Šablony (výchozí nastavení knih)

Důležité:

  • Partneři služby Google Play mohou prodávat e-knihy a audioknihy v určitých zemích/oblastech. Funkce popsané v tomto článku jsou dostupné jen v některých zemích/oblastech.
  • Předobjednávky zákazníkům umožňují objednat si (ale nikoli číst) vaši knihu před datem vydání. V den vydání bude zákazníkům s předobjednávkou naúčtována platba a získají ke knize přístup.
  • Vzhledem k právním předpisům nemůže Google v Indii nabízet předobjednávky. V Indii bude kniha bude v Obchodu Google Play k dispozici v den zahájení prodeje.
  • Před nahráním souborů se ujistěte, zda obsah odpovídá pokynům společnosti Google. Pokud chcete knihy prodávat na Google Play, přečtěte si obsahové zásady pro vydavatele knih na Google Play.
  • Přehledy prodeje podle měsíců nemusí nutně poskytovat podrobnosti odpovídající vašim měsíčním platbám. Finanční přehled obsahující vaši platbu najdete v přehledech příjmů na Google Play.

Pomocí šablon můžete nakonfigurovat výchozí nastavení svých nových knih – toto nastavení již nebude třeba konfigurovat pro každou knihu jednotlivě. Můžete například nahrát logo vydavatele, a všechny knihy s touto šablonou, které do katalogu přidáte, budou toto logo automaticky používat také.

Při vytvoření účtu se automaticky vygeneruje výchozí šablona s obvyklými nastaveními. Nastavení z výchozí šablony s použijí vždy, když při přidávání knihy žádnou šablonu neuvedete. Pokud všechny knihy sdílejí stejná základní nastavení, bude vám patrně stačit jediná šablona. Nastavení šablony lze u jednotlivých knih přepsat.

Změny šablon mají vliv pouze na nové knihy a nepřepisují nastavení existujících knih. Šablonu byste proto měli nakonfigurovat ještě před přidáním knih. Pokud potřebujete provést hromadnou změnu existujících knih, použijte tabulku.

Šablony zobrazíte v katalogu knihúčtu Centra pro partnery. Klikněte na tlačítko Rozšířené možnosti a poté vyberte Spravovat šablony. Zobrazí se seznam vašich stávajících šablon. Po kliknutí na odkaz Upravit si budete moci zobrazit podrobnosti nebo je změnit.

Obecná nastavení

Název šablony Název této šablony.
Kód sbírky Tento kód se pro nové šablony generuje automaticky a nelze jej upravit. Kód sbírky použijte v informačních kanálech ONIX nebo při zasílání knih společnosti Google k naskenování.
Automaticky použít výchozí nastavení Pokud je toto políčko zaškrtnuto, jakmile budou mít nové knihy požadované soubory a nastavení, budou automaticky publikovány. Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte, pokud chcete schválit nastavení knihy ručně v rozhraní nebo odesláním záznamu metadat prostřednictvím služby ONIX nebo tabulky.

Metadata a nastavení elektronických knih

Metadata
Název vydavatele Název vydavatele. Tento údaj se veřejně zobrazuje na stránkách náhledu v Knihách Google ve formě sdělení „Stránky jsou zobrazeny se svolením vydavatele...“.

Nastavení

Následující nastavení distribuce zahrnují možnosti pro prodej knihy na Google Play.

Povolena ochrana DRM Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete na knihy prodávané na Google Play použít ochranu DRM (Digital Rights Management).
Zobrazovat v e‑knize fotografie Toto políčko zaškrtněte, pokud pro své elektronické knihy máte práva k zahrnutí obrázků. Pokud kniha obsahuje větší množství obrázků, může ji společnost Google prodávat, pouze pokud zaškrtnete toto políčko nebo poskytnete soubor ePub.
Plynulý text zobrazit, pouze pokud pochází z mnou poskytnutého souboru ePub Google vybrané knihy převedl do formátu EPUB. Toto políčko zaškrtněte v případě, že Google vaše knihy převedl, ale vy verze ePub vygenerované Googlem nechcete použít. (Své vlastní soubory ePub můžete poskytnout bez ohledu na toto nastavení.)
Zahrnout naskenované stránky Toto políčko zaškrtněte, pokud knihy chcete prodávat ve formátu PDF.
Nevhodné pro děti? Toto políčko zaškrtněte v případě, že jsou vaše knihy nevhodné pro děti.
Procento, které lze zkopírovat Vyberte, jaké procento obsahu mohou kupující z každé knihy zkopírovat a vložit.
 

Následující nastavení náhledu ve Vyhledávání Google umožňují nastavit, jak bude možné zobrazit náhled knihy v Knihách Google. Náhled poskytuje podobnou funkci, jako když si návštěvník kamenného knihkupectví může prolistovat knihy vystavené v policích. Pokud knihy na svém webu prodáváte, můžete přidat odkazy na svůj web pro čtenáře, kteří si chtějí koupit celou knihu.

Typ náhledu Kolik procent knihy lze zobrazit v náhledu. Možnosti začínají na 20 % a zvyšují se po 10 %.
Oblasti Země, ve kterých máte právo na zobrazování náhledu knih. Viz naše pokyny k formátování seznamu zemí.
Text odkazu Koupit tuto knihu Text odkazu, který se zobrazuje v Knihách Google a umožňuje nákup knih přímo od vás.
Odkaz Koupit tuto knihu Adresa URL, na které si uživatelé Knih Google knihu mohou zakoupit přímo od vás. Chcete-li uživatele odkázat na konkrétní stránku nákupu, můžete použít vzor, ve kterém se do adresy URL automaticky doplní kód ISBN.
Webové stránky vydavatele Adresa URL webových stránek vydavatele. Pokud tuto adresu zadáte, bude na ni odkazovat zobrazovaný název i logo.
Logo vydavatele Obrázek loga vydavatele. Informace naleznete v pokynech pro loga.
Podrobnosti náhledu Podrobnosti náhledu zahrnují dvě samostatná nastavení:
  • Zobrazit v náhledu fotografie. Toto políčko zaškrtněte, pokud máte právo zobrazovat v náhledu knihy obrázky.
  • Povoleno stahování PDF. Toto políčko zaškrtněte, pokud své knihy chcete dát k dispozici ke stažení ve formátu PDF. Tato možnost se vztahuje pouze na knihy, u nichž lze zobrazit 100% náhled (závisí na nastavení Typ náhledu).

Přidat novou šablonu

Pokud potřebujete šablon několik, můžete si vytvořit novou kliknutím na tlačítko Přidat novou šablonu umístěné na stránce Spravovat šablony.

Šablonu vybíráte, když přidáváte jednotlivé knihy do katalogu nebo když si chcete stáhnout tabulku šablony, abyste mohli přidat nové knihy hromadně. Tyto knihy zdědí nastavení šablony.

Pokud chcete zjistit, jakou šablonu určitá kniha používá, stáhněte si informace o knize. Pokud chcete změnit šablonu použitou u stávajících knih, kontaktujte nás.

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
6480697089061165941