Informes de guanys de Google Play

Els partners de Google Play poden vendre llibres en determinats països. Les funcions que es descriuen aquí no estan disponibles a tot arreu.

Google genera un informe de guanys mensual per a cada perfil de pagament del teu compte. Per consultar els informes de guanys, vés al Centre de pagament i, a continuació, fes clic a l'enllaç Obre situat al costat del teu perfil de pagament. Veuràs una llista dels mesos en què has tingut guanys, juntament amb un total. Per obtenir més informació, fes clic a l'enllaç Baixa.

Si no pots veure els informes de guanys, comprova que tinguis accés a "Anàlisis i informes" i al "Centre de pagaments".

Els informes de guanys contenen la informació següent:

Data dels guanys Indica la data en què l'editor rep el pagament corresponent a la transacció. (Si la transacció és un reembossament, aquesta data de pagament es correspon amb la data en què es va efectuar el reembossament.)
Data de la transacció Indica la data de la transacció.
Identificador Indica l'identificador únic de la transacció.
Producte Indica si la transacció és una compra o un lloguer.
  • Compra única: una venda normal.
  • Lloguer: un arrendament de durada limitada. El període de temps del lloguer també s'inclou.
Tipus Indica el tipus de transacció:
  • Venda: s'ha venut un llibre.
  • Reembossament: s'ha tornat un llibre.
Reserva Indica si la transacció es va aplicar a una reserva.
  • Autoritzada: el comprador ha fet una reserva del llibre i encara no s'ha entregat. (L'informe es genera abans de la data de sortida a la venda.)
  • Cancel·lada: la reserva s'ha cancel·lat abans abans de l'entrega.
  • Completada: la reserva del llibre s'ha processat i el llibre s'ha entregat.
  • Cap: la transacció no implica cap reserva.
Quantitat Indica el nombre de llibres inclosos en la transacció. És un valor negatiu si la transacció es correspon amb un reembossament.
ISBN principal Indica l'ISBN principal o un altre identificador del llibre, precedit per una cometa simple perquè als programes de fulls de càlcul es mostri tot l'ISBN.
Nom del segell editorial Indica el nom del segell editorial sota el quan s'ha venut el llibre.
Títol Indica el títol del llibre.
Autor Indica l'autor del llibre.
Moneda del preu segons catàleg original Per als preus convertits, indica la moneda del preu segons catàleg abans d'aplicar la conversió de moneda. Si no, és el mateix que la "Moneda del preu segons catàleg".
Preu segons catàleg original Per als preus convertits, indica el preu segons catàleg abans d'aplicar la conversió de moneda. Si no, és el mateix que el "Preu segons catàleg [impostos a part]".
Moneda del preu segons catàleg Indica la moneda del preu segons catàleg del llibre.
Preu de venda (impostos inclosos) Indica el preu de venda del llibre, amb els impostos inclosos.
Preu de venda (impostos a part) Indica el preu de venda del llibre, amb els impostos a part.
País de venda Indica el país on el comprador ha adquirit el llibre.
Ingressos de l'editor % Indica el percentatge de l'editor del preu segons catàleg.
Ingressos de l'editor Indica la quantitat d'ingressos obtinguts per l'editor. És un valor negatiu si la transacció correspon amb un reembossament.
Moneda dels guanys Indica la moneda dels guanys de l'editor.
Import dels guanys Indica la quantitat dels ingressos nets de l'editor rebuts per aquesta transacció. És un valor negatiu en el cas dels reembossaments.
Taxa de conversió de la moneda Si la moneda dels ingressos i la moneda de compra són diferents, indica la taxa de canvi entre les dues monedes.
Ha estat útil?
Com ho podem millorar?

Necessites més ajuda?

Inicia la sessió per obtenir opcions d'assistència addicionals que et permetin resoldre el problema ràpidament