นโยบายเนื้อหาของผู้จัดพิมพ์สำหรับ Google Play Books

สำหรับจุดประสงค์ของนโยบายเนื้อหาเหล่านี้ คำว่า "หนังสือ" ใช้กับเนื้อหาของทั้ง eBook และหนังสือเสียง

นโยบายเนื้อหา

นโยบายเนื้อหาของเรามีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีสำหรับทั้งผู้ใช้และพาร์ทเนอร์ผู้จัดพิมพ์ของเรา โปรดเข้าร่วมกับเราโดยให้ความสำคัญกับหลักเกณฑ์ดังกล่าว เราอาจมีข้อยกเว้นบางประการสำหรับนโยบายเหล่านี้ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาทางด้านศิลปะ การศึกษา ประวัติศาสตร์ สารคดี หรือวิทยาศาสตร์ หรือเมื่อมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อสาธารณะ นโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นโปรดกลับมาตรวจดูการอัปเดตในอนาคต นอกจากนี้ คุณยังดูข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Play สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมได้อีกด้วย

ต่อไปนี้คือนโยบายของเรา

สแปมและมัลแวร์
โปรดดูแล Google Play ให้ปลอดจากสแปมและมัลแวร์ สแปมรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหาส่งเสริมการขายหรือโฆษณาไม่พึงประสงค์ และข้อความเชิญชวนไม่พึงประสงค์หรือที่ส่งให้คนจำนวนมาก เราไม่อนุญาตให้มีการส่งต่อมัลแวร์ ไวรัส หรือสิ่งใดๆ ก็ตามที่อาจทำให้การบริการขัดข้องหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น สแปมรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

 • เนื้อหาส่งเสริมการขายหรือโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์
 • เนื้อหาที่ค้นเจอได้ง่ายทางออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

เนื้อหาที่เป็นสาธารณสมบัติ
หนังสือเล่มเดียวกันแต่มีหลายเวอร์ชันทำให้ผู้ใช้ของเราสับสน และเวอร์ชันต่างๆ นั้นแทบไม่มีคุณค่าที่แตกต่างกันเลย เนื่องจากการทำซ้ำที่แพร่หลาย เราจึงไม่รับหนังสือที่มีเนื้อหาเป็นสาธารณสมบัติอีกต่อไป ยกเว้นในกรณีที่มาจากพาร์ทเนอร์บางราย

การนำส่งเนื้อหาที่ไม่ใช่เอกสิทธิ์
บางครั้ง Google ได้รับหนังสือเล่มเดียวกันจากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งบุคคลเหล่านี้บางส่วนหรือทุกฝ่ายอาจมีสิทธิ์ในการเผยแพร่หนังสือ Google ไม่สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องสิทธิที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้แต่ง ผู้จัดพิมพ์ และฝ่ายอื่นๆ แต่เราพยายามระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงสำเนาหนังสือที่ไม่ได้รับอนุญาต และอาจปฏิเสธสำเนาหนังสือเล่มเดิมที่ซ้ำซ้อนกัน เนื่องจากหนังสือเล่มเดียวกันหลายเวอร์ชันจะทำให้ผู้ใช้สับสน

หากคุณเชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งเผยแพร่เนื้อหาของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดอ่านนโยบายลิขสิทธิ์ของ Google

เนื้อหาที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและไม่ตรงตามที่คาดหวัง
อย่าให้บริการเนื้อหาที่ทำให้ลูกค้าเข้าใจผิด และ/หรือทำให้ผู้ใช้มีประสบการณ์ใช้งานที่ไม่ดี เราอาจต้องตรวจสอบเนื้อหาที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้ใช้อยู่เสมอ เนื้อหาที่เราไม่อนุญาตรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงตัวอย่างต่อไปนี้

 • หนังสือที่ทำให้เข้าใจผิดโดยง่ายว่าเป็นแอปหรือเป็นเนื้อหาดิจิทัลรูปแบบอื่น
 • ตัวอย่างหนังสือที่มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อโฆษณาหรือชักนำให้ซื้อหนังสือเล่มอื่น
 • ข้อมูลเมตาที่ทำให้เกิดความสับสนเพราะคล้ายกับหนังสือที่มีอยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงชื่อหนังสือ ผู้แต่ง คำอธิบาย หรือหน้าปกที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรืออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับรูปแบบของหนังสือ
 • หนังสือที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพในไฟล์เนื้อหาที่แสดงเนื้อหาที่เข้าใจยาก
 • เนื้อหาเสียงที่อ่านด้วยเครื่องที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าไม่ใช่มนุษย์
 • เสียงที่เป็นเพลงโดยส่วนใหญ่ ยกเว้นเพลงเพื่อการศึกษา หรือการแสดงที่ผสมผสานเรื่องราวกับเพลง

เนื้อหาที่มีความรุนแรง ข่มขู่ หรือน่ารังเกียจ
ไม่อนุญาตการยั่วยุให้ใช้ความรุนแรงหรือการก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อความรำคาญหรือที่ขู่ว่าจะทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตต่อบุคคลใดๆ หรือรณรงค์ให้มีการสนับสนุนเพื่อทำอันตรายต่อบุคคลอื่น นอกจากนี้ เราจะไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีภาพรุนแรงอย่างยิ่งหรืออุจจาระด้วย

วาจาสร้างความเกลียดชัง
ไม่อนุญาตเนื้อหาที่ส่งเสริมความเกลียดชัง ความรุนแรง หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อกลุ่มหรือบุคคลที่ระบุตัวตนได้หรือได้รับความคุ้มครอง กลุ่มและบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองรวมถึงกลุ่มหรือบุคคลที่พิจารณาตามเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ สัญชาติ (รวมถึงความเป็นพลเมือง) ศาสนา ความพิการ เพศ อายุ สถานะทหารผ่านศึก รสนิยมทางเพศ หรืออัตลักษณ์ทางเพศ

เนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง

อนุญาต

 • ภาพเปลือยที่มีคุณค่าทางการศึกษา ศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือสารคดี
 • เนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง

แม้ว่าจะมีการอนุญาตเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้งประเภทนี้ แต่เราขอให้ผู้จัดพิมพ์ทำเครื่องหมายเนื้อหาดังกล่าวไว้ว่า "สำหรับผู้อ่านที่เป็นผู้ใหญ่" บนแท็บการตั้งค่าของหนังสือในศูนย์พาร์ทเนอร์

ไม่อนุญาต

 • ภาพเปลือยและ/หรือเสียงบรรยายทางเพศที่โจ่งแจ้งโดยปราศจากซึ่งคุณค่าด้านการศึกษา ศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือสารคดี
 • เนื้อหาลามกอนาจาร
 • ข้อความทางเพศที่โจ่งแจ้งในข้อมูลเมตาของหนังสือ (เช่น ชื่อหนังสือ ชื่อรอง หรือคำอธิบาย)
 • ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาเสียงทางเพศที่โจ่งแจ้ง โดยสื่อถึงกิจกรรมทางเพศที่รุนแรง เช่น การมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหรือการมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์
 • เนื้อหาที่ขับเคลื่อนการเข้าชมบริการลามกอนาจารทางออนไลน์

โปรดทราบว่าเราอาจมีข้อยกเว้นบางประการ โดยพิจารณาจากประโยชน์ด้านศิลปะ การศึกษา ประวัติศาสตร์ สารคดี หรือวิทยาศาสตร์ หรือเมื่อมีประโยชน์สำคัญอย่างอื่นต่อสาธารณะ

ความปลอดภัยของเด็ก
Google มีนโยบายการไม่ประนีประนอมต่อการล่วงละเมิดทางเพศเด็กไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ หรือเสียง เราห้ามการใช้ Google Play เพื่อสร้าง ครอบครอง หรือเผยแพร่ข้อความ ภาพ หรือเสียงการล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยเด็ดขาด โปรดทราบว่าเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เราจะรายงานผู้ที่จัดหาการล่วงละเมิดเด็ก และนำเนื้อหาใดๆ ที่ส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวออก

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลลับ
อย่าแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลับ เราห้ามการขายหรือการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลับที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต หมายเลขประกันสังคม หมายเลขใบขับขี่ และหมายเลขใบอนุญาตอื่นๆ หรือข้อมูลอื่นที่ไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดทราบว่าในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือในบันทึกสาธารณะจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลับภายใต้นโยบายของเรา

กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
ห้ามมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใน Google Play หากเราได้รับแจ้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เราจะดำเนินการที่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเรา การระงับบัญชี Google ของคุณหรือการรายงานคุณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์
โปรดเคารพกฎหมายลิขสิทธิ์ เราจะตอบสนองต่อการแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ชัดเจน การละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาซ้ำๆ ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ จะเป็นเหตุให้มีการยกเลิกบัญชี อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายลิขสิทธิ์ของ Google

การบังคับใช้นโยบาย

Google รับรายงานการละเมิดนโยบายผ่านปุ่มรายงานการละเมิด ซึ่งพบได้ในผลิตภัณฑ์ของเรา การดำเนินการของเราอาจรวมถึง

 • การลบเนื้อหา
 • การยกเลิกสิทธิ์การเข้าถึงผลิตภัณฑ์ Google อย่างน้อยหนึ่งรายการ
 • การลบบัญชี Google ของคุณ
 • การรายงานเนื้อหาที่ผิดกฎหมายไปยังหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม
 • การหักบัญชีของคุณเพื่อจ่ายเงินคืนให้แก่ลูกค้า

เมื่อหนังสืออยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื้อหาที่อาจมีการละเมิดนโยบายเนื้อหาของเรา เราอาจปิดการแสดงตัวอย่างใน Google Play และการค้นหา Google Books เป็นการชั่วคราว

เพียงเพราะผู้ใช้หนึ่งคนไม่ยอมรับเนื้อหาบางประเภทหรือเห็นว่าเนื้อหาไม่เหมาะสม ไม่ได้หมายความว่าเราจะนำเนื้อหานั้นออกหรือดำเนินการใดๆ เราเข้าใจว่าผู้คนอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่าง และเราพิจารณาถึงประเด็นนี้เมื่อตรวจสอบรายงานการละเมิด

Google ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายหนังสือเล่มใดก็ตามที่ส่งให้กับ Google Play ได้ทุกเมื่อโดยใช้การพิจารณาตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
82437
false