Отчети за приходите в Google Play

Важно:

 • Партньорите на Google Play могат да продават електронни и аудиокниги в определени държави/региони. Описаните тук функции не се предлагат във всички държави/региони.
 • Предварителните поръчки дават възможност на клиентите да поръчат, но не и да четат книгата ви преди датата на издаването ѝ. На тази дата клиентите, направили предварителна поръчка, се таксуват и получават достъп до книгата.
 • Поради регулаторни изисквания Google не може да предлага предварителни поръчки в Индия. Книгата ви ще е налице в Google Play Магазин в Индия на датата на пускане в продажба.
 • Преди да качите файлове, проверете дали съдържанието ви отговаря на указанията ни. Ако възнамерявате да продавате заглавията си в Google Play, прегледайте отнасящите се за издателите правила за съдържанието на книгите в Google Play.
 • Отчетите за продажбите по месеци не предоставят непременно подробности, които да съответстват на месечните Ви плащания. За финансов отчет, който съответства на плащането ви, отворете отчетите за приходите в Google Play.

Google генерира месечен отчет за приходите за всеки потребителски профил за плащания в профила ви. Това е единственият отчет, който съответства на сумата на плащането, която получавате всеки месец. Отчетите за транзакциите и обобщените отчети се основават на датата на първоначалното кликване на потребителя, а не на датата на изпълнената поръчка. Можете да филтрирате списъка с наличните отчети за приходите по година.

Изтегляне на отчети за приходите

 1. За да прегледате отчетите за приходите, вляво кликнете върху Отчети.
 2. За да разгънете списъка с налични отчети за всеки потребителски профил за плащания, кликнете върху стрелката надолу Стрелка надолу.
 3. Кликнете върху иконата за изтегляне Изтегляне до желания отчет.
Съвет: Ако не можете да прегледате отчетите за приходите, уверете се, че имате достъп до Центъра за плащане.

Намиране на информация в отчетите за приходите

Отчетите за приходите съдържат:

Дата на приходите

Датата, на която издателят е получил плащането за транзакцията. Ако тя е възстановяване на сума, датата се отнася за плащането, което е било възстановено.

Дата на транзакцията

Датата на транзакцията.

Идент. №

Уникален идентификатор за транзакцията.

Продукт

Дали транзакцията е покупка, или наемане.

 • Единична покупка: Нормална продажба.
 • Наемане: Наем за ограничен период от време. Включва периода на наема.

Тип

Типът на транзакцията:

 • Продажба: Книгата е продадена.
 • Възстановяване на сума: Книгата е върната и сумата е възстановена.

Предварителна поръчка

Дали съответната транзакция се отнася за предварителна поръчка.

 • Упълномощена: Купувачът е поръчал предварително книгата и тя още не е доставена. Тази категория се показва само в отчетите, генерирани преди датата на пускане в продажба на книгата.
 • Анулирана: Предварителната поръчка е анулирана преди доставката.
 • Изпълнена: Книгата е поръчана предварително и е доставена.
 • Няма: В транзакцията не е включена предварителна поръчка.

Бр.

Броят книги в транзакцията. Ако тази стойност е отрицателна, значи сумата за транзакцията е възстановена.

Основен ISBN номер

Основният ISBN номер или друг идентификатор за книгата, пред който е поставена единична кавичка, така че програмите за електронни таблици да показват целия номер.

Име на поредицата

Използваният за книгата шаблон при продажбата.

Заглавие

Заглавието на книгата.

Автор

Авторът на книгата.

Първоначална валута на продажната цена

За конвертираните цени – валутата на продажната цена преди конвертирането. За останалите – същата като „Валута на продажната цена“.

Първоначална продажна цена

За конвертираните цени – продажната цена преди конвертирането. За останалите – същата като „Продажна цена“, без данък.

Валута на продажната цена

Валутата на продажната цена на книгата.

Продажна цена [с включен данък]

Продажната цена на книгата с включени данъци.

Продажна цена [без данък]

Продажната цена на книгата без включени данъци.

Държава на продажба

Държавата, в която купувачът е придобил книгата.

% приходи на издателя

Полученият от издателя процент от продажната цена.

Приходи на издателя

Сумата на приходите на издателя. Ако тази стойност е отрицателна, значи сумата за транзакцията е възстановена.

Валута на приходите

Валутата на приходите на издателя.

Сума на приходите

Сумата на нетните приходи на издателя от съответната транзакция. Ако тази стойност е отрицателна, значи сумата за транзакцията е възстановена.

Обменен курс на валутата

Ако валутата на приходите се различава от тази на покупката, това е обменният курс между двете валути.

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню