Contentbeleid van Google Play Boeken voor uitgevers

Voor de doeleinden van dit Contentbeleid zijn de termen 'Boek' en 'Boeken' van toepassing op zowel e-boeken als audioboeken.

Contentbeleid

Ons contentbeleid speelt een belangrijke rol bij het waarborgen van een positieve gebruikerservaring voor zowel gebruikers als partneruitgevers. Steun onze inspanningen door dit beleid te respecteren. We kunnen uitzonderingen op dit beleid maken op basis van artistieke, educatieve, historische, informatieve of wetenschappelijke overwegingen, of wanneer er andere substantiële voordelen voor het publiek zijn. Dit beleid kan worden gewijzigd, dus keer regelmatig terug voor updates. Bekijk ook de Servicevoorwaarden van Google Play voor meer informatie.

Ons beleid is als volgt:

Spam en malware
Houd Google Play vrij van spam en malware. Spam omvat, maar is niet beperkt tot, ongewenste promotionele of commerciële content en ongewenste of massaal verspreide verzoeken. We staan niet toe dat u malware, virussen of ander materiaal verzendt waardoor onze service wordt onderbroken of die schade toebrengt aan anderen. Spam omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Ongewenste promotionele of commerciële content
 • Content die makkelijk kosteloos online kan worden gevonden

Content in het publieke domein
Meerdere versies van hetzelfde boek leiden tot verwarring bij onze gebruikers en hebben weinig meerwaarde. Vanwege de wijdverbreide duplicatie worden boeken met materiaal in het publieke domein niet meer geaccepteerd, behalve van geselecteerde partners.

Niet-exclusieve contentleveringen
Google krijgt hetzelfde boek soms van meerdere partijen, waarvan sommige of alle over publicatierechten voor het boek kunnen beschikken. Google kan niet bemiddelen bij potentiële rechtenconflicten tussen auteurs, uitgevers en andere partijen. We zijn wel het liefst extra voorzichtig bij het vermijden van ongeautoriseerde exemplaren. Daarom kunnen we dubbele exemplaren van hetzelfde boek weigeren, omdat meerdere versies van hetzelfde boek leiden tot verwarring bij onze gebruikers.

Als u van mening bent dat een andere partij uw content zonder uw toestemming publiceert, leest u meer over het auteursrechtbeleid van Google.

Misleidende en teleurstellende content
Bied geen content aan die klanten misleidt en/of een slechte gebruikerservaring levert. Content waarvoor we voortdurend klachten van gebruikers krijgen, kan worden beoordeeld. Hieronder vindt u enkele voorbeelden van materiaal dat we niet toestaan:

 • Boeken die makkelijk kunnen worden verward met apps of andere vormen van digitale content
 • Voorbeelden die als enige doel het promoten of stimuleren van de aankoop van andere boeken hebben
 • Metadata die een verwarrende gelijkenis vertonen met bestaande boeken, waaronder misleidende titels, auteurs, beschrijvingen of omslagen, of die verwarring kunnen veroorzaken met betrekking tot de indeling van het boek
 • Boeken met kwaliteitsproblemen in de contentbestanden waardoor de content moeilijk te begrijpen is
 • Door een machine voorgelezen audiocontent waarvan duidelijk is dat deze niet door een mens is voorgelezen
 • Audio die voornamelijk muziek is, met uitzondering van educatieve nummers of optredens die verhalen combineren met muziek

Gewelddadig, bedreigend of aanstootgevend materiaal
Aanzetten tot geweld of terrorisme is niet toegestaan. Dit omvat materiaal dat is bedoeld om mensen lastig te vallen, materiaal waarmee een individu wordt bedreigd met ernstig lichamelijk letsel of de dood of materiaal waarmee steun wordt gezocht om fysiek letsel toe te brengen aan anderen. Daarnaast is extreem gewelddadig of obsceen materiaal niet toegestaan.

Aanzetten tot haat
Content die aanzet tot haat, geweld of genocide jegens identificeerbare of beschermde groepen of individuen is niet toegestaan. Beschermde groepen en individuen worden onder andere bepaald op basis van ras of etnische afkomst, nationaliteit (inclusief staatsburgerschap), geloof, beperking, gender, leeftijd, veteranenstatus, seksuele geaardheid of genderidentiteit.

