Mẫu (chế độ cài đặt sách mặc định)

Lưu ý quan trọng:

  • Đối tác của Google Play có thể bán sách điện tử và sách nói tại một số quốc gia/khu vực. Không phải tính năng nào được mô tả dưới đây cũng có mặt tại mọi quốc gia/khu vực.
  • Tính năng đặt hàng trước cho phép khách hàng đặt hàng nhưng không đọc được sách của bạn trước ngày phát hành. Vào ngày phát hành, hệ thống sẽ tính phí giao dịch mua cho khách hàng đã đặt trước cuốn sách và họ sẽ truy cập được vào cuốn sách đó.
  • Do các yêu cầu theo luật định, Google không thể cho phép đặt hàng trước ở Ấn Độ. Sách của bạn sẽ có trên Cửa hàng Google Play ở Ấn Độ vào ngày bán.
  • Trước khi bạn tải bất kỳ tệp nào lên, hãy đảm bảo rằng nội dung của bạn tuân thủ nguyên tắc của Google. Nếu bạn định bán sách trên Google Play, hãy xem lại chính sách nội dung dành cho nhà xuất bản đối với sách trên Google Play.
  • Báo cáo bán hàng theo tháng không nhất thiết phải cung cấp thông tin chi tiết khớp với các khoản thanh toán hằng tháng của bạn. Để xem báo cáo tài chính khớp với khoản thanh toán của bạn, hãy truy cập báo cáo thu nhập trên Google Play.

Mẫu cho phép bạn định cấu hình chế độ cài đặt mặc định cho sách mới, giúp bạn tiết kiệm công sức cung cấp cùng chi tiết cho mỗi cuốn sách. Ví dụ: bạn có thể tải biểu trưng của nhà xuất bản lên và mọi cuốn sách bạn thêm vào danh mục có mẫu đó đều sẽ tự động sử dụng biểu trưng này.

Mẫu mặc định có các chế độ cài đặt phổ biến sẽ được tạo tự động khi bạn tạo tài khoản của mình. Các chế độ cài đặt mẫu mặc định sẽ được sử dụng bất cứ khi nào bạn thêm sách mà không cần chỉ định mẫu. Nếu mọi cuốn sách của bạn có cùng chế độ cài đặt cơ bản thì có thể chỉ cần một mẫu duy nhất để đáp ứng nhu cầu của bạn. Bạn cũng có thể ghi đè chế độ cài đặt mẫu cho từng cuốn sách.

Các thay đổi đối với mẫu chỉ ảnh hưởng đến sách mới và không ghi đè chế độ cài đặt của sách hiện có. Do đó, bạn nên định cấu hình mẫu của mình trước khi thêm sách. Nếu cần thực hiện thay đổi hàng loạt đối với các cuốn sách hiện có thì bạn có thể dùng bảng tính.

Để xem các mẫu, hãy truy cập Danh mục sách trong tài khoản Trung tâm đối tác. Nhấp vào nút Tuỳ chọn nâng cao rồi chọn Quản lý mẫu. Bạn sẽ thấy một danh sách các mẫu hiện có. Hãy nhấp vào đường liên kết Chỉnh sửa để xem hoặc thay đổi thông tin chi tiết.

Chế độ cài đặt chung

Tên mẫu Tên mẫu này.
Mã bộ sưu tập Mã bộ sưu tập này được tạo tự động cho các mẫu mới và không chỉnh sửa được. Sử dụng mã bộ sưu tập trong nguồn cấp dữ liệu ONIX hoặc khi gửi sách qua thư tới Google để quét.
Tự động áp dụng chế độ cài đặt mặc định Nếu hộp này được chọn, sách mới sẽ tự động được xuất bản sau khi sách có các tệp và cài đặt yêu cầu. Hãy bỏ chọn hộp này nếu bạn muốn phê duyệt chế độ cài đặt sách theo cách thủ công trên giao diện hoặc bằng cách gửi bản ghi siêu dữ liệu qua ONIX hoặc bảng tính.

Chế độ cài đặt và siêu dữ liệu sách điện tử

Siêu dữ liệu
Tên nhà xuất bản Tên nhà xuất bản. Thông tin này xuất hiện công khai trên trang xem trước của Google Sách dưới dạng "Các trang được hiển thị có sự cho phép của..."

Chế độ cài đặt

Các chế độ cài đặt phân phối dưới đây bao gồm các lựa chọn liên quan đến hoạt động bán sách của bạn trên Google Play.

Đã bật DRM Đánh dấu hộp này nếu bạn muốn áp dụng DRM (Digital Rights Management) cho sách bán trên Google Play.
Hiện ảnh trong sách điện tử Đánh dấu hộp này nếu bạn có quyền đưa ảnh vào sách điện tử của mình. Nếu sách có chứa một lượng lớn hình ảnh, Google chỉ có thể bán sách nếu hộp này được chọn hoặc nếu bạn cung cấp tệp EPUB.
Chỉ hiển thị chữ chạy từ tệp ePub mà tôi đã cung cấp Google đã chuyển đổi những cuốn sách được chọn sang định dạng EPUB. Chọn hộp này nếu Google đã chuyển đổi các cuốn sách của bạn nhưng bạn không muốn sử dụng phiên bản EPUB của Google. (Bạn có thể cung cấp các tệp EPUB của riêng mình bất kể cài đặt này là gì).
Bao gồm trang được quét Chọn hộp này nếu bạn muốn bán sách ở định dạng PDF.
Dành cho độc giả là người trưởng thành? Chọn hộp này nếu sách chỉ dành cho độc giả là người trưởng thành.
Phần trăm sao chép/dán Chọn tỷ lệ phần trăm mà người mua có thể sao chép và dán cho từng cuốn sách.
 

Các cài đặt xem trước trên Google Tìm kiếm sau cho phép bạn kiểm soát cách sách được xem trước trên Google Sách, tương tự như khi khách ghé vào hiệu sách có thể duyệt qua các cuốn sách trên giá. Nếu có bán sách trên trang web riêng thì bạn có thể thêm đường liên kết tới trang web của mình cho người đọc muốn mua toàn bộ cuốn sách.

Loại xem trước Phần trăm nội dung sách có thể xem trước. Các tuỳ chọn sẽ bắt đầu ở mức 20% và tăng dần đến 10%.
Lãnh thổ Những quốc gia nơi bạn có quyền cho phép xem trước nội dung sách. Xem hướng dẫn định dạng danh sách quốc gia của chúng tôi.
Văn bản đường liên kết mua Nội dung liên kết được hiển thị trên Google Sách để mua sách trực tiếp từ bạn.
Đường liên kết mua URL nơi người dùng Google Sách có thể mua sách trực tiếp từ bạn. Để hướng người dùng tới trang mua cụ thể, có thể bạn sẽ muốn sử dụng mẫu tự động điền ISBN trong URL.
Trang web nhà xuất bản URL của trang web của nhà xuất bản. Nếu được cung cấp thì tên và biểu trưng của nhà xuất bản sẽ liên kết tới URL này.
Biểu trưng của nhà xuất bản Hình ảnh biểu trưng của nhà xuất bản. Xem nguyên tắc đối với biểu trưng.
Thông tin chi tiết về bản xem trước Thông tin chi tiết về bản xem trước bao gồm hai chế độ cài đặt riêng biệt:
  • Hiện ảnh ở chế độ xem trước. Chọn hộp này nếu bạn có quyền hiển thị ảnh trong bản xem trước của sách.
  • Cho phép tải PDF xuống. Đánh dấu hộp này nếu bạn cho phép người dùng tải sách của bạn xuống dưới dạng tệp PDF. Tuỳ chọn này chỉ áp dụng cho sách có thể xem trước 100% (theo chế độ cài đặt "Loại xem trước").

Thêm mẫu mới

Nếu cần nhiều mẫu thì bạn có thể tạo mẫu mới bằng cách nhấp vào nút Thêm mẫu mới khi xem trang Quản lý mẫu.

Bạn chọn mẫu khi thêm từng cuốn sách vào danh mục của mình hoặc khi tải bảng tính mẫu xuống để thêm sách hàng loạt. Những cuốn sách này sẽ kế thừa chế độ cài đặt mẫu.

Bạn có thể xem mẫu nào đã được dùng cho một cuốn sách cụ thể bằng cách tải một danh mục sách xuống. Để thay đổi mẫu đang áp dụng cho những cuốn sách hiện có của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính