Polityka treści dla wydawców w Książkach Google Play

W tej polityce treści używamy terminów „książka” i „książki” zarówno w odniesieniu do treści e-booków, jak i audiobooków.

Polityka treści

Nasze polityki treści odgrywają istotną rolę w zadowoleniu zarówno użytkowników, jak i współpracujących z nami wydawców. Zachęcamy do ich stosowania. Możemy zgodzić się na wyjątki od tych zasad w zależności od wartości artystycznej, edukacyjnej, historycznej, dokumentalnej albo naukowej lub gdyby miało to znaczące zalety dla społeczeństwa. Zasady mogą ulec zmianie, dlatego warto co jakiś czas tu zaglądać, by być na bieżąco. Więcej informacji znajdziesz też w Warunkach korzystania z usługi Google Play.

Oto nasze zasady:

Spam i złośliwe oprogramowanie
Nie zamieszczaj w Google Play spamu ani złośliwego oprogramowania. Spam to między innymi niechciane treści promocyjne lub komercyjne, a także niechciane lub masowe oferty. Nie zezwalamy na przesyłanie szkodliwego oprogramowania, wirusów ani żadnych innych plików mogących zakłócić działanie usługi lub zaszkodzić innym użytkownikom. Spam to między innymi:

 • niechciane treści promocyjne lub komercyjne;
 • bezpłatne treści, które łatwo można znaleźć online;

Treści z domeny publicznej
Różne wersje tej samej książki wprowadzają naszych użytkowników w błąd i niczym szczególnym się nie wyróżniają. Materiały z domeny publicznej bardzo często się powtarzają, dlatego książki zawierające tego typu treści przyjmujemy tylko od wybranych partnerów.

Treści dostarczane na zasadzie niewyłączności
Niekiedy otrzymujemy tę samą książkę od wielu partnerów. Prawa do jej publikacji mogą posiadać wszyscy ci partnerzy lub niektórzy z nich. Nie możemy pośredniczyć w razie potencjalnych konfliktów o prawa do książki między autorami, wydawcami i innymi stronami. Zachowujemy jednak maksymalną ostrożność, by uniknąć rozprowadzania nieautoryzowanych egzemplarzy. Możemy odrzucić dublujące się wydania, ponieważ obecność w ofercie różnych wersji tej samej książki wprowadza użytkowników w błąd.

Jeśli uważasz, że inny partner publikuje bez zezwolenia treści należące do Ciebie, przeczytaj zasady Google dotyczące ochrony praw autorskich.

Materiały wprowadzające w błąd i niespełniające oczekiwań
Nie publikuj materiałów, które są mylące dla użytkownika lub obniżają w jego oczach jakość publikacji. Treści, na które często skarżą się użytkownicy, mogą zostać sprawdzone. Oto ograniczona lista przykładów niedozwolonych publikacji:

 • książki, które łatwo można pomylić z aplikacjami lub innymi formami treści cyfrowych;
 • próbki, których jedynym przeznaczeniem jest reklamowanie innych książek lub zachęcanie do ich kupna;
 • metadane myląco podobne do metadanych istniejących książek, w tym wprowadzające w błąd tytuły, imiona i nazwiska autorów, opisy lub okładki, bądź takie metadane, które mogą wprowadzać w błąd co do formatu e-booka;
 • książki, których pliki zawierają problemy związane z jakością skutkujące wyświetlaniem treści trudnych do zrozumienia;
 • treści audio odczytywane głosem syntetycznym, wyraźnie różniącym się od głosu człowieka.

Materiały zawierające przemoc, groźby lub wywołujące obrzydzenie
Nawoływanie do przemocy lub terroryzmu jest zabronione. Obejmuje to materiały, których celem jest prześladowanie, lub zawierające groźby spowodowania poważnych obrażeń albo śmierci, a także wzywające do zadawania fizycznych obrażeń innym osobom. Nie zezwalamy też na materiały skatologiczne ani prezentujące ekstremalną przemoc.

Szerzenie nienawiści
Materiały promujące nienawiść, przemoc lub ludobójstwo względem jakiejkolwiek możliwej do zidentyfikowania lub chronionej grupy lub jednostki są zakazane. Grupy i osoby są chronione ze względu na rasę, pochodzenie etniczne, narodowość (w tym obywatelstwo), wyznawaną religię, niepełnosprawność, płeć, wiek, status weterana, orientację seksualną i tożsamość płciową.

