Contentbeleid van Google Play Boeken voor uitgevers

Voor de doeleinden van dit contentbeleid zijn de termen 'Boek' en 'Boeken' van toepassing op de content van zowel e-boeken als audioboeken.

Contentbeleid

Ons contentbeleid speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van een positieve gebruikerservaring voor zowel gebruikers als partneruitgevers. Steun onze inspanningen door dit beleid te respecteren. We kunnen uitzonderingen op dit beleid maken op basis van artistieke, educatieve, historische, informatieve of wetenschappelijke overwegingen, of als er andere substantiële voordelen voor het publiek zijn. We kunnen dit beleid wijzigen, dus houd eventuele updates in de gaten. Ga voor meer informatie naar de Servicevoorwaarden van Google Play.

Dit is ons beleid:

Spam, misleidende en teleurstellende content

Bied geen content aan die gebruikers misleidt, een slechte gebruikerservaring levert, als spam kan worden beschouwd of malware is. Materiaal dat niet is toegestaan, is onder andere:
 • Ongewenste promotionele of commerciële content
 • Content die makkelijk kosteloos online kan worden gevonden
 • Ongevraagde of massaberichten
 • De overdracht van malware, virussen of iets anders wat de service kan verstoren of anderen kan schaden
 • Boeken die mensen makkelijk kunnen verwarren met apps of andere vormen van digitale content
 • Previews die als enige doel het promoten of stimuleren van de aankoop van andere Boeken hebben
 • Metadata die een verwarrende gelijkenis vertonen met bestaande Boeken, waaronder misleidende titels, auteurs, beschrijvingen of omslagen, of die verwarring kunnen veroorzaken met betrekking tot de indeling van het Boek
 • Boeken met kwaliteitsproblemen in een of meer contentbestanden waardoor de content moeilijk te begrijpen is
 • Audio die voornamelijk muziek is, met uitzondering van educatieve nummers of optredens die verhalen combineren met muziek
 • Audiocontent van een lage kwaliteit, door een machine voorgelezen

Content in het publieke domein

Meerdere versies van hetzelfde Boek zijn verwarrend voor onze gebruikers en hebben weinig meerwaarde. Door de wijdverbreide duplicatie accepteren we geen Boeken meer met materiaal in het publieke domein, behalve van geselecteerde partners.

Niet-exclusieve contentleveringen

Google krijgt hetzelfde Boek soms van meerdere partijen, waarvan sommige of alle over publicatierechten voor het Boek kunnen beschikken. Google kan niet bemiddelen bij potentiële rechtenconflicten tussen auteurs, uitgevers en andere partijen. We zijn wel het liefst extra voorzichtig bij het vermijden van ongeautoriseerde exemplaren. Daarom kunnen we dubbele exemplaren van hetzelfde Boek weigeren, omdat meerdere versies van hetzelfde Boek leiden tot verwarring bij onze gebruikers.

Als je denkt dat een andere partij je content zonder je toestemming publiceert, lees dan het auteursrechtbeleid van Google.

Als we niet kunnen bevestigen dat je gemachtigd bent om de content naar het account te uploaden, kunnen we je account ook afkeuren.

Gewelddadig, bedreigend of aanstootgevend materiaal

Aanzetten tot geweld of terrorisme is niet toegestaan. Dit omvat materiaal dat is bedoeld om mensen te intimideren, materiaal waarmee een individu wordt bedreigd met ernstig lichamelijk letsel of de dood of materiaal waarmee steun wordt gezocht om fysiek letsel toe te brengen aan anderen. Daarnaast is extreem gewelddadig of obsceen materiaal niet toegestaan.

Aanzetten tot haat

Content die aanzet tot haat, geweld of genocide jegens identificeerbare of beschermde groepen of individuen is niet toegestaan. Beschermde groepen en individuen worden onder andere bepaald op basis van ras of etnische afkomst, nationaliteit (inclusief staatsburgerschap), geloof, beperking, gender, leeftijd, veteranenstatus, seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Seksueel expliciet materiaal

We staan seksueel expliciete content en afbeeldingen van naakt toe met een educatieve, artistieke, historische of documentaire waarde. Uitgevers moeten hun content markeren als 'Voor een volwassen publiek' op het tabblad Instellingen van het Boek in het Partnercentrum.

Als we vaststellen dat een Boek seksueel expliciete content bevat, kunnen we ondanks de vorige alinea de preview verwijderen en de zichtbaarheid ervan beperken voor minderjarige gebruikers. Zo zorgt Google ervoor dat Google Play een veilige plek is waar iedereen door Boeken kan browsen, zoeken en ontdekken.

We staan de volgende soorten content niet toe:

 • Afbeeldingen van naakt en/of seksueel expliciete audiobeschrijvingen zonder educatieve, artistieke, historische of documentaire waarde
 • Pornografische content
 • Seksueel expliciete tekst in de metadata van een Boek (zoals titels, subtitels of beschrijvingen)
 • Seksueel expliciete tekst, afbeeldingen of audiocontent met extreme seksuele handelingen, zoals pedofilie of seks met dieren
 • Content die verkeer doorstuurt naar online pornografische services

We kunnen uitzonderingen maken op basis van artistieke, educatieve, historische, documentaire of wetenschappelijke overwegingen, of als er andere substantiële voordelen voor het publiek zijn.

Bedrieglijke of misleidende activiteit

Uitgevers mogen zich niet bezighouden met bedrieglijk gedrag dat leidt tot de aankoop van Boeken of toegang tot Google Play Boeken op geautomatiseerde, misleidende, bedrieglijke of andere ongeldige wijze. Voorbeelden van bedrieglijk gedrag zijn:

 • Het gebruik van robots of andere geautomatiseerde tools
 • Door een computer gegenereerde zoekopdrachten
 • Bedrieglijk gebruik van software, creditcards of cadeaukaarten

Kindveiligheid

Google hanteert een zerotolerancebeleid met betrekking tot seksueel misbruik van kinderen in tekst, afbeeldingen of audio. Het is ten strengste verboden Google Play te gebruiken om tekst, afbeeldingen of audio van seksueel misbruik van kinderen te maken, te bezitten of te verspreiden. Houd er rekening mee dat we nauw samenwerken met wetshandhavende instanties. We rapporteren mensen die betrokken zijn bij uitbuiting van kinderen en verwijderen content waarin deze activiteiten worden gepromoot. Herhaalde schendingen of bijzonder ernstige schendingen van dit beleid leiden tot deactivering van je account.

Persoonlijke en vertrouwelijke informatie

Deel geen persoonlijke of vertrouwelijke gegevens. We verbieden de ongeautoriseerde verkoop of distributie van privé- en vertrouwelijke informatie, zoals creditcardgegevens, burgerservicenummers, rijbewijsnummers en andere licentienummers of andere informatie die niet openbaar toegankelijk is. In de meeste gevallen wordt informatie die al elders op internet of in openbare registers beschikbaar is, niet beschouwd als privé of vertrouwelijk in overeenstemming met ons beleid.

Illegale activiteiten

Meng je niet in onwettige zaken op Google Play. Als we op de hoogte worden gebracht van onwettige activiteiten, ondernemen we de benodigde acties, bijvoorbeeld door de toegang tot onze producten te verwijderen, je Google-account op te schorten of je te rapporteren aan de betreffende autoriteiten.

Auteursrecht

Respecteer de auteursrechtwetten. We reageren op duidelijke meldingen van vermeende auteursrechtschendingen. Herhaaldelijke inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, leiden tot beëindiging van je account. Lees meer over het auteursrechtbeleid van Google.

Handelsmerk

We staan geen boeken toe die inbreuk maken op de handelsmerken van anderen. Een handelsmerk is een woord, symbool of een combinatie hiervan die aangeeft wat de bron van een goed of service is. Als een handelsmerk is verkregen, geeft dat de eigenaar het exclusieve recht op het gebruik van het handelsmerk voor bepaalde goederen of services.

Er is sprake van inbreuk op een handelsmerk als er onjuist of onbevoegd gebruik wordt gemaakt van een identiek of soortgelijk handelsmerk op zo'n manier dat het waarschijnlijk is dat er verwarring ontstaat over de bron van dat product. We reageren op duidelijke kennisgevingen van vermeende inbreuk op handelsmerk.

Beleidsreview en -handhaving

We gebruiken een combinatie van geautomatiseerde en menselijke evaluatie om content op Google Play Boeken te beoordelen. Als we content of accounts beoordelen om te bepalen of ze ons beleid schenden, houden we rekening met uiteenlopende informatie als we een beslissing nemen, waaronder de metadata van een boek, zoals de boektitel, omslagfoto's en beschrijvingen, accountgegevens, boekcontent en andere informatie verkregen via rapportagemechanismen (indien van toepassing) en op eigen initiatief verrichte beoordelingen.

We verwijderen content die ons beleid schendt en schadelijk is voor gebruikers en het hele Google Play-ecosysteem. Dankzij geautomatiseerde modellen kunnen we meer schendingen opsporen en mogelijke problemen sneller evalueren. Op die manier kunnen we Google Play Boeken veilig houden voor iedereen. Getrainde operators en analisten voeren contentevaluaties uit, zoals het nemen van een contextuele beslissing.

Als blijkt dat je account of Boeken ons beleid schenden, kunnen we het volgende doen:

 • Het materiaal verwijderen of de zichtbaarheid ervan beperken
 • De preview van het materiaal uitzetten
 • Je toegang tot een of meer Google-producten uitzetten
 • Je Google-account verwijderen
 • Illegaal materiaal melden bij de bevoegde autoriteiten
 • Geld afschrijven van je rekening om teruggaven aan klanten te betalen
 • Betalingen tijdelijk of definitief opschorten

Als je het niet eens bent met onze beslissing, kun je meer informatie vinden over je opties om bezwaar te maken. Kom meer te weten over hoe je bezwaar maakt tegen een beslissing. Je kunt misschien niet in alle omstandigheden bezwaar maken (bijvoorbeeld bij bepaalde verwijderingen op basis van een rechterlijk bevel). De kennisgeving die we voor de content of je account naar je sturen, biedt meer informatie over de mogelijkheden om bezwaar te maken.

Als de content van een Boek wordt beoordeeld wegens een potentiële schending van ons Contentbeleid, kunnen we de preview ervan tijdelijk uitzetten in de zoekfunctie van Google Play en Google Boeken.

Alleen het feit dat een gebruiker het niet eens is met bepaald materiaal of dit materiaal ongepast vindt, betekent niet dat we het materiaal verwijderen of andere acties ondernemen. We begrijpen dat mensen veel verschillende standpunten hebben en houden daar rekening mee als we meldingen van misbruik beoordelen.

Google behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken Boeken die worden ingediend bij Google Play, niet te verkopen.

Meer hulp nodig?

Probeer de volgende stappen:

Zoeken
Zoekopdracht wissen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu