Programmabeleid van Google Play Boeken voor uitgevers

Houd er rekening mee dat we ons beleid op elk moment kunnen wijzigen en dat het uw verantwoordelijkheid is op de hoogte te blijven van het hier geposte beleid en de naleving daarvan. We stellen accounthouders per e-mail op de hoogte van wijzigingen in dit beleid.

Digitale bestandstypen die Google accepteert voor verkoop op Google Play

Google geeft de voorkeur aan bestanden in epub-indeling. We accepteren epub-versies 2.0.1 en 3.0.1, waaronder bestanden met een vaste indeling. Google accepteert ook pdf-bestanden met tekst en afbeeldingen als er geen epub-bestanden beschikbaar zijn. Pdf-bestanden met een tekstlaag krijgen de voorkeur.

Contentbeveiliging

Google gebruikt eigen technologie voor contentbeveiliging in Google-readers op Android, iOS en internet. Voor gebruikers die bestanden willen downloaden voor gebruik met andere apps, biedt Google ondersteuning voor Adobe Content Server als huidige provider van een DRM-oplossing (Digital Rights Management) volgens de branchenorm. Google vereist dat gebruikers hun Adobe ACS-leessystemen aan hun Google-account koppelen via een eenmalige autorisatie. Deze apparaten kunnen vervolgens met ACS versleutelde epub- of pdf-bestanden aanvragen via een door Google beschikbaar gestelde API. Google staat gebruikers ook toe ACS-gecodeerde ePub- of PDF-bestanden te downloaden naar ondersteunde leessoftware zoals Adobe Digital Editions.

Uitleg van Catalogusprijs en Verhuurprijs

Met de 'Catalogusprijs' kunnen non-agency-uitgevers een prijs aanbevelen voor een boek op Google Play. De catalogusprijs is slechts een adviesprijs en is mogelijk niet de definitieve verkoopprijs van het boek op Google Play. Voor boeken waarvoor u toestemming geeft dat ze worden verkocht voor verhuurperioden, geeft Google u momenteel de mogelijkheid een 'Verhuurprijs' voor elke geautoriseerde verhuurperiode op te geven als percentage van de e-boekcatalogusprijs voor het boek.

Rapportage voor aankopen van boeken op Google Play

Google stelt rapporten over de verkoop en verhuur van boeken op Google Play beschikbaar via ons Partnercentrum. In deze rapporten worden de datums van de verkooptransacties, de catalogusprijs op het moment van verkoop, het opbrengstenaandeel en het ISBN-nummer getoond. Voor boeken die worden verhuurd, rapporteert Google ook over de toepasselijke verhuurperiode die is aangeschaft.

Teruggavebeleid

Google accepteert teruggaveverzoeken voor geannuleerde aankopen die binnen zeven dagen na de verkoop worden ingediend. We kunnen in bepaalde gevallen ook verzoeken overwegen die na deze periode worden ingediend, bijvoorbeeld om aan de toepasselijke wetgeving te voldoen. Er worden geen teruggaven uitgevoerd voor geannuleerde aankopen van boeken die worden verkocht voor verhuurperioden van 24 uur, tenzij de content of service defect is. Google willigt op elk gewenst moment teruggaveverzoeken in voor een verhuur of aankoop als een boek op Google Play niet de vermelde prestaties levert, maar de vaststelling of een boek op Google Play de vermelde prestaties levert, wordt gedaan naar eigen goeddunken van Google. Google kan ook andere factoren dan de prestaties van het boek op Google Play overwegen, bijvoorbeeld of er een fout is gemaakt tijdens de verkoop en of het teruggaveverzoek een poging tot misbruik lijkt te zijn. Wanneer een teruggave wordt verleend, wordt de verkooptransactie teruggedraaid: de gebruikerstoegang tot het boek op Google Play wordt geblokkeerd, het door de gebruiker betaalde bedrag wordt teruggestort en deze betaling wordt afgeschreven van uw account. (Gebruikers kunnen in bepaalde gevallen ook na de teruggave beperkte toegang tot een boek op Google Play houden als ze al een exemplaar naar een leesapparaat hebben gedownload.)

Kopiëren/plakken en afdrukken

Uitgevers bepalen zelf voor hoeveel van hun tekstcontent Google Play-gebruikers de functie voor kopiëren en plakken kunnen gebruiken. We raden u aan het percentage voor kopiëren en plakken in te stellen op ten minste 10% voor de content van boeken die te koop zijn op Google Play. Zo biedt u gebruikers die tijdens het lezen aantekeningen maken in een boek een goede gebruikerservaring. Boeken kunnen niet beschikbaar worden gemaakt voor verhuur op Google Play, tenzij u het voor de gebruiker mogelijk maakt ten minste 20% van de content van die boeken te kopiëren en plakken.

De DRM-instelling moet worden uitgeschakeld voor boeken die zijn bedoeld om te worden beschreven of waarin kan worden geknipt of gesneden, of waarvoor op een andere manier fysieke pagina's nodig zijn om gebruik te maken van de content. Als deze instelling is uitgeschakeld, kan de gebruiker het boek afdrukken en gebruiken. Boeken van dit type waarvoor DRM is ingeschakeld, worden verwijderd uit de Play Store. Voorbeelden hiervan zijn onder meer:

  • Kleurboeken
  • Puzzelboeken
  • Boeken met patronen die kunnen worden uitgeknipt of uitgesneden

Contentbeleid

Boeken die u verkoopt op Google Play, moeten voldoen aan het toepasselijke contentbeleid van Google Play Boeken voor uitgevers. U moet de weergave van boeken met afbeeldingen van seksueel suggestieve naaktheid die geen artistiek, educatief of politiek doel dienen (indien toegestaan volgens de lokale wetgeving) beperken tot 0 procent zichtbaar, en u moet minimaal $ 1,00 of het lokale equivalent in rekening brengen voor deze boeken. U mag dergelijke boeken niet kosteloos aanbieden.

Valuta van koper

Google kan toestaan dat u gespecificeerde prijzen voor uw boeken op Google Play vermeldt, en dat een gebruiker uw boeken op Google Play koopt, in een andere valuta dan de valuta van uw aangegeven bankrekening ('Aankooptransactie in de valuta van de gebruiker'). Voor elke Aankooptransactie in de valuta van de gebruiker wordt u betaald door Google Payments via overboeking in Amerikaanse dollars of in de valuta van uw opgegeven bankrekening, zoals van tijd tot tijd bepaald door Google, op basis van een wisselkoers die wordt toegepast op het aankoopbedrag (uitgedrukt in de valuta van de koper) op het moment waarop de transactie wordt ingediend. U kunt uw boeken op Google Play bijvoorbeeld een prijs in euro's geven voor Nederlandse gebruikers. Als uw bankrekening zich echter bevindt in de Verenigde Staten, betaalt Google u in Amerikaanse dollars. De wisselkoers wordt bepaald door een financiële instelling die door Google is belast met de berekening van wisselkoersen, en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd op basis van de marktomstandigheden. Als de Aankooptransactie in de valuta van de gebruiker vervolgens onderwerp is van een teruggave, terugboeking, terugvordering of andere aanpassing, past Google dezelfde wisselkoers en valuta toe die zijn gebruikt voor de oorspronkelijke Aankooptransactie in de valuta van de gebruiker om de teruggave, terugboeking, terugvordering of andere aanpassing te berekenen. Google behoudt zich het recht voor kosten voor deze valutaconversie in rekening te brengen.

Kopers bekijken prijzen voor boeken op Google Play in hun lokale valuta (USD of EUR) naar eigen goeddunken van de Google Play Store in dat land. Als u geen prijzen in de aankoopvaluta kunt leveren, kunt u ervoor kiezen valutaconversie in te schakelen in het Betalingscentrum van uw account. Als u dit doet, rekent Google de prijzen die u opgeeft in een basisvaluta, automatisch om naar andere valuta's. (Deze functie is niet in alle accounts beschikbaar.) Meer informatie is hier beschikbaar.

Overeenkomst voor clientservices

Als u optreedt als distributeur voor boeken die zijn gepubliceerd door een ander bedrijf, moet u een Overeenkomst voor clientservices aangaan met Google. De Overeenkomst voor clientservices stelt u in staat digitale bestanden te leveren en instellingen voor het Partnerprogramma en voor Google Play te implementeren voor elke uitgever die u vertegenwoordigt. Elke uitgever moet ook een rechtstreekse overeenkomst met Google hebben. U kunt hier meer informatie bekijken over hoe u Provider van clientservices kunt worden.

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu