Google Play ieņēmumu pārskati

Dažas šajā lapā minētās funkcijas, iespējams, nebūs pieejamas, jo pakalpojums Google Play ir pieejams noteiktās valstīs.

Google ģenerēs ikmēneša ieņēmumu pārskatu katram maksājumu profilam jūsu kontā. Lai skatītu ieņēmumu pārskatus, dodieties uz maksājumu centru un noklikšķiniet uz saites Atvērt blakus savam maksājumu profilam. Tiks parādīts saraksts ar mēnešiem, kuros esat guvis ieņēmumus, kā arī kopējā ieņēmumu summa. Lai iegūtu detalizētu informāciju, noklikšķiniet uz saites Lejupielādēt.

Ja nevarat skatīt ieņēmumu pārskatu, pārliecinieties, vai jums ir abas nepieciešamās piekļuves atļaujas: gan Analīze un pārskati, gan Maksājumu centrs.

Ieņēmumu pārskatos ir ietverta tālāk norādītā informācija.

Ieņēmumu datums Datums, kad izdevējs ir saņēmis maksājumu par šo darījumu. (Ja darījums bija naudas atmaksa, tiek norādīts tā maksājuma datums, kuru ietekmēja atmaksa.)
Darījuma datums Datums, kad tika veikts darījums.
ID Šī darījuma unikālais identifikators.
Produkts Tiek norādīts, vai tas bija iegādes vai nomas darījums.
  • Iegāde: parasts pārdošanas darījums.
  • Noma: noma uz ierobežotu laiku. Tiks norādīts arī nomas laika periods.
Veids Darījuma veids:
  • Pārdošana: grāmata tika pārdota.
  • Atmaksa: grāmata tika atgriezta.
Iepriekšējs pasūtījums Tiek norādīts, vai šis darījums ir saistīts ar iepriekšēju pasūtīšanu.
  • Autorizēts: pircējs ir priekšpasūtījis grāmatu, un tā vēl nav piegādāta. (Pārskats tika ģenerēts pirms datuma, kad grāmata tika laista pārdošanā.)
  • Atcelts: iepriekšējs pasūtījums tika atcelts, pirms tas tika piegādāts.
  • Izpildīts: grāmata tika iepriekš pasūtīta un ir piegādāta.
  • Nav: darījumā netika veikta iepriekšēja pasūtīšana.
Daudzums Darījumā ietverto grāmatu skaits. Atmaksas darījumam šī vērtība būs negatīva.
Primārais ISBN Primārais ISBN vai cits grāmatas identifikators, kura sākumā pievienota vienpēdiņa, lai izklājlapu programmās tiktu rādīts viss ISBN.
Izdevniecības nosaukums Tās izdevniecības nosaukums, kas pārdod grāmatu.
Nosaukums Grāmatas nosaukums.
Autors Grāmatas autors.
Sākotnējās mazumtirdzniecības cenas valūta Konvertētajām cenām — mazumtirdzniecības cenas valūta pirms valūtas konvertēšanas. Pretējā gadījumā tā ir vienāda ar mazumtirdzniecības cenas valūtu.
Sākotnējā mazumtirdzniecības cena Konvertētajām cenām — mazumtirdzniecības cena pirms valūtas konvertēšanas. Pretējā gadījumā tā ir vienāda ar vienumu “Mazumtirdzniecības cena [bez nodokļiem]”.
Mazumtirdzniecības cenas valūta Grāmatas mazumtirdzniecības cenas valūta.
Mazumtirdzniecības cena [ieskaitot nodokļus] Grāmatas mazumtirdzniecības cena, ieskaitot visus nodokļus.
Mazumtirdzniecības cena [bez nodokļiem] Grāmatas mazumtirdzniecības cena, neieskaitot nekādus nodokļus.
Pārdošanas valsts Valsts, kurā pircējs nopirka grāmatu.
Izdevēja ieņēmumu procentuālā daļa Izdevēja ieņēmumu procentuālā daļa no mazumtirdzniecības cenas.
Izdevēja ieņēmumi Izdevēja nopelnīto ieņēmumu summa. Atmaksas darījumam šī vērtība būs negatīva.
Ieņēmumu valūta Izdevēja ieņēmumu valūta.
Ieņēmumu summa Izdevēja tīrās peļņas summa saistībā ar šo darījumu. Atmaksas darījumiem šī vērtība būs negatīva.
Valūtas maiņas kurss Ja ieņēmumu valūta un pirkuma valūta atšķiras, šeit tiek parādīts šo divu valūtu maiņas kurss.
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?