Izdevēju satura politikas, kas attiecas uz pakalpojumu Google Play grāmatas

Šajās satura politikās termini “Grāmata” un “Grāmatas” attiecas gan uz e-grāmatām, gan uz audiogrāmatām.

Satura politikas

Mūsu satura politikām ir liela nozīme pozitīvas lietotāju un izdevēju partneru pieredzes nodrošināšanā. Lūdzu, palīdziet mums to īstenot, ievērojot šīs vadlīnijas. Šīm politikām var tikt noteikti izņēmumi, ja saturam ir mākslinieciska, izglītojoša, vēsturiska, dokumentāla un zinātniska vērtība vai tas ir kā citādi nozīmīgs sabiedrībai. Šajās politikās var tikt veiktas izmaiņas, tāpēc sekojiet līdzi jaunumiem. Lūdzu, skatiet arī Google Play pakalpojumu sniegšanas noteikumus, lai iegūtu plašāku informāciju.

Tālāk ir izklāstītas mūsu politikas.

Nevēlams saturs un ļaunprātīga programmatūra
Lūdzu, neievietojiet pakalpojumā Google Play nevēlamu saturu un ļaunprātīgu programmatūru. Par nevēlamu saturu tiek uzskatītas (bet ne tikai) nevēlamas reklāmas vai komerciāls saturs, kā arī nevēlami vai masveida ziņojumi, kuros izteikti lūgumi. Netiek atļauta ļaunprātīgas programmatūras vai vīrusu pārsūtīšana vai citas darbības, kas varētu traucēt pakalpojuma darbību vai kaitēt citām personām. Par nevēlamu tiek uzskatīts arī tālāk minētais saturs (bet ne tikai):

 • nevēlamas reklāmas vai komerciāls saturs;
 • saturs, kuru viegli bez maksas var atrast tiešsaistē.

Saturs, kas ir sabiedrības īpašums
Vienas grāmatas vairāku versiju publicēšana nav lietderīga un var mulsināt lietotājus. Tā kā satura dublēšana ir ļoti izplatīta, grāmatas, kurās ietvertais materiāls ir sabiedrības īpašums, tiks pieņemtas tikai no konkrētiem partneriem.

Neekskluzīva satura piegāde
Dažkārt Google saņem vienu un to pašu grāmatu no vairākām pusēm, kurām (dažām vai visām) var būt grāmatas publicēšanas tiesības. Google nevar būt par starpnieku iespējamos tiesību konfliktos starp autoriem, izdevējiem un citām pusēm. Taču mēs mēģinām izvairīties no neautorizētām kopijām un varam noraidīt vienas un tās pašas grāmatas dublētas kopijas, jo vairākas vienas grāmatas versijas var maldināt lietotājus.

Ja uzskatāt, ka otra puse publicē jūsu saturu bez jūsu pilnvarojuma, lūdzu, skatiet Google autortiesību politikas.

Maldinošs un neatbilstošs saturs
Nepublicējiet saturu, kas maldina klientus un/vai rada negatīvu pieredzi lietotājiem. Saturs, par kuru bieži tiek saņemtas lietotāju sūdzības, var tikt pārskatīts. Mēs neatļaujam, piemēram, šādu saturu:

 • grāmatas, kuras var viegli sajaukt ar lietotnēm vai cita veida digitālo saturu;
 • paraugus, kuru vienīgais mērķis ir reklamēt vai veicināt citu grāmatu iegādi;
 • metadatus, kas ir ļoti līdzīgi esošām grāmatām, tostarp maldinošus nosaukumus, autorus, aprakstus vai vākus, vai metadatus, kas var radīt neskaidrības par grāmatas formātu;
 • grāmatas ar satura faila(-u) kvalitātes problēmām, kuru dēļ attēlotais saturs ir grūti saprotams;
 • mašīnlasītu audio saturu, par kuru var skaidri pateikt, ka to nelasa cilvēks;
 • audio saturs, kas galvenokārt ir mūzika, izņemot izglītojošas dziesmas vai saturs, kurā stāsti apvienoti ar mūziku.

Vardarbīgs vai nepatīkams materiāls vai draudi
Nav atļauta mudināšana uz vardarbību vai terorismu. Tas attiecas uz materiāliem, kuri uzskatāmi par uzmākšanos vai kuros kādai personai izteikti draudi par nopietnu fizisku ievainojumu radīšanu vai nāvi, kā arī materiāliem, kuros izteikts aicinājums fiziski izrēķināties ar citām personām. Ir aizliegti arī īpaši vardarbīgi, rupji un vulgāri materiāli.

Naidīgs saturs
Ir aizliegts saturs, ar ko tiek veicināts naids, vardarbība vai genocīds pret kādu konkrētu vai aizsargātu grupu vai personu. Aizsargātas grupas un personas tiek izšķirtas pēc rases vai etniskās izcelsmes, nacionalitātes (tostarp pilsonības), reliģijas, invaliditātes, dzimuma, vecuma, veterāna statusa, seksuālās orientācijas vai dzimuma identitātes.

Seksuāla rakstura materiāli

Atļauts

 • Kailuma attēlojums, kam ir izglītojoša, mākslinieciska, vēsturiska vai dokumentāla nozīme (attēli)
 • Seksuāla rakstura saturs

Lai gan šādu veidu seksuāla rakstura saturs ir atļauts, izdevējiem partneru centrā tas ir obligāti jāatzīmē kā “Tikai pieaugušajiem” attiecīgās grāmatas cilnē Iestatījumi.

Nav atļauts

 • Kailuma attēlojums un/vai seksuāla rakstura audio apraksti bez izglītojošas, mākslinieciskas, vēsturiskas vai dokumentālas vērtības
 • Pornogrāfisks saturs
 • Seksuāla rakstura teksts jebkādos grāmatas metadatos (piemēram, nosaukumos, apakšnosaukumos vai aprakstos)
 • Seksuāla rakstura teksts, attēli vai audio saturs, kurā attēlotas tādas seksuālas darbības kā pedofilija vai sekss ar dzīvniekiem
 • Saturs, kas novirza datplūsmu uz pornogrāfiskiem tiešsaistes pakalpojumiem

Lūdzu, ņemiet vērā, ka politikās var tikt noteikti izņēmumi, ja saturam ir mākslinieciska, izglītojoša, vēsturiska, dokumentāla vai zinātniska vērtība vai tas ir kā citādi nozīmīgs sabiedrībai.

Bērnu drošība
Uzņēmums Google īsteno bezkompromisu politiku attiecībā uz saturu (tekstu, attēliem, audio) ar seksuālu vardarbību pret bērniem. Pakalpojumu Google Play ir aizliegts izmantot, lai veidotu, pārvaldītu vai izplatītu tekstu, attēlus vai audio ar seksuālu vardarbību pret bērniem. Ņemiet vērā, ka mēs cieši sadarbojamies ar tiesību aizsardzības iestādēm. Mēs ziņojam par personām, kas organizē bērnu ļaunprātīgu izmantošanu, un noņemam jebkādu saturu, ar kuru tiek veicinātas šādas darbības.

Personas un konfidenciāla informācija
Ir aizliegts izplatīt personas vai konfidenciālu informāciju. Ir aizliegts bez atļaujas pārdot vai izplatīt privātu un konfidenciālu informāciju, piemēram, kredītkaršu informāciju, sociālās apdrošināšanas numurus, vadītāja apliecību un citu dokumentu numurus vai cita veida informāciju, kas nav publiski pieejama. Ņemiet vērā, ka lielākajā daļā gadījumu informācija, kas jau ir pieejama internetā vai publiski pieejamos dokumentos, saskaņā ar mūsu politikām netiek uzskatīta par privātu vai konfidenciālu.

Nelikumīgas darbības
Pakalpojumā Google Play nav atļauts veikt nelikumīgas darbības. Saņemot paziņojumus par nelikumīgām darbībām, mēs attiecīgi rīkojamies, piemēram, liedzam piekļuvi saviem produktiem, apturam Google kontu darbību vai ziņojam attiecīgajām iestādēm.

Autortiesības
Ievērojiet autortiesību likumus. Saņemot skaidri formulētus paziņojumus par iespējamiem autortiesību pārkāpumiem, mēs attiecīgi rīkosimies. Ja lietotājs atkārtoti pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības, tostarp autortiesības, tiek pārtraukta šī lietotāja konta darbība. Uzziniet vairāk par Google autortiesību politikām.

Politiku īstenošana

Paziņojumi par politiku pārkāpumiem tiek sūtīti Google komandai, izmantojot produktā ietverto pogu Ziņot par pārkāpumu. Pārkāpuma gadījumā varam veikt šādas darbības:

 • noņemt materiālu;
 • atspējot piekļuvi vienam vai vairākiem Google produktiem;
 • dzēst Google kontu;
 • ziņot par nelikumīgiem materiāliem attiecīgajām tiesībsargājošajām iestādēm;
 • debetēt lietotāja kontu, lai veiktu atmaksu klientiem.

Kamēr tiek pārskatīts grāmatas saturs, nosakot, vai tajā nav mūsu satura politikas pārkāpumu, mēs varam īslaicīgi atspējot šīs grāmatas priekšskatījumu pakalpojumos Google Play un Google grāmatu meklēšana.

Tas, ka saturs ir pretrunā ar kāda lietotāja uzskatiem vai tiek atzīmēts kā nepiemērots, vēl nenozīmē, ka tas tiks noņemts un mēs veiksim kādas darbības. Mēs saprotam, ka cilvēkiem var būt atšķirīgi uzskati, un tas tiek ņemts vērā, izskatot ziņojumus par pārkāpumiem.

Uzņēmums Google patur tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem nepārdot pakalpojumā Google Play iesniegtās grāmatas.

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
82437
false
false