Chính sách nội dung dành cho nhà xuất bản trên Google Play Sách

Trong phạm vi của các Chính sách nội dung này, cụm từ "Cuốn sách" và "Các cuốn sách" áp dụng cho cả nội dung sách điện tử và sách nói.

Chính sách nội dung

Chính sách nội dung của chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trải nghiệm tích cực cho cả người dùng và đối tác xuất bản. Hãy nỗ lực cùng chúng tôi bằng việc tuân thủ những nguyên tắc này. Chúng tôi có thể áp dụng ngoại lệ cho các chính sách này khi cân nhắc tính nghệ thuật, giáo dục, lịch sử, tư liệu hay khoa học hoặc trong trường hợp có những lợi ích đáng kể khác cho cộng đồng. Các chính sách này có thể thay đổi, do đó hãy kiểm tra lại để biết nội dung cập nhật. Ngoài ra, hãy tham khảo Điều khoản dịch vụ của Google Play để biết thêm thông tin.

Sau đây là chính sách của chúng tôi:

Nội dung rác, gây hiểu lầm và thất vọng

Đừng cung cấp nội dung gây hiểu lầm, mang đến trải nghiệm kém cho người dùng, có thể bị coi là nội dung rác hoặc phần mềm độc hại. Nội dung không được phép bao gồm nhưng không giới hạn ở:
 • Nội dung quảng cáo hoặc nội dung thương mại không mong muốn
 • Nội dung có thể dễ dàng tìm thấy trên mạng mà không tốn phí
 • Nội dung chào mời không mong muốn hoặc gửi cho nhiều người
 • Việc truyền phần mềm độc hại, virus hoặc các nội dung làm gián đoạn dịch vụ hoặc gây hại cho người khác
 • Những Cuốn sách có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với ứng dụng hoặc các dạng nội dung kỹ thuật số khác
 • Sách mẫu có mục đích duy nhất là để quảng cáo hoặc thúc đẩy việc mua Các cuốn sách khác
 • Siêu dữ liệu (bao gồm cả tên sách, tác giả, nội dung mô tả hoặc bìa sách) gần giống và gây nhầm lẫn với những Cuốn sách hiện có hoặc có thể gây nhầm lẫn về định dạng của Cuốn sách
 • Các cuốn sách có vấn đề về chất lượng trong một hoặc nhiều tệp nội dung, khiến nội dung trở nên khó hiểu
 • Âm thanh chủ yếu là nhạc, ngoại trừ các bài hát mang tính giáo dục hoặc những tác phẩm kết hợp câu chuyện với âm nhạc
 • Nội dung âm thanh chất lượng thấp do máy đọc

Nội dung thuộc phạm vi công cộng

Nhiều phiên bản của cùng một Cuốn sách sẽ khiến người dùng nhầm lẫn và ít tạo ra giá trị khác biệt. Do khả năng bị sao chép trên diện rộng nên Các cuốn sách có chứa nội dung thuộc phạm vi công cộng không còn được chấp nhận nữa, ngoại trừ Các cuốn sách của một số đối tác chọn lọc.

Phân phối nội dung không độc quyền

Đôi khi, Google nhận được cùng một Cuốn sách từ nhiều bên. Có thể một số hoặc tất cả các bên đều có quyền xuất bản Cuốn sách đó. Google không thể hoà giải các xung đột về quyền có thể xảy ra giữa tác giả, nhà xuất bản và các bên khác. Nhưng chúng tôi sẽ cố gắng thận trọng để tránh các bản sao trái phép. Ngoài ra, có thể chúng tôi sẽ từ chối các bản sao trùng lặp của cùng một Cuốn sách vì nhiều phiên bản của cùng một Cuốn sách sẽ khiến người dùng bị nhầm lẫn.

Nếu bạn cho rằng một bên khác đang xuất bản trái phép nội dung của bạn, vui lòng đọc thêm về Chính sách về bản quyền của Google.

Nếu không thể xác nhận rằng bạn được uỷ quyền để tải nội dung lên trong tài khoản, chúng tôi cũng có thể sẽ từ chối tài khoản của bạn.

Nội dung bạo lực, đe doạ hoặc gây khó chịu

Chúng tôi không cho phép kích động bạo lực hoặc khủng bố. Điều này bao gồm những tài liệu có mục đích quấy rối hoặc đe dọa gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong cho cá nhân hoặc kêu gọi ủng hộ gây thương tích cho người khác. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không cho phép các tài liệu cực kỳ bạo lực hoặc tục tĩu về hình ảnh.

Lời nói hận thù

Chúng tôi không cho phép nội dung kích động thù địch, bạo lực hoặc diệt chủng đối với bất kỳ nhóm người hay cá nhân nào có thể xác định danh tính hoặc được bảo vệ. Các nhóm và cá nhân được bảo vệ bao gồm những nhóm và các nhân dựa trên chủng tộc, dân tộc, quốc tịch (bao gồm quyền công dân), tôn giáo, khuyết tật, giới tính, tuổi, tình trạng cựu chiếu binh, xu hướng tình dục hoặc bản dạng giới.

Nội dung khiêu dâm

Chúng tôi cho phép nội dung khiêu dâm và hình ảnh khoả thân có giá trị giáo dục, nghệ thuật, lịch sử hoặc tư liệu. Nhà xuất bản phải đánh dấu nội dung của mình là "Dành cho độc giả là người trưởng thành" trên thẻ Cài đặt của Cuốn sách trong Trung tâm đối tác.

Mặc dù vậy, nếu xác định rằng Cuốn sách có chứa nội dung khiêu dâm, thì chúng tôi có thể sẽ xoá bản xem trước của Cuốn sách đó và giới hạn mức độ hiển thị Cuốn sách đó cho người dùng chưa đủ tuổi. Điều này giúp đảm bảo Google Play luôn là một nơi an toàn để tất cả mọi người duyệt xem, tìm và khám phá Các cuốn sách.

Tuy nhiên, chúng tôi không cho phép các loại nội dung sau:

 • Hình ảnh khoả thân và/hoặc nội dung mô tả dạng âm thanh khiêu dâm không có giá trị giáo dục, nghệ thuật, lịch sử hoặc tư liệu
 • Văn hoá phẩm đồi truỵ
 • Văn bản khiêu dâm trong mọi nội dung siêu dữ liệu của Sách (ví dụ: tên sách, phụ đề hoặc nội dung mô tả)
 • Văn bản, hình ảnh hoặc nội dung âm thanh khiêu dâm mô tả các hành vi tình dục cực đoan như hành vi ấu dâm hoặc quan hệ tình dục với động vật
 • Nội dung hướng lưu lượng truy cập đến các dịch vụ đồi truỵ trên mạng

Xin lưu ý rằng chúng tôi có thể chấp nhận một số ngoại lệ khi cân nhắc tính nghệ thuật, giáo dục, lịch sử, tư liệu hoặc khoa học, hoặc trong trường hợp có những lợi ích đáng kể khác cho cộng đồng.

Hoạt động gian lận hoặc lạm dụng

Nhà xuất bản không được tham gia vào các hành vi gian lận, dẫn đến việc mua Các cuốn sách hoặc truy cập vào Google Play Sách qua phương thức tự động, lừa đảo, gian lận hoặc các phương thức không hợp lệ khác. Hành vi gian lận bao gồm nhưng không giới hạn ở:

 • Sử dụng rô-bốt hoặc các công cụ tự động khác
 • Yêu cầu tìm kiếm do máy tính tạo
 • Sử dụng phần mềm, thẻ tín dụng hoặc thẻ quà tặng theo cách gian lận

Sự an toàn của trẻ em

Google có chính sách không khoan nhượng đối với hành vi xâm hại tình dục trẻ em bất kể là trong văn bản, hình ảnh hay âm thanh. Chúng tôi nghiêm cấm việc sử dụng Google Play để tạo, xử lý hoặc phát tán văn bản, hình ảnh hay âm thanh về hành vi xâm hại tình dục trẻ em. Xin lưu ý rằng chúng tôi có quan hệ hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi sẽ báo cáo người cung cấp nội dung bóc lột trẻ em, và mọi nội dung quảng bá những hoạt động này sẽ bị gỡ bỏ. Lỗi vi phạm nhiều lần hoặc lỗi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng đối với chính sách này sẽ khiến tài khoản bị vô hiệu hoá.

Thông tin cá nhân và thông tin mật

Không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin bí mật. Chúng tôi nghiêm cấm hành vi bán hoặc phát tán trái phép thông tin riêng tư và thông tin mật (chẳng hạn như thông tin thẻ tín dụng, số an sinh xã hội, số bằng lái xe và các giấy phép khác cũng như mọi thông tin không thể truy cập công khai khác). Xin lưu ý rằng trong hầu hết các trường hợp, thông tin đã có ở những nguồn khác trên Internet hoặc trong hồ sơ công khai đều không được coi là thông tin riêng tư hay thông tin mật theo chính sách của chúng tôi.

Hoạt động bất hợp pháp

Không tham gia vào hoạt động bất hợp pháp trên Google Play. Nếu chúng tôi nhận được thông báo về hoạt động bất hợp pháp, chúng tôi sẽ có biện pháp thích hợp. Những biện pháp chúng tôi tiến hành có thể bao gồm vô hiệu hóa quyền truy cập sản phẩm của chúng tôi, tạm dừng Tài khoản Google của bạn hoặc báo cáo trường hợp của bạn lên cơ quan có thẩm quyền.

Bản quyền

Hãy tôn trọng luật bản quyền. Chúng tôi sẽ đáp lại các thông báo rõ ràng về việc vi phạm bản quyền. Những trường hợp tái vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, sẽ bị chấm dứt tài khoản. Đọc thêm về Chính sách về bản quyền của Google.

Nhãn hiệu

Chúng tôi không cho phép sách vi phạm nhãn hiệu của người khác. Nhãn hiệu là từ ngữ, biểu tượng hoặc từ ngữ kết hợp với biểu tượng, giúp xác định nguồn gốc của một món hàng hoặc dịch vụ. Sau khi được cấp, nhãn hiệu sẽ cho phép chủ sở hữu được độc quyền sử dụng nhãn hiệu đối với một số hàng hóa hoặc dịch vụ nhất định.

Lỗi vi phạm nhãn hiệu là việc sử dụng sai cách hoặc trái phép một nhãn hiệu giống hệt hoặc tương tự theo cách có thể gây nhầm lẫn về nguồn gốc của sản phẩm đó. Chúng tôi sẽ đáp lại các thông báo rõ ràng liên quan đến hành vi bị cho là vi phạm nhãn hiệu.

Đánh giá việc tuân thủ chính sách và thực thi chính sách

Để xem xét nội dung trên Google Play Sách, chúng tôi sử dụng kết hợp quy trình đánh giá tự động và nhân viên đánh giá. Khi đánh giá nội dung hoặc tài khoản để xác định xem nội dung hay tài khoản đó có vi phạm chính sách hay không, chúng tôi cân nhắc nhiều thông tin khi đưa ra quyết định, bao gồm cả siêu dữ liệu của sách (chẳng hạn như tên sách, ảnh bìa và nội dung mô tả), thông tin tài khoản, nội dung sách và các thông tin khác được cung cấp qua cơ chế báo cáo (nếu có) và quy trình xem xét do chúng tôi thực hiện.

Chúng tôi xoá nội dung vi phạm chính sách và gây hại cho người dùng cũng như hệ sinh thái Google Play nói chung. Việc sử dụng các mô hình tự động giúp chúng tôi phát hiện thấy nhiều lỗi vi phạm hơn, đồng thời đánh giá các vấn đề tiềm ẩn nhanh hơn, nhờ đó đảm bảo an toàn cho mọi người trên Google Play Sách. Những nhân viên vận hành và nhân viên phân tích đã qua đào tạo sẽ tiến hành đánh giá nội dung, chẳng hạn như xác định ngữ cảnh của nội dung nếu cần.

Nếu phát hiện thấy tài khoản hoặc Sách của bạn vi phạm chính sách, chúng tôi có thể sẽ:

 • Xoá hoặc giới hạn mức độ hiển thị của nội dung
 • Tắt bản xem trước nội dung
 • Vô hiệu hoá quyền truy cập của bạn vào một hoặc nhiều sản phẩm của Google
 • Xoá Tài khoản Google của bạn
 • Báo cáo nội dung bất hợp pháp lên cơ quan thi hành luật có thẩm quyền
 • Ghi nợ tài khoản của bạn để trang trải việc hoàn tiền cho khách hàng
 • Tạm ngưng hoặc ngưng thanh toán vĩnh viễn

Nếu không đồng ý với quyết định của chúng tôi, bạn có thể xem thêm thông tin về cách khiếu nại. Tìm hiểu cách khiếu nại một quyết định. Không phải trường hợp nào bạn cũng có thể khiếu nại (ví dụ: một số quyết định gỡ bỏ theo lệnh toà). Bạn sẽ nhận được thêm thông tin về cách khiếu nại trong thông báo mà chúng tôi gửi cho bạn về nội dung hoặc tài khoản của bạn.

Trong khi xem xét liệu nội dung của một cuốn sách có khả năng vi phạm Chính sách nội dung của chúng tôi hay không, chúng tôi có thể tạm thời vô hiệu hoá bản xem trước đối với tính năng tìm kiếm trên cả Google Play và Google Sách.

Chúng tôi sẽ không xoá hoặc áp dụng biện pháp thực thi khác cho một nội dung nào đó chỉ vì một người dùng không tán thành hay thấy nội dung đó không phù hợp. Chúng tôi hiểu rằng mỗi người có quan điểm riêng, do đó chúng tôi luôn cân nhắc điều này khi xem xét các báo cáo về hành vi sai trái.

Google giữ toàn quyền bán hoặc không bán Các cuốn sách được gửi tới Google Play tại bất cứ thời điểm nào, theo quyết định riêng của Google.

Bạn cần trợ giúp thêm?

Hãy thử các bước tiếp theo sau:

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
16662534526834088064
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
82437