מדיניות התוכנית למוציאים לאור של Google Play ספרים

לתשומת לבך, אנחנו עשויים לשנות את המדיניות שלנו בכל עת, ובאחריותך להתעדכן בשינויים ולפעול בהתאם לכללי המדיניות שמפורסמים כאן. אנחנו נשלח לבעלי חשבונות הודעה באימייל במקרה שיהיו שינויים במדיניות זו.

סוגי הקבצים הדיגיטליים ש-Google מקבלת למכירה ב-Google Play

פורמט הקובץ המועדף של Google הוא EPUB. אנו מקבלים קבצים בפורמט EPUB מגרסאות 2.0.1 ו-3.0.1, כולל קבצים בפריסה קבועה. Google מקבלת גם קובצי PDF של טקסט ותמונות במקרים שבהם אין פורמט EPUB זמין. אנחנו מעדיפים קובצי PDF עם שכבת טקסט.

הגנה על תוכן

Google משתמשת בטכנולוגיה להגנה על תוכן של קניין רוחני בקוראי Google ב-Android‏, iOS ובאינטרנט. Google תומכת ב-Adobe Content Server 4 כספק הנוכחי שלה לפתרון התואם לתקן בתחום עבור ניהול של זכויות דיגיטליות (DRM) לקבצים של ספרים ב-Google Play. Google תדרוש ממשתמשים לקשר את כל מערכות הקריאה שלהם מסוג Adobe ACS4 אל חשבון Google באמצעות הרשאה חד-פעמית. לאחר מכן, המכשירים האלה יוכלו לבקש קובצי EPUB או PDF בהצפנת ACS4 דרך ממשק API שיסופק על ידי Google‏. Google גם תאפשר למשתמשים להוריד קובצי EPUB ו-PDF בהצפנת ACS4 כדי לתמוך בתוכנות קריאה כגון Adobe Digital Editions. עם זאת, ההגדרה הזו לא תחול על ספרים ב-Google Play שנרכשו להשכרה או לגישה לתקופות זמן מוגבלות, ומשתמשים לא יוכלו להוריד קובצי EPUB ו-PDF של ספרים אלה בהצפנת ACS4.

הסבר על 'מחיר ספר' ו'מחיר ספר להשכרה'

"מחיר ספר" מאפשר למוציאים לאור שאינם סוכנות להמליץ על מחיר בשביל ספר ב-Google Play. מחיר הספר הוא רק מחיר מומלץ, וייתכן שאינו מחיר המכירה הסופי של הספר ב-Google Play. בשביל ספרים שאתה מרשה למכור לתקופות השכרה, Google מתירה לך כרגע לספק "מחיר ספר להשכרה" לכל תקופת השכרה מורשית כאחוז מתוך מחיר הספר האלקטרוני של הספר.

דיווח עבור רכישות והשכרות של ספרים ב-Google Play

Google תאפשר גישה אל דוחות על מכירה והשכרה של ספרים ב-Google Play באמצעות מרכז השותפים שלנו. הדוחות האלה יציגו תאריכים של עסקאות מכירה, מחיר הספר בעת המכירה, חלוקת הכנסות ו-ISBN. בשביל ספרים הנמכרים בתנאי השכרה, Google תדווח גם על תקופת ההשכרה המתאימה שנרכשה.

מדיניות בנושא החזרים כספיים

Google תקבל בקשות להחזרים כספיים לביטולי רכישות שיבוצעו תוך שבעה ימים מרגע המכירה, למרות שאנו עשויים גם לשקול אישור בקשות החורגות מתקופה זו. לדוגמה, על מנת לציית לחוקים הניתנים להחלה. לא יינתנו החזרים כספיים עבור ביטול רכישות של ספרים שנמכרו לתקופת השכרה של 24 שעות, אלא אם יש פגם בתוכן או בשירות. Google תאשר בקשות להחזר כספי של השכרה או רכישה בכל עת אם ספר ב-Google Play לא יפעל כפי שהובטח, אך הקביעה האם ספר ב-Google Play פעל כפי שהובטח תהיה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של Google. Google עשויה גם להביא בחשבון גורמים אחרים מלבד הביצועים של הספר ב-Google Play, כמו שגיאות שהתרחשו במהלך המכירה ומקרים שבהם נראה שהבקשה להחזר כספי מהווה ניצול לרעה. לאחר מתן החזר כספי, עסקת המכירה תבוטל: המשתמש לא יוכל עוד לגשת אל הספר ב-Google Play, כספו יושב לחשבונו והחשבון שלך יחויב. (במקרים מסוימים, ייתכן שמשתמשים ימשיכו לקבל גישה מוגבלת לספר שניתן עבורו החזר כספי ב-Google Play אם הם כבר הורידו עותק אל מכשיר קריאה.)

העתקה/הדבקה והדפסה

מוציאים לאור קובעים באיזו מידה משתמשי Google Play יוכלו להעתיק/להדביק את תוכן הטקסט. אנחנו ממליצים להגדיר את מידת ההעתקה/הדבקה ל-10% מהתוכן של ספרים שנמכרים ב-Google Play. כך, משתמשים שמוסיפים הערות לספר יהנו מחוויית הקריאה. ספרים יוכלו להיות זמינים להשכרה ב-Google Play רק אם תאפשרו למשתמש להעתיק/להדביק 20% לפחות מהתוכן של הספרים האלה.

הגדרת DRM צריכה להיות מושבתת בספרים שמיועדים לכך שיכתבו עליהם או יגזרו אותם, או שנחוצים דפים פיזיים כדי להשתמש בתוכן שלהם, כדי לאפשר למשתמש להדפיס אותם. ספרים בעלי תכונות כאלה שאפשרות DRM מופעלת בהם יוסרו מהחנות. הדוגמאות כוללות בין היתר:

  • ספרי צביעה
  • ספרי תשבצים
  • ספרים שכוללים דוגמאות לגזירה

מדיניות תוכן

על הספרים שאתה מוכר ב-Google Play לעמוד במדיניות התוכן של מוציאים לאור לספרים ב-Google Play. עליך להגביל את אפשרות התצוגה המוקדמת של ספרים המכילים תמונות עירום בעלות אופי מיני שאין להן ערך אמנותי, חינוכי או פוליטי (היכן שמותר על-פי חוק) ל-0%, ועליך לגבות תעריף מינימלי של US$1.00 או סכום מקומי מקביל עבור הספרים האלה. אין להציע ספרים כאלה בחינם.

מטבע הקונה

Google עשויה להתיר לך לרשום מחירים ספציפיים עבור הספרים ב-Google Play, וכן להרשות למשתמש לרכוש את הספרים ב-Google Play במטבע שונה מזה הנהוג בחשבון הבנק הייעודי שלך ("עסקת רכישה במטבע משתמש"). בכל עסקה המתבצעת במטבע הקונה, תקבל תשלום דרך Google Payments באמצעות העברה בנקאית בדולר ארה"ב, או במטבע של חשבון הבנק הייעודי, כפי שייקבע על ידי Google מעת לעת, בהתבסס על שער חליפין שיוחל על סכום הרכישה (נקוב במטבע הקונה) בעת ביצוע העסקה. לדוגמה, אתה יכול לתמחר את הספרים שלך ב-Google Play באירו עבור קונה בלגי, ואם חשבון הבנק שלך רשום בארה"ב, Google תשלם לך בדולר ארה"ב. שער החליפין ייקבע על ידי מוסד פיננסי ש-Google משתמשת בו לחישוב שערי חליפין, והוא עשוי לעבור התאמה בהתבסס על מצב השוק ללא הודעה מראש. אם עסקת רכישה במטבע משתמש תהיה כפופה לאחר מכן להחזר כספי, ביטול, חיוב חוזר או שינוי אחר, Google תחיל את אותו שער חליפין והמטבע שחלו על עסקת הרכישה המקורית במטבע משתמש בעת חישוב ההחזר הכספי, הביטול, החיוב החוזר או שינוי אחר. Google שומרת את הזכות לגבות עמלות עבור המרת מטבע זו.

הקונים רואים את מחירי הספרים ב-Google Play במטבע המקומי שלהם או בדולר ארה"ב או באירו, על-פי שיקול דעתה של חנות Google Play בארץ זו. אם אינך יכול לציין מחירים במטבע הרכישה, תוכל לבחור להפעיל המרת מטבע במרכז התשלומים של החשבון. הדבר יאפשר ל-Google להמיר באופן אוטומטי למטבעות אחרים את המחירים שציינת במטבע בסיס. (התכונה הזו לא זמינה בכל החשבונות.) פרטים נוספים ניתן לקבל כאן.

הסכם לשירותי לקוח

אם אתה פועל כמפיץ עבור ספרים שהוצאו לאור על ידי חברה אחרת, עליך לחתום על הסכם שירותי לקוח עם Google. הסכם שירותי הלקוח מאפשר לך לספק קבצים דיגיטליים וליישם הגדרות של ה-Partner Program ו-Google Play עבור המוציאים לאור שאתה מייצג. גם לכל מו"ל צריך להיות הסכם ישיר מול Google. תוכל למצוא מידע נוסף המסביר כיצד תוכל להפוך לספק שירות ללקוח כאן.

Google Play for Education

במקומות שבהם השירות הזה זמין, ניתן לבחור ספרים שיהפכו לזמינים עבור מוסדות חינוך לרכישה עבור המשתמשים שלהם לתקופות ספציפיות באמצעות Google Play for Education. על מנת לכלול את הספרים שלך ב-Google Play for Education, תידרש לספק תמחור עבור כל תקופות הגישה הזמינות בשירות, שהן כעת 60 יום, 180 יום ו-360 יום. לא ניתן לכלול ספרים ב-Google Play for Education, אלא אם אפשרת למשתמשי קצה להעתיק/להדביק ולהדפיס 100% מתוכן הספרים.

בשביל ספרים שאתה מרשה למכור ב-Google Play for Education‏, Google מתירה לך כעת לספק "מחיר ספר לתקופה מוגבלת" לכל תקופת גישה כאחוז מתוך מחיר הספר האלקטרוני של הספר.

רכישות באמצעות Google Play for Education לכל תקופות הגישה זכאיות להחזר כספי תוך 30 ימים מיום המכירה, למרות ש-Google שומרת לעצמה את הזכות לאשר החזרים כספיים בכל מקרה שבו ספרים לא הופצו למשתמשי הקצה. כמו במקרים אחרים של מכירת ספרים, Google תאשר בקשות להחזר כספי בכל עת אם ספר ב-Google Play for Education לא יפעל כפי שהובטח, אך הקביעה האם ספר ב-Google Play פעל כפי שהובטח תהיה נתונה לשיקול דעתה הבלעדי של Google. Google עשויה גם להביא בחשבון גורמים אחרים מלבד הביצועים של הספר ב-Google Play, כמו שגיאות שהתרחשו במהלך המכירה ומקרים שבהם נראה שהבקשה להחזר כספי מהווה ניצול לרעה. לאחר אישור של החזר כספי, עסקת המכירה תבוטל: גישת המשתמש אל הספר תופסק, סכום הרכישה יוחזר לחשבונו והחשבון שלך יחויב.

Google תאפשר גישה לדוחות על מכירת ספרים ב-Google Play for Education באמצעות מרכז השותפים שלנו. הדוחות האלה יציגו תאריכים של עסקאות מכירה, מספר היחידות שנרכשו, מחיר הספר לתקופה מוגבלת בעת המכירה, חלוקת הכנסות ו-ISBN, נוסף על תקופת הגישה המתאימה שנרכשה.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
82437
false