เทมเพลต (การตั้งค่าหนังสือเริ่มต้น)

สำคัญ: พาร์ทเนอร์ Google Play ขาย eBook ได้ในบางประเทศ/ภูมิภาค ฟีเจอร์ที่อธิบายไว้ในบทความนี้มีให้บริการในบางประเทศ/ภูมิภาคเท่านั้น ปัจจุบันมีพาร์ทเนอร์เพียงบางรายที่ขายหนังสือเสียงใน Play ได้ และ Google ไม่ได้รับพาร์ทเนอร์หนังสือเสียงรายใหม่ในตอนนี้ โปรดกลับมาดูข้อมูลอัปเดตในภายหลัง

เทมเพลตจะช่วยคุณในการกำหนดการตั้งค่าเริ่มต้นสำหรับหนังสือใหม่ ทำให้ไม่ต้องใส่รายละเอียดที่เหมือนกันให้กับหนังสือแต่ละเล่ม ตัวอย่างเช่น คุณสามารถอัปโหลดโลโก้ผู้จัดพิมพ์ และหนังสือทุกเล่มที่คุณเพิ่มลงในแคตตาล็อกโดยใช้เทมเพลตดังกล่าวก็จะใช้โลโก้นั้นโดยอัตโนมัติ

ระบบจะสร้างเทมเพลตเริ่มต้นที่มีการตั้งค่าทั่วไปโดยอัตโนมัติเมื่อคุณสร้างบัญชี การตั้งค่าเทมเพลตเริ่มต้นจะนำมาใช้เมื่อใดก็ตามที่คุณเพิ่มหนังสือโดยไม่มีการระบุเทมเพลต หากหนังสือทั้งหมดของคุณใช้การตั้งค่าเบื้องต้นแบบเดียวกัน คุณแค่ใช้เทมเพลตเดียวก็เพียงพอแล้ว นอกจากนี้คุณยังสามารถลบล้างการตั้งค่าเทมเพลตสำหรับหนังสือแต่ละเล่มได้อีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงเทมเพลตจะมีผลกับหนังสือใหม่เท่านั้นและไม่แทนที่การตั้งค่าสำหรับหนังสือที่มีอยู่ ดังนั้นคุณควรกำหนดค่าให้เทมเพลตก่อนที่จะเพิ่มหนังสือใดๆ คุณสามารถใช้สเปรดชีต หากต้องการเปลี่ยนแปลงหนังสือที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

หากต้องการดูเทมเพลต โปรดไปที่แคตตาล็อกหนังสือในบัญชีศูนย์พาร์ทเนอร์ คลิกปุ่มตัวเลือกขั้นสูง จากนั้นเลือกจัดการเทมเพลต คุณจะเห็นรายการเทมเพลตที่มีอยู่ คลิกลิงก์แก้ไขเพื่อดูหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

การตั้งค่าทั่วไป

ชื่อเทมเพลต ชื่อของเทมเพลตนี้
รหัสชุด ระบบจะสร้างรหัสชุดหนังสือสำหรับเทมเพลตใหม่โดยอัตโนมัติและไม่สามารถแก้ไขได้ ให้ระบุรหัสชุดหนังสือในฟีด ONIX หรือเมื่อส่งหนังสือทางไปรษณีย์มายัง Google เพื่อสแกน
ใช้ค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ ถ้าเลือกช่องนี้ หนังสือใหม่จะได้รับการเผยแพร่โดยอัตโนมัติทันทีที่มีไฟล์และการตั้งค่าที่จำเป็นแล้ว ยกเลิกการเลือกช่องนี้หากคุณต้องการอนุมัติการตั้งค่าหนังสือในอินเทอร์เฟซด้วยตนเอง หรือด้วยการส่งบันทึกข้อมูลเมตาผ่านทาง ONIX หรือสเปรดชีต

ข้อมูลเมตาและการตั้งค่า eBook

ข้อมูลเมตา
ชื่อผู้จัดพิมพ์ ชื่อผู้จัดพิมพ์ ชื่อนี้จะแสดงต่อสาธารณะในหน้าแสดงตัวอย่างของ Google Books เป็น "แสดงหน้าหนังสือตามที่ได้รับอนุญาตจาก..."

