Google Play Kitaplar İçin Yayıncı Program Politikaları

Politikalarımızı istediğimiz zaman değiştirebileceğimizi ve burada yayınlanan politikalardaki değişiklikleri izlemekten ve onlara uygun davranmaktan sorumlu olduğunuzu lütfen unutmayın. Bu politikalarda değişiklik yapıldığında hesap sahiplerine e-posta ile bildiririz.

Google Play'de Satış için Google Tarafından Kabul Edilen Dijital Dosya Türleri

Google'ın tercih ettiği dosya biçimi EPUB'dır. Sabit düzen dosyaları dahil, EPUB'ın 2.0.1 ve 3.0.1 sürümlerini kabul etmekteyiz Google, EPUB biçiminin bulunmadığı durumlarda metin ve resim PDF'lerini de kabul eder. Metin katmanlı PDF'ler tercih edilir.

İçerik Koruması

Google; Android, iOS ve Web'deki Google okuyucularında sahipli içerik koruma teknolojisini kullanır. Google; Google Play'deki kitapların indirilen dosyaları için mevcut endüstri standardı dijital haklar yönetimi (DRM) çözümü sağlayıcısı olarak Adobe Content Server 4'ü desteklemektedir. Google, kullanıcılardan, Adobe ACS4 okuma sistemlerinin her birini bir defa yapılan bir yetkilendirme işlemiyle Google hesaplarına bağlamalarını zorunlu kılmaktadır. Daha sonra bu cihazlar, ACS4 ile şifrelenmiş EPUB veya PDF dosyalarını, Google tarafından sağlanmış bir API yoluyla isteyebilirler. Google ayrıca, kullanıcılarının ACS4 ile şifrelenmiş EPUB veya PDF dosyalarını, desteklenen okuma yazılımlarına (örneğin, Adobe Digital Editions) indirmesine izin verir. Ancak bu, kiralanmış veya sınırlı bir süre için erişim izni alınmış Google Play kitapları için geçerli değildir ve kullanıcılar bu kitapların ACS4 ile şifrelenmiş EPUB veya PDF dosyalarını indiremezler.

"Liste Fiyatı" ve "Kiralama Liste Fiyatı" ile İlgili Açıklamalar

"Liste Fiyatı" kurumsal olmayan yayıncıların Google Play'deki bir kitap için fiyat önermelerine olanak verir. Liste Fiyatı sadece önerilen bir fiyattır ve Google Play'de kitabın nihai satış fiyatı farklı olabilir. Google şu anda, belirli süreler için kiralanmasına yönelik yetki verdiğiniz kitaplarda, izin verilen her kiralama süresine ilişkin e-kitap sürümünün satış fiyatının belirli bir yüzdesinden oluşan bir "Kiralama Liste Fiyatı" belirlemenize olanak vermektedir.

Google Play'de Kitap Satın Alma İle İlgili Raporlama

Google, Google Play'deki kitap satış ve kiralama işlemleriyle ilgili raporlar oluşturur ve Kitap Ortağı Merkezimizde yayınlar. Bu raporlar satış işlemlerinin tarihlerini, satış anındaki liste fiyatını, gelir paylaşımını ve ISBN'yi gösterir. Google ayrıca kiralık kitaplar için de ilgili kiralama süresini raporda belirtir.

Geri Ödeme Politikası

Google, satın alma işlemlerinin iptalinden kaynaklanan geri ödeme taleplerini satış tarihinden itibaren 7 gün içinde yapıldığı takdirde kabul eder. Ancak bu sürenin dışında yapılan talepleri de, örneğin geçerli yasalara uymak amacıyla dikkate alabiliriz. 24 saatlik kiralama süresi için satılan kitapların satın alma iptaline yönelik geri ödeme yapılmaz (içerik veya hizmette kusur bulunmadığı sürece). Google Play'deki kiralık veya satılık bir kitap, belirtildiği gibi işlev görmüyorsa Google, söz konusu kitaba ilişkin geri ödeme isteğini her zaman onaylar. Ancak Google Play'deki bir kitabın belirtildiği gibi işlev görüp görmediğine ilişkin kararı Google verir. Google, Google Play'deki kitabın performansından başka unsurları da (örneğin, satış sırasında bir hata yapılıp yapılmadığı ve geri ödemenin hizmeti suistimal anlamına gelip gelmediği) dikkate alabilir. Bir geri ödeme yapıldığında, satış işlemi tersine çevrilmiş olur. Kullanıcının Google Play'deki kitaba erişimi iptal edilir, satın alma tutarı iade edilir ve hesabınıza borç kaydedilir. (Kullanıcılar bazı durumlarda, bir okuma cihazına bir kopyayı zaten indirmişlerse, Google Play'de geri ödemesi yapılan bir kitaba sınırlı şekilde erişebilirler.)

Kopyalama/Yapıştırma ve Yazdırma

Yayıncılar, metin içeriklerinin ne kadarının Google Play kullanıcıları tarafından kopyalanıp yapıştırılmasına izin verileceğini kontrol ederler. Google Play'de satışa sunulan kitapları için kopyalama / yapıştırma yüzdesini, içeriğin en az %10'u olarak ayarlamanızı öneririz. Bu şekilde, bir kitapta notlar alan kullanıcılar kitabı okurken iyi bir deneyim yaşarlar. Kullanıcının bu kitapların içeriğinin en az %20'sini kopyalayıp yapıştırmasına izin vermediğiniz sürece, Kitaplar Google Play'de kiralanamaz.

Üzerine not alınacağı veya kesileceği ya da içeriği kullanmak için fiziksel sayfaların gerekeceği şekilde hazırlanan kitaplarda, kullanıcının kitabı yazdırabilmesi için DRM ayarının devre dışı bırakılmış olması gerekir. Bu şekilde fiziksel sayfaların olmasını gerektiren ancak DRM'nin etkin olduğu kitaplar mağazadan kaldırılacaktır. İlgili örnekler aşağıdakileri kapsar, ancak bunlarla sınırlı değildir:

  • boyama kitapları
  • bulmaca kitapları
  • kesilmesi amaçlanan desenli kitaplar

İçerik Politikaları

Google Play'de sattığınız kitaplar, geçerli Google Play'deki Kitaplar için Yayıncı İçerik Politikaları'na uygun olmalıdır. Yerel yasaların izin verdiği ölçüde sanatsal, eğitimsel veya siyasi amaç gütmeden, müstehcen çıplaklık içeren resimler barındıran kitaplarda önizleme oranını %0 (sıfır) olarak ayarlamalı ve bu kitaplar için en az 1,00 ABD doları veya yerel eşdeğeri ücret almalısınız. Bu tür kitapları ücretsiz olarak sunamazsınız.

Alıcı Para Birimi

Google, Google Play'deki kitaplarınız için Belirtilen Fiyatları listelemenize ve bir kullanıcının Google Play'deki kitaplarınızı belirttiğiniz banka hesabının para biriminden farklı bir para birimiyle satın almasına ("Kullanıcı Para Birimiyle Satın Alma İşlemi") izin verebilir. Kullanıcı Para Birimiyle Satın Alma İşlemleri için, işlemin gönderildiği sırada satın alma tutarına (alıcı para biriminde belirtilir) uygulanan bir döviz kuruna göre hesaplanmış, zaman zaman Google'ın belirlediği şekilde ABD doları veya belirttiğiniz banka hesabının para biriminde Google Payments kullanılarak size ödeme yapılır. Örneğin, Belçikalı bir kullanıcı için Google Play'deki kitaplarınızın fiyatlarını avro olarak belirtebilirsiniz ve banka hesabınız ABD'de ise Google size ABD doları olarak ödeme yapabilir. Döviz kuru, Google'ın döviz kurlarını hesaplamak üzere atadığı bir finansal kurum tarafından belirlenir ve bu değer, önceden bildirilmeksizin piyasa koşullarına göre ayarlanabilir. Kullanıcı Para Birimiyle Satın Alma İşlemi'ne ait bir geri ödeme, ters işlem, ters ibraz veya başka bir düzeltme yapmak gerektiğinde, geri ödeme, ters işlem, ters ibraz veya düzeltme tutarı, bu işlemde kullanılmış olan döviz kuruyla hesaplanır. Google bu tür para birimi dönüştürme işlemlerinden ücret alma hakkını saklı tutar.

Alıcılar, Google Play Store'un ülkelerindeki uygulamasına bağlı olarak, Google Play'deki kitaplarınızın fiyatlarını kendi para birimleriyle, USD olarak veya EUR cinsinden görür. Fiyatları satın alma para biriminden sağlayamıyorsanız hesabınızın Ödeme Merkezi'nde para birimi dönüşümünü etkinleştirmeyi seçebilirsiniz. Bu, temel bir para biriminde sağladığınız fiyatları Google'ın otomatik olarak başka para birimlerine dönüştürmesine olanak verir. (Bu özellik tüm hesaplarda mevcut değildir). Daha fazla ayrıntıyı burada bulabilirsiniz.

Müşteri Hizmetleri Sözleşmesi

Başka bir şirketin yayınladığı kitaplar için dağıtıcı konumundaysanız Google ile bir Müşteri Hizmetleri Sözleşmesi yapmalısınız. Müşteri Hizmetleri Sözleşmesi, Dijital Dosyalar sağlamanıza ve İş Ortağı Programı ile birlikte, temsil ettiğiniz her yayıncı için Google Play ayarlarını uygulamanıza olanak verir. Ayrıca her yayıncının da doğrudan Google ile bir sözleşme yapması gerekmektedir. Nasıl Müşteri Hizmetleri Sağlayıcısı olabileceğiniz konusunda daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Google Play for Education

Bu hizmetin mevcut olduğu yerlerde, eğitim kurumlarının Google Play for Education üzerinden belirli dönemlerde kullanıcılarına yönelik satın alabilecekleri kitaplar sunmayı seçebilirsiniz. Kitaplarınızın Google Play for Education'da yer almasını sağlamak üzere hizmette sunulan tüm erişim dönemlerine (şu anda 60, 180 ve 360 gündür) ilişkin fiyatlandırma sağlamanız gerekir. Son kullanıcılara içeriğinin %100'ünü kopyalama/yapıştırma ve yazdırma izni vermediğiniz kitapları Google Play for Education'a ekleyemezsiniz.

Google şu anda, her erişim döneminde, Google Play for Education'da satılmasına izin verdiğiniz kitapların e-kitap sürümü için saptanmış liste fiyatının belirli bir yüzdesinden oluşan bir "Sınırlı Erişim Liste Fiyatı" sağlamanıza olanak verir.

Tüm erişim dönemlerine yönelik olarak, Google Play for Education aracılığıyla yapılan satın alma işlemlerinde, satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde geri ödeme yapılabilir, ancak Google, son kullanıcılara dağıtılmamış kitaplarda istediği zaman geri ödeme yapma hakkını da saklı tutar. Google, diğer kitap satışlarında olduğu gibi, Google Play for Education'daki kitap satışlarında da, belirtildiği gibi işlev görmeyen bir kitaba ilişkin geri ödeme talep etme hakkını her zaman sağlar, ancak Google Play'deki bir kitabın belirtildiği gibi işlev görüp görmediğine ilişkin kararı Google verir. Google, Google Play'deki kitabın performansından başka unsurları da (örneğin, satış sırasında bir hata yapılıp yapılmadığı ve geri ödemenin hizmeti suistimal anlamına gelip gelmediği) dikkate alabilir. Bir geri ödeme yapıldığında, satış işlemi tersine çevrilmiş olur. Kullanıcının kitaba erişimi iptal edilir, satın alma tutarı iade edilir ve hesabınıza borç kaydedilir.

Google, Google Play for Education'daki kitap satış işlemleriyle ilgili raporlar oluşturur ve bunları Kitap Ortağı Merkezimizde yayınlar. Bu raporlar satış işlemlerinin tarihlerini, satın alınan ürün miktarlarını, satış anındaki Sınırlı Süre Liste Fiyatı'nı, gelir paylaşımını, ISBN bilgilerini ve satın alınan uygulanabilir erişim süresini gösterir.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
82437
false