Retningslinjer for innhold for Google Play Bøker-forleggere

Når det gjelder disse retningslinjene for innhold, gjelder termene «bok» og «bøker» både e-bøker og lydbøker.

Retningslinjer for innhold

Retningslinjene våre for innhold spiller en viktig rolle i å sikre en positiv opplevelse for både brukerne og utgiverpartnerne våre. Hjelp oss med å nå denne målsetningen ved å respektere de gjeldende retningslinjene. Vi kan gjøre unntak fra disse retningslinjene basert på artistisk, utdanningsmessig, historisk, dokumentarisk eller vitenskapelig grunnlag, eller der det er store fordeler for offentligheten. Retningslinjene endres fra tid til annen, så sjekk innom for oppdateringer. Du finner mer informasjon i vilkårene for bruk av Google Play.

Her er retningslinjene våre:

Nettsøppel og skadelig programvare
Hold Google Play fritt for nettsøppel og skadelig programvare. Nettsøppel inkluderer, men er ikke begrenset til, uønsket reklame eller kommersielt innhold og uønskede eller masseutsendte salgsfremstøt. Vi tillater ikke overføring av skadelig programvare, virus eller annet som kan føre til skade på tjenester eller maskiner. Nettsøppel inkluderer, men er ikke begrenset til

 • uønsket reklame eller kommersielt innhold
 • innhold som enkelt kan finnes kostnadsfritt på nettet

Innhold uten opphavsrett
At det finnes flere versjoner av den samme boken, forvirrer brukerne våre og gjør det vanskelig for dem å skille mellom kvaliteten på versjonene. På grunn av den utbredte dupliseringen av materiale uten opphavsrett, godtas ikke lenger bøker som inneholder slikt materiale, unntatt fra utvalgte partnere.

Levering av ikke-eksklusivt innhold
Google mottar iblant den samme boken fra flere parter, hvorav noen eller alle kan ha publiseringsrettigheter for boken. Google kan ikke megle i potensielle rettighetskonflikter mellom forfattere, forleggere og andre parter. Vi prøver likevel å utvise forsiktighet ved å unngå uautoriserte eksemplarer, og vi kan avvise duplikateksemplarer av den samme boken, siden flere versjoner av den samme boken kan forvirre brukerne våre.

Hvis du mener at en annen part publiserer innholdet ditt uten autorisasjon fra deg, ber vi deg lese mer om Googles retningslinjer for opphavsrettigheter.

Villedende og skuffende innhold
Ikke tilby innhold som villeder kunder og/eller gir en dårlig brukeropplevelse. Innhold som mottar mange brukerklager, kan bli tatt opp for vurdering. Materiale vi ikke aksepterer, inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende eksempler:

 • bøker som lett kan forveksles med apper eller andre former for digitalt innhold
 • utdrag der det eneste formålet med utdraget er å annonsere for eller fremme kjøp av andre bøker
 • metadata som til forveksling ligner på eksisterende bøker, deriblant villedende titler, forfattere, beskrivelser eller omslag, eller metadata som kan skape forvirring rundt bokformatet
 • bøker med kvalitetsproblemer i innholdsfilen(e) som gjør det vanskelig å forstå innholdet
 • maskinlest lydinnhold som tydelig kan identifiseres som ikke-menneskelig
 • lyd som hovedsakelig er musikk, med unntak av pedagogiske sanger eller opptredener med en blanding av historier og musikk

Voldelig, truende eller motbydelig innhold
Oppfordring til vold eller terrorisme er ikke tillatt. Dette inkluderer innhold som er laget for å trakassere eller som truer med å påføre alvorlige fysiske skader på eller drepe personer, samt skaffe oppslutning om å skade andre fysisk. I tillegg tillater vi ikke ekstremt grafisk voldelig eller skatologisk innhold.

Hatsk innhold
Innhold som fremmer hat, vold eller folkemord mot identifiserbare eller beskyttede grupper eller individer, er ikke tillatt. Beskyttede grupper og individer inkluderer grupper og individer basert på rase eller etnisitet, nasjonalitet (inkludert statsborgerskap), religion, nedsatt funksjonsevne, kjønn, alder, veteranstatus, seksuell legning eller kjønnsidentitet.

Seksuelt eksplisitt materiale

Tillatt

 • Bilder av nakenhet med pedagogisk, kunstnerisk, historisk eller dokumentarisk verdi
 • Seksuelt eksplisitt innhold

Selv om disse typene av ikke-barnevennlig seksuelt materiale er tillatt, krever vi at forleggere markerer innholdet sitt som «Ikke egnet for barn» i bokens Innstillinger-fane i partnersenteret.

Ikke tillatt

 • Bilder av nakenhet og/eller seksuelt eksplisitte lydbeskrivelser uten pedagogisk, kunstnerisk, historisk eller dokumentarisk verdi
 • Pornografisk innhold
 • Seksuelt eksplisitt tekst i metadata for bøker (for eksempel titler, undertekster eller beskrivelser)
 • Seksuelt eksplisitt tekst, bilder eller lydinnhold som fremstiller ekstreme seksuelle handlinger, for eksempel pedofili eller sex med dyr
 • Innhold som driver trafikk til pornografiske nettjenester

Vær oppmerksom på at vi kan gjøre unntak på artistisk, utdanningsmessig, historisk, dokumentarisk eller vitenskapelig grunnlag, eller der det er store fordeler for offentligheten.

Barns sikkerhet
Google har nulltoleranse for innhold som viser seksuelt misbruk av barn, uavhengig av om det er tekst, bilder eller lyd. Det er strengt forbudt å bruke Google Play til å lage, oppbevare eller distribuere tekst, bilder eller lyd tilknyttet seksuelt misbruk av barn. Vær oppmerksom på at vi jobber i nært samarbeid med politimyndighetene. Vi kommer til å rapportere brukere som videreformidler eller distribuerer utnyttelse av barn, og innhold som promoterer slike aktiviteter, blir fjernet.

Personlig og konfidensiell informasjon
Ikke del personopplysninger eller konfidensiell informasjon. Vi tillater ikke uautorisert salg eller distribusjon av privat eller konfidensiell informasjon, som kredittkortopplysninger, personnumre, førerkortnumre eller annen informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig. Husk at i de fleste tilfeller er informasjon som allerede er tilgjengelig andre steder på internett eller i offentlige registre, ikke ansett som privat eller konfidensiell i retningslinjene våre.

Ulovlige aktiviteter
Ikke delta i ulovlige aktiviteter på Google Play. Hvis vi blir varslet om ulovlige aktiviteter, iverksetter vi passende tiltak. Dette kan inkludere fjerning av tilgangen til produktene våre, suspendering av Google-kontoen din eller rapportering til relevante myndigheter.

Opphavsrett
Respekter lover om opphavsrett. Vi følger opp rapporter om påståtte brudd på opphavsrett. Gjentatte brudd på åndsrettigheter, deriblant opphavsrett, fører til at kontoen sies opp. Les mer om Googles retningslinjer for opphavsrett.

Håndheving av retningslinjene

Google mottar rapporter om brudd på retningslinjene via Rapportér misbruk-knappen som er å finne i produktene våre. Tiltak vi kan iverksette, inkluderer

 • fjerning av det berørte innholdet
 • at du mister tilgangen til ett eller flere Google-produkter
 • sletting av Google-kontoen din
 • rapportering av ulovlig innhold til aktuelle politimyndigheter
 • belasting av kontoen din for å dekke kunderefusjoner

Når vi gjennomgår innholdet i en bok for å sjekke potensielle brudd på retningslinjene for innhold, kan forhåndsvisningen av boken midlertidig deaktiveres både på Google Play og i Google Bøker.

Vi fjerner ikke nødvendigvis innhold eller iverksetter andre tiltak bare fordi en bruker er uenig i innholdet eller synes det er upassende. Vi vet at folk kan ha forskjellige synspunkter, og tar dette opp til vurdering når vi gjennomgår rapporter om misbruk.

Google forbeholder seg retten til ikke å selge bøker som er sendt inn til Google Play – når som helst og etter eget skjønn.

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
false
false
true
true
82437
false
false