Programpolicyer för utgivare på Google Play Böcker

Observera att vi kan ändra våra policyer när som helst. Du är ansvarig för att hålla dig uppdaterad och följa den policy som anges här. Vi meddelar kontoinnehavare via e-post om ändringar av dessa policyer sker.

Digitala filtyper som är godkända av Google för försäljning på Google Play

Google föredrar filformatet .epub. Vi accepterar ePub-versionerna 2.0.1 och 3.0.1, inklusive filer med fast layout. Google godkänner även PDF-filer med både text och bilder om ePub-filer med textlager inte är tillgängligt.

Innehållsskydd

Google använder sin patentskyddade teknik för att skydda innehåll i Googles läsare på Android, iOS och webben. Google använder Adobe Content Server 4 som nuvarande leverantör av en DRM-lösning som är standard för hämtade filer med böcker på Google Play. Google kräver att användare kopplar sina Adobe ACS4-lässystem till sina Google-konton genom att godkänna detta vid ett tillfälle. Dessa enheter kan sedan begära ACS4-krypterade ePub- eller PDF-filer via ett API från Google. Google tillåter även att användare laddar ned ACS4-krypterade ePub- eller PDF-filer till läsprogram som stöds, till exempel Adobe Digital Editions. Detta gäller dock inte för böcker på Google Play som köpts för en hyrperiod eller begränsad åtkomstperiod, och användarna kommer inte att kunna ladda ned ACS4-krypterade ePub- eller PDF-filer för dessa böcker.

Förklaring av listpris och listpris för uthyrning

Med listpriset kan utgivare som inte är förlag rekommendera ett pris på en bok på Google Play. Listpriset är bara ett rekommenderat pris och kanske inte det slutgiltiga priset på boken på Google Play. För böcker som du godkänner för uthyrning låter Google dig ange ett listpris för uthyrning för varje godkänd hyrperiod i procent av bokens listpris.

Rapporter om köp och uthyrning av böcker på Google Play

Google tillhandahåller rapporter om försäljningen och uthyrningen av böcker på Google Play i vårt partnercenter. Dessa rapporter innehåller transaktionsdatum för försäljningen, listpriset vid försäljningstillfället, intäktsandel samt ISBN-nummer. Google rapporterar även vilken hyrperiod som köpts för uthyrda böcker.

Återbetalningspolicy

Google godkänner begäran om återbetalning för annullerade köp som görs inom sju dagar från försäljningen, men vi kan dock acceptera förfrågningar utanför denna period, exempelvis för att följa gällande lagar. Inga återbetalningar görs vid annulleringar av köp av böcker som sålts för hyrperioder på 24 timmar såvida inte innehållet eller tjänsten är felaktig. Google beviljar en begäran om återbetalning för uthyrning eller köp när som helst om en bok på Google Play inte motsvarar beskrivningen, men detta är helt upp till Google att avgöra. Utöver detta kan Google även ta hänsyn till andra faktorer, till exempel om ett fel uppstod vid försäljningen och om begäran om återbetalning verkar vara otillåten. När en återbetalning beviljas dras transaktionen tillbaka. Användarens åtkomst till boken på Google Play upphör, användaren får tillbaka sina pengar och ditt konto debiteras. (Användare kan i vissa fall få begränsad åtkomst till en återbetald bok på Google Play om de redan har hämtat en kopia till en läsenhet.)

Kopiera/klistra in och skriva ut

Utgivaren styr hur stor andel av textinnehållet som användare på Google Play får kopiera/klistra in. Vi rekommenderar att du ställer in andelen som går att kopiera/klistra in på minst 10 % av innehållet för böcker som är till salu på Google Play. På så vis får användare som antecknar i böcker en bra läsupplevelse. Böcker blir tillgängliga för uthyrning på Google Play om andelen som går att kopiera/klistra in är inställd på minst 20 % av innehållet i böckerna.

För böcker som är avsedda att skriva eller klippa i, eller som på annat sätt kräver fysiska sidor för att innehållet ska kunna användas, måste du inaktivera inställningen för kopieringsskydd för att användare ska kunna skriva ut boken. Om den här typen av böcker har kopieringsskyddet aktiverat tas de bort från butiken. Några exempel är

  • målarböcker
  • böcker med hjärngympa
  • böcker med mönster som ska klippas ut.

Innehållspolicyer

Böcker som du säljer på Google Play ska efterleva de gällande innehållspolicyerna för utgivare på Google Play Böcker. Du måste begränsa möjligheten till förhandsgranskning av böcker som innehåller sexuellt laddad nakenhet utan konstnärligt, utbildningsmässigt eller politiskt syfte (där sådant innehåll är tillåtet enligt lag) till 0 % och sälja sådana böcker för minst 1 USD eller motsvarande i den lokala valutan. Du får inte erbjuda sådana böcker utan kostnad.

Köparens valuta

Google kan tillåta att du anger angivna priser för dina böcker på Google Play och att en användare köper dina böcker på Google Play i en annan valuta än den som används i ditt bankkonto ("köptransaktion i användarens valuta"). För köptransaktioner i användarens valuta får du betalt via Google Payments med elektronisk överföring i USD eller i valutan för ditt valda bankkonto, efter Googles beslut i varje enskilt fall. Överföringen följer den valutakurs som används för köpesumman (i köparens valuta) vid den tidpunkt då transaktionen skickas. Du kan till exempel prissätta dina böcker på Google Play i euro för en belgisk användare och om ditt bankkonto finns i USA kan Google betala dig i amerikanska dollar. Växelkursen bestäms av ett finansinstitut som Google använder för att beräkna växelkurser, och kan utan föregående meddelande ändras enligt gällande marknadsförhållanden. Om en köptransaktion i användarens valuta blir föremål för återbetalning, återföring, återkrav eller annan justering, kommer Google att tillämpa samma växelkurs och valuta som gällde då den ursprungliga köptransaktionen i användarens valuta gjordes. Google förbehåller sig rätten att ta ut avgifter för denna valutaomvandling.

Köparen ser priset på böcker på Google Play i sin lokala valuta, USD eller EUR enligt Google Play Butiks eget gottfinnande i det landet. Om du inte kan tillhandahålla priser i köparens valuta kan du välja att aktivera valutaomvandling i betalningscentret i ditt konto. På så sätt kan Google automatiskt omvandla priser åt dig från en basvaluta till andra valutor. (Den här funktionen är inte tillgänglig i alla konton.) Mer information finns här.

Kundserviceavtal

Om du är distributör av böcker som publicerats av ett annat förlag måste du ingå ett kundserviceavtal med Google. Kundserviceavtalet gör att du kan tillhandahålla digitala filer och implementera inställningar för partnerprogrammet och för Google Play för varje utgivare som du representerar. Alla utgivare måste även ingå ett avtal direkt med Google. Mer information om hur du blir en kundserviceleverantör finns här.

Google Play for Education

Om den här tjänsten är tillgänglig kan du välja vilka böcker som ska bli tillgängliga för skolor och lärosäten att köpa till sina användare under vissa perioder via Google Play for Education. Om du vill inkludera dina böcker i Google Play for Education måste du ange priser för alla åtkomstperioder som är aktiverade i tjänsten, för närvarande 60, 180 och 360 dagar. Böckerna får inte inkluderas i Google Play for Education såvida du inte har tillåtit att slutanvändare kan kopiera/klistra in och skriva ut 100 % av innehållet i böckerna.

För böcker som du godkänner för försäljning på Google Play for Education låter Google dig ange ett "listpris för begränsad åtkomst" per åtkomstperiod i procent av bokens listpris.

Köp via Google Play for Education (för alla begränsade åtkomstperioder) är återbetalningsbara inom 30 dagar från dagen för försäljningen, men Google förbehåller sig rätten att när som helst bevilja återbetalningar för böcker som inte har distribuerats till slutanvändarna. Google beviljar en begäran om återbetalning när som helst om en bok på Google Play for Education inte motsvarar beskrivningen, men detta är helt upp till Google att avgöra. Utöver detta kan Google även ta hänsyn till andra faktorer, till exempel om ett fel uppstod vid försäljningen och om begäran om återbetalning verkar vara otillåten. När en återbetalning beviljas dras transaktionen tillbaka. Användarens åtkomst till boken upphör, användaren får sina pengar tillbaka och ditt konto debiteras.

Google skapar rapporter om försäljningen av böcker på Google Play for Education via vårt partnercenter. Dessa rapporter innehåller transaktionsdatum för försäljningen, antal artiklar som köpts, listpriset för begränsad åtkomst vid försäljningstillfället, intäktsandel, ISBN-nummer samt vilken typ av åtkomst som köpts.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
82437
false
false