Pravilniki programa za založnike za Knjige Google Play

Pravilnike lahko kadar koli spremenimo, vaša dolžnost pa je, da ste seznanjeni s pravilniki, ki so objavljeni tukaj, in jih upoštevate. Imetnike računov bomo o spremembah teh pravilnikov obvestili po e-pošti.

Vrste digitalnih datotek, ki jih sprejema Google za prodajo v Googlu Play

Googlova prednostna oblika datoteke je EPUB. Sprejemamo datoteke EPUB različic 2.0.1 in 3.0.1, vključno z datotekami s fiksno postavitvijo. Če oblika datoteke EPUB ni na voljo, Google sprejema tudi datoteke PDF z besedilom ali slikami. Zaželene so datoteke PDF s slojem besedila.

Zaščita vsebine

Google uporablja lastniško tehnologijo za zaščito vsebine v Google Bralniku v sistemih Android in iOS ter v spletu. Google podpira Adobe Content Server 4 kot trenutno izbranega ponudnika standardne tehnologije upravljanja digitalnih pravic (DRM) za prenesene datoteke s knjigami v Googlu Play. Google od uporabnikov zahteva povezavo sistemov za branje Adobe ACS4 z Google Računom prek enkratne pooblastitve. Te naprave lahko nato zahtevajo datoteke EPUB oziroma PDF, šifrirane s sistemom ACS4, prek Googlovega API-ja. Google uporabnikom dovoli tudi prenos datotek EPUB ali PDF, šifriranih s sistemom ACS4, v podprto programsko opremo za branje, kot je Adobe Digital Editions, vendar to ne velja za datoteke EPUB ali PDF izposojenih knjig v Googlu Play ali knjig z dostopom za omejen čas (šifrirane s sistemom ACS4) – teh uporabniki ne morejo prenesti.

Opis »maloprodajne cene« in »maloprodajne cene za izposojo«

»Maloprodajna cena« založnikom brez posrednikov omogoča, da priporočijo ceno knjige v Googlu Play. Maloprodajna cena je zgolj priporočena cena in se morda razlikuje od končne prodajne cene knjige v Googlu Play. Google trenutno omogoča, da za knjige, ki jih omogočite za prodajo za časovno obdobje izposoje, navedete »maloprodajno ceno za izposojo« za vsako odobreno časovno obdobje izposoje knjige v višini določenega odstotka maloprodajne cene e-knjige.

Poročanje o nakupih knjig v Googlu Play

Google izdeluje poročila o prodaji in izposoji knjig v Googlu Play. Na voljo so v Partnerskem središču. V teh poročilih so prikazani datumi prodajnih transakcij, maloprodajna cena v trenutku prodaje, delitev prihodkov in ISBN. Google izdeluje poročila tudi za knjige, prodane za izposojo, glede na časovno obdobje trajanja izposoje.

Pravilnik o vračilu kupnine

Google sprejema zahteve za vračilo kupnine zaradi preklica nakupa v roku 7 dni od prodaje, vendar lahko upoštevamo tudi zahteve zunaj tega roka, na primer takrat, ko to zahteva veljavna zakonodaja. Vračilo kupnine ni mogoče pri preklicu nakupa izposoje knjige za obdobje 24 ur, razen če gre za okvaro vsebine ali storitve. Google odobri zahtevo za vračilo kupnine za izposojeno ali kupljeno knjigo v Googlu Play, če po svoji izključni presoji ugotovi, da je ni mogoče uporabljati, kot je navedeno. Google lahko poleg uporabnosti knjige v Googlu Play upošteva tudi druge dejavnike, na primer napako pri postopku prodaje ali morebitno žaljivost zahteve za vračilo kupnine. Če je vračilo kupnine odobreno, je prodajna transakcija razveljavljena – uporabnikov dostop do knjige v Googlu Play je ukinjen, uporabnik dobi povrnjen denar, vaš račun pa je bremenjen. (Uporabniki lahko v nekaterih primerih ohranijo omejen dostop do knjige v Googlu Play, za katero so prejeli vrnjeno kupnino, če so izvod že prenesli v napravo za branje.)

Kopiranje/lepljenje in tiskanje

Izdajatelji določijo, koliko njihove besedilne vsebine bodo lahko uporabniki Googla Play kopirali/lepili. Priporočamo, da delež za kopiranje/lepljenje nastavite na vsaj 10 odstotkov vsebine knjig, ki so naprodaj v Googlu Play, tako da bodo imeli uporabniki, ki si v knjigah delajo beležke, dobro izkušnjo. Če uporabnikom ne omogočite kopiranja/lepljenja vsaj 20 odstotkov vsebine knjig, jih ne boste mogli dati na voljo za izposojo v Googlu Play.

Knjige, ki so namenjene pisanju ali rezanju, ali knjige, katerih fizične strani so namenjene uporabi vsebine, morajo imeti onemogočeno upravljanje digitalnih pravic, da lahko uporabnik knjigo natisne. Takšne knjige z omogočenim upravljanjem digitalnih pravic bodo odstranjene iz trgovine. Takšne knjige so med drugim te:

  • pobarvanke,
  • knjige s sestavljankami,
  • knjige z vzorci, ki se jih izreže.

Pravilniki o vsebini

Knjige, ki jih prodajate v Googlu Play, morajo biti skladne s pravilniki o vsebini za založnike za knjige v Googlu Play. Predoglede knjig, ki vsebujejo prizore golote z namigovanjem na spolnost, vendar ti nimajo umetniške vrednosti ter niso primerni za izobraževalne ali politične namene (kjer to dovoljuje lokalna zakonodaja), morate omejiti na 0 odstotkov, in za knjige zaračunati najmanj 1 USD oziroma enak znesek v lokalni valuti. Takšnih knjig ne smete ponujati brezplačno.

Valuta kupca

Google vam lahko dovoli, da navedete cene za knjige v Googlu Play v valuti, drugačni od valute vašega izbranega bančnega računa (»nakupna transakcija v valuti kupca«), kupcu pa, da v tej valuti opravi nakup knjig. Za vsako nakupno transakcijo v valuti kupca boste prek storitve Google Payments prejeli bančno nakazilo v ameriških dolarjih ali v valuti vašega izbranega bančnega računa, kot občasno določi Google, glede na menjalni tečaj, ki se uporabi za znesek nakupa (izražen v valuti kupca) ob potrditvi transakcije. Če na primer za knjige v Googlu Play za uporabnika iz Belgije navedete ceno v evrih, bančni račun pa imate v Združenih državah, vam Google plača v ameriških dolarjih. Menjalni tečaj določi finančna ustanova, ki jo Google uporablja za izračun menjalnih tečajev, in se lahko glede na tržne razmere brez opozorila spremeni. Če pride pri nakupni transakciji v valuti kupca pozneje do vračila kupnine, razveljavitve, povratne bremenitve ali druge uskladitve, Google pri izračunu vračila kupnine, razveljavitve, povratne bremenitve ali druge uskladitve uporabi menjalni tečaj in valuto, ki sta bila uporabljena pri prvotni nakupni transakciji v valuti kupca. Google si pridružuje pravico do zaračunavanja provizije za pretvorbo valut.

Kupcem so cene knjig v Googlu Play prikazane v njihovi lokalni valuti, v USD ali v EUR (skladno z odločitvijo Trgovine Google Play v tisti državi). Če ne morete navesti cene v valuti nakupa, lahko v središču za plačila omogočite pretvorbo valut. Google bo tako lahko cene, ki jih navedete v osnovni valuti, samodejno pretvoril v druge valute. (Ta funkcija ni na voljo za vse račune.) Več informacij je na voljo tukaj.

Pogodba o storitvah za stranke

Če ste distributer knjig, ki jih izdaja drugo podjetje, morate z Googlom skleniti pogodbo o storitvah za stranke. Pogodba o storitvah za stranke vam omogoča, da za vsakega založnika, ki ga zastopate, posredujete digitalne datoteke in uveljavljate nastavitve za Partnerski program in Google Play. Vsak založnik mora skleniti pogodbo tudi neposredno z Googlom. Več informacij o tem, kako postanete ponudnik storitev za stranke, je na voljo tukaj.

Google Play for Education

Kjer je ta storitev na voljo, lahko izberete knjige in omogočite, da jih izobraževalne ustanove prek storitve Google Play for Education kupijo za svoje uporabnike za določena časovna obdobja. Če želite vključiti knjige v Google Play for Education, morate navesti cene za vsa obdobja dostopa, omogočena v storitvi, ki so trenutno 60 dni, 180 dni in 360 dni. Knjige so ustrezne za vključitev v storitev Google Play for Education le, če končnim uporabnikom omogočite kopiranje/lepljenje in tiskanje 100 odstotkov vsebine knjig.

Google trenutno omogoča, da za knjige, ki jih omogočite za prodajo v storitvi Google Play for Education, določite »maloprodajno ceno za omejeno obdobje« za vsako obdobje dostopa v višini določenega odstotka maloprodajne cene e-knjige.

Google omogoča vračilo kupnine za vse nakupe za časovno omejena obdobja prek storitve Google Play for Education v 30 dneh od dneva prodaje in si hkrati pridržuje pravico, da kadar koli vrne kupnino za knjige, ki jih končni uporabniki še niso prejeli. Kot velja tudi pri prodaji drugih knjig, lahko Google kadar koli odobri vračilo kupnine za knjigo v storitvi Google Play for Education, če po svoji izključni presoji ugotovi, da je ni mogoče uporabljati, kot je navedeno. Google lahko poleg uporabnosti knjige v Googlu Play upošteva tudi druge dejavnike, na primer napako pri postopku prodaje ali morebitno žaljivost zahteve za vračilo kupnine. Če je vračilo kupnine odobreno, Google razveljavi prodajno transakcijo – uporabniku je ukinjen dostop do knjige in vrnjen znesek nakupa, vaš račun pa bremenjen.

Google izdeluje poročila o prodaji knjig v storitvi Google Play for Education. Na voljo so v Partnerskem središču. V teh poročilih so prikazani datumi prodajnih transakcij, količina prodanih enot, maloprodajna cena za omejeno obdobje v trenutku prodaje, delitev prihodkov, ISBN in ustrezno časovno obdobje dostopa.

Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave

Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
82437
false