Poročila o zaslužku v Googlu Play

Nekatere funkcije, opisane na tej strani, morda niso na voljo, saj je prodaja knjig v Googlu Play omejena na nekatere države.

Google bo ustvaril mesečno poročilo o zaslužku za vsak plačilni profil v računu. Poročila o zaslužku si ogledate tako, da obiščete Središče za plačila, nato pa poleg plačilnega profila kliknete povezavo Odpri. Prikazal se bo seznam mesecev z zaslužkom, vključno s skupnim zneskom. Če želite več informacij, kliknite povezavo Prenos.

Če si ne morete ogledati poročil o zaslužku, poskrbite, da imate dostop do »Analitičnih podatkov in poročil« ter »Središča za plačila«.

Poročila o zaslužku vsebujejo te podatke:

Datum zaslužka Datum, ko je založnik prejel plačilo za to transakcijo. (Če je šlo pri transakciji za vračilo kupnine, se zaradi vpliva na transakcijo upošteva to kot datum plačila.)
Datum transakcije Datum transakcije.
ID Enolični identifikator za to transakcijo.
Izdelek Ali je šlo pri transakciji za nakup ali izposojo.
  • Enkraten nakup: Normalna prodaja.
  • Izposoja: Izposoja za določen čas. Vključeno bo tudi časovno obdobje izposoje.
Vrsta Vrsta transakcije:
  • Prodaja: Knjiga je bila prodana.
  • Vračilo: Knjiga je bila vrnje.
Prednaročilo Ali se je ta transakcija nanašala na prednaročilo.
  • Odobreno: Kupec je prednaročil knjigo, vendar še ni bila dostavljena. (Poročilo je bilo ustvarjeno pred datumom začetka prodaje.)
  • Odpovedano: Prednaročilo je bilo odpovedano, preden je bila knjiga dostavljena.
  • Obdelano: Knjiga je bila prednaročena in dostavljena.
  • Brez: Transakcija ni vključevala prednaročila.
Količina Število knjig v transakciji. Če je šlo pri transakciji za vračilo, bo ta številka negativna.
Primarna oznaka ISBN Primarna oznaka ISBN ali kateri drugi identifikator za knjigo s predpono v obliki enega vprašaja, ki poskrbi, da programi za preglednice prikažejo celotno oznako ISBN.
Ime kolofona Ime kolofona, pod katerm se je prodala knjiga.
Naslov Naslov knjige.
Avtor Avtor knjige.
Prvotna valuta maloprodajne cene Za pretvorjene cene, valuta maloprodajne cene pred pretvorbo valut. Drugače je isto kot »Valuta maloprodajne cene«.
Prvotna maloprodajna cena Za pretvorjene cene, maloprodajna cena pred pretvorbo valut. Drugače je isto kot »Maloprodajna cena [brez davka]«.
Valuta maloprodajne cene Valuta maloprodajne cene knjige.
Maloprodajna cena [z davkom] Maloprodajna cena knjige z davki.
Maloprodajna cena [brez davka] Maloprodajna cena knjige brez davkov.
Država prodaje Država, kjer je kupec kupil knjigo.
Prihodek založnika v odstotkih Delež založnika pri maloprodajni ceni v odstotkih.
Prihodek založnika Znesek prihodka, ki ga je zaslužil založnik. Če je šlo pri transakciji za vračilo kupnine, bo ta številka negativna.
Valuta zaslužka Valuta zaslužka založnika.
Znesek zaslužka Znesek neto zaslužka založnika pri tej transakciji. Pri vračilih kupnine je negativen.
Valuta menjalnega tečaja Menjalni tečaj med valutama, če se valuta zaslužka in valuta nakupa razlikujeta.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?