Google Play-inntektsrapporter

Viktig:

 • Google Play-partnere kan selge e-bøker og lydbøker i bestemte land/regioner. Funksjonene som er beskrevet her, er ikke tilgjengelige i alle land/regioner.
 • Med forhåndsbestilling kan kunder bestille, men ikke lese, boken før utgivelsesdatoen. På utgivelsesdatoen belastes kundene som har forhåndsbestilt boken din, og dermed får de også tilgang til boken.
 • På grunn av forskriftsmessige krav kan ikke Google tilby forhåndsbestillinger i India. I India gjøres bøker tilgjengelige i Google Play-butikken på salgsdatoen.
 • Før du laster opp filer, må du sørge for at innholdet overholder Googles retningslinjer. Hvis du har tenkt å selge bøkene dine på Google Play, må du lese gjennom retningslinjene for innhold for utgivere av bøker på Google Play.
 • Månedsbaserte salgsrapporter har ikke nødvendigvis detaljer som samsvarer med de månedlige betalingene dine. Gå til Google Play-inntektsrapportene for å finne rapporter som samsvarer med betalingene.

Google genererer månedlige inntektsrapporter for hver betalingsprofil i kontoen din. Dette er den eneste rapporten som samsvarer med betalingsbeløpet du mottar hver måned. Transaksjonsrapporter og sammendragsrapporter er basert på brukerens første klikkdato i stedet for datoen bestillingen ble fullført. Du kan filtrere listen over tilgjengelige inntektsrapporter etter år.

Last ned inntektsrapporter

 1. Klikk på Rapporter til venstre for å se inntektsrapportene dine. 
 2. Klikk på nedoverpilen Nedoverpil for å åpne listen over tilgjengelige rapporter for hver betalingsprofil.
 3. Klikk på Last ned Last ned ved siden av rapporten du er ute etter.
Tips: Hvis du ikke har tilgang til inntektsrapportene, må du påse at du har tilgang til betalingssenteret.

Finn informasjon i inntektsrapportene dine

Inntektsrapporter inneholder følgende:

Inntektsdato

Datoen da utgiveren mottok betalingen for transaksjonen. Hvis transaksjonen er en refusjon, er dette datoen for betalingen refusjonen gjelder.

Transaksjonsdato

Datoen for transaksjonen.

ID

En unik identifikator for transaksjonen.

Produkt

Hvorvidt transaksjonen gjelder for kjøp eller leie.

 • Enkeltkjøp: Et vanlig salg.
 • Leie: Utleie i en begrenset periode. Inkluderer leieperioden.

Type

Transaksjonstypen:

 • Salg: Boken ble solgt.
 • Refusjon: Boken ble returnert og refundert.

Forhåndsbestilling

Om denne transaksjonen gjelder en forhåndsbestilling eller ikke.

 • Autorisert: Kjøperen har forhåndsbestilt boken, og den er ikke levert ennå. Denne kategorien vises bare i rapporter som genereres før salgsdatoen for boken.
 • Kansellert: Forhåndsbestillingen ble kansellert før levering.
 • Fullført: Boken ble forhåndsbestilt og er levert.
 • Ingen: Transaksjonen involverte ingen forhåndsbestilling.

Ant.

Antall bøker i transaksjonen. Hvis dette tallet er negativt, er transaksjonen refundert.

Primær ISBN

Det primære ISBN-nummeret eller en annen identifikator for boken, med et enkelt anførselstegn som prefiks, slik at regnearkprogrammer viser hele ISBN-nummeret.

Forlagsnavn

Malen som ble brukt for boken da den ble solgt.

Tittel

Tittelen på boken.

Forfatter

Forfatteren av boken.

Opprinnelig valuta for listepris

For konverterte priser: valutaen for listeprisen før valutakonvertering. Ellers er dette det samme som «Valuta for listepris».

Opprinnelig listepris

For konverterte priser: listeprisen før valutakonvertering. Ellers er dette det samme som «Listepris», ekskludert avgifter.

Valuta for listepris

Valutaen for bokens listepris.

Listepris [inkludert avgifter]

Listeprisen for boken, inkludert avgifter.

Listepris [ekskludert avgifter]

Listeprisen for boken, ekskludert avgifter.

Salgsland

Landet kjøperen av boken befinner seg i.

Utgiverinntekten i prosenter

Utgiverens prosentandel av listeprisen.

Utgiverinntekt

Summen av utgiverens inntekter. Hvis dette tallet er negativt, er transaksjonen refundert.

Inntektsvaluta

Valutaen for forlagets inntekter.

Inntekts

Summen av utgiverens nettoinntekter for denne transaksjonen. Hvis dette tallet er negativt, er transaksjonen refundert.

Valutakurs

Hvis inntektsvalutaen og kjøpsvalutaen er forskjellige, er dette valutakursen mellom de to valutaene.

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny