Zasady programu dla wydawców w Książkach Google Play

Pamiętaj, że w każdej chwili możemy zmienić nasze zasady oraz że ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie aktualnych, opublikowanych tutaj postanowień. Właścicieli kont powiadamiamy o zmianach zasad e-mailem.

Typy plików cyfrowych akceptowanych przez Google do sprzedaży w Google Play

Preferowany przez Google format pliku to .epub. Akceptujemy pliki .epub w wersjach 2.0.1 i 3.0.1, w tym pliki o stałym układzie. Google dopuszcza też pliki .pdf z tekstem i grafiką, gdy pliki .epub nie są dostępne. Preferowane są pliki .pdf z warstwą tekstową.

Ochrona treści

W czytnikach Google na Androida i iOS oraz w czytniku w przeglądarce Google używa zastrzeżonej technologii ochrony treści. W przypadku użytkowników, którzy chcą pobierać pliki i używać ich w innych aplikacjach, Google obsługuje Adobe Content Server jako obecnego dostawcę zgodnego ze standardami branżowymi rozwiązania do zarządzania prawami cyfrowymi (DRM). Google wymaga, aby użytkownicy na każdym urządzeniu, na którym czytają książki za pomocą programu korzystającego z szyfrowania Adobe ACS, przeprowadzali jednorazowe uwierzytelnienie i łączyli ten program ze swoim kontem Google. Dzięki temu urządzenia użytkownika mogą wysyłać żądania udostępnienia plików PDF lub EPUB z szyfrowaniem ACS, korzystając z interfejsu API Google. Google pozwala też użytkownikom pobrać pliki EPUB i PDF z szyfrowaniem ACS do obsługiwanych czytników programowych (np. Adobe Digital Editions).

Wyjaśnienie pojęć „rynkowa cena detaliczna” i „cena za wypożyczenie”

„Rynkowa cena detaliczna” umożliwia wydawcom nieagencyjnym zarekomendowanie ceny książki w Google Play. Jest to tylko cena zalecana i nie musi być ona ostateczną ceną sprzedaży książki w Google Play. Jeśli zezwolisz na wypożyczanie książek, Google umożliwia Ci dla każdego okresu wypożyczenia podanie „ceny za wypożyczenie” określanej jako procent rynkowej ceny detalicznej książki elektronicznej.

Raporty o zakupach książek w Google Play

Google udostępnia w Centrum Partnerów raporty o sprzedaży i wypożyczaniu książek w Google Play. Pokazują one daty transakcji sprzedaży, rynkową cenę detaliczną w momencie sprzedaży, udział w przychodach oraz ISBN. W przypadku książek wypożyczanych Google podaje też informacje o obowiązującym okresie wypożyczenia.

Zasady zwrotów

Google przyjmuje prośby o zwrot środków za anulowane zakupy, jeśli zostaną przesłane w ciągu 7 dni od daty sprzedaży. Możemy jednak rozpatrzyć prośby spoza tego okresu – na przykład w celu zachowania zgodności z obowiązującym prawem. Nie są zwracane środki za anulowanie wypożyczenia książki na 24 godziny, chyba że treść lub usługa są uszkodzone. Google uzna prośbę o zwrot środków za wypożyczenie lub zakup w dowolnym momencie, jeśli książka w Google Play nie działa zgodnie z opisem. Jednak stwierdzenie, czy książka w Google Play działa zgodnie z opisem będzie odbywać się wyłącznie według uznania Google. Google może też wziąć pod uwagę inne czynniki niż tylko działanie książki w Google Play (na przykład to, czy podczas sprzedaży został popełniony błąd lub czy prośba o zwrot środków wygląda na nadużycie). W przypadku przyznania zwrotu środków transakcja sprzedaży zostaje odwrócona: użytkownik utraci dostęp do książki w Google Play, otrzyma pieniądze z powrotem, a Twoje konto zostanie obciążone. Czasami użytkownicy mogą zachować ograniczony dostęp do książki w Google Play, za którą zostały zwrócone środki, jeśli pobrali już jej kopię na czytnik.

Kopiowanie/wklejanie oraz drukowanie

Od wydawców zależy to, ile udostępnionego przez nich tekstu będą mogli kopiować i wklejać użytkownicy Google Play. Warto zezwolić na kopiowanie i wklejanie co najmniej 10% treści książek sprzedawanych w Google Play, by użytkownicy podczas czytania mogli wygodnie robić notatki w książce. Jeśli chcesz udostępnić książki do wypożyczania w Google Play, musisz zezwolić użytkownikom na kopiowanie i wklejanie przynajmniej 20% treści.

W przypadku książek, które muszą być dostępne w postaci drukowanej (np. użytkownik będzie w nich pisać/rysować lub coś z nich wycinać), trzeba wyłączyć ustawienie DRM, by można je było wydrukować. Jeśli taka książka będzie miała włączony mechanizm DRM, zostanie usunięta ze sklepu. Wybrane przykłady:

  • kolorowanki,
  • łamigłówki,
  • wycinanki.

Polityka treści

Książki, które sprzedajesz w Google Play, powinny być zgodne z Polityką treści dla wydawców w Książkach Google Play. Musisz ograniczyć do 0% podgląd książek zawierających obrazy nagości o zabarwieniu erotycznym, które nie mają artystycznego, edukacyjnego lub politycznego uzasadnienia (gdy jest to dopuszczalne przez prawo), i musisz oferować tego rodzaju książki za minimum 1 USD lub odpowiednią kwotę w walucie lokalnej. Nie możesz oferować takich książek bezpłatnie.

Waluta kupującego

Google może pozwolić Ci na określenie Podanej ceny za swoje książki w Google Play, a użytkownikom na kupowanie ich w Google Play w walucie innej niż ta, w której jest prowadzone Twoje konto bankowe („transakcja zakupu w walucie użytkownika”). Należności z tytułu wszystkich transakcji zakupu w walucie użytkownika zostaną przesłane na Twoje konto Google Payments przelewem bankowym w dolarach amerykańskich lub w walucie Twojego konta bankowego, zgodnie z okresowymi ustaleniami Google. Ich wysokość zostanie określona przez przeliczenie kwoty do zapłaty (w walucie kupującego) według kursu wymiany obowiązującego w momencie dokonania transakcji. Na przykład możesz ustalić cenę swoich książek w Google Play w euro dla użytkowników z Belgii, a jeśli Twoje konto bankowe jest prowadzone w Stanach Zjednoczonych, Google zapłaci Ci w USD. Kurs wymiany zostanie określony przez instytucję finansową, z której usług w tym zakresie korzysta Google, i może zostać przez nas jednostronnie skorygowany na podstawie sytuacji na rynku. Jeśli transakcja zakupu w walucie użytkownika podlega później zwrotowi kosztów, cofnięciu, obciążeniu zwrotnemu lub innej korekcie, do obliczenia zobowiązania w tym zakresie Google zastosuje ten sam kurs i tę samą walutę, które zostały zastosowane do początkowej transakcji zakupu w walucie użytkownika. Google zastrzega sobie prawo do nałożenia opłat za przeliczenie walut.

Kupujący widzą ceny książek w Google Play w swojej walucie lokalnej, USD lub EUR, w zależności od zasad Sklepu Google Play obowiązujących w danym kraju. Jeśli nie możesz podać cen w walucie zakupu, możesz włączyć wymianę walut w Centrum płatności na swoim koncie. Dzięki temu Google może automatycznie przeliczać podane przez Ciebie ceny z waluty bazowej na inne. Ta funkcja jest niedostępna na niektórych kontach. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Umowa usług klienckich

Jeśli jesteś dystrybutorem książek opublikowanych przez inną firmę, musisz podpisać umowę usług klienckich z Google. Umowa usług klienckich umożliwia Ci dostarczanie plików cyfrowych i stosowanie ustawień programu partnerskiego i Google Play dla każdego wydawcy, którego reprezentujesz. Każdy wydawca też musi podpisać umowę bezpośrednio z Google. Więcej informacji o tym, jak zostać dostawcą usług klienckich, znajdziesz tutaj.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne