Prehľady zárobkov Google Play

Niektoré funkcie opísané na tejto stránke nemusia byť k dispozícii, pretože predaj kníh v službe Google Play je obmedzený na konkrétne krajiny.

Google generuje prehľad mesačných zárobkov pre každý profil platieb v účte. Prehľady zárobkov si môžete zobraziť v Centre platieb. Stačí kliknúť na odkaz Otvoriť vedľa profilu platieb. Zobrazí sa zoznam mesiacov, v ktorých ste mali zárobky, a celková suma zárobkov. Ak chcete zobraziť podrobnejšie údaje, kliknite na odkaz Stiahnuť.

Ak si nemôžete zobraziť prehľady zárobkov, skontrolujte, či máte prístup do oboch častí „Analýzy a prehľady“ a „Centrum platieb“.

Prehľady zárobkov obsahujú nasledujúce údaje:

Dátum zárobkov Dátum platby, ktorú za túto transakciu prijal vydavateľ. (Ak šlo o vrátenie platby, ide o dátum platby, ktorej sa vrátenie týka.)
Dátum transakcie Dátum transakcie.
ID Jedinečný identifikátor transakcie.
Produkt Udáva, či šlo o predaj, alebo o výpožičku.
  • Jeden nákup: Bežný predaj.
  • Výpožička: Vypožičanie knihy na obmedzený čas. Uvedená bude aj dĺžka trvania výpožičky.
Typ Typ transakcie:
  • Predaj: Kniha bola predaná.
  • Vrátanie platby: Kniha bola vrátená.
Predobjednávka Udáva, či sa transakcia spája s predobjednávkou.
  • Autorizovaná: Kupujúci si knihu predobjednal a ešte nebola doručená. (Prehľad bol vygenerovaný pred dátumom uvedenia do predaja.)
  • Zrušená: Predobjednávka bola zrušená pred dodaním.
  • Splnená: Kniha bola predobjednaná a dodaná.
  • Žiadna: Transakcia nezahrnovala predobjednávku.
Množstvo Počet kníh v transakcii. Ak šlo o vrátenie platby, číslo bude záporné.
Primárny kód ISBN Primárny kód ISBN alebo iný identifikátor knihy. Pred identifikátor je umiestnený jeden znak otáznika, aby tabuľkové procesory zobrazili celý kód ISBN.
Názov nakladateľa Názov nakladateľa, pod ktorým sa kniha predala.
Názov Názov knihy.
Autor Autor knihy.
Pôvodná mena katalógovej ceny Ak je cena konverzná, zobrazí sa mena katalógovej ceny pred konverziou meny. V opačnom prípade je mena rovnaká ako mena katalógovej ceny.
Pôvodná katalógová cena Ak je cena konverzná, zobrazí sa katalógová cena pred konverziou meny. V opačnom prípade je cena rovnaká ako katalógová (bez dane).
Mena katalógovej ceny Mena katalógovej ceny knihy.
Katalógová cena (vrátane dane) Katalógová cena knihy vrátane všetkých daní.
Katalógová cena (bez dane) Katalógová cena knihy bez všetkých daní.
Krajina predaja Krajina, kde si kupujúci knihu zakúpil.
Príjmy vydavateľa (%) Percentuálny podiel vydavateľa z katalógovej ceny.
Príjmy vydavateľa Suma príjmov vydavateľa. Ak šlo o vrátenie platby, číslo bude záporné.
Mena zárobkov Mena zárobkov vydavateľa.
Suma zárobkov Suma čistých zárobkov vydavateľa z tejto transakcie. V prípade vrátenia platby bude číslo záporné.
Výmenný kurz meny Výmenný kurz medzi dvoma menami. Tieto údaje sa zobrazia, ak sa mena zárobkov a mena nákupu líšia.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?