Seksueel expliciet materiaal

Toegestaan

 • Afbeeldingen van naaktheid met educatieve, artistieke, historische of informatieve waarde
 • Seksueel expliciete content

Hoewel deze typen seksueel expliciet materiaal zijn toegestaan, moeten uitgevers hun content markeren als Voor een volwassen publiek op het tabblad Instellingen van het boek in het Partnercentrum.

Niet toegestaan

 • Afbeeldingen van naaktheid en/of seksueel expliciete audiobeschrijvingen zonder educatieve, artistieke, historische of informatieve waarde
 • Pornografische content
 • Seksueel expliciete tekst in de metadata van een boek (zoals titels, subtitels of beschrijvingen)
 • Seksueel expliciete tekst, afbeeldingen of audiocontent met expliciete seksuele handelingen, zoals pedofilie of seks met dieren
 • Content die verkeer doorstuurt naar online pornografische services

Houd er rekening mee dat we uitzonderingen kunnen maken op basis van artistieke, educatieve, historische, informatieve of wetenschappelijke overwegingen, of wanneer er andere substantiële voordelen voor het publiek zijn.

Kindveiligheid
Google hanteert een zerotolerancebeleid met betrekking tot seksueel misbruik van kinderen in tekst, afbeeldingen of audio. Het is ten strengste verboden Google Play te gebruiken voor het maken, bezitten of verspreiden van tekst, afbeeldingen of audio van seksueel misbruik van kinderen. Houd er rekening mee dat we nauw samenwerken met wetshandhavende instanties. We rapporteren leveranciers van kinderporno en verwijderen content waarin deze activiteiten worden gepromoot.

Persoonlijke en vertrouwelijke informatie
Deel geen persoonlijke of vertrouwelijke informatie. We verbieden de ongeautoriseerde verkoop of distributie van persoonlijke en vertrouwelijke informatie, zoals creditcardgegevens, burgerservicenummers, rijbewijsnummers en andere licentienummers of andere informatie die niet openbaar toegankelijk is. Houd er rekening mee dat in de meeste gevallen informatie die al elders op internet of in openbare records beschikbaar is, niet wordt beschouwd als persoonlijk of vertrouwelijk in overeenstemming met ons beleid.

Illegale activiteiten
Neem niet deel aan onwettige activiteiten op Google Play. Als we op de hoogte worden gebracht van onwettige activiteiten, ondernemen we de benodigde acties, bijvoorbeeld door de toegang tot onze producten te verwijderen, uw Google-account op te schorten of u te rapporteren aan de betreffende autoriteiten.

Auteursrecht
Respecteer de auteursrechtwetgeving. We reageren op duidelijke meldingen van vermeende inbreuk op auteursrecht. Herhaaldelijke schendingen van intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, leiden tot beëindiging van uw account. Lees meer over het auteursrechtbeleid van Google.

Beleidsnaleving

Google krijgt meldingen van beleidsschendingen via de knop Misbruik melden in ons product. Acties die we kunnen ondernemen, zijn onder andere:

 • Het materiaal verwijderen
 • Uw toegang tot een of meer Google-producten uitschakelen
 • Uw Google-account verwijderen
 • Illegaal materiaal melden aan de betreffende wetshandhavende instanties
 • Geld afschrijven van uw rekening om terugbetalingen aan klanten te betalen

Als de content van een boek wordt beoordeeld vanwege een potentiële schending van ons Contentbeleid, kunnen we het voorbeeld tijdelijk uitzetten in de zoekfunctie van Google Play en Google Boeken.

Alleen het feit dat een gebruiker het niet eens is met bepaald materiaal of dit materiaal ongepast vindt, betekent niet dat we het materiaal verwijderen of andere acties ondernemen. We begrijpen dat mensen veel verschillende standpunten hebben en houden hiermee rekening als we meldingen van misbruik beoordelen.

Google behoudt zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken boeken die worden ingediend bij Google Play, niet te verkopen.

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen

Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
false
Zoeken in het Helpcentrum
true
true
true
true
true
82437
false
false