Chính sách chương trình dành cho nhà xuất bản của Google Play Sách

Xin lưu ý là chúng tôi có thể thay đổi chính sách của mình bất kỳ lúc nào và bạn có trách nhiệm cập nhật và tuân thủ các chính sách được đăng tại đây. Chúng tôi sẽ thông báo cho chủ tài khoản qua email về những thay đổi đối với những chính sách này.

Các loại tệp kỹ thuật số được Google chấp nhận cho bán trên Google Play

Google ưu tiên định dạng tệp .epub. Chúng tôi chấp nhận .epub phiên bản 2.0.1 và 3.0.1, bao gồm cả tệp bố cục cố định. Google cũng chấp nhận các tệp .pdf của cả văn bản và hình ảnh khi không có các tệp .epub; ưu tiên tệp .pdf có một lớp văn bản.

Biện pháp bảo vệ nội dung

Google sử dụng công nghệ bảo vệ nội dung độc quyền trong các trình đọc của Google trên Android, iOS và Web. Đối với người dùng muốn tải tệp xuống để sử dụng với các ứng dụng khác, Google sẽ hỗ trợ Adobe Content Server làm nhà cung cấp giải pháp quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) hiện tại của tệp theo tiêu chuẩn ngành. Google sẽ yêu cầu người dùng liên kết từng hệ thống đọc của Adobe ACS với Tài khoản Google của họ thông qua hình thức uỷ quyền một lần. Sau đó, những thiết bị này có thể yêu cầu các tệp .epub hoặc .pdf đã mã hoá bằng ACS thông qua API do Google cung cấp. Google cũng sẽ cho phép người dùng tải các tệp .epub hoặc .pdf đã mã hoá bằng ACS xuống phần mềm đọc được hỗ trợ như Adobe Digital Editions.

Giải thích về "Giá niêm yết" và "Giá thuê niêm yết"

"Giá niêm yết" cho phép nhà xuất bản không phải là tổ chức đề xuất giá cho sách trên Google Play. Giá niêm yết chỉ là giá đề xuất và có thể không phải là giá bán cuối cùng của sách trên Google Play. Đối với sách mà bạn cho phép bán trong giai đoạn thuê, Google hiện cho phép bạn cung cấp "Giá thuê niêm yết" cho mỗi giai đoạn thuê được phép ở dạng phần trăm của giá niêm yết sách điện tử cho sách.

Báo cáo về giao dịch mua sách trên Google Play

Google sẽ lập báo cáo về các giao dịch bán và cho thuê sách trên Google Play qua Trung tâm đối tác của chúng tôi. Những báo cáo này sẽ thể hiện ngày thực hiện giao dịch bán, giá niêm yết tại thời điểm bán, phần doanh thu chia sẻ và ISBN. Đối với sách bán trong thời hạn thuê, Google cũng sẽ báo cáo thời hạn thuê đã được mua.

Chính sách hoàn tiền

Google sẽ chấp nhận yêu cầu hoàn lại tiền cho những yêu cầu hủy mua được đưa ra trong vòng 7 ngày kể tức lúc bán, mặc dù chúng tôi cũng có thể xem xét các yêu cầu bên ngoài giai đoạn này, ví dụ như để tuân thủ luật hiện hành. Chúng tôi không hoàn lại tiền đối với trường hợp hủy mua sách đã bán trong giai đoạn thuê sau 24 giờ trừ khi nội dung hoặc dịch vụ bị lỗi. Google sẽ cấp yêu cầu hoàn lại tiền cho giao dịch thuê hoặc mua bất kỳ lúc nào nếu sách trên Google Play không tuân thủ như đã tuyên bố nhưng việc xác định sách trên Google Play có thực hiện như đã tuyên bố hay không sẽ thuộc quyền quyết định riêng của Google. Google cũng sẽ xem xét các yếu tố khác ngoài hiệu suất của sách trên Google Play, chẳng hạn như lỗi xảy ra trong quá trình bán và yêu cầu hoàn lại tiền có dấu hiệu lạm dụng hay không. Khi khoản tiền hoàn lại được cấp thì giao dịch bán sẽ được hủy bỏ: người dùng sẽ bị dừng quyền truy cập sách đó trên Google Play. Khoản tiền của người dùng sẽ được ghi có lại và tài khoản của bạn sẽ bị ghi nợ. (Trong một số trường hợp, người dùng có thể giữ quyền truy cập hạn chế với sách được hoàn lại tiền trên Google Play nếu họ đã tải một bản sao xuống thiết bị đọc).

Sao chép/dán và in

Nhà xuất bản kiểm soát việc người dùng Google Play có thể sao chép/dán bao nhiêu nội dung văn bản của họ. Bạn nên đặt tỷ lệ sao chép/dán ít nhất là 10% nội dung của sách bán trên Google Play để những người dùng ghi chú trong sách có trải nghiệm tốt khi đọc. Bạn sẽ không thể cho thuê sách trên Google Play trừ khi cho phép người dùng sao chép/dán ít nhất 20% nội dung của những cuốn sách đó.

Đối với sách được thiết kế để viết lên hay để cắt hoặc cần có các trang sách thực tế để sử dụng nội dung, bạn phải tắt cài đặt Quản lý quyền kỹ thuật số (DRM) để cho phép người dùng in sách. Sách có những thuộc tính này mà đã được bật DRM sẽ bị xóa khỏi cửa hàng. Các ví dụ bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

  • Sách tô màu
  • Sách giải đố
  • Sách có các hình mẫu dùng để cắt

Chính sách nội dung

Sách mà bạn bán trên Google Play phải tuân thủ Chính sách nội dung hiện hành dành cho nhà xuất bản đối với sách trên Google Play. Bạn phải giới hạn nội dung xem trước của sách chứa hình ảnh khỏa thân khiêu dâm không có giá trị nghệ thuật, giáo dục hoặc chính trị (trường hợp được cho phép theo luật địa phương) về mức 0% và bạn phải tính phí ở mức thấp nhất là 1 USD hoặc tương đương cho những cuốn sách như vậy. Bạn không thể cung cấp những cuốn sách như vậy mà không tính phí.

Đơn vị tiền tệ của người mua

Google có thể cho phép bạn niêm yết Giá chỉ định cho sách của mình trên Google Play và người dùng mua sách của bạn trên Google Play bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ trong tài khoản ngân hàng được chỉ định của bạn ("Giao dịch mua bằng tiền tệ của người dùng"). Đối với mọi Giao dịch mua bằng tiền tệ của người dùng, bạn sẽ được thanh toán bằng Google Payments qua chuyển khoản điện tử bằng đô la Mỹ hoặc bằng tiền tệ của tài khoản ngân hàng bạn đã chỉ định, như đôi khi được Google xác định, dựa trên tỷ giá hối đoái sẽ được áp dụng cho chi phí mua hàng (được viết bằng tiền tệ của người mua) tại thời điểm giao dịch được gửi. Ví dụ: bạn có thể niêm yết giá sách của bạn trên Google Play bằng Euro cho người dùng ở Bỉ và nếu tài khoản ngân hàng của bạn nằm ở Hoa Kỳ, Google sẽ thanh toán cho bạn bằng đô la Mỹ. Tỷ giá hối đoái sẽ được xác định bởi tổ chức tài chính mà Google sử dụng để tính tỷ giá hối đoái và có thể được điều chỉnh dựa trên điều kiện thị trường mà không thông báo trước. Nếu sau đó giao dịch mua bằng tiền tệ của người dùng phải hoàn lại tiền, hủy bỏ, lập lại hóa đơn hoặc điều chỉnh khác thì Google sẽ áp dụng cùng tỷ giá hối đoái và tiền tệ áp dụng cho giao dịch mua bằng tiền tệ của người dùng khi tính mức tiền hoàn lại, hủy bỏ, lập lại hóa đơn hoặc các điều chỉnh khác. Google giữ quyền thu phí đối với việc chuyển đổi tiền tệ này.

Người mua xem giá của sách trên Google Play bằng nội tệ của họ, USD hoặc EUR tùy theo quyết định của Cửa hàng Google Play tại quốc gia của người mua. Nếu bạn không thể cung cấp giá bằng tiền tệ mua thì bạn có thể chọn bật quy đổi tiền tệ trong Trung tâm thanh toán của tài khoản. Điều này cho phép Google tự động quy đổi giá do Google cung cấp bằng tiền tệ cơ sở thành tiền tệ khác. (Không phải tài khoản nào cũng có tính năng này.) Thông tin chi tiết có tại đây.

Thỏa thuận dịch vụ khách hàng

Nếu là nhà phân phối sách do một công ty khác xuất bản, bạn phải ký kết Thỏa thuận dịch vụ khách hàng với Google. Thỏa thuận dịch vụ khách hàng cho phép bạn cung cấp tệp kỹ thuật số và triển khai cài đặt cho chương trình đối tác và cho Google Play cho mỗi nhà xuất bản mà bạn đại diện. Mỗi nhà xuất bản cũng cần phải có thỏa thuận trực tiếp với Google. Bạn có thể tìm thêm thông tin về cách trở thành Nhà cung cấp dịch vụ của khách hàng tại đây.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính