Chính sách chương trình nhà xuất bản dành cho Google Play Sách

Xin lưu ý là chúng tôi có thể thay đổi chính sách của mình bất kỳ lúc nào và bạn có trách nhiệm cập nhật và tuân thủ các chính sách được đăng tại đây. Chúng tôi sẽ thông báo cho chủ tài khoản qua email về những thay đổi đối với các chính sách này.

Các loại tệp kỹ thuật số được Google chấp nhận cho bán trên Google Play

Định dạng tệp được Google ưu tiên là EPUB. Chúng tôi chấp nhận phiên bản EPUB 2.0.1 và 3.0.1, bao gồm tệp bố cục cố định. Ngoài ra, Google còn chấp nhận bản PDF của cả văn bản và hình ảnh trong trường hợp định dạng EPUB không khả dụng. PDF với lớp văn bản được ưa thích.

Bảo vệ nội dung

Google sử dụng công nghệ bảo vệ nội dung độc quyền trong các trình đọc của Google trên Android, iOS và Web. Google sử dụng Adobe Content Server 4 làm nhà cung cấp hiện tại của giải pháp quản lý quyền kỹ thuật số đạt tiêu chuẩn ngành (DRM) cho các tệp sách được tải xuống trên Google Play. Google sẽ yêu cầu người dùng liên kết mỗi hệ thống đọc Adobe ACS4 với tài khoản Google của họ thông qua ủy quyền một lần. Sau đó, các thiết bị này có thể yêu cầu tệp EPUB hoặc PDF được mã hóa ACS4 qua API do Google cung cấp. Google cũng sẽ cho phép người dùng tải tệp EPUB hoặc PDF được mã hóa ACS4 xuống phần mềm đọc được hỗ trợ như Adobe Digital Editions; tuy nhiên, điều này không áp dụng cho các sách trên Google Play được mua trong thời gian thuê hoặc truy cập hạn chế và người dùng sẽ không thể tải xuống tệp EPUB hoặc PDF được mã hóa ACS4 của các sách này.

Giải thích về "Giá niêm yết" và "Giá thuê niêm yết"

"Giá niêm yết" cho phép nhà xuất bản không phải là tổ chức đề xuất giá cho sách trên Google Play. Giá niêm yết chỉ là giá đề xuất và có thể không phải là giá bán cuối cùng của sách trên Google Play. Đối với sách mà bạn cho phép bán trong giai đoạn thuê, Google hiện cho phép bạn cung cấp "Giá thuê niêm yết" cho mỗi giai đoạn thuê được phép ở dạng phần trăm của giá niêm yết sách điện tử cho sách.

Báo cáo về giao dịch mua sách trên Google Play

Google sẽ lập báo cáo về các giao dịch bán và cho thuê sách trên Google Play qua Trung tâm đối tác của chúng tôi. Các báo cáo này sẽ hiển thị ngày thực hiện giao dịch bán, giá niêm yết tại thời điểm bán, chia sẻ doanh thu và ISBN. Đối với sách bán trong thời hạn thuê, Google cũng sẽ báo cáo về thời hạn thuê áp dụng được mua.

Chính sách hoàn lại tiền

Google sẽ chấp nhận yêu cầu hoàn lại tiền cho những yêu cầu hủy mua được đưa ra trong vòng 7 ngày kể tức lúc bán, mặc dù chúng tôi cũng có thể xem xét các yêu cầu bên ngoài giai đoạn này, ví dụ như để tuân thủ luật hiện hành. Chúng tôi không hoàn lại tiền đối với trường hợp hủy mua sách đã bán trong giai đoạn thuê sau 24 giờ trừ khi nội dung hoặc dịch vụ bị lỗi. Google sẽ cấp yêu cầu hoàn lại tiền cho giao dịch thuê hoặc mua bất kỳ lúc nào nếu sách trên Google Play không tuân thủ như đã tuyên bố nhưng việc xác định sách trên Google Play có thực hiện như đã tuyên bố hay không sẽ thuộc quyền quyết định riêng của Google. Google cũng sẽ xem xét các yếu tố khác ngoài hiệu suất của sách trên Google Play, chẳng hạn như lỗi xảy ra trong quá trình bán và yêu cầu hoàn lại tiền có dấu hiệu lạm dụng hay không. Khi khoản tiền hoàn lại được cấp thì giao dịch bán sẽ được hủy bỏ: người dùng sẽ bị dừng quyền truy cập sách đó trên Google Play. Khoản tiền của người dùng sẽ được ghi có lại và tài khoản của bạn sẽ bị ghi nợ. (Trong một số trường hợp, người dùng có thể giữ quyền truy cập hạn chế với sách được hoàn lại tiền trên Google Play nếu họ đã tải một bản sao xuống thiết bị đọc).

Sao chép/dán và in

Nhà xuất bản kiểm soát việc người dùng Google Play có thể sao chép/dán bao nhiêu nội dung văn bản của họ. Bạn nên đặt tỷ lệ sao chép/dán ít nhất là 10% nội dung của sách bán trên Google Play để những người dùng ghi chú trong sách có trải nghiệm tốt khi đọc. Bạn sẽ không thể cho thuê sách trên Google Play trừ khi cho phép người dùng sao chép/dán ít nhất 20% nội dung của những cuốn sách đó.

Đối với sách được thiết kế để viết lên hay để cắt hoặc cần có các trang sách thực tế để sử dụng nội dung, bạn phải tắt cài đặt Quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) để cho phép người dùng in sách. Sách có những thuộc tính này mà đã được bật DRM sẽ bị xóa khỏi cửa hàng. Các ví dụ bao gồm, nhưng không giới hạn:

  • sách tô màu
  • sách giải đố
  • sách có các hình mẫu dùng để cắt

Chính sách nội dung

Sách mà bạn bán trên Google Play phải tuân thủ Chính sách nội dung nhà xuất bản hiện hành dành cho sách trên Google Play. Bạn phải giới hạn bản xem trước của sách chứa hình ảnh khỏa thân khiêu dâm không có giá trị nghệ thuật, giáo dục hoặc chính trị (trường hợp được cho phép theo luật bản địa) ở chế độ xem được 0% và bạn phải tính phí tối thiểu US$1,00 hoặc giá trị tiền mặt tương đương cho những cuốn sách này. Bạn không được phép cung cấp những sách đó miễn phí.

Tiền tệ của người mua

Google có thể cho phép bạn niêm yết Giá chỉ định cho sách của mình trên Google Play và người dùng mua sách của bạn trên Google Play bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ trong tài khoản ngân hàng được chỉ định của bạn ("Giao dịch mua bằng tiền tệ của người dùng"). Đối với mọi Giao dịch mua bằng tiền tệ của người dùng, bạn sẽ được thanh toán bằng Google Payments qua chuyển khoản điện tử bằng đô la Mỹ hoặc bằng tiền tệ của tài khoản ngân hàng bạn đã chỉ định, như đôi khi được Google xác định, dựa trên tỷ giá hối đoái sẽ được áp dụng cho chi phí mua hàng (được viết bằng tiền tệ của người mua) tại thời điểm giao dịch được gửi. Ví dụ: bạn có thể niêm yết giá sách của bạn trên Google Play bằng Euro cho người dùng ở Bỉ và nếu tài khoản ngân hàng của bạn nằm ở Hoa Kỳ, Google sẽ thanh toán cho bạn bằng đô la Mỹ. Tỷ giá hối đoái sẽ được xác định bởi tổ chức tài chính mà Google sử dụng để tính tỷ giá hối đoái và có thể được điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường mà không thông báo trước. Nếu sau đó giao dịch mua bằng tiền tệ của người dùng phải hoàn lại tiền, hủy bỏ, lập lại hóa đơn hoặc điều chỉnh khác thì Google sẽ áp dụng cùng tỷ giá hối đoái và tiền tệ áp dụng cho giao dịch mua bằng tiền tệ của người dùng khi tính mức tiền hoàn lại, hủy bỏ, lập lại hóa đơn hoặc các điều chỉnh khác. Google bảo lưu quyền áp dụng các khoản phí đối với việc quy đổi tiền tệ này.

Người mua xem giá sách trên Google Play bằng tiền tệ địa phương của họ, USD hoặc EUR tùy theo quyết định riêng của cửa hàng Google Play tại quốc gia đó. Nếu bạn không thể cung cấp giá bằng tiền tệ mua thì bạn có thể chọn bật quy đổi tiền tệ trong Trung tâm thanh toán của tài khoản. Điều này cho phép Google tự động quy đổi giá do Google cung cấp bằng tiền tệ cơ sở thành tiền tệ khác. (Không phải tài khoản nào cũng có tính năng này.) Thông tin chi tiết có tại đây.

Thỏa thuận dịch vụ khách hàng

Nếu bạn là nhà phân phối sách do một công ty khác xuất bản, bạn phải ký kết Thỏa thuận dịch vụ khách hàng với Google. Thỏa thuận dịch vụ khách hàng cho phép bạn cung cấp tệp kỹ thuật số và triển khai cài đặt cho chương trình đối tác và cho Google Play cho mỗi nhà xuất bản mà bạn đại diện. Mỗi nhà xuất bản cũng cần phải có thỏa thuận trực tiếp với Google. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách trở thành Nhà cung cấp dịch vụ khách hàng tại đây.

Google Play for Education

Ở những nơi có thể sử dụng dịch vụ này, bạn có thể chọn sách sẽ cung cấp cho tổ chức giáo dục để mua cho người dùng của họ trong giai đoạn cụ thể thông qua Google Play for Education. Để bao gồm sách của bạn trong Google Play for Education, bạn sẽ cần phải cung cấp giá cho tất cả thời gian truy cập được bật trong dịch vụ, hiện tại là 60 ngày, 180 ngày và 360 ngày. Sách không đủ điều kiện để đưa vào Google Play for Education trừ khi bạn cho phép người dùng cuối sao chép/dán và in 100% nội dung sách.

Đối với sách mà bạn cho phép bán trên Google Play for Education, Google hiện cho phép bạn cung cấp "Giá niêm yết thời hạn hạn chế" cho mỗi khoảng thời gian truy cập ở dạng tỷ lệ phần trăm của giá niêm yết sách điện tử dành cho sách.

Các giao dịch mua thông qua Google Play for Education đối với mọi thời gian truy cập đều được hoàn lại tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua mặc dù Google bảo lưu quyền hoàn lại tiền bất kỳ lúc nào đối với sách chưa được phân phối tới người dùng cuối. Như các giao dịch bán sách khác, Google sẽ cấp yêu cầu hoàn lại tiền bất kỳ lúc nào nếu sách trên Google Play for Education không thực hiện như đã tuyên bố nhưng việc xác định sách trên Google Play có thực hiện như tuyên bố hay không sẽ là quyết định riêng của Google. Google cũng sẽ xem xét các yếu tố khác ngoài hiệu suất của sách trên Google Play, chẳng hạn như lỗi xảy ra trong quá trình bán và yêu cầu hoàn lại tiền có dấu hiệu lạm dụng hay không. Khi khoản tiền hoàn lại được cấp thì giao dịch bán sẽ được hủy bỏ: quyền truy cập của người dùng đối với sách đó sẽ bị dừng và số tiền mua sẽ được tính lại và tài khoản của bạn sẽ bị ghi nợ.

Google sẽ lập báo cáo về các giao dịch bán sách trên Google Play for Education qua Trung tâm đối tác của chúng tôi. Các báo cáo này sẽ hiển thị ngày giao dịch bán, số lượng đã mua, Giá niêm yết có thời hạn tại thời điểm bán, chia sẻ doanh thu, ISBN và thời hạn truy cập hiện hành đã mua.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
82437
false