การตั้งค่า

การตั้งค่าการจัดจำหน่ายมีตัวเลือกสำหรับการขายหนังสือใน Google Play

เปิดใช้ DRM เลือกช่องนี้หากคุณต้องการใช้ DRM (Digital Rights Management) กับหนังสือที่ขายใน Google Play
แสดงรูปภาพใน eBook เลือกช่องนี้หากคุณมีสิทธิ์ที่จะใส่รูปภาพใน eBook หากหนังสือมีรูปภาพจำนวนมาก Google จะขายหนังสือได้ก็ต่อเมื่อมีการเลือกช่องนี้หรือคุณให้ไฟล์ EPUB ไว้เท่านั้น
แสดงข้อความต่อเนื่องจาก ePub ที่ให้ไว้เท่านั้น Google ได้แปลงหนังสือบางเล่มเป็นรูปแบบ EPUB แล้ว เลือกช่องนี้หาก Google ได้แปลงหนังสือของคุณแล้ว แต่คุณไม่ต้องการใช้ EPUB ในเวอร์ชันของ Google (คุณสามารถให้ไฟล์ EPUB ของคุณเองโดยไม่คำนึงถึงการตั้งค่านี้)
รวมหน้าที่สแกน เลือกช่องนี้หากคุณต้องการขายหนังสือในรูปแบบ PDF
ไม่เหมาะสำหรับเยาวชนใช่ไหม เลือกช่องนี้หากหนังสือของคุณไม่เหมาะสำหรับเยาวชนเท่านั้น
เปอร์เซ็นต์คัดลอก/วาง เลือกเปอร์เซ็นต์ของหนังสือแต่ละเล่มที่ผู้ซื้อสามารถคัดลอกและวางได้
 

การตั้งค่าการแสดงตัวอย่างใน Google Search ต่อไปนี้จะช่วยให้คุณสามารถควบคุมลักษณะการแสดงตัวอย่างหนังสือของคุณใน Google Books ซึ่งคล้ายกับการที่ผู้เข้าชมสามารถเปิดดูหนังสือบนชั้นในร้านหนังสือจริง หากคุณขายหนังสือในเว็บไซต์ของคุณ ก็สามารถเพิ่มลิงก์ไปยังเว็บไซต์สำหรับผู้อ่านที่ต้องการซื้อหนังสือทั้งเล่ม

ประเภทตัวอย่าง เปอร์เซ็นต์ของหนังสือที่สามารถแสดงเป็นหน้าตัวอย่าง ตัวเลือกเริ่มต้นจะอยู่ที่ 20% และเพิ่มขึ้นได้ครั้งละ 10%
เขตแดน ประเทศที่คุณมีสิทธิ์แสดงหน้าตัวอย่างของหนังสือ ดูวิธีการจัดรูปแบบรายชื่อประเทศ
ข้อความลิงก์สั่งซื้อ ข้อความของลิงก์ที่ปรากฏบน Google หนังสือเพื่อการซื้อหนังสือโดยตรงจากคุณ
ลิงก์สั่งซื้อ URL ที่ผู้ใช้ Google Books สามารถซื้อหนังสือจากคุณได้โดยตรง หากต้องการพาผู้ใช้ไปยังหน้าการสั่งซื้อที่เจาะจง คุณอาจต้องการใช้รูปแบบที่จะเติม ISBN ใน URL โดยอัตโนมัติ
เว็บไซต์ของผู้จัดพิมพ์ URL ของเว็บไซต์ของผู้จัดพิมพ์ ชื่อและโลโก้ผู้จัดพิมพ์จะลิงก์ไปยัง URL นี้ หากให้ไว้
โลโก้ผู้จัดพิมพ์ รูปภาพของโลโก้ผู้จัดพิมพ์ ดูหลักเกณฑ์สำหรับโลโก้
รายละเอียดหน้าตัวอย่าง รายละเอียดหน้าตัวอย่างประกอบด้วยการตั้งค่า 2 อย่างดังนี้
  • แสดงรูปภาพในหน้าตัวอย่าง เลือกช่องนี้หากคุณมีสิทธิ์แสดงรูปภาพในการแสดงตัวอย่างของหนังสือ
  • อนุญาตให้ดาวน์โหลด PDF เลือกช่องนี้หากต้องการให้หนังสือพร้อมดาวน์โหลดเป็นไฟล์ PDF ตัวเลือกนี้ใช้กับหนังสือที่สามารถดูหน้าตัวอย่างได้แบบ 100% เท่านั้น (ตามการตั้งค่า "ประเภทหน้าตัวอย่าง")

เพิ่มเทมเพลตใหม่

หากต้องการใช้หลายเทมเพลต คุณสามารถสร้างเทมเพลตใหม่ได้โดยคลิกปุ่มเพิ่มเทมเพลตใหม่ในขณะที่ดูหน้าจัดการเทมเพลต

คุณสามารถเลือกเทมเพลตเมื่อเพิ่มหนังสือแต่ละเล่มลงในแคตตาล็อก หรือเมื่อดาวน์โหลดสเปรดชีตเทมเพลตสำหรับการเพิ่มหนังสือหลายเล่ม หนังสือดังกล่าวจะนำการตั้งค่าเทมเพลตมาใช้

คุณสามารถดูได้ว่าหนังสือเล่มใดใช้เทมเพลตใดด้วยการดาวน์โหลดรายการหนังสือ หากต้องการเปลี่ยนเทมเพลตที่ใช้กับหนังสือที่มีอยู่ โปรดติดต่อเรา

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
82437
false
false