Ladda upp och uppdatera filer

Tips!

E-bok

Du kan ladda upp en eller flera filer för en eller flera böcker i partnercentret.

Uppdatera en fil genom att ladda upp en ny version som ersätter den gamla.

En fil för en e-bok

Så här laddar du upp en fil för en bok:

 1. Gå till fliken Innehåll på bokens informationssida.
 2. Ladda upp den nya filen.

Om du vill uppdatera innehålls- eller omslagsbilder laddar du upp en ny fil till den befintliga bokposten.

Flera filer för en e-bok

Så här laddar du upp flera filer för en bok:

 1. Gå till fliken Innehåll på bokens informationssida.
 2. Kontrollera att filerna följer namnkraven.
 3. Ladda upp och skicka in alla filer samtidigt.
  • Om du inte skickar in alla nödvändiga filer samtidigt visas filerna under Väntande innehåll på bokens innehållsflik.
  • Innehållet eller omslaget bearbetas inte förrän alla filer har skickats in. Exempel:
   • ISBN_frontcover.pdf visas under Väntande innehålls tills du laddar upp ISBN_interior.pdf.

När du uppdaterar en bok med flera filer:

 • För .pdf i flera delar, så som ISBN_1of2.pdf och ISBN_2of2.pdf:
  • Skicka in alla filer på nytt, även om alla inte uppdateras.
 • För en .pdf-fil utan omslag, så som ISBN_interior.pdf och ISBN_frontcover.jpg:
  • Skicka in innehållet igen (ISBN_interior.pdf) för att aktivera bearbetningen av den senaste uppsättningen filer.
  • Om du i stället uppdaterar omslagsbilden med en .pdf-fil och inte ändrar några andra filer namnger du filen så här: ISBN_frontcoveronly.pdf.

Flera filer för flera e-böcker

Så här laddar du upp flera filer för flera e-böcker:

 1. Öppna bokkatalogen.
 2. Välj Avancerade alternativ följt av Ladda upp innehållsfiler (PDF, JPG osv.).
 3. Välj ett format.
 4. Välj E-bok.

Varje uppdaterat filnamn måste ha antingen

 • samma filnamn som den ursprungliga filen eller
 • identifieraren som ett prefix.

Om du använder ett filnamn som inte uppfyller kraven skapas en ny bokpost i bokkatalogen.

En eller flera filer för en ljudbok

Så här laddar du upp en innehållsfil för en ljudbok:

 1. Gå till fliken Innehåll på bokens informationssida.
 2. Välj Ladda upp ljudfil.
 3. Dra och släpp filerna för att ändra ordningen om det behövs.
 4. Varje fil visas med alternativet att skriva ett kapitelnamn. Om du anger namn för ett kapitel måste du göra det för alla. Om du väljer att inte ange namn för kapitlen genereras namnen automatiskt.

För att ladda upp en ny version som ska ersätta den nuvarande versionen

 1. Gå till fliken Innehåll på bokens informationssida.
 2. Du kan välja Kopiera till nytt utkast eller Nytt tomt utkast
  • Om du väljer Kopiera till nytt utkast kopieras de gamla filerna till en ny version, och innehållsförteckningen och kapitelordningen redigeras.
  • Om du väljer Nytt tomt utkast överförs inga av de befintliga filerna och ändringarna.

Viktigt: För närvarande kan du inte göra en massuppladdning av flera ljudboksfiler. Om du vill skicka flera ljudböcker kan du välja att skicka dem via automatisk hämtning.

Filstatus och historik

Så här kontrollerar du filernas status:

 1. Klicka på Bokkatalog i partnercentret för Play Böcker.
 2. Klicka på en boks titel.
 3. Gå till fliken Innehåll på bokens informationssida.
  • Under rubriken Status visas filstatus för varje filnamn.

E-böcker:

Filer kan visas i uppladdningshistoriken under ett annat filnamn än det som du använde.

Väntande innehåll Här visas filer som ännu inte har bearbetats klart. Hit hör filer som bearbetas just nu och filer med fel. Mer information hittar du i kolumnen Problem.
Bearbetat innehåll Här visas den senaste bearbetade versionen av varje visningstyp. Detta är den version som blir tillgänglig på Google Böcker och Google Play beroende på inställningarna.
Omslagsfiler Här visas behandlade omslagsbildfiler.
Äldre filer Här visas tidigare versioner av dina bokfiler. Hit hör versioner som inte gick att behandla och gamla omslagsbildfiler.

Ljudböcker:

Du kan se alla versioner och statusar för innehållet för ljudböcker i rullgardinsmenyn.

Direktsänt innehåll Detta är versionen som finns tillgänglig i Google Böcker eller Google Play beroende på dina inställningar.
Innehåll som har godkänts Detta är den version som blir tillgänglig i Google Böcker och Google Play efter att boken har granskats och publicerats.
Innehåll i utkast Innehåll som har laddats upp men ännu inte skickats in.
Väntande innehåll Filer som ännu inte har behandlats.
Innehåll som inte har godkänts Innehåll som inte uppfyllde kraven för ljudfiler. Visa fliken Problem för att se felmeddelanden.
Omslagsfiler Här visas behandlade omslagsbildfiler.
PDF med extramaterial PDF-filer som finns tillgängliga för läsaren tillsammans med ljudfilen.

Behöver du mer hjälp?

Testa detta härnäst:

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny