Pakalpojuma Google Play grāmatas izdevēju programmas politikas

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs jebkurā brīdī varam mainīt savas politikas un jūs esat atbildīgs par šeit publicēto politiku jaunākās versijas ievērošanu. Mēs informēsim kontu īpašniekus pa e-pastu par izmaiņām šajās politikās.

Digitālo failu veidi, ko Google pieņem pārdošanai pakalpojumā Google Play

Google vēlamais failu formāts ir .epub. Mēs pieņemam .epub versijas 2.0.1 un 3.0, tostarp arī fiksēta izkārtojuma failus. Ja nav pieejams .epub formāts, Google pieņem arī attēlus un tekstu .pdf formātā. Ieteicams iesniegt .pdf failus ar teksta slāni.

Satura aizsardzība

Operētājsistēmām Android un iOS paredzētajos, kā arī tīmeklī pieejamajos Google lasītājos tiek izmantota īpašnieka satura aizsardzības tehnoloģija. Pakalpojumā Google Play lejupielādētajām grāmatām Google pašreiz atbalsta risinājumu Adobe Content Server 4, kas atbilst industrijas standartiem digitālo tiesību pārvaldības jomā. Lietotājiem būs jāsaista ar savu Google kontu katra Adobe ACS4 lasīšanas sistēma, izmantojot vienreizēju pilnvaru. Pēc tam šajās ierīcēs varēs pieprasīt ACS4 programmatūrā šifrētus .epub vai .pdf failus, izmantojot Google nodrošinātu API. Google arī ļaus lietotājiem lejupielādēt ACS4 programmatūrā šifrētus .epub vai .pdf failus atbalstītā lasīšanas programmatūrā, piemēram, Adobe Digital Editions. Tomēr tas neattiecas uz Google Play grāmatām, kuras tiek nomātas vai kurām ir ierobežots piekļuves periods, kā arī lietotāji nevarēs lejupielādēt šo grāmatu .epub vai .pdf failus, kas šifrēti ACS4 programmatūrā.

Jēdzienu “Mazumtirdzniecības cena” un “Nomas mazumtirdzniecības cena” skaidrojums

“Mazumtirdzniecības cena” ļauj tādiem izdevējiem, kuri nepārstāv aģentūras, ieteikt cenu grāmatai pakalpojumā Google Play. Mazumtirdzniecības cena ir tikai ieteiktā cena un var arī nebūt grāmatas galīgā pārdošanas cena pakalpojumā Google Play. Grāmatām, ko ļaujat iznomāt konkrētus periodus, Google pašlaik ļauj norādīt “nomas mazumtirdzniecības cenu” katram atļautajam nomas periodam kā procentuālo vērtību no grāmatas mazumtirdzniecības cenas.

Pārskati par grāmatu iegādi pakalpojumā Google Play

Google sniegs pārskatus par grāmatu pārdošanu un nomu pakalpojumā Google Play. Šie pārskati būs pieejami mūsu partneru centrā. Šajos pārskatos būs redzami pārdošanas darījumu datumi, mazumtirdzniecības cena pārdošanas brīdī, ieņēmumu daļa un ISBN. Grāmatām, kas tiek iznomātas uz noteiktu laiku, Google norādīs pārskatā arī apmaksāto nomas periodu.

Atmaksas politika

Google pieņem atmaksas pieprasījumus par anulētiem pirkumiem 7 dienu laikā no pārdošanas datuma, lai gan var tikt izskatīti arī pēc šī termiņa iesniegti pieprasījumi, piemēram, lai panāktu atbilstību spēkā esošajiem tiesību aktiem. Atmaksa netiek paredzēta anulētiem grāmatu nomas darījumiem, ja nomas termiņš nepārsniedz 24 stundas, izņemot gadījumus, ja netiek nodrošināts pilnvērtīgs saturs vai pakalpojums. Google vienmēr apstiprina atmaksas pieprasījumus par nomas darījumu vai pirkumu, ja grāmata pakalpojumā Google Play nedarbojas norādītajā veidā, taču to, vai grāmatas darbība pakalpojumā Google Play ir atbilstoša, nosaka Google pēc saviem ieskatiem. Google var ņemt vērā ne tikai grāmatas darbību pakalpojumā Google Play, bet arī citus faktorus, piemēram, to, vai pārdošanas laikā nav notikusi kļūda un vai atmaksas pieprasījums nav iesniegts ļaunprātīgos nolūkos. Piešķirot atmaksu, tiks atsaukts pārdošanas darījums: tiks atcelta lietotāja piekļuve grāmatai pakalpojumā Google Play, darījuma summa tiks pārskaitīta atpakaļ lietotājam un atskaitīta no jūsu konta. (Dažos gadījumos lietotājiem pakalpojumā Google Play var tikt saglabāta daļēja piekļuve grāmatai, par kuru ir piešķirta līdzekļu atmaksa, ja grāmatas kopija jau ir lejupielādēta lasīšanas ierīcē).

Kopēšana/ielīmēšana un drukāšana

Izdevēji kontrolē, cik lielā daļā viņu teksta satura Google Play lietotājiem būs pieejama kopēšanas/ielīmēšanas funkcionalitāte. Kopēšanas/ielīmēšanas procentuālo daļu ieteicams iestatīt uz vismaz 10% pakalpojumā Google Play pārdoto grāmatu satura, lai lietotāji, kuri izmanto piezīmes grāmatā, gūtu labu pieredzi lasīšanas laikā. Grāmatas varēs padarīt pieejamas nomai pakalpojumā Google Play tikai tad, ja lietotājam būs iespējota kopēšana/ielīmēšana vismaz 20% šo grāmatu satura.

Tādām grāmatām, kurās ir paredzēts rakstīt, kuras ir paredzēts sagriezt vai kuru satura izmantošanai ir citādi nepieciešamas fiziskas lapas, ir jāatspējo digitālā satura tiesību pārvaldības iestatījums, lai lietotājs varētu grāmatu izdrukāt. Šāda veida grāmatas, kurām būs iespējota digitālā satura tiesību pārvaldība, tiks noņemtas no veikala. Tas attiecas uz (bet ne tikai):

  • krāsojamām grāmatām;
  • mīklu grāmatām;
  • grāmatām ar izgriešanai paredzētiem šabloniem.

Satura politikas

Pakalpojumā Google Play tirgotajām grāmatām ir jāatbilst piemērojamajām izdevēju satura politikām, kas attiecas uz grāmatām pakalpojumā Google Play. Grāmatām, kurās ir ietverti attēli ar seksuāli divdomīgu kailuma attēlojumu, kam nav māksliniecisks, izglītojošs vai politisks raksturs (valstīs, kurās to atļauj vietējie tiesību akti), priekšskatījums ir jāierobežo līdz 0%, turklāt šo grāmatu minimālā cena ir 1 ASV dolārs (vai ekvivalenta summa vietējā valūtā) par vienību. Šādas grāmatas nedrīkst piedāvāt bez maksas.

Pircēja valūta

Google var atļaut jums norādīt cenas savām grāmatām pakalpojumā Google Play (un lietotājam tās iegādāties) valūtā, kas atšķiras no jūsu bankas konta valūtas (“Pirkuma darījums lietotāja valūtā”). Pirkuma darījumi lietotāja valūtā tiek apmaksāti pakalpojumā Google Payments, veicot pārskaitījumu ASV dolāros vai jūsu norādītā bankas konta valūtā pēc uzņēmuma Google ieskatiem un pamatojoties uz valūtas maiņas kursu, kas tiek piemērots pirkuma summai (pircēja valūtā) darījuma iesniegšanas brīdī. Piemēram, varat lietotājiem Beļģijā norādīt savu pakalpojumā Google Play pieejamo grāmatu cenu eiro, un, ja jūsu bankas konts atrodas Amerikas Savienotajās Valstīs, Google maksās jums ASV dolāros. Valūtas maiņas kursu noteiks finanšu iestāde, kuras pakalpojumus Google izmanto, lai aprēķinātu valūtas maiņas kursus. Pamatojoties uz tirgus apstākļiem, valūtas maiņas kurss var tikt koriģēts bez iepriekšēja paziņojuma. Ja par pirkuma darījumu lietotāja valūtā vēlāk tiek pieprasīta atmaksa, tiek atsaukts darījums vai maksājums vai tiek veiktas citas izmaiņas, attiecīgās summas aprēķināšanai Google piemēros to pašu valūtas maiņas kursu, kāds tika piemērots sākotnējam pirkuma darījumam lietotāja valūtā. Google patur tiesības noteikt maksu par valūtas konvertēšanu.

Pircējiem cenas pakalpojumā Google Play tiek rādītas vietējā valūtā, ASV dolāros (USD) vai eiro (EUR) — atkarībā no uzņēmuma Google ieskatiem saistībā ar Google Play veikalu attiecīgajā valstī. Ja nevarat norādīt cenas pirkuma valūtā, varat iespējot valūtas konvertēšanu sava konta maksājumu centrā. Tādējādi cenas, ko būsiet norādījis pamatvalūtā, uzņēmums Google varēs automātiski konvertēt citās valūtās. (Šī funkcija nav pieejama visos kontos.) Plašāka informācija ir pieejama šeit.

Klientu pakalpojumu līgums

Ja darbojaties kā cita uzņēmuma publicētu grāmatu izplatītājs, jums ar uzņēmumu Google būs jāslēdz klientu pakalpojumu līgums. Klientu pakalpojumu līgums jums ļauj iesniegt elektroniskos failus katra jūsu pārstāvētā izdevēja vietā, kā arī ieviest iestatījumus partneru programmā un pakalpojumā Google Play. Katram izdevējam ir arī tieši jāslēdz līgums ar uzņēmumu Google. Plašāku informāciju par to, kā kļūt par klientu pakalpojumu sniedzēju, varat skatīt šeit.

Google Play for Education

Valstīs, kurās šis pakalpojums ir pieejams, varat atlasīt grāmatas, ko varēs iegādāties izglītības iestādes pakalpojumā “Google Play izglītībai” saviem lietotājiem uz noteiktu laika periodu. Lai iekļautu grāmatas pakalpojumā “Google Play izglītībai”, jums jānorāda cenas visiem pakalpojumā iespējotajiem piekļuves periodiem — pašlaik 60 dienas, 180 dienas un 360 dienas. Grāmatas nav piemērotas iekļaušanai pakalpojumā “Google Play izglītībai”, ja neesat iespējojis galalietotājiem visa grāmatas satura kopēšanu/ielīmēšanu un drukāšanu.

Grāmatām, ko atļaujat pārdot pakalpojumā Google Play for Education, Google pašlaik ļauj norādīt “ierobežota termiņa mazumtirdzniecības cenu” katram piekļuves periodam kā procentuālo vērtību no grāmatas mazumtirdzniecības cenas.

Atmaksa par pakalpojumā “Google Play izglītībai” veiktajiem pirkumiem ir iespējama 30 dienu laikā no iegādes dienas, taču Google patur tiesības piešķirt atmaksu jebkurā brīdī gadījumos, kad grāmatas nav tikušas izplatītas galalietotājiem. Tāpat kā tirgojot citas grāmatas, Google jebkurā brīdī izpildīs atmaksas pieprasījumu par nomas darījumu vai pirkumu, ja grāmata pakalpojumā Google Play for Education nedarbojas, kā norādīts, taču Google pēc saviem ieskatiem noteiks, vai grāmatas darbība pakalpojumā Google Play ir atbilstoša. Google var ņemt vērā ne tikai grāmatas darbību pakalpojumā Google Play, bet arī citus faktorus, piemēram, to, vai pārdošanas laikā nav notikusi kļūda un vai atmaksas pieprasījums nav iesniegts ļaunprātīgos nolūkos. Piešķirot atmaksu, tiks atsaukts pārdošanas darījums: tiks atcelta lietotāja piekļuve grāmatai pakalpojumā Google Play, pirkuma summa tiks pārskaitīta atpakaļ lietotājam un atskaitīta no jūsu konta.

Google sniegs pārskatus par grāmatu pārdošanu pakalpojumā Google Play for Education. Šie pārskati būs pieejami mūsu partneru centrā. Šajos pārskatos būs redzami pārdošanas darījumu datumi, iegādāto vienību skaits, ierobežotā termiņa mazumtirdzniecības cena pārdošanas brīdī, ieņēmumu daļa, ISBN un piemērojamais apmaksātais piekļuves periods.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
82437
false
false