Google Play Kitaplar İçin Yayıncı İçerik Politikaları

Bu İçerik Politikaları'nın amaçları doğrultusunda, "Kitap" ve "Kitaplar" ifadeleri hem e-kitap hem de sesli kitap içeriği için geçerlidir.

İçerik Politikaları

İçerik politikalarımız hem kullanıcılarımız hem de yayıncı ortaklarımız için olumlu bir deneyim sağlamada önemli rol oynar. Lütfen siz de bu yönergelere uyarak çabamıza destek olun. İçeriğin sanatsal, eğitim amaçlı, tarihsel, belgesel veya bilimsel nitelikte ya da önemli ölçüde kamu yararına olup olmadığını göz önünde bulundurarak bu politikalarımızda istisnalar yapabiliriz. Bu politikalarda değişiklik yapılabileceği için güncellemeleri takip etmenizi rica ederiz. Daha fazla bilgi için ayrıca lütfen Google Play Hizmet Şartları'na bakın.

Politikalarımız:

Spam, yanıltıcı ve hayal kırıklığına uğratan içerik

Kullanıcıları yanıltan, kötü bir kullanıcı deneyimi sunan, spam olarak değerlendirilebilen ya da kötü amaçlı yazılım barındıran içerikler sunmayın. İzin verilmeyen materyallere şunlar dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir:
 • İstenmeyen tanıtım içerikleri veya ticari içerikler
 • Ücretsiz olarak internette kolayca bulunabilen içerikler
 • İstenmeyen veya toplu olarak gönderilen talepler
 • Kötü amaçlı yazılımların, virüslerin veya hizmeti aksatabilecek ya da başkalarına zarar verebilecek herhangi bir öğenin iletilmesi
 • Uygulama veya diğer dijital içerik biçimleriyle kolayca karıştırılabilen Kitaplar
 • Tek amacı, başka Kitaplar'ın reklamını yapmak veya satın alınmasını sağlamak olan örnekler
 • Mevcut Kitaplar'a kafa karıştıracak derecede benzeyen meta veriler (yanlış yönlendiren başlık, yazar, açıklama veya kapaklar) ya da Kitap biçimiyle ilgili karışıklığa neden olan meta veriler
 • Bir veya daha fazla içerik dosyasında içeriğin anlaşılmasını güçleştiren kalite sorunları bulunan Kitaplar
 • Eğitici şarkılar veya hikayeleri müzikle birleştiren performanslar haricinde ağırlıklı olarak müzik içeren ses
 • Düşük kaliteli makine tarafından okuma sesi içeriği

Kamu alanı içerikleri

Aynı kitabın birden çok sürümünün olması kullanıcılarımızın aklını karıştırır ve bu Kitaplar'ın ayırt edici olarak kattığı değer azdır. Çok yaygın bir şekilde kopyalandığından kamu alanından materyal içeren Kitaplar, belirli iş ortaklarından gelenler dışında artık kabul edilmeyecektir.

Münhasır olmayan içerik yayınlama

Bazen birden çok taraf aynı Kitap'ı Google'a gönderebilir ve bu tarafların bir kısmı veya tamamı Kitap'a ilişkin yayın haklarına sahip olabilir. Google; yazarlar, yayıncılar ve diğer taraflar arasında haklarla ilgili olası anlaşmazlıklarda arabuluculuk yapamaz. Ancak, yetkisiz kopyalardan kaçınarak tedbirli olmaya çalışırız ve aynı Kitap'ın birden çok sürümü kullanıcılarımızın kafasını karıştıracağından yinelenen kopyaları reddedebiliriz.

İçeriğinizi başka bir tarafın yetkisiz bir şekilde yayınladığını düşünüyorsanız lütfen Google'ın telif hakkı politikaları hakkında daha fazla bilgi edinin.

Hesaba içerik yükleme yetkiniz olduğunu doğrulayamazsak hesabınızı onaylamayabiliriz.

Şiddet, Tehdit İçeren veya Rahatsız Edici Malzemeler

Şiddete veya terörizme teşvik eden içeriğe izin verilmez. Buna, bir bireyi taciz etmek veya onu fiziksel zarar veya ölümle tehdit etmek üzere tasarlanmış ya da başkalarına fiziksel olarak zarar vermeyi destekleyen malzemeler dahildir. Ayrıca, grafik olarak son derece şiddet veya müstehcen espriler içeren malzemelere de izin vermeyiz.

Nefret Söylemi

Tanımlanabilir veya koruma altındaki bir grup ya da bireye yönelik nefret, şiddet veya soykırımı teşvik eden içerikler yasaktır. Korunan gruplar veya bireyler konusunda; ırk, etnik köken, milliyet (vatandaşlık dahil), din, sakatlık, cinsiyet, yaş, gazilik durumu, cinsel eğilim veya cinsel kimlik gibi ölçütler temel alınır.

Müstehcen materyal

Eğitimsel, sanatsal, tarihsel veya belgesel değeri olduğu sürece müstehcen içeriklere ve çıplaklık içeren resimlere izin verilir. Yayıncılar, Kitap'ın İş Ortağı Merkezi'ndeki Ayarlar sekmesinde içeriklerini "Yetişkin kitle için" olarak işaretlemelidir.

Önceki paragrafa rağmen, bir Kitap'ta müstehcen içerik bulunduğunu tespit edersek Kitap'ın önizlemesini kaldırabilir ve reşit olmayan kullanıcılar için görünürlüğünü sınırlayabiliriz. Bu sayede Google Play herkesin Kitaplar'a göz atabileceği, Kitap arayabileceği ve keşfedebileceği güvenli bir yer hâline getirilebilir.

Ancak aşağıdaki içerik türlerine izin verilmez:

 • Eğitici, sanatsal, tarihsel veya belgesel değeri olmayıp çıplaklık içeren resimler ve/veya müstehcen sesli açıklamalar
 • Pornografik içerik
 • Herhangi bir Kitap meta verisindeki müstehcen metin (ör. başlıklar, altyazılar veya açıklamalar)
 • Pedofili veya hayvanlarla cinsel ilişki gibi aşırı cinsel eylemleri anlatan müstehcen metin, resim veya ses içeriği
 • Trafiği pornografik online hizmetlere yönlendiren içerik

Sanatsal, eğitimsel, tarihsel, belgesel veya bilimsel nedenlerle ya da kamu için önemli başka yararlar olduğunda çeşitli istisnalarımız olabileceğini lütfen unutmayın.

Sahtekarlık veya kötüye kullanım amaçlı etkinlik

Yayıncılar otomatik, aldatıcı, sahte veya diğer geçersiz yollarla Kitaplar'ın satın alınmasına ya da Google Play Kitaplar'a erişilmesine yol açan sahte davranışlarda bulunamazlar. Sahtekarlık amaçlı davranışlara aşağıdakiler dahildir ancak bunlarla sınırlı değildir:

 • Robot veya diğer otomatik araçların kullanımı
 • Bilgisayar tarafından oluşturulan arama istekleri
 • Yazılımlar, kredi kartları veya hediye kartlarının sahtekarlık amaçlı kullanımı

Çocukların güvenliği

Google, çocuğun cinsel istismarı içerikli metinlere, görüntülere veya seslere karşı sıfır tolerans politikası izlemektedir. Çocuğun cinsel istismarı içerikli metinler, görüntüler veya sesler oluşturmak, bu tür içerikleri barındırmak ya da dağıtmak için Google Play'in kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu konuda yasal mercilerle yakın işbirliği içinde olduğumuzu bilmenizi isteriz. Çocuk istismarına aracılık edenleri ilgililere rapor ederiz ve bu etkinliklerin tanıtımını yapan içerikleri kaldırırız. Bu politikanın tekrarlanan veya özellikle ağır şekilde ihlal edilmesi hesabın devre dışı bırakılmasına yol açar.

Kişisel ve Gizli Bilgiler

Kişisel veya gizli bilgileri paylaşmayın. Gizli ve kişisel bilgilerin (örneğin, kredi kartı bilgileri, vatandaşlık numaraları, ehliyet ve diğer lisans numaraları ya da herkesin erişemeyeceği diğer bilgiler) yetkisiz şekilde satışı veya dağıtımı yasaktır. Çoğu durumda, internetin başka bir yerinde veya herkese açık kayıtlarda hâlihazırda bulunan bilgilerin politikalarımıza göre özel ya da gizli sayılmadığını lütfen unutmayın.

Yasa Dışı Faaliyetler

Google Play'de yasa dışı faaliyetlere girmeyin. Yasal olmayan etkinlikler hakkında bildirim alırsak uygun işlemleri yaparız. Bu işlemler arasında ürünlerimize erişimi kaldırmak, Google Hesabınızı askıya almak veya sizi yetkililere bildirmek sayılabilir.

Telif Hakkı

Telif hakkı yasalarına saygılı olun. Telif hakkı ihlali yapıldığı iddiasındaki bildirimleri aydınlığa kavuşturmak üzere gerekli işlemleri yaparız. Telif hakkı ihlali de dahil olmak üzere, fikri mülkiyet hakkı ihlalleri tekrarlandığında, ihlalde bulunanların hesapları feshedilir. Google'ın telif hakkı politikaları ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Ticari Marka

Başkalarının ticari markalarına yönelik hak ihlalinde bulunan kitaplara izin verilmez. Ticari marka, ürünün veya hizmetin kaynağını tanımlayan bir kelime, simge ya da bunların kombinasyonudur. Ticari marka, edinildikten sonra sahibine, belirli ürün ve hizmetlerle ilgili ticari marka kullanımı için özel haklar sağlar.

Ticari marka ihlali, bir ürünün kaynağıyla ilgili karışıklığa neden olabilecek şekilde aynı veya benzer bir ticari markanın uygunsuz ya da yetkisiz bir biçimde kullanılmasını ifade eder. Ticari marka ihlali iddiasıyla ilgili açık bildirimlere yanıt veririz.

Politika incelemesi ve yaptırımı

Google Play Kitaplar'daki içerikleri incelemek için hem otomatik hem de insanlar tarafından yapılan değerlendirmelerden yararlanırız. İçeriklerin veya hesapların yasa dışı olup olmadıklarını ya da politikalarımızı ihlal edip etmediklerini incelerken karar vermeden önce pek çok bilgiyi dikkate alırız. Bunlara kitap başlığı, kapak fotoğrafları ve açıklamaları gibi kitapla ilgili meta veriler, hesap bilgileri, kitap içeriği ve kullanılabiliyorsa bildirim sistemleri üzerinden sağlanan diğer bilgilerin yanı sıra kendi başlattığımız incelemeler dahildir.

Politikalarımızı ihlal etmenin yanı sıra kullanıcılara ve genel olarak Google Play ekosistemine zarar veren içerikleri kaldırırız. Otomatik modellerin kullanılması, daha fazla ihlali tespit edip olası sorunları daha hızlı bir şekilde değerlendirmemizi sağlar ve buna bağlı olarak Google Play Kitaplar'ın herkes için güvenli bir yer olarak kalmasını sağlamamıza yardımcı olur. Eğitimli operatörler ve analistler, gerektiğinde bağlama dayalı tespitler gerçekleştirmek gibi içerik değerlendirmeleri yapar.

Hesabınızın veya kitaplarınızın politikaları ihlal ettiği tespit edilirse aşağıdakileri yapabiliriz:

 • Materyali kaldırma veya görünürlüğü sınırlama
 • Materyalin önizlemesini devre dışı bırakma
 • Bir veya daha fazla Google ürününe erişiminizi devre dışı bırakma
 • Google hesabınızı silme
 • Yasa dışı materyalleri ilgili emniyet yetkililerine bildirme
 • Müşteriye yapılacak ödemeleri karşılamak üzere hesabınıza borç kaydetme
 • Ödemeleri geçici veya kalıcı olarak askıya alma

Kararımıza katılmıyorsanız itirazda bulunma seçenekleriniz hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Kararlara nasıl itiraz edeceğinizi öğrenin. Bazı durumlarda itiraz hakkı sunulmayabilir (ör. mahkeme kararı sonucu uygulanan belirli kaldırma durumları). İtiraz seçenekleriniz hakkında daha fazla bilgiye içeriğiniz veya hesabınız hakkında gönderdiğimiz bildirimden ulaşabilirsiniz.

Bir kitap, içerik politikamızı ihlal etme olasılığı nedeniyle içerik incelemesine tabi tutulduğunda, Google Play'de ve Google Kitaplar arama işlevinde önizlemeyi geçici olarak devre dışı bırakabiliriz.

Bir kullanıcının belirli bir materyale itiraz etmesi veya bu materyali uygunsuz bulması, söz konusu materyali kaldıracağımız veya başka bir işlem yapacağımız anlamına gelmez. Herkesin farklı görüşlere sahip olabileceğini kabul eder ve kötüye kullanım raporlarını incelerken bu durumu dikkate alırız.

Google, Google Play'e gönderilen Kitap'ları istediği zaman ve tamamen şahsi karar verme yetkisiyle satmama hakkını saklı tutar.

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Bir sonraki adımları deneyin:

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü