Prijzen van boeken

Prijzen zijn vereist voor elk boek dat je wilt verkopen op Google Play. Als je boeken wilt verkopen, moet je ook eenmalig je instellingen voor betalingen op accountniveau opgeven. Je kunt een spreadsheet gebruiken als je prijzen voor meerdere boeken wilt bewerken.

Voor partners die ONIX gebruiken, moeten eventuele wijzigingen die je aanbrengt in het Partnercentrum ook worden toegepast op je ONIX-feed. De volgende keer dat je een ONIX-feed stuurt, overschrijft de informatie die je hebt aangeleverd via ONIX je bestaande instellingen.

Opmerking: Sommige functies die op deze pagina worden beschreven, zijn mogelijk niet beschikbaar, aangezien de verkoop van boeken op Google Play beperkt is tot bepaalde landen.

Een prijs toevoegen aan je boek

De stappen om een nieuwe prijs toe te voegen, zijn afhankelijk van de versie van het Partnercentrum die je gebruikt.

 1. Log in bij het Partnercentrum.
 2. Klik op Een prijs toevoegen.
 3. Kies de valuta.
 4. Geef de prijs op.
 5. Selecteer de lijst met landen of regio's waar deze prijs moet worden toegepast.
  Opmerking: Begin de naam van het land of de regio te typen om overeenkomende landen of regio's weer te geven. Als je landen wilt uitsluiten uit een regio, selecteer je de landen die je niet in de lijst wilt opnemen.

Als valutaconversie is ingeschakeld, kun je landen vermelden die een andere valuta gebruiken dan de valuta die je hebt opgegeven. Je omgerekende prijzen zijn gebaseerd op je catalogusprijs. Met de standaardwaarde WORLD wordt deze prijs toegepast op alle mogelijke landen.
Opmerking: Voor accounts die na juli 2014 zijn gemaakt, is valutaconversie standaard ingeschakeld.

In het gedeelte Prijzen van het nieuwe Partnercentrum vind je het volgende:

 • Land
 • Catalogusprijs
 • Basisprijs
 • Je opbrengst
 • Ingangsdatums

Tip: Als je de tool voor valutaconversie niet gebruikt, moet je afzonderlijke catalogusprijzen in de juiste valuta opgeven voor elk land waar je het boek wilt verkopen.

Als je een catalogusprijs hebt opgegeven, maar er in je account een foutmelding wordt weergegeven, zoals 'Prijsgegevens ontbreken of zijn niet van toepassing', moet je misschien de instellingen checken in het Partnercentrum van je account. Bekijk onze probleemoplosser voor hulp bij het configureren van de benodigde instellingen.

Meer prijsinstellingen bewerken

Als je aanvullende instellingen wilt bekijken, klik je op Meer details/Aanvullende instellingen weergeven.

Instelling

Beschrijving

Is de prijs inclusief btw?

Vink dit selectievakje aan/selecteer Ja als je prijs inclusief btw is. Als je dit selectievakje niet aanvinkt en prijzen exclusief btw biedt, berekent Google de juiste prijzen om aan kopers in rekening te brengen, inclusief de toepasselijke btw.

Zijn er vaste-prijswetten van toepassing?

Vink dit selectievakje aan/selecteer Ja als je in de landen waar deze prijs van toepassing is, bent onderworpen aan vaste-prijswetten voor boeken. Deze optie is alleen beschikbaar als je hebt aangegeven dat wetgeving met betrekking tot vaste prijzen geldt voor een van je verkoopregio's. Als je een verkoopregio hebt voor landen waar wettelijke vaste boekprijzen gelden en een verkoopregio voor andere landen, geef je afzonderlijke prijzen op voor deze verkoopregio's.

Ingangsdatums

Deze instelling wordt aanbevolen voor gebruik met een nieuwe aanvullende prijs wanneer je al een bestaande prijs hebt. Als je een prijswijziging in de toekomst wilt plannen, geef je de start- en einddatums op voor de periode waarin de nieuwe prijs van toepassing moet zijn. Gebruik de notatie JJJJ-MM-DD. De prijs gaat in om 00:00 uur (middernacht) op de startdatum en verloopt om 23:59 uur op de einddatum, op basis van de tijdzone van de koper.

 • Geef prijzen die zijn gepland voor de toekomst, ten minste één dag vóór de startdatum op.
 • Als de prijs één dag geldig moet zijn, geef je dezelfde datum als start- en einddatum op.
 • Laat het veld voor de einddatum leeg als de nieuwe prijs definitief moet zijn.
 • Als je een einddatum opneemt en je boek daarna wilt blijven verkopen, moet je zorgen dat je boek een andere prijs heeft die onmiddellijk daarna van kracht wordt.
 • Voor instructies voor het leveren van geplande prijswijzigingen via ONIX:

Wanneer je klaar bent met het toevoegen of bewerken van je prijzen, klik je op Opslaan.

Als je een prijs wilt verwijderen, klik je op de X van elke rij.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
82437
false