Indtjeningsrapporter for Google Play

Vigtigt! Google Play-partnere kan sælge e-bøger i udvalgte lande/områder. De funktioner, som er beskrevet her, er ikke tilgængelige overalt. I øjeblikket er det muligt for visse partnere at sælge lydbøger i Play. Google accepterer i øjeblikket ikke nye lydbogspartnere. Vend tilbage hertil med jævne mellemrum for at tjekke, om der er sket ændringer.

Google genererer en månedlig indtjeningsrapport for hver betalingsprofil på din konto. Du kan filtrere listen over tilgængelige indtjeningsrapporter efter år.

Download indtjeningsrapporter

 1. Klik på Rapporter til venstre for at se dine indtjeningsrapporter. 
 2. Klik på pil ned Nedadvendt pil for at udvide listen over tilgængelige rapporter for hver betalingsprofil.
 3. Klik på Download Download ud for den rapport, du vil downloade.
Tip! Hvis du ikke kan få adgang til indtjeningsrapporterne, skal du tjekke, at du har adgang til både "Analyse og rapporter" og "Betalingscenter".

Find oplysninger i dine indtjeningsrapporter

Indtjeningsrapporterne indeholder følgende:

Indtjeningsdato

Den dato, hvor udgiveren modtog betaling for transaktionen. Hvis transaktionen er en refusion, er denne dato datoen for den betaling, som refusionen vedrører.

Transaktionsdato

Datoen for transaktionen.

Id

Et unikt id for transaktionen.

Produkt

Om transaktionen var et køb eller en leje.

 • Enkelt køb: Et normalt salg.
 • Lejet bog: Tidsbegrænset leje. Inkluderer lejeperioden.

Type

Typen af transaktion:

 • Salg: Bogen blev solgt.
 • Refusion: Bogen blev returneret og refunderet.

Forudbestilling

Hvorvidt transaktionen vedrørte en forudbestilling.

 • Godkendt: Køberen forudbestilte bogen, og den er endnu ikke blevet leveret Denne kategori vises kun i rapporter, der er genereret før bogens salgsdato.
 • Annulleret: Forudbestillingen blev annulleret inden levering.
 • Leveret: Bogen blev forudbestilt og er leveret.
 • Ingen: Transaktionen omfattede ikke nogen forudbestilling.

Antal

Antallet af bøger i transaktionen. Hvis dette tal er negativt, betyder det, at transaktionen blev refunderet.

Primært ISBN

Det primære ISBN-nummer eller et andet id for bogen indledt af et enkelt anførselstegn, så regnearksprogrammer viser hele ISBN-nummeret.

Navn på forlag

Skabelonen, der blev brugt for bogen, da den blev solgt.

Titel

Bogens titel.

Forfatter

Bogens forfatter.

Listeprisens oprindelige valuta

Hvis der er konverterede priser, er dette valutaen for listeprisen før valutakonverteringen. Ellers er valutaen den samme som "Valuta for listepris".

Oprindelig listepris

Hvis der er konverterede priser, er dette listeprisen før valutakonverteringen. Ellers er valutaen den samme som "Listepris" uden afgifter.

Valuta for listepris

Valutaen for bogens listepris.

Listepris [inkl. afgifter]

Bogens listepris inkl. afgifter.

Listepris [ekskl. afgifter]

Bogens listepris ekskl. afgifter.

Salgsland

Det land, hvor køberen har købt bogen.

Udgiverens indtægt i %

Forlagets andel af listeprisen.

Udgiverens indtægt

Det beløb, som udgiveren tjener. Hvis dette tal er negativt, betyder det, at transaktionen blev refunderet.

Indtjeningsvaluta

Valutaen for udgiverens indtjening.

Indtjent beløb

Udgiverens nettoindtjening fra denne transaktion. Hvis dette tal er negativt, betyder det, at transaktionen blev refunderet.

Valutaens konverteringsrate

Hvis indtjeningsvalutaen og købsvalutaen er forskellige, er dette vekselkursen mellem de to valutaer.

Har du brug for mere hjælp?

Log ind for at se yderligere supportmuligheder, så du hurtigt kan løse problemet

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
false
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
82437
false
false