Programpolicyer för utgivare på Google Play Böcker

Observera att vi kan ändra våra policyer när som helst. Du är ansvarig för att hålla dig uppdaterad och följa den policy som anges här. Vi meddelar kontoinnehavare via e-post om ändringar av dessa policyer sker.

Digitala filtyper som är godkända av Google för försäljning på Google Play

Google föredrar filformatet .epub. Vi accepterar ePub-versionerna 2.0.1 och 3.0.1, inklusive filer med fast layout. Google godkänner även PDF-filer med både text och bilder om ePub-filer med textlager inte är tillgängligt.

Innehållsskydd

Google använder sin egenutvecklade teknik för att skydda innehåll i Google-läsare för Android, iOS och webben. För användare som vill ladda ned filer för att använda dem med andra appar har Google stöd för Adobe Content Server som aktuell leverantör av en DRM-lösning som följer branschstandarden. Google kräver att användare kopplar sina Adobe ACS-lässystem till sina Google-konton genom att godkänna detta vid ett tillfälle. Dessa enheter kan sedan begära ACS-krypterade ePub- eller PDF-filer via ett API från Google. Google tillåter även att användare laddar ned ACS-krypterade ePub- eller PDF-filer till läsprogram som stöds, till exempel Adobe Digital Editions.

Förklaring av listpris och listpris för uthyrning

Med listpriset kan utgivare som inte är förlag rekommendera ett pris på en bok på Google Play. Listpriset är bara ett rekommenderat pris och kanske inte det slutgiltiga priset på boken på Google Play. För böcker som du godkänner för uthyrning låter Google dig ange ett listpris för uthyrning för varje godkänd hyrperiod i procent av bokens listpris.

Rapporter om köp och uthyrning av böcker på Google Play

Google tillhandahåller rapporter om försäljningen och uthyrningen av böcker på Google Play i vårt partnercenter. Dessa rapporter innehåller transaktionsdatum för försäljningen, listpriset vid försäljningstillfället, intäktsandel samt ISBN-nummer. Google rapporterar även vilken hyrperiod som köpts för uthyrda böcker.

Återbetalningspolicy

Google godkänner begäran om återbetalning för annullerade köp som görs inom sju dagar från försäljningen, men vi kan dock acceptera förfrågningar utanför denna period, exempelvis för att följa gällande lagar. Inga återbetalningar görs vid annulleringar av köp av böcker som sålts för hyrperioder på 24 timmar såvida inte innehållet eller tjänsten är felaktig. Google beviljar en begäran om återbetalning för uthyrning eller köp när som helst om en bok på Google Play inte motsvarar beskrivningen, men detta är helt upp till Google att avgöra. Utöver detta kan Google även ta hänsyn till andra faktorer, till exempel om ett fel uppstod vid försäljningen och om begäran om återbetalning verkar vara otillåten. När en återbetalning beviljas dras transaktionen tillbaka. Användarens åtkomst till boken på Google Play upphör, användaren får tillbaka sina pengar och ditt konto debiteras. (Användare kan i vissa fall få begränsad åtkomst till en återbetald bok på Google Play om de redan har hämtat en kopia till en läsenhet.)

Kopiera/klistra in och skriva ut

Utgivaren styr hur stor andel av textinnehållet som användare på Google Play får kopiera/klistra in. Vi rekommenderar att du ställer in andelen som går att kopiera/klistra in på minst 10 % av innehållet för böcker som är till salu på Google Play. På så vis får användare som antecknar i böcker en bra läsupplevelse. Böcker blir tillgängliga för uthyrning på Google Play om andelen som går att kopiera/klistra in är inställd på minst 20 % av innehållet i böckerna.

För böcker som är avsedda att skriva eller klippa i, eller som på annat sätt kräver fysiska sidor för att innehållet ska kunna användas, måste du inaktivera inställningen för kopieringsskydd för att användare ska kunna skriva ut boken. Om den här typen av böcker har kopieringsskyddet aktiverat tas de bort från butiken. Några exempel är

  • målarböcker
  • böcker med hjärngympa
  • böcker med mönster som ska klippas ut.

Innehållspolicyer

Böcker som du säljer på Google Play ska efterleva de gällande innehållspolicyerna för utgivare på Google Play Böcker. Du måste begränsa möjligheten till förhandsgranskning av böcker som innehåller sexuellt laddad nakenhet utan konstnärligt, utbildningsmässigt eller politiskt syfte (där sådant innehåll är tillåtet enligt lag) till 0 % och sälja sådana böcker för minst 1 USD eller motsvarande i den lokala valutan. Du får inte erbjuda sådana böcker utan kostnad.

Köparens valuta

Google kan tillåta att du anger angivna priser för dina böcker på Google Play och att en användare köper dina böcker på Google Play i en annan valuta än den som används i ditt bankkonto ("köptransaktion i användarens valuta"). För köptransaktioner i användarens valuta får du betalt via Google Payments med elektronisk överföring i USD eller i valutan för ditt valda bankkonto, efter Googles beslut i varje enskilt fall. Överföringen följer den valutakurs som används för köpesumman (i köparens valuta) vid den tidpunkt då transaktionen skickas. Du kan till exempel prissätta dina böcker på Google Play i euro för en belgisk användare och om ditt bankkonto finns i USA kan Google betala dig i amerikanska dollar. Växelkursen bestäms av ett finansinstitut som Google använder för att beräkna växelkurser, och kan utan föregående meddelande ändras enligt gällande marknadsförhållanden. Om en köptransaktion i användarens valuta blir föremål för återbetalning, återföring, återkrav eller annan justering, kommer Google att tillämpa samma växelkurs och valuta som gällde då den ursprungliga köptransaktionen i användarens valuta gjordes. Google förbehåller sig rätten att ta ut avgifter för denna valutaomvandling.

Köparen ser priset på böcker på Google Play i sin lokala valuta, USD eller EUR enligt Google Play Butiks eget gottfinnande i det landet. Om du inte kan tillhandahålla priser i köparens valuta kan du välja att aktivera valutaomvandling i betalningscentret i ditt konto. På så sätt kan Google automatiskt omvandla priser åt dig från en basvaluta till andra valutor. (Den här funktionen är inte tillgänglig i alla konton.) Mer information finns här.

Kundserviceavtal

Om du är distributör av böcker som publicerats av ett annat förlag måste du ingå ett kundserviceavtal med Google. Kundserviceavtalet gör att du kan tillhandahålla digitala filer och implementera inställningar för partnerprogrammet och för Google Play för varje utgivare som du representerar. Alla utgivare måste även ingå ett avtal direkt med Google. Mer information om hur du blir en kundserviceleverantör finns här.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny