Google Play-inntektsrapporter

Enkelte funksjoner som beskrives på denne siden, er kanskje ikke tilgjengelige, siden salg av bøker på Google Play er begrenset til bestemte land.

Google genererer månedlige inntektsrapporter for hver betalingsprofil i kontoen din. For å se inntektsrapportene dine må du gå til betalingssenteret, og så klikke på Åpne-linken ved siden av betalingsprofilen. Du får se en liste over månedene du hadde inntekter, samt et totalbeløp. Hvis du vil ha mer detaljert informasjon, klikker du på Last ned-linken.

Hvis du ikke kan se inntektsrapporter, må du sørge for at du har tilgang til både «Statistikk og rapporter» og «Betalingssenter».

Inntektsrapporter inneholder følgende informasjon:

Inntektsdato Datoen da utgiveren mottok betalingen for denne transaksjonen. (Hvis transaksjonen var en refusjon, er dette datoen for betalingen som refusjonen gjelder for.)
Transaksjonsdato Datoen for transaksjonen.
ID En unik identifikator for denne transaksjonen.
Produkt Hvorvidt transaksjonen gjelder for kjøp eller leie.
  • Enkeltkjøp: et vanlig salg.
  • Leie: leie for en begrenset tidsperiode. Tidsperioden for leien blir også inkludert.
Type Transaksjonstypen:
  • Salg: boken ble solgt.
  • Refusjon: boken ble returnert.
Forhåndsbestilling Hvorvidt denne transaksjonen gjaldt en forhåndsbestilling.
  • Autorisert: Kjøperen har forhåndsbestilt boken, og den er ennå ikke levert. (Rapporten ble generert før salgsdatoen.)
  • Avbrutt: Forhåndsbestillingen ble avbrutt før den ble levert.
  • Fullført: Boken ble forhåndsbestilt og har blitt levert.
  • Ingen: Transaksjonen involverte ingen forhåndsbestilling.
Ant. Antall bøker i transaksjonen. Dette er et negativt tall dersom transaksjonen var en refusjon.
Primær ISBN Primær ISBN eller annen identifikator for boken, med et enkelt anførselstegn som prefiks, slik at regnearkprogrammer viser hele ISBN-nummeret.
Forlagsnavn Navnet på forlaget boken ble solgt fra.
Tittel Tittelen på boken.
Forfatter Forfatteren av boken.
Opprinnelig valuta for listepris For konverterte priser – valutaen for listeprisen før valutakonvertering. Ellers er dette det samme som «Valuta for listepris».
Opprinnelig listepris For konverterte priser – listeprisen før valutakonvertering. Ellers er dette det samme som «Listepris [ekskludert avgifter]».
Valuta for listepris Valutaen for bokens listepris.
Listepris [inkludert avgifter] Listeprisen for boken, inkludert eventuelle avgifter.
Listepris [ekskludert avgifter] Listeprisen for boken, uten eventuelle avgifter.
Salgsland Landet kjøperen av boken befinner seg i.
Utgiverinntekten i prosenter Utgiverens prosentandel av listeprisen.
Utgiverinntekt Summen for utgiverens inntekter. Dette er et negativt tall dersom transaksjonen var en refusjon.
Inntektsvaluta Valutaen for forlagets inntekter.
Inntekts Summen for utgiverens nettoinntekter for denne transaksjonen. Denne er negativ for refusjoner.
Pris for valutakonvertering Hvis valutaen for inntektene og kjøpet ikke er den samme, er dette vekslingskursen for de to valutaene.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?