Шаблони (настройки по подразбиране за книгите)

Важно:

  • Партньорите на Google Play могат да продават електронни и аудиокниги в определени държави/региони. Описаните тук функции не се предлагат във всички държави/региони.
  • Предварителните поръчки дават възможност на клиентите да поръчат, но не и да четат книгата ви преди датата на издаването ѝ. На тази дата клиентите, направили предварителна поръчка, се таксуват и получават достъп до книгата.
  • Поради регулаторни изисквания Google не може да предлага предварителни поръчки в Индия. Книгата ви ще е налице в Google Play Магазин в Индия на датата на пускане в продажба.
  • Преди да качите файлове, проверете дали съдържанието ви отговаря на указанията ни. Ако възнамерявате да продавате заглавията си в Google Play, прегледайте отнасящите се за издателите правила за съдържанието на книгите в Google Play.
  • Отчетите за продажбите по месеци не предоставят непременно подробности, които да съответстват на месечните Ви плащания. За финансов отчет, който съответства на плащането ви, отворете отчетите за приходите в Google Play.

Шаблоните ви дават възможност да конфигурирате настройките по подразбиране за новите книги, като ви спестяват усилието да предоставяте едни и същи подробности за всяко заглавие. Можете например да качите лого на издателя, така че то да се използва автоматично за всички книги, които добавяте към каталога си с този шаблон.

При създаването на профила ви автоматично ще бъде генериран шаблон по подразбиране с общи настройки. Те ще се иползват всеки път, когато добавяте книга, без да посочвате шаблона. Ако всичките ви книги споделят едни и същи основни настройки, един шаблон вероятно ще бъде достатъчен за нуждите ви. Можете също да замените настройките в него за отделни книги.

Промените в шаблоните засягат само новите книги и не заменят настройките за съществуващите. Затова трябва да конфигурирате шаблона си, преди да добавяте заглавия. Ако трябва да направите групови промени за съществуващи книги, можете да използвате електронна таблица.

За да видите шаблоните си, отворете каталога с книги в профила си в Партньорския център. Кликнете върху бутона Разширени опции и изберете Управление на шаблоните. Ще видите списък със съществуващите. Кликнете върху връзката Редактиране, за да прегледате или промените подробностите.

Общи настройки

Име на шаблона Името на шаблона.
Код на сбирката Този код на сбирката автоматично се генерира за новите шаблони и не може да се редактира. Използвайте го в ONIX емисии или когато ни изпращате по пощата книги за сканиране.
Автоматично прилагане на настройките по подразбиране Ако в това квадратче има отметка, новите книги автоматично ще бъдат публикувани, след като имат задължителните файлове и настройки. Премахнете отметката от квадратчето, ако искате да одобрите настройките за книгата ръчно в интерфейса или като изпратите запис с метаданните чрез ONIX или електронна таблица.

Метаданни и настройки за електронните книги

Метаданни
Име на издателя Името на издателя. То се показва обществено на страниците за визуализация в Google Книги в изявлението „Тези страници се показват с разрешението на…“.

Настройки

Следните настройки за разпространението включват опции за продажба на книгата ви в Google Play.

Активирахте DRM Поставете отметка в това квадратче, ако искате да приложите DRM (Digital Rights Management) към книгите, продавани в Google Play.
Показване на снимки в електронната книга Поставете отметка в това квадратче, ако имате права да включвате изображения в електронните си книги. В случай че дадена книга съдържа значителен брой изображения, можем да я продаваме само ако опцията е отметната или ако изпратите EPUB файл.
Да се показва преливащ текст само от предоставения от мен ePub файл Google преобразува избраните книги във формат EPUB. Поставете отметка в това квадратче, ако сме преобразували книгите ви, но не искате да използвате нашите EPUB версии. (Можете да изпратите свои EPUB файлове независимо от тази настройка.)
Включване на сканираните страници Поставете отметка в това квадратче, ако искате да продавате книгите си във формат PDF.
Неподходящо ли е за малолетни? Поставете отметка в това квадратче, ако книгите не са предназначени за малолетни
Процент на копирането/поставянето Изберете процента от всяка книга, който може да се копира и поставя другаде от купувачите.
 

Следните настройки на Google Търсене ви позволяват да контролирате начина, по който книгите ви могат да се визуализират в Google Книги – също както посетител в книжарница може да разглежда книгите по лавиците. Ако продавате заглавията на уебсайта си, можете да добавите връзка към него за читателите, които искат да купят цялата книга.

Тип визуализация Процентът от книгата, който може да се визуализира. Опциите започват от 20% и нарастват със стъпки от 10%.
Територии Държавите, в които имате права да предоставите книгите за визуализация. Вижте инструкциите ни за форматиране на списък с държави.
Текст на връзката „Купете“ Текстът на показваната в Google Книги връзка за купуване на заглавията директно от вас.
Връзка „Купете“ URL адресът, на който потребителите на Google Книги могат да купят заглавията директно от вас. За да насочите потребителите към конкретната страница за покупка, може да използвате образец, който автоматично ще попълни ISBN номера в URL адреса.
Уебсайт на издателя URL адресът на уебсайта на издателя. Ако бъде предоставен, името и логото му ще водят към него.
Лого на издателя Изображение на логото на издателя. Вижте указанията за логотипи.
Подробности за визуализацията Подробностите за визуализацията включват две отделни настройки:
  • Показване на снимки във визуализацията. Поставете отметка в това квадратче, ако имате права за показване на изображения във визуализацията на книгите си.
  • Разрешено е изтеглянето на PDF файл. Поставете отметка в това квадратче, ако искате да предоставите книгите си за изтегляне като PDF файлове. Тази опция се отнася само за заглавия, за чиято визуализация е зададено 100% (според настройката „Тип визуализация“).

Добавяне на нов шаблон

Ако ви трябват няколко шаблона, можете да създадете нов, като кликнете върху бутона Добавяне на нов шаблон на страницата „Управление на шаблоните“.

Шаблон се избира, когато добавяте отделна книга към каталога си или когато изтегляте шаблон за електронна таблица за групово добавяне на книги. За тези заглавия ще се използват настройките на шаблона.

Можете да видите кой шаблон е използван за дадена книга, като изтеглите опис на книгите. За да промените шаблона, приложен към съществуващите ви заглавия, свържете се с нас.

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню