Šablony (výchozí nastavení knih)

Partneři Google Play mohou prodávat knihy v určitých zemích/oblastech. Funkce popsané v tomto článku jsou dostupné jen někde. Prodej audioknih na Google Play je v současné době omezen pouze na vybrané partnery. Ačkoli Google nové partnery pro audioknihy nepřijímá, může se to změnit. Brzy se sem vraťte pro nové informace.

Pomocí šablon můžete nakonfigurovat výchozí nastavení svých nových knih – toto nastavení již nebude třeba konfigurovat pro každou knihu jednotlivě. Pro šablonu můžete nastavit například logo. Stejné logo pak automaticky ponesou všechny knihy, které pomocí této šablony přidáte do katalogu.

Při vytvoření účtu se automaticky vygeneruje výchozí šablona s obvyklými nastaveními. Nastavení z výchozí šablony s použijí vždy, když při přidávání knihy žádnou šablonu neuvedete. Pokud všechny knihy sdílejí stejná základní nastavení, bude vám patrně stačit jediná šablona. Nastavení šablony lze u jednotlivých knih přepsat.

Změny šablon mají vliv pouze na nové knihy a nepřepisují nastavení existujících knih. Šablonu byste proto měli nakonfigurovat ještě před přidáním knih. Pokud potřebujete provést hromadnou změnu existujících knih, použijte tabulku.

Chcete-li zobrazit své šablony, v účtu Centra partnerů přejděte do sekce Katalog knih. Klikněte na tlačítko Rozšířená nastavení a poté vyberte Spravovat šablony. Zobrazí se seznam vašich stávajících šablon. Po kliknutí na odkaz upravit si budete moci zobrazit podrobnosti nebo je změnit.

Obecné

Název šablony Název této šablony.
Kód sbírky Tento kód se pro nové šablony generuje automaticky a nelze jej upravit. Kód sbírky použijte v informačních kanálech ONIX nebo při zasílání knih společnosti Google k naskenování.
Automaticky použít výchozí nastavení Pokud je toto políčko zaškrtnuto, jakmile budou mít nové knihy požadované soubory a nastavení, budou automaticky publikovány. Zaškrtnutí tohoto políčka zrušte, pokud chcete schválit nastavení knihy ručně v rozhraní nebo odesláním záznamu metadat prostřednictvím služby ONIX nebo tabulky.

Elektronická kniha

Metadata
Název vydavatele Název vydavatele. Tento údaj se veřejně zobrazuje na stránkách náhledu v Knihách Google ve formě sdělení „Stránky jsou zobrazeny se svolením vydavatele...“.

Nastavení

Následující nastavení distribuce zahrnují možnosti pro prodej knihy na Google Play.

Povolena ochrana DRM Toto políčko zaškrtněte, pokud na knihy prodávané na Google Play chcete použít ochranu DRM (Digital Rights Management).
Zobrazovat v e-knize fotografie Toto políčko zaškrtněte, pokud pro své elektronické knihy máte práva k zahrnutí obrázků. Pokud kniha obsahuje větší množství obrázků, může ji společnost Google prodávat, pouze pokud zaškrtnete toto políčko nebo poskytnete soubor ePub.
Plynulý text zobrazit, pouze pokud pochází z mnou poskytnutého souboru ePub Google vybrané knihy převedl do formátu EPUB. Toto políčko zaškrtněte v případě, že Google vaše knihy převedl, ale vy verze ePub vygenerované Googlem nechcete použít. (Své vlastní soubory ePub můžete poskytnout bez ohledu na toto nastavení.)
Zahrnout naskenované stránky Toto políčko zaškrtněte, pokud knihy chcete prodávat ve formátu PDF.
Nevhodné pro děti? Toto políčko zaškrtněte v případě, že jsou vaše knihy nevhodné pro děti.
Procento, které lze zkopírovat Vyberte, jaké procento obsahu mohou kupující z každé knihy zkopírovat a vložit.
 

Následující nastavení náhledu ve Vyhledávání Google umožňují nastavit, jak bude možné zobrazit náhled knihy v Knihách Google. Náhled poskytuje podobnou funkci, jako když si návštěvník kamenného knihkupectví může prolistovat knihy vystavené v policích. Pokud knihy na svém webu prodáváte, můžete přidat odkazy na svůj web pro čtenáře, kteří si chtějí koupit celou knihu.

Typ náhledu Kolik procent knihy lze zobrazit v náhledu. Možnosti začínají na 20 % a zvyšují se po 10 %.
Území Země, ve kterých máte právo na zobrazování náhledu knih. Informace naleznete v pokynech pro formátování seznamu zemí.
Text odkazu Koupit tuto knihu Text odkazu, který se zobrazuje v Knihách Google a umožňuje nákup knih přímo od vás.
Odkaz Koupit tuto knihu Adresa URL, na které si uživatelé Knih Google knihu mohou zakoupit přímo od vás. Chcete-li uživatele odkázat na konkrétní stránku nákupu, můžete použít vzor, ve kterém se do adresy URL automaticky doplní kód ISBN.
Webové stránky vydavatele Adresa URL webových stránek vydavatele. Pokud tuto adresu zadáte, bude na ni odkazovat zobrazovaný název i logo.
Logo vydavatele Obrázek loga vydavatele. Informace naleznete v pokynech pro loga.
Podrobnosti náhledu Podrobnosti náhledu zahrnují dvě samostatná nastavení:
  • Zobrazit v náhledu fotografie. Toto políčko zaškrtněte, pokud máte právo zobrazovat v náhledu knihy obrázky.
  • Povoleno stahování PDF. Toto políčko zaškrtněte, pokud své knihy chcete dát k dispozici ke stažení ve formátu PDF. Tato možnost se vztahuje pouze na knihy, u nichž lze zobrazit 100% náhled (závisí na nastavení Typ náhledu).

Přidat novou šablonu

Pokud potřebujete šablon několik, můžete si vytvořit novou kliknutím na tlačítko Přidat novou šablonu umístěné na stránce Spravovat šablony.

Šablonu vybíráte, když přidáváte jednotlivé knihy do katalogu nebo když si chcete stáhnout tabulku šablony, abyste mohli knihy přidat hromadně. Tyto knihy zdědí nastavení šablony.

Pokud chcete zjistit, jakou šablonu určitá kniha používá, podívejte se na její štítek v seznamu Katalog knih. Máte-li dvacet nebo méně knih, budete za účelem zobrazení štítku muset v pravém horním rohu kliknout na název knihy a následně na tlačítko Upravit štítky.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
82437
false