Plantilles (configuració predeterminada dels llibres)

És possible que algunes funcions descrites en aquesta pàgina no estiguin disponibles, ja que la venda de llibres a Google Play està limitada a determinats països.

Les plantilles permeten establir una configuració predeterminada per a llibres nous per tal d'evitar-te l'esforç de proporcionar la mateixa informació per a cada llibre. Per exemple, pots configurar un logotip per a una plantilla i així qualsevol llibre que afegeixis al catàleg amb aquesta plantilla farà servir aquest logotip de manera automàtica.

En crear el compte, es genera automàticament una plantilla predeterminada amb una configuració comuna. Sempre que afegeixis un llibre sense especificar la plantilla, s'usarà la configuració de plantilla predeterminada. Si tots els teus llibres comparteixen la mateixa configuració bàsica, probablement en tindràs prou amb una única plantilla. També pots substituir la configuració de la plantilla per a llibres específics.

Els canvis que es fan a les plantilles només afecten els llibres nous i no substitueixen la configuració dels llibres existents; per això és convenient que configuris la plantilla abans d'afegir cap llibre. Si necessites fer canvis massius als llibres existents, pots fer servir un full de càlcul.

Per veure les teves plantilles, visita el Catàleg de llibres al teu compte del Centre de socis. Fes clic al botó Opcions avançades i, a continuació, selecciona Gestiona les plantilles. Veuràs una llista de les plantilles existents. Fes clic a l'enllaç Edita per veure-les o canviar-ne els detalls.

General

Nom de la plantilla El nom d'aquesta plantilla.
Codi de col·lecció Aquest codi de col·lecció es genera automàticament per a les plantilles noves i no es pot editar. Utilitza'l als feeds d'ONIX o quan enviïs llibres a Google per escanejar-los.
Aplica la configuració predeterminada automàticament Si aquesta casella està marcada, els llibres nous es publicaran automàticament quan tinguin els fitxers i la configuració requerits. Desmarca la casella si vols aprovar la configuració dels llibres a la interfície manualment o amb l'enviament d'un informe de metadades mitjançant ONIX o un full de càlcul.

Llibre electrònic

Metadades
Nom de l'editor El nom de l'editor. Es mostra públicament a les pàgines de previsualització de Google Llibres com a "Pàgines mostrades amb permís de...".

Configuració

La configuració de distribució següent inclou opcions per vendre el teu llibre a Google Play.

Activat per a DRM Marca aquesta casella si vols aplicar DRM (Digital Rights Management) als llibres que venguis a Google Play.
Mostra fotos al llibre electrònic Marca aquesta casella si tens els drets per incloure imatges als teus llibres electrònics. Si un llibre conté un nombre significatiu d'imatges, Google només el pot vendre si marques aquesta casella o en proporciones un fitxer EPUB.
Mostra només el flux de text dels EPUB que he proporcionat Google ha convertit els llibres seleccionats al format EPUB. Marca aquesta casella si Google ha convertit els teus llibres però no vols utilitzar les versions EPUB de Google. (Pots proporcionar els teus propis fitxers EPUB independentment d'aquesta opció de configuració.)
Inclou les pàgines escanejades Marca aquesta casella si vols vendre els teus llibres en format PDF.
No és apte per a menors? Marca aquesta casella si els teus llibres es dirigeixen només a un públic major de 18 anys.
Percentatge que es pot copiar i enganxar Selecciona el percentatge de cada llibre que els compradors poden copiar i enganxar.
 

Les opcions de previsualització de la Cerca de Google que es descriuen a continuació et permeten configurar com es previsualitza el teu llibre a Google Llibres, una experiència similar a la que té el client d'una llibreria física en examinar els llibres de les prestatgeries. Si vens llibres al teu lloc web, pots afegir enllaços que hi dirigeixin per als lectors que vulguin comprar el llibre sencer.

Tipus de previsualització El percentatge del llibre que es pot previsualitzar. El percentatge mínim és un 20% i es pot augmentar en fraccions d'un 10%.
Territoris Indica els països on tens drets per permetre la visualització prèvia dels llibres. Consulta les instruccions per aplicar format a una llista de països.
Text de l'enllaç de compra El text de l'enllaç que es mostra a Google Llibres per comprar-te els llibres directament.
Enllaç de compra L'URL on els usuaris de Google Llibres poden comprar-te els llibres directament. Per dirigir els usuaris a la pàgina de compra concreta, pots utilitzar un patró perquè l'ISBN s'empleni automàticament a l'URL.
Lloc web de l'editor L'URL del lloc web de l'editor. Si s'especifica, el nom i el logotip de l'editor enllacen amb aquest URL.
Logotip de l'editor Imatge del logotip de l'editor. Consulta les directrius per a logotips.
Detalls de previsualització Els detalls de previsualització disposen de dues opcions de configuració diferents:
  • Mostra fotos a la previsualització. Marca aquesta casella si tens els drets per mostrar imatges a les previsualitzacions dels teus llibres.
  • Es permet baixar el llibre en PDF. Marca aquesta casella si vols que els teus llibres estiguin disponibles per baixar-los com a fitxers PDF. Aquesta opció només afecta els llibres que es poden previsualitzar al 100% (segons l'opció de configuració "Tipus de previsualització").

Afegir una plantilla nova

Si necessites diverses plantilles, pots crear-ne una de nova fent clic al botó Afegeix una plantilla nova a la pàgina Gestiona les plantilles.

Selecciona una plantilla quan afegeixis un sol llibre al catàleg o quan baixis un full de càlcul de plantilla per afegir llibres de manera massiva. La configuració de la plantilla s'aplicarà a tots aquests llibres.

Per veure quina plantilla es va fer servir per a un llibre concret, consulta'n l'etiqueta al Catàleg de llibres. Si tens vint llibres o menys, per veure l'etiqueta, fes clic al títol del llibre i, a continuació, al botó Edita les etiquetes que hi ha a l'extrem superior dret.

Ha estat útil?
Com ho podem millorar?