Mallar (standardinställningar för böcker)

Viktigt!

  • Google Play-partners kan sälja e-böcker och ljudböcker i vissa länder och regioner. Funktionerna som beskrivs här är inte tillgängliga i alla länder och regioner.
  • Med förbeställning menas att kunder kan beställa boken, men inte läsa den, före utgivningsdatumet. Kunder som har förbeställt en bok debiteras på utgivningsdatumet och får då åtkomst till den.
  • Google kan inte erbjuda förbeställning i Indien på grund av gällande lagstiftning. Din bok blir tillgänglig i Google Play Butik i Indien från och med försäljningsdatumet.
  • Se till att ditt innehåll följer Googles riktlinjer innan du laddar upp filer. Läs vår innehållspolicy för böcker på Google Play om du planerar att sälja böcker på Google Play.
  • Informationen i försäljningsrapporterna per månad överensstämmer inte alltid med dina månatliga utbetalningar från Google. Gå till Intäktsrapporter för Google Play om du vill se en ekonomisk rapport som överensstämmer med din utbetalning.

Med mallar kan du konfigurera standardinställningar för nya böcker, vilket gör att du slipper skriva in samma uppgifter för varje bok. Du kan till exempel ladda upp en utgivarlogotyp så används den för alla böcker som du lägger till i katalogen med den mallen.

En standardmall med vanliga inställningar genereras automatiskt när du skapar kontot. Inställningarna för standardmallen används när du lägger till en bok utan att ange mallen. Om samma grundinställningar har angetts för alla dina böcker behöver du antagligen bara en enda mall. Du kan även åsidosätta mallinställningar för enskilda böcker.

Ändringar i mallar påverkar endast nya böcker och åsidosätter inte inställningarna för befintliga böcker, så du bör konfigurera mallen innan du lägger till några böcker. Om du behöver göra massändringar i befintliga böcker kan du använda ett kalkylark.

Om du vill visa dina mallar besöker du bokkatalogen i Partnercenter-kontot. Klicka på knappen Avancerade alternativ och välj Hantera mallar. En lista över dina mallar visas. Klicka på länken Redigera om du vill visa eller ändra några uppgifter.

Allmänna inställningar

Mallnamn Namnet på mallen.
Samlingskod Samlingskoden genereras automatiskt för nya mallar och kan inte redigeras. Använd insamlingskoden i ONIX-flöden eller när du skickar böcker till Google som ska skannas.
Tillämpa standardinställningar automatiskt Om rutan är markerad kommer nya böcker automatiskt att publiceras när de har de obligatoriska filerna och inställningarna. Avmarkera rutan om du vill godkänna bokens inställningar manuellt i gränssnittet eller genom att skicka en metadatapost via ONIX eller ett kalkylark.

Metadata och inställningar för e-böcker

Metadata
Utgivarens namn Namnet på utgivaren. Detta visas offentligt på förhandsgranskningssidorna på Google Böcker som Sidorna visas med tillstånd från …

Inställningar

Följande distributionsinställningar innehåller alternativ för att sälja din bok på Google Play.

DRM aktiverat Markera rutan om du vill använda DRM (Digital Rights Management) för böcker som säljs på Google Play.
Visa foton i e-bok Markera rutan om du har rättighet att inkludera bilder i e-böckerna. Om en bok innehåller ett stort antal bilder kan Google endast sälja den om rutan är markerad eller om du anger en EPUB-fil.
Visa endast löpande text från en EPUB-fil som jag har angett. Google har omvandlat vissa böcker till EPUB-format. Markera rutan om Google har omvandlat böckerna, men du inte vill använda Googles EPUB-versioner. (Du kan ange dina egna EPUB-filer trots den här inställningen.)
Inkludera skannade sidor Markera rutan om du vill sälja böckerna i PDF-format.
Olämplig för barn? Markera rutan om böckerna endast är avsedda för vuxna.
Procentandel som går att kopiera/klistra in Välj den procentandel av boken som kan kopieras och klistras in av köparna.
 

Med följande inställningar för förhandsgranskning på Google Sök styr du hur boken förhandsgranskas på Google Böcker, vilket är ungefär som när en besökare i en bokhandel kan bläddra i böckerna i hyllan. Om du säljer böcker på din webbplats kan du lägga till länkar för läsare som vill köpa hela boken.

Förhandsgranskningstyp Hur många procent av boken som kan förhandsgranskas. Alternativen är från 20 % och kan ökas i steg om 10 %.
Områden De länder där du har rätt att göra böckerna förhandsgranskningsbara. Läs våra anvisningar om hur du formaterar en lista med länder.
Köplänkstext Texten i länken som visas på Google Böcker och där det går att köpa böckerna direkt från dig.
Köplänk Webbadressen där användare av Google Böcker kan köpa böckerna direkt från dig. Om du vill hänvisa användare till köpsidan kan du använda ett mönster som fyller i ISBN-numret automatiskt i webbadressen.
Utgivarens webbplats Webbadressen till förlagets hemsida. Om en webbadress anges länkas utgivarens namn och logotyp till denna webbadress.
Utgivarens logotyp En bild på utgivarens logotyp. Läs riktlinjerna för logotyper.
Förhandsgranskningsinformation Under Förhandsgranskningsinformation finns två olika inställningar:
  • Visa foton i förhandsgranskning. Markera den här rutan om du har rättigheter för att visa bilder i böckernas förhandsgranskningar.
  • Nedladdning som PDF tillåten. Markera den här kryssrutan för att göra det möjligt att ladda ned böckerna som PDF-filer. Det här alternativet gäller bara för böcker som kan förhandsgranskas till 100 procent (enligt inställningen Förhandsgranskningstyp).

Lägga till en ny mall

Om du behöver flera mallar kan du skapa en ny genom att klicka på knappen Lägg till en ny mall när sidan Hantera mallar visas.

Du väljer en mall när du lägger till en enskild bok i din katalog eller när du laddar ned en kalkylarksmall för att lägga till flera böcker på samma gång. Mallinställningarna följer då med till dessa böcker.

Du kan se vilken mall som användes för en viss bok genom att ladda ned en boklista. Kontakta oss om du vill ändra mallen som används för dina befintliga böcker.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny