Indtjeningsrapporter for Google Play

Nogle af de funktioner, der er beskrevet på denne side, er muligvis ikke tilgængelige, da salg af bøger i Google Play er begrænset til udvalgte lande.

Google genererer en månedlig indtjeningsrapport for hver betalingsprofil i din konto. Du kan se dine indtjeningsrapporter ved at gå til Betalingscenter og klikke på linket Åbn ved siden af din betalingsprofil. Du kan se en liste over de måneder, hvor du havde indtjeninger, og et samlet beløb. Få flere oplysninger ved at klikke på linket Download.

Hvis du ikke kan se indtjeningsrapporter, skal du sørge for, at du har adgang til både "Analyser og rapporter" og "Betalingscenter".

Indtjeningsrapporter indeholder følgende oplysninger:

Indtjeningsdato Datoen for, hvornår udgiveren modtog betaling for denne transaktion. (Hvis transaktionen var en refusion, er dette datoen for den betaling, refusionen berør).
Transaktionsdato Datoen for transaktionen.
Id Et unikt id for denne transaktion.
Produkt Om transaktionen var et køb eller en leje.
  • Enkelt køb: Et normalt salg.
  • Leje: En tidsbegrænset leje. Lejeperioden vil også fremgå.
Type Typen af transaktion:
  • Salg: En bog blev solgt.
  • Refusion: En bog blev returneret.
Forudbestilling Hvorvidt transaktionen gjaldt en forudbestilling.
  • Godkendt: Køberen forudbestilte bogen, og den er endnu ikke blevet leveret. (Rapporten blev genereret før Salgsdatoen).
  • Annulleret: Forudbestillingen blev annulleret, før den blev leveret.
  • Udført: Bogen blev forudbestilt og er blevet leveret.
  • Ingen: Transaktionen omfattede ikke nogen forudbestilling.
Antal Antallet af bøger i transaktionen. Dette vil være negativt, hvis transaktionen var en refusion.
Primært ISBN Det primære ISBN-nummer eller et andet id for bogen indledt af et enkelt anførselstegn, så regnearksprogrammer vil vise hele ISBN-nummeret.
Navn på forlag Navnet på det forlag, bogen blev solgt under.
Titel Bogens titel.
Forfatter Bogens forfatter.
Listeprisens oprindelige valuta Hvis der er konverterede priser, er dette valutaen for listeprisen før valutakonvertering. Ellers er valutaen den samme som "Valuta for listepris".
Oprindelig listepris Hvis der er konverterede priser, er dette listeprisen før valutakonvertering. Ellers er valutaen den samme som "Listepris [ekskl. afgift]".
Valuta for listepris Valutaen for bogens listepris.
Listepris [inkl. afgift] Bogens listepris inkl. afgifter.
Listepris [ekskl. afgift] Bogens listepris ekskl. afgifter.
Salgsland Det land, hvor køberen har købt bogen.
Udgiverens indtægt i % Forlagets andel af listeprisen.
Udgiverens indtægt Det beløb, udgiveren tjener. Dette vil være negativt, hvis transaktionen var en refusion.
Indtjeningsvaluta Valutaen for udgiverens indtjening.
Indtjent beløb Udgiverens nettoindtjening fra denne transaktion. Negativt for refusioner.
Vekselkurs for valuta Hvis indtjeningsvaluta og købsvaluta er forskellige, er dette vekselkursen mellem de to valutaer.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?