Materiały o charakterze pornograficznym

Dozwolone

 • obrazy przedstawiające nagość i mające wartość edukacyjną, artystyczną, historyczną lub dokumentalną;
 • treści o charakterze jednoznacznie seksualnym.

Chociaż te rodzaje materiałów erotycznych są dozwolone, wymagamy od wydawców oznaczenia ich jako przeznaczonych „Dla dorosłych” na karcie Ustawienia książki w Centrum Partnerów.

Niedozwolone

 • obrazy przedstawiające nagość, ale niemające wartości edukacyjnej, artystycznej, historycznej ani dokumentalnej;
 • teksty pornograficzne;
 • terminy pornograficzne w tytułach, podtytułach i opisach;
 • fragmenty pornograficzne w opisach;
 • teksty pornograficzne opisujące ekstremalne akty seksualne, takie jak akty pedofilii lub seks ze zwierzętami;
 • materiały kierujące ruch do komercyjnych witryn z filmami pornograficznymi.

Pamiętaj, że możemy zgodzić się na wyjątki od tych zasad, uwzględniając wartość artystyczną, edukacyjną, historyczną, dokumentalną czy naukową bądź inne istotne korzyści dla społeczeństwa.

Bezpieczeństwo dzieci
Google stosuje zasadę zerowej tolerancji dla obrazów przedstawiających seksualne nadużycia wobec dzieci. Surowo zabraniamy korzystania z Google Play w celu tworzenia, posiadania lub rozpowszechniania takich materiałów. Informujemy, że ściśle współpracujemy z organami ścigania. Zgłosimy osoby rozpowszechniające materiały przedstawiające wykorzystywanie dzieci, a wszelkie treści promujące tego rodzaju aktywność zostaną usunięte.

Dane osobowe i informacje poufne
Nie udostępniaj danych osobowych ani informacji poufnych. Zabraniamy nieautoryzowanej sprzedaży i dystrybucji informacji prywatnych i poufnych, takich jak numery kart kredytowych, numery PESEL, numery praw jazdy i innych dokumentów, a także wszelkich innych informacji, które nie są dostępne publicznie. Pamiętaj, że zgodnie z naszymi zasadami najczęściej nie uznajemy za prywatne ani poufne informacji, które są już dostępne w innych miejscach w internecie lub w rejestrach publicznych.

Działania niezgodne z prawem
Nie korzystaj z Google Play w sposób sprzeczny z prawem. Jeśli otrzymamy powiadomienie o naruszeniu prawa, podejmiemy odpowiednie działania, które mogą obejmować zablokowanie dostępu do naszych usług, zawieszenie Twojego konta Google lub zgłoszenie Cię odpowiednim władzom.

Prawa autorskie
Przestrzegaj praw autorskich. W przypadku otrzymania informacji o przypuszczalnym naruszeniu praw autorskich podejmujemy odpowiednie kroki. Wielokrotne naruszenie praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, spowoduje usunięcie konta. Przeczytaj zasady Google dotyczące ochrony praw autorskich.

Egzekwowanie zasad

Google otrzymuje zgłoszenia naruszeń zasad, gdy użytkownik kliknie przycisk „Zgłoś nadużycie” w naszej usłudze. Możemy podjąć między innymi te działania:

 • Usunięcie materiału
 • Zablokowanie Twojego dostępu do usług Google
 • Usunięcie Twojego konta Google
 • Zgłoszenie nielegalnych materiałów odpowiednim organom ścigania
 • Obciążenie Twojego konta w celu pokrycia zwrotu środków klientowi

Podczas kontroli treści książki elektronicznej pod kątem potencjalnego naruszenia naszych zasad dotyczących treści możemy tymczasowo wyłączyć podgląd w wyszukiwarce zarówno w Google Play, jak i Książkach Google.

To, że użytkownik nie zgadza się z jakimiś treściami lub uzna je za nieodpowiednie, nie oznacza, że usuniemy je lub podejmiemy inne działania. Zdajemy sobie sprawę, że ludzie mają różne punkty widzenia, i bierzemy to pod uwagę podczas analizy raportów o nadużyciach.

Google rezerwuje sobie prawo do odmowy sprzedaży dowolnej książki przesłanej do Google Play w dowolnym czasie i według własnego uznania.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
82437
false