นโยบายเนื้อหาของผู้จัดพิมพ์สำหรับ Google Play Books

สำหรับจุดประสงค์ของนโยบายเนื้อหาเหล่านี้ คำว่า "หนังสือ" ใช้กับเนื้อหาของทั้ง eBook และหนังสือเสียง

นโยบายเนื้อหา

นโยบายเนื้อหาของเรามีบทบาทสำคัญในการสร้างประสบการณ์ที่ดีสำหรับทั้งผู้ใช้และพาร์ทเนอร์ผู้จัดพิมพ์ของเรา โปรดให้ความร่วมมือด้วยการเคารพหลักเกณฑ์ดังกล่าว เราอาจมีข้อยกเว้นบางประการสำหรับนโยบายเหล่านี้ซึ่งขึ้นอยู่กับการพิจารณาทางด้านศิลปะ การศึกษา ประวัติศาสตร์ สารคดี หรือวิทยาศาสตร์ หรือเมื่อมีประโยชน์สำคัญอย่างอื่นต่อสาธารณะ นโยบายเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นโปรดกลับมาตรวจดูการปรับปรุงในอนาคต ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ข้อกำหนดในการให้บริการของ Google Play

ต่อไปนี้คือนโยบายของเรา

เนื้อหาที่เป็นสแปม ทําให้เข้าใจผิด และไม่น่าพอใจ

อย่าให้บริการเนื้อหาที่ทําให้ผู้ใช้เข้าใจผิด มอบประสบการณ์ที่ไม่ดีแก่ผู้ใช้ อาจถือเป็นสแปม หรือเป็นมัลแวร์ เนื้อหาที่ไม่อนุญาตรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง
 • เนื้อหาส่งเสริมการขายหรือโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์
 • เนื้อหาที่ค้นเจอได้ง่ายทางออนไลน์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • การชักชวนคนจำนวนมากหรือการชักชวนที่ไม่พึงประสงค์
 • การส่งมัลแวร์ ไวรัส หรือสิ่งต่างๆ ที่อาจรบกวนบริการหรือเป็นอันตรายต่อผู้อื่น
 • หนังสือที่ทำให้เข้าใจผิดโดยง่ายว่าเป็นแอปหรือเป็นเนื้อหาดิจิทัลรูปแบบอื่น
 • ตัวอย่างหนังสือที่มีวัตถุประสงค์เพียงเพื่อโฆษณาหรือชักนำให้ซื้อหนังสือเล่มอื่น
 • ข้อมูลเมตาที่ทำให้เกิดความสับสนเพราะคล้ายกับหนังสือที่มีอยู่แล้ว ซึ่งรวมถึงชื่อหนังสือ ผู้แต่ง คำอธิบาย หรือหน้าปกที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรืออาจเป็นสาเหตุให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับรูปแบบของหนังสือ
 • หนังสือที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพในไฟล์เนื้อหาอย่างน้อย 1 ไฟล์ที่แสดงเนื้อหาที่เข้าใจยาก
 • เสียงที่เป็นเพลงโดยส่วนใหญ่ ยกเว้นเพลงเพื่อการศึกษา หรือการแสดงที่ผสมผสานเรื่องราวกับเพลง
 • เนื้อหาเสียงที่อ่านด้วยเครื่องคุณภาพต่ำ

เนื้อหาสาธารณสมบัติ

หนังสือเล่มเดียวกันแต่มีหลายเวอร์ชันทำให้ผู้ใช้ของเราสับสน และให้คุณค่าที่ไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากการทำซ้ำที่แพร่หลาย เราจึงไม่รับหนังสือที่มีเนื้อหาเป็นสาธารณสมบัติอีกต่อไป ยกเว้นในกรณีที่มาจากพาร์ทเนอร์บางราย

การนำส่งเนื้อหาที่ไม่เฉพาะตัว

บางครั้ง Google ได้รับหนังสือเล่มเดียวกันจากบุคคลหลายฝ่าย ซึ่งบุคคลเหล่านี้บางส่วนหรือทั้งหมดอาจมีสิทธิในการเผยแพร่หนังสือ Google ไม่สามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องสิทธิที่อาจเกิดขึ้นระหว่างผู้แต่ง ผู้จัดพิมพ์ และฝ่ายอื่นๆ แต่เราพยายามระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงสำเนาหนังสือที่ไม่ได้รับอนุญาต และอาจปฏิเสธสำเนาหนังสือเล่มเดิมที่ซ้ำซ้อนกัน เนื่องจากหนังสือเล่มเดียวกันหลายเวอร์ชันจะทำให้ผู้ใช้สับสน

หากคุณเชื่อว่าอีกฝ่ายหนึ่งเผยแพร่เนื้อหาของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดอ่านนโยบายด้านลิขสิทธิ์ของ Google

หากเรายืนยันไม่ได้ว่าคุณได้รับอนุญาตให้อัปโหลดเนื้อหาในบัญชี เราอาจไม่อนุมัติบัญชีของคุณ

เนื้อหามีความรุนแรง การข่มขู่ หรือน่ารังเกียจ

ไม่อนุญาตการยั่วยุให้ใช้ความรุนแรงหรือการก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงเนื้อหาที่มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อความรำคาญหรือที่ขู่ว่าจะทำให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงหรือเสียชีวิตต่อบุคคลใดๆ หรือรณรงค์ให้มีการสนับสนุนเพื่อทำอันตรายต่อบุคคลอื่น นอกจากนี้ เราจะไม่อนุญาตเนื้อหาที่มีภาพรุนแรงหรือหยาบโลนอย่างมากด้วย

วาจาสร้างความเกลียดชัง

ไม่อนุญาตเนื้อหาที่ส่งเสริมความเกลียดชัง ความรุนแรง หรือการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อกลุ่มหรือบุคคลที่ระบุตัวตนได้หรือได้รับการคุ้มครอง กลุ่มและบุคคลที่ได้รับการคุ้มครองรวมถึงกลุ่มหรือบุคคลที่พิจารณาตามเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ สัญชาติ (รวมถึงความเป็นพลเมือง) ศาสนา ความพิการ เพศ อายุ สถานะทหารผ่านศึก วิถีทางเพศ หรืออัตลักษณ์ทางเพศ

เนื้อหาทางเพศที่โจ่งแจ้ง

เราอนุญาตเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้งและภาพเปลือยที่มีคุณค่าด้านการศึกษา ศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือสารคดี ผู้จัดพิมพ์ต้องทําเครื่องหมายเนื้อหาว่า "สําหรับผู้อ่านที่เป็นผู้ใหญ่" บนแท็บการตั้งค่าของหนังสือในศูนย์พาร์ทเนอร์

แม้ว่าย่อหน้าก่อนๆ จะระบุไว้ แต่หากเราพิจารณาว่าหนังสือมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างโจ่งแจ้ง เราอาจนําหน้าตัวอย่างออกและจํากัดการแสดงผลหนังสือสําหรับผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ การดําเนินการนี้จะช่วยให้ Google Play เป็นที่ที่ทุกคนเรียกดู ค้นหา และค้นพบหนังสือได้อย่างปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม เราไม่อนุญาตให้มีเนื้อหาประเภทต่อไปนี้

 • ภาพเปลือยและ/หรือเสียงบรรยายทางเพศที่โจ่งแจ้งโดยปราศจากซึ่งคุณค่าด้านการศึกษา ศิลปะ ประวัติศาสตร์ หรือสารคดี
 • เนื้อหาลามกอนาจาร
 • ข้อความทางเพศที่โจ่งแจ้งในข้อมูลเมตาของหนังสือ (เช่น ชื่อหนังสือ ชื่อรอง หรือคำอธิบาย)
 • ข้อความ รูปภาพ หรือเนื้อหาเสียงทางเพศที่โจ่งแจ้ง โดยสื่อถึงกิจกรรมทางเพศที่รุนแรง เช่น การมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหรือการมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์
 • เนื้อหาที่ขับเคลื่อนการเข้าชมบริการลามกอนาจารทางออนไลน์

โปรดทราบว่าเราอาจมีข้อยกเว้นบางประการ โดยพิจารณาจากประโยชน์ด้านศิลปะ การศึกษา ประวัติศาสตร์ สารคดี หรือวิทยาศาสตร์ หรือเมื่อมีประโยชน์สำคัญอย่างอื่นต่อสาธารณะ

กิจกรรมที่เป็นการฉ้อโกงหรือการละเมิด

ผู้จัดพิมพ์จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่เป็นการฉ้อโกงซึ่งส่งผลให้เกิดการซื้อหนังสือหรือการเข้าถึง Google Play Books ด้วยวิธีอัตโนมัติที่หลอกลวง ฉ้อโกง หรือวิธีการอื่นๆ ที่ไม่ถูกต้อง พฤติกรรมที่เป็นการฉ้อโกงรวมถึง แต่ไม่จํากัดเพียง

 • การใช้หุ่นยนต์หรือเครื่องมืออัตโนมัติอื่นๆ
 • คําขอค้นหาที่เกิดจากคอมพิวเตอร์
 • การใช้ซอฟต์แวร์ บัตรเครดิต หรือบัตรของขวัญที่เป็นการฉ้อโกง

ความปลอดภัยของเด็ก

Google มีนโยบายการไม่ประนีประนอมต่อการล่วงละเมิดทางเพศเด็กไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ หรือเสียง เราห้ามการใช้ Google Play เพื่อสร้าง ครอบครอง หรือเผยแพร่ข้อความ ภาพ หรือเสียงการล่วงละเมิดทางเพศเด็กโดยเด็ดขาด โปรดทราบว่าเราทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย เราจะรายงานผู้ที่จัดหาการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก และนำเนื้อหาใดๆ ที่ส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวออก การละเมิดนโยบายนี้ซ้ำหรืออย่างร้ายแรงจะส่งผลให้เกิดการปิดใช้งานบัญชี

ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลลับ

อย่าเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลับ เราห้ามการขายหรือการเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลับที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น รายละเอียดบัตรเครดิต หมายเลขประกันสังคม หมายเลขใบขับขี่ และหมายเลขใบอนุญาตอื่นๆ หรือข้อมูลอื่นที่ไม่ได้เผยแพร่ต่อสาธารณะ โปรดทราบว่าในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลที่มีอยู่ในอินเทอร์เน็ตหรือในบันทึกสาธารณะจะไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลลับภายใต้นโยบายของเรา

กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ห้ามมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบน Google Play หากเราได้รับแจ้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เราจะดำเนินการที่เหมาะสม ซึ่งอาจรวมถึงการเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเรา การระงับบัญชี Google ของคุณหรือการรายงานคุณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ลิขสิทธิ์

โปรดเคารพกฎหมายลิขสิทธิ์ เราจะตอบสนองต่อการแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่ชัดเจน การละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาซ้ำๆ ซึ่งรวมถึงลิขสิทธิ์ จะเป็นเหตุให้มีการสิ้นสุดการใช้งานบัญชี อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายด้านลิขสิทธิ์ของ Google

เครื่องหมายการค้า

เราไม่อนุญาตหนังสือที่ละเมิดเครื่องหมายการค้าของผู้อื่น เครื่องหมายการค้าอาจเป็นคำ สัญลักษณ์ หรือทั้งสองอย่างรวมกันซึ่งระบุแหล่งที่มาของสินค้าหรือบริการ เมื่อได้รับเครื่องหมายการค้ามาแล้ว เจ้าของจะมีสิทธิ์ใช้เครื่องหมายการค้าในสินค้าหรือบริการบางอย่างแต่เพียงผู้เดียว

การละเมิดเครื่องหมายการค้าคือการใช้เครื่องหมายการค้าที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกันอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ได้รับอนุญาต ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความสับสนถึงแหล่งที่มาของสินค้านั้น เราจะตอบสนองต่อการแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดเครื่องหมายการค้าที่ชัดเจน

การตรวจสอบและบังคับใช้นโยบาย

เราใช้การประเมินผลทั้งโดยอัตโนมัติและที่ดําเนินการโดยเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเนื้อหาใน Google Play Books เมื่อประเมินเนื้อหาหรือบัญชีเพื่อดูว่าละเมิดนโยบายหรือไม่ เราจะตัดสินโดยพิจารณาจากข้อมูลหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงข้อมูลเมตาของหนังสือ เช่น ชื่อหนังสือ รูปภาพปก รวมไปถึงคำอธิบาย ข้อมูลบัญชี เนื้อหาหนังสือ และข้อมูลอื่นๆ ที่ได้รับผ่านกลไกการรายงาน (หากมี) ตลอดจนการตรวจสอบที่เราเป็นผู้เริ่มดำเนินการเอง

เราจะนำเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายของเราและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้และระบบนิเวศของ Google Play โดยรวมออก การใช้โมเดลอัตโนมัติช่วยให้เราตรวจพบการละเมิดได้มากขึ้นและประเมินสิ่งที่อาจเป็นปัญหาได้เร็วขึ้น ซึ่งจะช่วยดูแล Google Play Books ให้ปลอดภัยสำหรับทุกคน ผู้ปฏิบัติงานและนักวิเคราะห์ที่ผ่านการฝึกอบรมจะทําการประเมินเนื้อหา เช่น การพิจารณาจากบริบทตามที่จำเป็น

หากเราพบว่าบัญชีหรือหนังสือของคุณมีการละเมิด เราอาจดําเนินการดังนี้

 • นำออกหรือจํากัดการเปิดเผยเนื้อหา
 • ปิดการแสดงตัวอย่างของเนื้อหา
 • ปิดไม่ให้คุณเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของ Google อย่างน้อย 1 รายการ
 • ลบบัญชี Google
 • รายงานเนื้อหาที่ผิดกฎหมายแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เหมาะสม
 • หักเงินจากบัญชีของคุณเพื่อจ่ายเงินคืนให้แก่ลูกค้า
 • ระงับการชําระเงินชั่วคราวหรือถาวร

หากไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของเรา คุณก็สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกการอุทธรณ์ได้ ดูวิธีอุทธรณ์คําตัดสิน ทั้งนี้ คุณอาจไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ในบางสถานการณ์ (เช่น บางคำสั่งศาลให้นำออก) คุณควรได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกในการอุทธรณ์ในการแจ้งเตือนที่เราส่งให้คุณเกี่ยวกับเนื้อหาหรือบัญชีของคุณ

เมื่อหนังสืออยู่ระหว่างการตรวจสอบเนื้อหาที่อาจมีการละเมิดนโยบายเนื้อหาของเรา เราอาจปิดการแสดงตัวอย่างใน Google Play และการค้นหาใน Google Books เป็นการชั่วคราว

เพียงเพราะผู้ใช้ 1 คนไม่ยอมรับเนื้อหาบางประเภทหรือเห็นว่าเนื้อหาไม่เหมาะสม ไม่ได้หมายความว่าเราจะนำเนื้อหานั้นออกหรือดำเนินการใดๆ เราเข้าใจว่าผู้คนอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่าง และเราพิจารณาถึงประเด็นนี้เมื่อตรวจสอบรายงานการละเมิด

Google ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ขายหนังสือเล่มใดก็ตามที่ส่งให้กับ Google Play ได้ทุกเมื่อโดยใช้การพิจารณาตามที่เห็นสมควรแต่เพียงผู้เดียว

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก