Mẫu (cài đặt sách mặc định)

Lưu ý quan trọng: Đối tác của Google Play có thể bán sách điện tử tại một số quốc gia/khu vực. Không phải tính năng nào được mô tả dưới đây cũng có mặt tại mọi quốc gia/khu vực. Hiện tại, chỉ một số đối tác được phép bán sách nói trên Google Play. Google hiện không chấp nhận đối tác mới cho sách nói. Hãy thường xuyên kiểm tra lại để nắm được thông tin cập nhật.

Mẫu cho phép bạn định cấu hình cài đặt mặc định cho sách mới, giúp bạn tiết kiệm công sức cung cấp cùng chi tiết cho mỗi sách. Ví dụ: bạn có thể đặt biểu trưng cho mẫu và bất kỳ cuốn sách nào mà bạn thêm vào danh mục có mẫu đó cũng sẽ tự động sử dụng biểu trưng đó.

Mẫu mặc định với các cài đặt phổ biến được tạo tự động khi bạn tạo tài khoản của mình. Các cài đặt mẫu mặc định sẽ được sử dụng bất cứ khi nào bạn thêm sách mà không cần chỉ định mẫu. Nếu tất cả các sách của bạn có cùng cài đặt cơ bản, một mẫu duy nhất có thể sẽ đủ để đáp ứng nhu cầu của bạn. Bạn cũng có thể ghi đè cài đặt mẫu cho từng cuốn sách riêng lẻ.

Các thay đổi đối với mẫu chỉ ảnh hưởng đến sách mới và không ghi đè các cài đặt cho sách hiện có, vì vậy bạn nên định cấu hình mẫu của mình trước khi thêm bất kỳ sách nào. Nếu cần thực hiện các thay đổi hàng loạt đối với các cuốn sách hiện có, bạn có thể sử dụng bảng tính.

Để xem các mẫu của bạn, hãy truy cập Danh mục sách trong tài khoản Trung tâm đối tác của bạn. Nhấp vào nút Nâng cao rồi chọn Quản lý mẫu. Bạn sẽ thấy một danh sách các mẫu hiện có của mình. Nhấp vào liên kết chỉnh sửa để xem hoặc thay đổi chi tiết.

Chung

Tên mẫu Tên mẫu này.
Mã bộ sưu tập Mã bộ sưu tập này được tạo tự động cho các mẫu mới và không thể chỉnh sửa được. Sử dụng mã bộ sưu tập trong nguồn cấp dữ liệu ONIX hoặc khi gửi sách qua thư tới Google để quét.
Tự động áp dụng cài đặt mặc định Nếu hộp này được chọn, sách mới sẽ tự động được xuất bản sau khi sách có các tệp và cài đặt yêu cầu. Hãy bỏ đánh dấu hộp này nếu bạn muốn phê duyệt cài đặt sách theo cách thủ công trên giao diện hoặc bằng cách gửi bản ghi siêu dữ liệu qua ONIX hoặc bảng tính.

Sách điện tử

Siêu dữ liệu
Tên nhà xuất bản Tên nhà xuất bản. Thông tin này được hiển thị công khai trên trang xem trước của Google Sách dưới dạng "Các trang được hiển thị có sự cho phép của..."

Cài đặt

Cài đặt phân phối sau bao gồm các tùy chọn để bán sách của bạn trên Google Play.

Hỗ trợ DRM Chọn hộp này nếu bạn muốn áp dụng DRM (Digital Rights Management) cho các cuốn sách bán trên Google Play.
Hiển thị ảnh trong sách điện tử Chọn hộp này nếu bạn có quyền bao gồm ảnh trong các cuốn sách điện tử của mình. Nếu sách có chứa một lượng lớn hình ảnh, Google chỉ có thể bán sách nếu hộp này được chọn hoặc nếu bạn cung cấp tệp EPUB.
Chỉ hiển thị chữ chạy từ tệp ePub mà tôi đã cung cấp Google đã chuyển đổi các cuốn sách đã chọn sang định dạng EPUB. Chọn hộp này nếu Google đã chuyển đổi các cuốn sách của bạn nhưng bạn không muốn sử dụng phiên bản EPUB của Google. (Bạn có thể cung cấp các tệp EPUB của riêng mình bất kể cài đặt này là gì).
Bao gồm trang được quét Chọn hộp này nếu bạn muốn bán sách ở định dạng PDF.
Dành cho độc giả là người trưởng thành? Chọn hộp này nếu sách chỉ dành cho độc giả là người trưởng thành.
Phần trăm sao chép/dán Chọn tỷ lệ phần trăm mà người mua có thể sao chép và dán cho từng cuốn sách.
 

Các cài đặt xem trước trên Google Tìm kiếm sau cho phép bạn kiểm soát cách sách được xem trước trên Google Sách, tương tự như khi khách ghé vào hiệu sách có thể duyệt qua các cuốn sách trên giá. Nếu bạn bán sách trên trang web của mình, bạn có thể thêm liên kết tới trang web cho những người đọc muốn mua toàn bộ cuốn sách.

Loại xem trước Phần trăm nội dung sách có thể được xem trước. Tùy chọn bắt đầu ở 20% và tăng thêm 10% mỗi lần.
Lãnh thổ Quốc gia nơi bạn có quyền đặt sách ở chế độ có thể xem trước. Hãy xem hướng dẫn định dạng danh sách các quốc gia của chúng tôi.
Nội dung liên kết mua Nội dung liên kết được hiển thị trên Google Sách để mua sách trực tiếp từ bạn.
Liên kết mua URL nơi người dùng Google Sách có thể mua sách trực tiếp từ bạn. Để hướng người dùng tới trang mua cụ thể, bạn có thể muốn sử dụng mẫu sẽ tự động điền ISBN URL.
Trang web nhà xuất bản URL của trang web của nhà xuất bản. Nếu được cung cấp, tên và biểu trưng của nhà xuất bản sẽ liên kết tới URL này.
Biểu trưng của nhà xuất bản Hình ảnh biểu trưng của nhà xuất bản. Xem nguyên tắc về biểu trưng.
Chi tiết bản xem trước Chi tiết bản xem trước bao gồm hai cài đặt riêng biệt:
  • Hiển thị ảnh ở chế độ xem trước. Chọn hộp này nếu bạn có quyền hiển thị ảnh trong bản xem trước của sách.
  • Cho phép tải xuống PDF. Chọn hộp này nếu bạn muốn đặt sách của mình có sẵn để tải xuống dưới dạng tệp PDF. Tùy chọn này chỉ áp dụng cho các cuốn sách có thể xem trước 100% (theo cài đặt "Loại xem trước").

Thêm mẫu mới

Nếu cần nhiều mẫu, bạn có thể tạo mẫu mới bằng cách nhấp vào nút Thêm mẫu mới khi xem trang Quản lý mẫu.

Bạn chọn mẫu khi thêm từng cuốn sách riêng lẻ vào danh mục của mình hoặc khi bạn tải xuống bảng tính mẫu để thêm sách hàng loạt. Những cuốn sách này sẽ kế thừa cài đặt mẫu.

Bạn có thể xem mẫu nào đã được sử dụng cho một cuốn sách cụ thể bằng cách xem nhãn của cuốn sách đó trong Danh mục sách. Nếu có hai mươi cuốn sách trở xuống, bạn sẽ cần nhấp vào tên sách, sau đó nhấp vào nút Chỉnh sửa nhãn ở góc trên bên phải để xem nhãn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false