Chính sách nội dung dành cho nhà xuất bản trên Google Play Sách

Vì mục đích của Chính sách nội dung này, các cụm từ "Sách" và "Các cuốn sách" áp dụng cho cả nội dung Sách điện tử và Sách nói.

Chính sách nội dung

Chính sách nội dung của chúng tôi đóng một vai trò quan trọng trong việc đảm bảo trải nghiệm tích cực cho cả người dùng và đối tác xuất bản của chúng tôi. Hãy nỗ lực cùng chúng tôi bằng cách tuân thủ những nguyên tắc này. Chúng tôi có thể có những trường hợp ngoại lệ cho các chính sách này dựa trên những cân nhắc về tính nghệ thuật, giáo dục, lịch sử, tư liệu hoặc khoa học hoặc trong trường hợp có những lợi ích đáng kể khác với cộng đồng. Các chính sách này có thể thay đổi, do đó hãy kiểm tra lại để biết nội dung cập nhật. Ngoài ra, hãy tham khảo Điều khoản dịch vụ của Google Play để biết thêm thông tin.

Sau đây là chính sách của chúng tôi:

Spam và phần mềm độc hại
Hãy giữ cho Google Play không có spam và phần mềm độc hại. Spam bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung quảng cáo không mong muốn và những lời chào bán hàng hàng loạt hoặc không được mong đợi. Chúng tôi không cho phép truyền phần mềm độc hại, vi-rút hoặc bất kỳ thứ gì có thể làm gián đoạn dịch vụ hoặc làm tổn hại đến người khác. Spam bao gồm, nhưng không giới hạn:

 • Nội dung quảng cáo hoặc nội dung thương mại không mong muốn
 • Nội dung có thể dễ dàng tìm thấy trực tuyến miễn phí

Nội dung trên miền công cộng
Nhiều phiên bản của cùng một cuốn sách gây nhầm lẫn cho người dùng của chúng tôi và cung cấp ít giá trị phân biệt. Do khả năng sao chép rộng rãi nên những cuốn sách có chứa nội dung trên miền công khai không còn được chấp nhận nữa, ngoại trừ là của đối tác được lựa chọn.

Cung cấp nội dung không độc quyền
Đôi khi, Google nhận được cùng một cuốn sách từ nhiều bên, một số hoặc tất cả các bên đó có thể có quyền xuất bản cho cuốn sách này. Google không thể hòa giải các xung đột về quyền có thể xảy ra giữa tác giả, nhà xuất bản và các bên khác. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện một cách thận trọng để tránh các bản sao trái phép và chúng tôi có thể từ chối các bản sao trùng lặp của cùng một cuốn sách vì nhiều phiên bản của cùng một cuốn sách sẽ gây nhầm lẫn cho người dùng của chúng tôi.

Nếu bạn cho rằng một bên khác đang xuất bản trái phép nội dung của mình, vui lòng đọc thêm về Chính sách bản quyền của Google.

Nội dung gây hiểu lầm và thất vọng
Không cung cấp nội dung gây hiểu lầm cho khách hàng và/hoặc cung cấp trải nghiệm người dùng kém. Nội dung thường nhận được phàn nàn của người dùng có thể bị xem xét. Nội dung chúng tôi không cấp phép bao gồm nhưng không giới hạn đối với những ví dụ sau đây:

 • Sách có thể dễ dàng bị nhầm lẫn với ứng dụng hoặc các dạng khác của nội dung kỹ thuật số
 • Các mẫu có mục đích duy nhất là để quảng cáo hoặc thúc đẩy việc mua các cuốn sách khác
 • Siêu dữ liệu tương tự gây nhầm lẫn với sách hiện có, bao gồm tên sách, tác giả, mô tả hoặc bìa gây hiểu lầm hoặc có thể gây nhầm lẫn với định dạng của Sách.
 • Sách có vấn đề về chất lượng trong (các) tệp nội dung khiến cho nội dung khó hiểu
 • Nội dung âm thanh do máy đọc có thể được xác định rõ ràng là không phải con người

Tài liệu có tính bạo lực, đe dọa hoặc ghê tởm
Không được phép kích động bạo lực hay khủng bố. Điều này bao gồm những tài liệu có mục đích quấy rối hoặc đe dọa gây ra thương tích nghiêm trọng hoặc tử vong cho cá nhân hoặc kêu gọi ủng hộ gây thương tích cho người khác. Ngoài ra, chúng tôi sẽ không cho phép các tài liệu cực kỳ bạo lực hoặc tục tĩu về hình ảnh.

Ngôn từ kích động thù địch
Nội dung kích động thù địch, bạo lực hoặc diệt chủng đối với bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào có thể xác định danh tính hoặc được bảo vệ đều không được phép. Các nhóm và cá nhân được bảo vệ bao gồm những nhóm và các nhân dựa trên chủng tộc, dân tộc, quốc tịch (bao gồm quyền công dân), tôn giáo, khuyết tật, giới tính, tuổi, tình trạng cựu chiếu binh, xu hướng tình dục hoặc bản dạng giới.

Tài liệu khiêu dâm

Được phép

 • Ảnh khỏa thân có giá trị giáo dục, nghệ thuật, lịch sử hoặc tư liệu
 • Nội dung khiêu dâm

Mặc dù cho phép các loại tài liệu khiêu dâm này, chúng tôi yêu cầu nhà xuất bản đánh dấu nội dung của mình là "Dành cho độc giả là người trưởng thành" trên tab Cài đặt của sách trong Trung tâm đối tác.

Không được phép

 • Ảnh khỏa thân không có giá trị giáo dục, nghệ thuật, lịch sử hoặc tư liệu
 • Nội dung đồi trụy
 • Cụm từ khiêu dâm trong tiêu đề, phụ đề hoặc mô tả
 • Trích dẫn khiêu dâm trong mô tả
 • Nội dung khiêu dâm mô tả hành vi khiêu dâm đặc biệt như hành vi luyến ái trẻ em hoặc quan hệ tình dục với động vật
 • Nội dung hướng lưu lượng truy cập đến các trang web video khiêu dâm thương mại

Xin lưu ý là chúng tôi có thể áp dụng các ngoại lệ dựa trên những cân nhắc về tính nghệ thuật, giáo dục, lịch sử, tư liệu hoặc khoa học hoặc trong trường hợp có những lợi ích đáng kể khác với cộng đồng.

An toàn cho trẻ em
Google có chính sách không khoan nhượng với hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em. Chúng tôi nghiêm cấm sử dụng Google Play để tạo, xử lý hoặc phát tán hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em. Xin lưu ý là chúng tôi hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật. Chúng tôi sẽ báo cáo người cung cấp nội dung bóc lột trẻ em và mọi nội dung quảng bá những hoạt động này sẽ bị gỡ bỏ.

Thông tin cá nhân và thông tin bí mật
Không chia sẻ thông tin cá nhân hoặc thông tin bí mật. Chúng tôi nghiêm cấm hành vi bán hoặc phát tán trái phép thông tin riêng tư và thông tin mật, chẳng hạn như thông tin chi tiết về thẻ tín dụng, số an sinh xã hội, số bằng lái xe và các số giấy phép khác hoặc mọi thông tin khác không thể truy cập công khai. Xin lưu ý rằng trong hầu hết mọi trường hợp, thông tin đã có ở những nguồn khác trên Internet hoặc trong hồ sơ công khai đều không được coi là riêng tư hoặc thông tin mật theo chính sách của chúng tôi.

Hoạt động bất hợp pháp
Không tham gia vào hoạt động bất hợp pháp trên Google Play. Nếu chúng tôi nhận được thông báo về hoạt động bất hợp pháp, chúng tôi sẽ thực hiện hành động thích hợp. Hành động chúng tôi thực hiện có thể bao gồm vô hiệu hóa quyền truy cập sản phẩm của chúng tôi, tạm dừng Tài khoản Google của bạn hoặc báo cáo trường hợp của bạn lên cơ quan có thẩm quyền.

Bản quyền
Tôn trọng luật bản quyền. Chúng tôi sẽ đáp lại các thông báo rõ ràng về việc vi phạm bản quyền. Những trường hợp tái vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm bản quyền, sẽ bị chấm dứt tài khoản. Hãy đọc thêm về Chính sách bản quyền của Google.

Thực thi chính sách

Google nhận các báo cáo về vi phạm chính sách thông qua nút "Báo cáo lạm dụng" có thể tìm thấy trong sản phẩm của chúng tôi. Hành động chúng tôi có thể thực hiện bao gồm:

 • Xóa tài liệu
 • Vô hiệu hóa quyền truy cập của bạn vào một hoặc nhiều sản phẩm của Google
 • Xóa tài khoản Google của bạn
 • Báo cáo tài liệu bất hợp pháp với các cơ quan thực thi pháp luật
 • Ghi nợ tài khoản của bạn để trang trải việc hoàn lại tiền cho khách hàng

Khi sách điện tử đang được xem xét nội dung để xem có khả năng vi phạm Chính sách nội dung của chúng tôi hay không, chúng tôi có thể tạm thời tắt chế độ xem trước trong cả tính năng tìm kiếm trên Google Play và Google Sách.

Chỉ vì một người dùng không tán thành với tài liệu nhất định hoặc nhận thấy tài liệu đó không phù hợp không có nghĩa là chúng tôi sẽ xóa tài liệu đó hoặc thực hiện hành động khác. Chúng tôi hiểu rằng mọi người có thể có nhiều quan điểm khác nhau và chúng tôi có tính đến điều này khi xem xét báo cáo về lạm dụng.

Google bảo lưu quyền không bán mọi cuốn sách được gửi tới Google Play bất kỳ lúc nào theo quyết định của riêng mình.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố