Programska pravila za izdavače na Google Play knjigama

Napominjemo da pravila možemo izmijeniti u bilo kojem trenutku, a vaša je odgovornost redovito pratiti ovdje objavljena pravila i pridržavati ih se. Vlasnike računa obavijestit ćemo e-poštom kada se pravila promijene.

Vrste digitalnih datoteka koje Google prihvaća za prodaju na Google Playu

Google preferira format datoteke EPUB. Prihvaćamo EPUB 2.0.1 i 3.0.1, uključujući datoteke s fiksnim izgledom. Google također prihvaća PDF-ove teksta i slika ako EPUB format nije dostupan. Preferira se PDF s tekstnim slojem.

Zaštita sadržaja

Google upotrebljava tehnologiju za zaštitu vlasničkog sadržaja na Googleovim čitačima na Androidu, iOS-u i webu. Google podržava Adobe Content Server 4 kao svoj trenutačni pružatelj usluge upravljanja pravima na digitalni sadržaj (DRM) u skladu sa standardima djelatnosti za preuzete datoteke knjiga na Google Playu. Google će zahtijevati od korisnika da povežu svaki svoj Adobe ACS4 sustav čitanja sa svojim Google računom pomoću jednokratne autorizacije. Ti uređaji potom mogu zahtijevati EPUB ili PDF datoteke kriptirane pomoću softvera ACS4 putem Googleova API-ja. Google će također dopustiti korisnicima preuzimanje EPUB ili PDF datoteka kriptiranih pomoću softvera ACS4 na podržani softver za čitanje, na primjer Adobe Digital Editions; no to se ne primjenjuje na knjige na Google Playu koje su posuđene uz naknadu ili dostupne u ograničenom razdoblju i korisnici neće moći preuzeti EPUB ili PDF datoteke tih knjiga kriptirane softverom ACS4.

Objašnjenje "cijene u maloprodaji" i "cijene u maloprodaji za posudbu"

"Cijena u maloprodaji" omogućuje izdavačima bez agencije da preporuče cijenu za knjigu na Google Playu. Cijena u maloprodaji samo je preporučena cijena i ne mora biti konačna cijena po kojoj će se knjiga prodavati na usluzi Google Play. Za knjige koje odlučite staviti na posudbu na određena razdoblja Google vam trenutačno omogućuje pružanje "cijene u maloprodaji za posudbu" za svako autorizirano razdoblje posudbe kao postotak maloprodajne cijene e-knjige.

Izvješća o kupnjama knjiga na Google Playu

Google će učiniti izvješća o prodaji i posudbama knjiga na Google Playu dostupnima putem Partnerskog centra. Ta će izvješća prikazivati datume kupoprodajnih transakcija, cijenu u maloprodaji u trenutku prodaje, udio prihoda i ISBN. Za knjige za koje se naplaćuje posudba Google će također izvješćivati o važećem trajanju plaćene posudbe.

Pravila povrata

Google će prihvatiti zahtjeve za povrat za otkazivanje kupnji u roku od 7 dana od prodaje, ali možda ćemo razmotriti i zahtjeve nakon tog roka, na primjer, ako tako nalažu važeći zakoni. Povrati se ne izdaju za otkazivanje kupnji knjiga koje se posuđuju na 24 sata, osim u slučaju manjkavog sadržaja ili usluge. Google će udovoljiti zahtjevu za povrat za posudbu ili kupnju u bilo kojem trenutku ako knjiga na Google Playu ne odgovara navedenom, ali odluku o tome odgovara li knjiga na Google Playu navedenom donijet će Google prema vlastitu nahođenju. Google može razmatrati i druge čimbenike osim izvedbe knjige na Google Playu, na primjer je li prilikom prodaje napravljena pogreška i čini li se da je zahtjev za povrat zloupotreba. Kada se povrat odobri, kupoprodajna će se transakcija poništiti: korisniku se obustavlja pristup knjizi na Google Playu, novac se vraća korisniku, a vaš se račun tereti. (Korisnici u nekim slučajevima mogu zadržati ograničen pristup knjizi na usluzi Google Play za koju je izdan povrat ako su već preuzeli kopiju na uređaj za čitanje.)

Kopiranje/lijepljenje i ispis

Izdavači određuju za koliko će se tekstnog sadržaja korisnicima Google Playa dopustiti funkcija kopiranja i lijepljenja. Preporučujemo da postotak kopiranja i lijepljenja postavite na barem 10% sadržaja za knjige koje se prodaju na Google Playu kako bi se korisnicima koji pišu bilješke omogućio dobar doživljaj tijekom čitanja. Knjige ne mogu biti dostupne za posudbu na Google Playu ako ne omogućite korisnicima kopiranje i lijepljenje barem 20% sadržaja tih knjiga.

Za knjige u koje se piše ili iz kojih se izrezuje ili koje zahtijevaju fizičke stranice u svrhu korištenja sadržajem na neki drugi način mora se onemogućiti postavka DRM-a da bi se korisniku omogućio ispis knjige. Knjige za koje je omogućen DRM iako imaju ta svojstva uklonit će se iz trgovine. Primjeri, između ostalog, uključuju:

  • bojanke
  • knjige sa slagalicama
  • knjige s uzorcima koji se izrezuju.

Pravila o sadržaju

Knjige koje prodajete na Google Playu moraju se pridržavati važećih Pravila o sadržaju izdavača za knjige na Google Playu. Morate ograničiti pregled knjiga koje sadrže slike seksualno sugestivne golotinje bez umjetničke, obrazovne ili političke svrhe (ako je to dopušteno lokalnim zakonima) na 0% vidljivosti i morate naplaćivati najmanje 1,00 USD ili protuvrijednost tog iznosa u lokalnoj valuti za te knjige. Takve knjige ne smijete nuditi besplatno.

Valuta kupca

Google vam može dopustiti da odredite navedene cijene za svoje knjige na Google Playu, a korisnicima da kupuju te knjige u valuti koja se razlikuje od valute vašeg bankovnog računa ("kupoprodajna transakcija u valuti korisnika"). Za kupoprodajne transakcije u valuti korisnika dobit ćete uplate putem Google Paymentsa deviznom doznakom u američkim dolarima ili u valuti vašeg bankovnog računa, o čemu odlučuje Google ovisno o trenutku, na temelju deviznog tečaja koji će se primijeniti na iznos narudžbe (u valuti kupca) u trenutku izvršavanja transakcije. Na primjer, možete odrediti cijenu svojih knjiga na Google Playu u eurima za korisnike u Belgiji, a ako se vaš bankovni račun nalazi u Sjedinjenim Američkim Državama, Google će vam plaćati u američkim dolarima. Devizni tečaj utvrđivat će financijska institucija koja pruža Googleu uslugu izračuna deviznih tečajeva i može se mijenjati na temelju tržišnih uvjeta bez prethodne najave. Ako se kupoprodajna transakcija u valuti korisnika naknadno podvrgne povratu, poništenju, storniranju ili drugom poravnanju, Google će primijeniti isti tečaj i valutu koji su bili primijenjeni na izvornu kupoprodajnu transakciju u valuti korisnika prilikom obračunavanja povrata, poništenja, storniranja ili drugog poravnanja. Google pridržava pravo nametanja naknada za tu konverziju valute.

Na Google Playu kupci vide cijene za knjige u lokalnoj valuti ili u valutama USD ili EUR, što ovisi o Trgovini Google Play u toj zemlji. Ako ne možete pružiti cijene u valuti kupnje, možete omogućiti pretvorbu valuta u Centru za naplatu svojeg računa. Tako će Google moći automatski preračunati cijene koje ste unijeli u osnovnoj valuti. (Ta značajka nije dostupna na svim računima.) Više pojedinosti dostupno je ovdje.

Ugovor o davanju usluga klijentima

Ako distribuirate knjige koje je objavila neka druga tvrtka, morate sklopiti Ugovor o davanju usluga klijentima s Googleom. Na temelju Ugovora o davanju usluga klijentima možete pružati digitalne datoteke i primijeniti postavke za Partnerski program i Google Play za svakog izdavača kojeg predstavljate. Svaki će izdavač također morati potpisati ugovor izravno s Googleom. Više informacija o tome kako možete postati davatelj usluga klijentima pronaći ćete ovdje.

Google Play for Education

Tamo gdje je ta usluga dostupna, možete odabrati knjige koje će obrazovne institucije moći kupiti za svoje korisnike na određeno razdoblje putem usluge Google Play for Education. Da biste uključili svoje knjige na Google Play for Education, morat ćete pružiti cijene za sva razdoblja potpunog pristupa omogućena na toj usluzi koja trenutačno iznose 60 dana, 180 dana i 360 dana. Knjige ne ispunjavaju uvjete za uključivanje na Google Play for Education ako niste omogućili krajnjim korisnicima kopiranje/lijepljenje i ispis 100% njihova sadržaja.

Za knjige koje odlučite staviti u prodaju na usluzi Google Play for Education Google vam trenutačno omogućuje pružanje "maloprodajne cijene za ograničeno razdoblje" za svako razdoblje pristupa kao postotak maloprodajne cijene e-knjige.

Za kupnje putem Google Playa for Education za bilo koje razdoblje pristupa može se izdati povrat u roku od 30 dana od dana prodaje, no Google pridržava pravo odobriti povrat u bilo kojem trenutku za knjige koje nisu distribuirane krajnjim korisnicima. Kao i u ostalim slučajevima prodaje knjiga, Google će odobriti zahtjev za povrat u bilo kojem trenutku ako knjiga na usluzi Google Play for Education ne odgovara navedenom, ali odluku o tome odgovara li knjiga na Google Playu navedenom donijet će Google prema vlastitu nahođenju. Google može razmatrati i druge čimbenike osim izvedbe knjige na Google Playu, na primjer je li prilikom prodaje napravljena pogreška i čini li se da je zahtjev za povrat zloupotreba. Kada se povrat odobri, kupoprodajna će se transakcija poništiti: korisniku se obustavlja pristup knjizi, iznos narudžbe vraća se korisniku, a vaš se račun tereti.

Google će učiniti izvješća o prodaji knjiga na usluzi Google Playu for Education dostupnima putem Partnerskog centra. Ta će izvješća prikazivati datume kupoprodajnih transakcija, količinu kupljenih artikala, maloprodajnu cijenu za ograničeno razdoblje u trenutku prodaje, udio prihoda, ISBN i važeće trajanje kupljenog pristupa.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
82437
false