Качване и актуализиране на файлове

Съвети:

Електронна книга

Можете да качите един или повече файлове за една или няколко книги в Партньорския център.

За да актуализирате файл, качете новата версия на мястото на старата.

Един файл за една електронна книга

За да качите файл за една книга:

 1. На страницата с подробности за книгата отворете раздела „Съдържание“.
 2. Качете новия файл.

За да актуализирате съдържанието или изображенията на кориците, качете нов файл в съществуващия запис за книгата.

Няколко файла за една електронна книга

За да качите няколко файла за една книга:

 1. На страницата с подробности за книгата отворете раздела „Съдържание“.
 2. Файловете ви трябва да спазват изискванията за наименуване.
 3. Качете и изпратете всички файлове едновременно.
  • Ако някои от задължителните файлове не са изпратени заедно с другите, те ще бъдат посочени под „Изчакващо съдържание“ в раздела „Съдържание“ за книгата.
  • Съдържанието или корицата няма да бъдат обработени, докато не изпратите очакваните файлове. Например:
   • ISBN_frontcover.pdf ще остане под „Изчакващо съдържание“, докато не качите ISBN_interior.pdf.

Когато актуализирате книга с няколко файла:

 • За .pdf файлове с няколко части, като например ISBN_1of2.pdf и ISBN_2of2.pdf:
  • Изпратете отново всички файлове дори ако не всички те биват актуализирани.
 • За .pdf файл без корицата, като например ISBN_internal.pdf и ISBN_frontcover.jpg:
  • Изпратете отново съдържанието (ISBN_interior.pdf), за да задействате процеса за най-скорошния набор от файлове.
  • Друга възможност е да наименувате файла ISBN_frontcoveronly.pdf, ако актуализирате изображението на корицата чрез .pdf файл, но не променяте другите файлове.

Няколко файла за няколко електронни книги

За да качите няколко файла за няколко електронни книги:

 1. Отворете каталога с книги.
 2. Изберете Разширени опции и след това Качване на файлове със съдържание (PDF, JPG…).
 3. Изберете формат.
 4. Изберете „Електронна книга“.

Всеки актуализиран файл трябва да има:

 • същото име като оригиналния файл; или
 • идентификатора като префикс.

Ако използвате файлово име, което не отговаря на тези изисквания, ще бъде създаден нов запис за книга в каталога ви.

Един или няколко файла за една аудиокнига

За да качите файл със съдържание на аудиокнига:

 1. На страницата с подробности за книгата отворете раздела „Съдържание“.
 2. Изберете „Качване на аудиофайл“.
 3. Хванете и преместете с мишката файловете, за да ги пренаредите, ако е необходимо.
 4. Всеки файл ще се показва с опция за въвеждане на име на главата. Ако зададете име на една глава, ще трябва да зададете имена на всички. Ако изберете да не зададете име на главата, имената на главите ще се генерират автоматично.

За да качите нова версия, която заменя текущата:

 1. На страницата с подробности за книгата отворете раздела „Съдържание“.
 2. Можете да изберете „Копиране в нова чернова“ или „Нова празна чернова“.
  • „Копиране в нова чернова“ ще копира старите файлове в нова версия, така че да се редактират съдържанието и подредбата на главите.
  • „Нова празна чернова“ няма да пренесе съществуващите файлове или промени.

Важно: Понастоящем не можете да качвате групово няколко файла с аудиокниги. За да изпратите няколко аудиокниги, препоръчваме да го направите чрез автоматично извличане.

Състояние и история на файловете

За да проверите състоянието на файловете си:

 1. В Партньорския център на Play Книги кликнете върху Каталог с книги.
 2. Кликнете върху заглавието на дадена книга.
 3. Отворете раздела Съдържание на страницата с подробности за книгата.
  • Състоянието на файла се показва за всяко име на файл под заглавието „Състояние“.

Електронни книги:

Файловете ще се виждат в историята на качванията ви под различно от използваното от вас име.

Изчакващо съдържание Тук са посочени файловете, които още не са обработени успешно. Това включва както файловете в процес на обработка, така и тези с грешки. За подробности разгледайте графата „Проблеми“.
Обработено съдържание Тук е посочена най-скорошната успешно обработена версия за всеки тип показване. Това е версията, която ще бъде налице в Google Книги и Google Play (в зависимост от настройките ви).
Файлове за корицата Тук са посочени обработените графични файлове за корицата.
Предишни файлове Тук са посочени предишните версии на файловете за книгата ви. Това включва версиите, които не са били обработени успешно, както и старите графични файлове за корицата.

Аудиокниги:

Можете да намерите всички версии и състояние на съдържанието на аудиокнигата в предоставеното падащо меню.

Активно съдържание Това е версията, която е налице в Google Книги и Google Play в зависимост от настройките ви.
Одобрено съдържание Това е версията, която ще бъде налице в Google Книги и Google Play, след като книгата бъде прегледана и публикувана.
Чернова на съдържанието Съдържанието е качено, но още не е изпратено.
Изчакващо съдържание Файлове, които още не са обработени успешно.
Неодобрено съдържание Съдържание, което не отговаря на изискванията за аудиофайлове. Прегледайте раздела „Проблеми“, за да намерите съобщения за грешка.
Файлове за корицата Тук са посочени обработените графични файлове за корицата.
Допълнителен PDF файл PDF файловете, които са налице за четеца в допълнение към аудиофайла.

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню