt tal innebär att transaktionen har återbetalats.

Primärt ISBN-nummer

Det primära ISBN-numret eller annat id-nummer för boken – föregås av ett enkelt citattecken så att hela ISBN-numret ska visas i kalkylarksprogram.

Förlagsnamn

Mallen som användes för boken när den såldes.

Titel

Bokens titel.

Författare

Bokens författare.

Valuta för ursprungligt listpris

För omvandlade priser: valutan för det ursprungliga listpriset, före valutaomvandlingen. Annars är detta detsamma som Valuta för listpris.

Ursprungligt listpris

För omvandlade priser: det ursprungliga listpriset före valutaomvandlingen. Annars är detta detsamma som Listpris, utan moms.

Valuta för listpris

Valutan för bokens listpris.

Listpris [inklusive moms]

Bokens listpris inklusive moms.

Listpris [exklusive moms]

Bokens listpris exklusive moms.

Försäljningsland

Det land där köparen köpte boken.

Utgivarens intäktsandel

Utgivarens andel av listpriset.

Utgivarens intäkter

De intäkter som utgivaren fått. Ett negativt tal innebär att transaktionen har återbetalats.

Intäkter – valuta

Valutan för utgivarens intäkter.

Intäkter – belopp

Utgivarens nettointäkter från transaktionen. Ett negativt tal innebär att transaktionen har återbetalats.

Valutaomvandlingskurs

Om valutan skiljer mellan intäkter och köp är detta växelkursen mellan de båda valutorna.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
15663994495702365392
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true