Πολιτικές περιεχομένου του Προγράμματος Εκδοτών για τα Βιβλία Google Play

Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να αλλάξουμε τις πολιτικές αυτές ανά πάσα στιγμή και εσείς φέρετε την ευθύνη της ενημέρωσης και της συμμόρφωσής σας με τις πολιτικές που δημοσιεύονται στο παρόν. Εμείς θα ενημερώνουμε τους κατόχους λογαριασμών για τυχόν αλλαγές σε αυτές τις πολιτικές.

Τύποι ψηφιακών αρχείων που είναι αποδεκτοί από την Google για πώληση στο Google Play

Η προτιμώμενη μορφή αρχείου της Google είναι EPUB. Είναι αποδεκτές οι εκδόσεις 2.0.1 και 3.0.1 EPUB, συμπεριλαμβανομένων αρχείων με σταθερή διάταξη. Η Google δέχεται επίσης αρχεία PDF κειμένου και εικόνας σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμη μορφή EPUB. Προτιμώνται τα αρχεία PDF με επίπεδο κειμένου.

Προστασία περιεχομένου

Η Google χρησιμοποιεί τεχνολογία προστασίας περιεχομένου ιδιοκτησίας στα προγράμματα ανάγνωσης Google σε Android, iOS και στον ιστό. Η Google υποστηρίζει το Adobe Content Server 4 ως τρέχοντα πάροχο μιας λύσης διαχείρισης δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου (Digital Rights Management - DRM) βιομηχανικών προτύπων για ληφθέντα αρχεία βιβλίων στο Google Play. Η Google θα απαιτεί από τους χρήστες να συνδέσουν καθένα από τα συστήματα ανάγνωσης Adobe ACS4 που χρησιμοποιούν, με τον Λογαριασμό τους Google μέσω μιας εφάπαξ εξουσιοδότησης. Αυτές οι συσκευές ενδέχεται εν συνεχεία να απαιτούν αρχεία EPUB ή PDF με κρυπτογράφηση ACS4 μέσω API το οποίο παρέχεται από την Google. Η Google θα επιτρέπει επίσης στους χρήστες να κατεβάζουν αρχεία EPUB ή PDF με κρυπτογράφηση ACS4 σε υποστηριζόμενο λογισμικό ανάγνωσης, όπως το Adobe Digital Editions. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει, και οι χρήστες δεν θα μπορούν να κατεβάσουν αρχεία EPUB ή PDF με κρυπτογράφηση ACS4, για βιβλία του Google Play τα οποία έχουν αγοραστεί για ενοικίαση ή για περιορισμένες περιόδους πρόσβασης.

Περιγραφή της "Τιμής καταλόγου" και της "Τιμής καταλόγου ενοικίασης"

Η "Τιμή καταλόγου" επιτρέπει σε εκδότες που δεν ανήκουν σε συγκεκριμένη εταιρεία να προτείνουν τιμές για βιβλία στο Google Play. Η τιμή καταλόγου είναι απλώς μια προτεινόμενη τιμή και ενδέχεται να μην είναι η τελική τιμή πώλησης ενός βιβλίου στο Google Play. Για βιβλία για τα οποία έχετε παραχωρήσει εξουσιοδότηση για πώληση για συγκεκριμένες περιόδους ενοικίασης, η Google επιτρέπει αυτήν τη στιγμή να παράσχετε μια "Τιμή καταλόγου ενοικίασης" για κάθε εξουσιοδοτημένη περίοδο ενοικίασης με τη μορφή ποσοστού της τιμής καταλόγου του e-book για το εν λόγω βιβλίο.

Αναφορά αγορών βιβλίων στο Google Play

Η Google θα συντάσσει αναφορές για τις πωλήσεις και τις ενοικιάσεις βιβλίων τα οποία είναι διαθέσιμα στο Google Play μέσω του Κέντρου Συνεργατών της. Αυτές οι αναφορές θα εμφανίζουν τις ημερομηνίες συναλλαγών πώλησης, την τιμή καταλόγου κατά την ημερομηνία πώλησης, την κατανομή εσόδων και τον κωδικό ISBN. Για βιβλία τα οποία πωλούνται για χρονικές περιόδους ενοικίασης, η Google θα παρέχει επίσης αναφορές για την αντίστοιχη περίοδο ενοικίασης.

Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Η Google θα αποδέχεται αιτήματα επιστροφής χρημάτων για ακυρώσεις αγορών οι οποίες πραγματοποιούνται σε διάστημα 7 ημερών από την ημερομηνία αγοράς, παρόλο που ενδέχεται να εξετάσουμε αιτήματα που δεν εμπίπτουν σε αυτήν την περίοδο, για παράδειγμα, για λόγους συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν παρέχονται επιστροφές χρημάτων για ακυρώσεις αγορών βιβλίων τα οποία πωλήθηκαν για περιόδους ενοικίασης 24 ωρών, εκτός από περιπτώσεις κατά τις οποίες το περιεχόμενο ή υπηρεσία είναι ελαττωματικά. Η Google θα χορηγήσει επιστροφή χρημάτων για ενοικίαση ή αγορά ανά πάσα στιγμή εάν το περιεχόμενο κάποιου βιβλίου του Google Play δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή του, αλλά η απόφαση σχετικά με την ανταπόκριση ενός βιβλίου Google Play στην περιγραφή του έγκειται αποκλειστικά στην κρίση της Google. Η Google ενδέχεται επίσης να εξετάσει άλλους παράγοντες πέρα από τις επιδόσεις του βιβλίου στο Google Play, όπως την πιθανότητα σφάλματος κατά την αγορά ή την περίπτωση που το αίτημα επιστροφής χρημάτων έχει καταχρηστικό χαρακτήρα. Με την επιστροφή χρημάτων, η συναλλαγή αγοράς σάς αντιστρέφεται: η πρόσβαση του χρήστη στο βιβλίο στο Google Play διακόπτεται, τα χρήματα του χρήστη πιστώνονται εκ νέου στο λογαριασμό του και η χρέωση αποσύρεται από το λογαριασμό. (Οι χρήστες μπορούν, σε ορισμένες περιπτώσεις, να διατηρήσουν τα δικαιώματα πρόσβασής τους σε κάποιο βιβλίο στο Google Play για το οποίο έχουν λάβει επιστροφή χρημάτων, εάν έχουν κατεβάσει ήδη κάποιο αντίγραφο στη συσκευή ανάγνωσης που χρησιμοποιούν.)

Αντιγραφή/επικόλληση και εκτύπωση

Οι εκδότες ελέγχουν πόσο από το περιεχόμενο κειμένου τους θα επιτρέπει τη λειτουργία αντιγραφής/επικόλλησης από τους χρήστες του Google Play. Σας συνιστούμε να ορίσετε το ποσοστό αντιγραφής/επικόλλησης τουλάχιστον στο 10% του περιεχομένου για τα βιβλία που πωλούνται στο Google Play, έτσι ώστε οι χρήστες που κρατούν σημειώσεις σε ένα βιβλίο να απολαμβάνουν μια καλή εμπειρία ανάγνωσης. Δεν θα έχετε τη δυνατότητα διάθεσης των βιβλίων σας για ενοικίαση στο Google Play εκτός εάν επιτρέψετε στους χρήστες την αντιγραφή/επικόλληση τουλάχιστον του 20% του περιεχομένου αυτών των βιβλίων.

Στα βιβλία με σελίδες στις οποίες γράφετε ή τις οποίες κόβετε ή που απαιτούν φυσικές σελίδες με οποιονδήποτε άλλο τρόπο προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενό τους, θα πρέπει να έχει απενεργοποιηθεί η ρύθμιση DRM, προκειμένου να επιτρέπουν στον χρήστη να εκτυπώσει το βιβλίο. Βιβλία με αυτές τις ιδιότητες στα οποία είναι ενεργοποιημένο το DRM θα καταργούνται από το store. Στα παραδείγματα περιλαμβάνονται ενδεικτικά:

  • βιβλία για να χρωματίσετε
  • βιβλία παζλ
  • βιβλία με μοτίβα για χειροτεχνίες

Πολιτικές περιεχομένου

Τα βιβλία που διαθέτετε προς πώληση στο Google Play θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες Πολιτικές περιεχομένου εκδότη για Βιβλία στο Google Play. Θα πρέπει να περιορίσετε την προεπισκόπηση βιβλίων τα οποία περιέχουν εικόνες σεξουαλικώς προκλητικού περιεχομένου που δεν έχουν κάποιον καλλιτεχνικό, εκπαιδευτικό ή πολιτικό σκοπό (όπου επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία) σε δυνατότητα προβολής 0% και θα πρέπει να χρεώσετε τουλάχιστον 1,00 $ ή το τοπικό ισότιμο για βιβλία αυτού του είδους. Η δωρεάν διάθεση αυτών των βιβλίων δεν επιτρέπεται.

Νόμισμα αγοραστή

Η Google μπορεί να σας επιτρέψει να καταχωρίσετε Καθορισμένες τιμές για τα βιβλία σας στο Google Play και τη δυνατότητα αγοράς των βιβλίων σας στο Google Play από χρήστες με διαφορετικό νόμισμα από αυτό του καθορισμένου τραπεζικού λογαριασμού σας ("Συναλλαγή αγοράς βάσει νομίσματος αγοραστή"). Για κάθε Συναλλαγή αγοράς βάσει νομίσματος αγοραστή, θα εξοφλείστε μέσω του Google Payments με τραπεζικό έμβασμα σε δολάρια ΗΠΑ ή στο νόμισμα του καθορισμένου τραπεζικού λογαριασμού σας, όπως αυτό ορίζεται κατά καιρούς από την Google, βάσει συναλλαγματικής ισοτιμίας που θα εφαρμόζεται στο ποσό αγοράς (εκπεφρασμένο στο νόμισμα του αγοραστή) κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της συναλλαγής. Για παράδειγμα, μπορείτε να τιμολογήσετε τα βιβλία σας στο Google Play σε ευρώ για κάποιον χρήστη από το Βέλγιο και, αν ο τραπεζικός σας λογαριασμός εδρεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες, η Google θα καταβάλει το αντίτιμο σε δολάρια ΗΠΑ. Η συναλλαγματική ισοτιμία θα καθορίζεται από κάποιο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται η Google για τον υπολογισμό των συναλλαγματικών ισοτιμιών και ενδέχεται να προσαρμόζεται στις συνθήκες της αγοράς χωρίς προειδοποίηση. Εάν στη συνέχεια μια Συναλλαγή αγοράς βάσει νομίσματος αγοραστή υπόκειται σε επιστροφή χρημάτων, αναίρεση, αντιστροφή χρέωσης ή άλλη προσαρμογή, το Google θα εφαρμόσει την ίδια συναλλαγματική ισοτιμία και το ίδιο νόμισμα που εφαρμόστηκε κατά την πραγματοποίηση της αρχικής Συναλλαγής αγοράς βάσει νομίσματος αγοραστή στον υπολογισμό της επιστροφής χρημάτων, αναίρεσης, αντιστροφής χρέωσης ή άλλης προσαρμογής. Η Google διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει τέλη κατά την εκτέλεση αυτής της μετατροπής νομίσματος.

Οι αγοραστές μπορούν να προβάλλουν τις τιμές των βιβλίων στο Google Play στο τοπικό τους νόμισμα, σε USD ή σε EUR, κατά την κρίση του Google Play Store της εκάστοτε χώρας. Εάν δεν μπορείτε να καταχωρίσετε τιμές στο νόμισμα αγοράς, μπορείτε να επιλέξτε να ενεργοποιήσετε τη μετατροπή νομίσματος στο Κέντρο πληρωμών του λογαριασμού σας. Με αυτόν τον τρόπο, το Google θα μετατρέπει αυτόματα τις τιμές που καταχωρείτε σε κάποιο βασικό νόμισμα σε άλλα νομίσματα. (Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλους τους λογαριασμούς.) Περισσότερες λεπτομέρειες διατίθενται εδώ.

Συμφωνία εξυπηρέτησης πελατών

Εάν τελείτε χρέη διανομέα για βιβλία τα οποία έχουν εκδοθεί από άλλη εταιρεία, θα πρέπει να συνάψετε Συμφωνία εξυπηρέτησης πελατών με την Google. Η Συμφωνία εξυπηρέτησης πελατών σάς επιτρέπει να παράσχετε Ψηφιακά αρχεία και να ενσωματώνετε ρυθμίσεις για το Πρόγραμμα Συνεργατών και για το Google Play, για κάθε εκδότη τον οποίο εκπροσωπείτε. Κάθε εκδότης θα πρέπει επίσης να συνάψει άμεση συμφωνία με την Google. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς να γίνετε παροχέας υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών εδώ.

Google Play for Education

Όταν αυτή λειτουργία είναι διαθέσιμη, μπορείτε να επιλέγετε βιβλία τα οποία θα είναι διαθέσιμα για εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκειμένου να τα αγοράσουν για τους χρήστες τους για συγκεκριμένες περιόδους μέσω του Google Play for Education. Για να συμπεριλάβετε τα βιβλία σας στο Google Play for Education θα χρειαστεί να παρέχετε τιμές για όλες τις περιόδους πρόσβασης που έχουν ενεργοποιηθεί για την υπηρεσία, οι οποίες ορίζονται επί του παρόντος σε 60 ημέρες, 180 ημέρες και 360 ημέρες. Τα βιβλία δεν θα πληρούν τις προϋποθέσεις συμπερίληψης στο Google Play for Education, εκτός εάν έχετε ενεργοποιήσει τη δυνατότητα 100% αντιγραφής/επικόλλησης και εκτύπωσης του περιεχομένου των βιβλίων για τους τελικούς χρήστες.

Για τα βιβλία για τα οποία έχετε παραχωρήσει εξουσιοδότηση πώλησης στο Google Play for Education, προς το παρόν η Google σάς επιτρέπει να καταχωρίσετε μια "Τιμή καταλόγου περιορισμένου χρονικού διαστήματος" για κάθε περίοδο πρόσβασης με τη μορφή ποσοστού επί της τιμής καταλόγου του e-book για το εν λόγω βιβλίο.

Οι αγορές που πραγματοποιούνται μέσω του Google Play for Education, για οποιαδήποτε περίοδο πρόσβασης, φέρουν δικαίωμα αιτήματος επιστροφής χρημάτων σε διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία πώλησης, παρόλο που η Google διατηρεί το δικαίωμα να χορηγεί επιστροφές χρημάτων ανά πάσα στιγμή για βιβλία τα οποία δεν έχουν διανεμηθεί στους τελικούς χρήστες. Όπως συμβαίνει και με άλλες πωλήσεις βιβλίων, η Google θα χορηγήσει επιστροφή χρημάτων ανά πάσα στιγμή εάν το περιεχόμενο κάποιου βιβλίου του Google Play for Education δεν ανταποκρίνεται στην περιγραφή του, αλλά η απόφαση σχετικά με την ανταπόκριση ενός βιβλίου Google Play στην περιγραφή του έγκειται αποκλειστικά στην κρίση της Google. Η Google ενδέχεται επίσης να εξετάσει άλλους παράγοντες πέρα από τις επιδόσεις του βιβλίου στο Google Play, όπως την πιθανότητα σφάλματος κατά την αγορά ή την περίπτωση που το αίτημα επιστροφής χρημάτων έχει καταχρηστικό χαρακτήρα. Με την επιστροφή χρημάτων, η συναλλαγή αγοράς αντιστρέφεται: η πρόσβαση του χρήστη στο βιβλίο διακόπτεται, το ποσό αγοράς πιστώνεται εκ νέου στο λογαριασμό του και ο λογαριασμός σας χρεώνεται.

Η Google θα συντάσσει αναφορές για τις πωλήσεις βιβλίων τα οποία είναι διαθέσιμα στο Google Play for Education μέσω του Κέντρου Συνεργατών. Αυτές οι αναφορές θα εμφανίζουν τις ημερομηνίες συναλλαγών πώλησης, την τιμή καταλόγου περιορισμένου χρονικού διαστήματος κατά την ημερομηνία πώλησης, την κατανομή εσόδων, το ISBN, καθώς και την αντίστοιχη περίοδο πρόσβασης.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
82437
false