Chính sách nội dung dành cho nhà xuất bản trên Google Play Sách

Trong phạm vi của Chính sách nội dung này, các cụm từ "sách" và "các cuốn sách" áp dụng cho cả nội dung Sách điện tử và Sách nói.

Chính sách nội dung

Chính sách nội dung của chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trải nghiệm tích cực cho cả người dùng và đối tác xuất bản. Hãy nỗ lực cùng chúng tôi bằng cách tuân thủ những nguyên tắc này. Chúng tôi có thể có những trường hợp ngoại lệ cho các chính sách này dựa trên những cân nhắc về tính nghệ thuật, giáo dục, lịch sử, tư liệu hoặc khoa học hoặc trong trường hợp có những lợi ích đáng kể khác với cộng đồng. Các chính sách này có thể thay đổi, do đó hãy kiểm tra lại để biết nội dung cập nhật. Ngoài ra, hãy tham khảo Điều khoản dịch vụ của Google Play để biết thêm thông tin.

Sau đây là chính sách của chúng tôi:

Nội dung vi phạm và phần mềm độc hại
Vui lòng không phân phối nội dung vi phạm và phần mềm độc hại trên Google Play. Nội dung vi phạm bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung quảng cáo không mong muốn và nội dung chào hàng không mong muốn hoặc chào hàng hàng loạt. Chúng tôi không cho phép truyền phần mềm độc hại, vi-rút hoặc bất kỳ thứ gì có thể làm gián đoạn dịch vụ hoặc làm tổn hại đến người khác. Spam bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Nội dung quảng cáo hoặc nội dung thương mại không mong muốn
 • Nội dung có thể dễ dàng tìm thấy miễn phí trên mạng

Nội dung thuộc phạm vi công cộng
Nhiều phiên bản của cùng một cuốn sách gây nhầm lẫn cho người dùng và ít có giá trị phân biệt. Do khả năng bị sao chép rộng rãi nên các cuốn sách có chứa nội dung thuộc phạm vi công cộng không còn được chấp nhận nữa, trừ trường hợp là của một số đối tác chọn lọc.

Phân phối nội dung không độc quyền
Đôi khi, Google nhận được cùng một cuốn sách từ nhiều bên, có thể một số hoặc tất cả các bên đó đều có quyền xuất bản cuốn sách. Google không thể hòa giải các xung đột về quyền có thể xảy ra giữa tác giả, nhà xuất bản và các bên khác. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thận trọng để tránh các bản sao trái phép. Ngoài ra, có thể chúng tôi sẽ từ chối các bản sao trùng lặp của cùng một cuốn sách vì nhiều phiên bản của cùng một cuốn sách sẽ khiến người dùng bị nhầm lẫn.

Nếu bạn cho rằng một bên khác đang xuất bản trái phép nội dung của mình, vui lòng đọc thêm về Chính sách bản quyền của Google.

Nội dung gây nhầm lẫn và thất vọng
Đừng cung cấp nội dung gây hiểu lầm cho khách hàng và/hoặc trải nghiệm người dùng kém. Nội dung thường nhận được phàn nàn của người dùng có thể bị xem xét. Nội dung chúng tôi không cấp phép bao gồm nhưng không giới hạn đối với những ví dụ sau đây:

 • Sách có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với ứng dụng hoặc các dạng khác của nội dung kỹ thuật số
 • Sách mẫu có mục đích duy nhất là để quảng cáo hoặc thúc đẩy việc mua các cuốn sách khác
 • Siêu dữ liệu (bao gồm cả tên sách, tác giả, mô tả hoặc bìa) giống với sách hiện có một cách đáng ngờ hoặc có thể gây nhầm lẫn về định dạng của sách.
 • Sách có vấn đề về chất lượng trong tệp nội dung khiến nội dung trở nên khó hiểu
 • Nội dung âm thanh do máy đọc (có thể dễ dàng xác định là không phải do con người đọc)
 • Âm thanh chủ yếu là âm nhạc (trừ các bài hát cung cấp kiến thức hoặc các tác phẩm kết hợp câu chuyện với âm nhạc)

Nội dung bạo lực, đe dọa hoặc gây khó chịu
Không được phép kích động bạo lực hoặc khủng bố. Quy định này bao gồm cả nội dung nhằm mục đích quấy rối hoặc đe dọa gây thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong cho một cá nhân, hoặc kêu gọi sự ủng hộ về việc gây thương tích cho người khác. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không chấp nhận nội dung có hình ảnh cực kỳ bạo lực hoặc tục tĩu.

Lời nói căm thù
Chúng tôi không chấp nhận nội dung kích động thù địch, bạo lực hoặc diệt chủng đối với bất kỳ nhóm hoặc cá nhân nào có thể xác định danh tính hoặc được bảo vệ. Các nhóm và cá nhân được bảo vệ bao gồm những nhóm và cá nhân theo chủng tộc, dân tộc, quốc tịch (bao gồm cả quyền công dân), tôn giáo, tình trạng khuyết tật, giới tính, độ tuổi, tư cách cựu chiến binh, khuynh hướng tính dục hoặc bản dạng giới.

Nội dung khiêu dâm

Được phép

 • Ảnh khỏa thân có giá trị giáo dục, nghệ thuật, lịch sử hoặc tư liệu
 • Nội dung khiêu dâm

Tuy chấp nhận các loại tài liệu khiêu dâm này nhưng chúng tôi yêu cầu nhà xuất bản đánh dấu nội dung của mình là "Dành cho độc giả là người trưởng thành" trên thẻ Cài đặt của cuốn sách trong Trung tâm đối tác.

Không được phép

 • Hình khỏa thân và/hoặc nội dung mô tả bằng âm thanh khiêu dâm không có giá trị giáo dục, nghệ thuật, lịch sử hoặc tư liệu
 • Nội dung khiêu dâm
 • Văn bản khiêu dâm trong mọi nội dung siêu dữ liệu của sách (ví dụ: tên sách, phụ đề hoặc nội dung mô tả)
 • Văn bản, hình ảnh hoặc nội dung âm thanh khiêu dâm mô tả các hành vi tình dục cực đoan như hành vi ấu dâm hoặc quan hệ tình dục với động vật
 • Nội dung hướng lưu lượng truy cập đến các dịch vụ khiêu dâm trên mạng

Xin lưu ý là chúng tôi có thể chấp nhận một số trường hợp ngoại lệ dựa trên những cân nhắc về tính nghệ thuật, giáo dục, lịch sử, tư liệu hoặc khoa học, hoặc trong trường hợp có những lợi ích đáng kể khác cho cộng đồng.

An toàn cho trẻ em
Google có chính sách không khoan nhượng đối với hành vi xâm hại tình dục trẻ em bất kể là trong văn bản, hình ảnh hay âm thanh. Chúng tôi nghiêm cấm việc sử dụng Google Play để tạo, xử lý hoặc phát tán văn bản, hình ảnh hoặc âm thanh xâm hại tình dục trẻ em. Xin lưu ý rằng chúng tôi có quan hệ hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi sẽ báo cáo người cung cấp nội dung bóc lột trẻ em và mọi nội dung quảng bá những hoạt động này sẽ bị gỡ bỏ.

Thông tin cá nhân và thông tin mật
Đừng chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin mật. Chúng tôi nghiêm cấm hành vi bán hoặc phát tán trái phép thông tin riêng tư và thông tin mật (chẳng hạn như thông tin thẻ tín dụng, số an sinh xã hội, số bằng lái xe và các số giấy phép khác hoặc mọi thông tin khác không thể truy cập công khai). Xin lưu ý rằng trong hầu hết các trường hợp, thông tin đã có ở những nguồn khác trên Internet hoặc trong hồ sơ công khai đều không được coi là thông tin riêng tư hay thông tin mật theo chính sách của chúng tôi.

Hoạt động bất hợp pháp
Đừng tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp trên Google Play. Nếu được báo cáo về các hoạt động bất hợp pháp thì chúng tôi sẽ xử lý một cách thích hợp. Biện pháp xử lý của chúng tôi có thể bao gồm việc loại bỏ quyền truy cập vào sản phẩm của chúng tôi, tạm ngưng Tài khoản Google của bạn hoặc báo cáo trường hợp của bạn lên cơ quan có thẩm quyền.

Bản quyền
Hãy tôn trọng luật bản quyền. Chúng tôi sẽ phản hồi các thông báo rõ ràng nhằm cáo buộc hành vi vi phạm bản quyền. Những trường hợp tái vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, sẽ bị chấm dứt tài khoản. Đọc thêm về Chính sách bản quyền của Google.

Thực thi chính sách

Google nhận được các báo cáo về việc vi phạm chính sách thông qua nút Báo cáo vi phạm trong sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi có thể thực hiện những biện pháp như:

 • Xóa tài liệu
 • Vô hiệu hóa quyền truy cập của bạn vào một hoặc nhiều sản phẩm của Google
 • Xóa tài khoản Google của bạn
 • Báo cáo tài liệu bất hợp pháp với các cơ quan thực thi pháp luật
 • Ghi nợ tài khoản của bạn để trang trải việc hoàn lại tiền cho khách hàng

Trong khi xem xét liệu một cuốn sách có khả năng vi phạm Chính sách nội dung của chúng tôi hay không, chúng tôi có thể tạm thời vô hiệu hóa bản xem trước đối với hoạt động tìm kiếm trên cả Google Play và Google Sách.

Chỉ vì một người dùng không tán thành với một nội dung cụ thể hay nhận thấy nội dung đó không phù hợp không có nghĩa là chúng tôi sẽ xóa nội dung đó hay thực hiện biện pháp khác. Chúng tôi hiểu rằng từng người có những quan điểm riêng và chúng tôi có tính đến vấn đề này khi xem xét các báo cáo về hành vi sai trái.

Google giữ quyền không bán mọi cuốn sách được gửi tới Google Play tại bất cứ thời điểm nào, theo quyết định riêng của chúng tôi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
82437
false
false