Google Play Kirjojen julkaisijoiden sisältökäytännöt

Näiden sisältökäytäntöjen yhteydessä termit "Kirja" ja "Kirjat" koskevat sekä e-kirja- että äänikirjasisältöä.

Sisältökäytännöt

Sisältökäytäntöjen tarkoituksena on varmistaa hyvä käyttökokemus sekä käyttäjille että julkaisijakumppaneille. Auta meitä tavoitteen saavuttamisessa noudattamalla näitä käytäntöjä. Voimme tehdä poikkeuksia käytännöistä, jos sille on painava taiteellinen, koulutuksellinen, historiallinen, dokumentaarinen, tieteellinen tai muu yleisöä hyödyttävä syy. Käytännöt voivat muuttua, joten tarkista tilanne myöhemmin uudelleen. Tutustu myös Google Playn käyttöehtoihin.

Tässä ovat käytäntömme:

Roskasisältö sekä harhaanjohtava ja huonolaatuinen sisältö

Älä tarjoa sisältöä, joka johtaa käyttäjiä harhaan tai tarjoaa huonon käyttökokemuksen, jota voidaan pitää roskasisältönä tai joka katsotaan haittaohjelmaksi. Esimerkkejä kielletystä materiaalista:
 • ei-toivottu kaupallinen tai mainossisältö
 • sisältö, joka löytyy helposti verkosta maksutta
 • ei-toivotut viestit tai viestien massalähetykset
 • haittaohjelmien, virusten tai muiden palvelua haittaavien tai muille vahinkoa tuottavien ohjelmien levittäminen
 • Kirjat, joita on helppo luulla sovelluksiksi tai muuksi digitaaliseksi sisällöksi
 • näytteet, joiden ainoa tarkoitus on mainostaa muita Kirjoja tai lisätä niiden myyntiä
 • metatiedot, jotka muistuttavat hämmentävän paljon olemassa olevia Kirjoja (esim. harhaanjohtavat kirjan ja kirjailijan nimet, kuvaukset ja kansikuvat) tai saattavat aiheuttaa sekaannusta Kirjan muodosta
 • Kirjat, joiden yhdessä tai useassa sisältötiedostossa olevat laatuongelmat tekevät sisällöstä vaikealukuista
 • audio, joka on ensisijaisesti musiikkia (pois lukien opetukseen tarkoitetut kappaleet) tai esityksiä, joissa on sekä tarinoita että musiikkia
 • heikkolaatuinen koneen lukema audiosisältö.

Vapaasti jaeltava sisältö

Saman Kirjan useat versiot hämmentävät käyttäjiä eivätkä tarjoa lisäarvoa. Vapaasti jaeltavaa materiaalia sisältäviä Kirjoja hyväksytään enää vain valituilta yhteistyökumppaneilta niiden laajan kopioinnin vuoksi.

Useista lähteistä saatu sisältö

Google saa joskus saman Kirjan useilta osapuolilta, joista kaikilla ei välttämättä ole Kirjan julkaisuoikeuksia. Google ei voi sovitella mahdollisia oikeusristiriitoja kirjailijoiden, julkaisijoiden ja muiden osapuolten välillä. Mahdollisten luvattomien kopioiden tapauksissa pyrimme mieluummin olemaan liian varovaisia ja saatamme hylätä saman Kirjan kaksoiskappaleita, koska ne voivat hämmentää käyttäjiä.

Jos uskot, että toinen osapuoli julkaisee sisältöäsi ilman lupaa, lue lisää Googlen tekijänoikeuskäytännöistä.

Jos emme pysty vahvistamaan, että sinulla on tilin sisällön lataamiseen tarvittavat valtuudet, voimme myös hylätä tilisi.

Väkivaltainen, uhkaava tai vastenmielinen sisältö

Emme salli väkivaltaan tai terrorismiin yllyttämistä. Tämä pätee myös ahdistelutarkoituksessa luotuun sisältöön sekä materiaaliin, jossa uhataan vahingoittaa tai tappaa ihmisiä tai pyritään kiihottamaan käyttäjiä vahingoittamaan toisia ihmisiä. Emme myöskään salli äärimmäisen väkivaltaisia tai sairaalloisesti ulosteisiin liittyviä sisältöjä.

Vihapuhe

Emme salli sisältöä, joka yllyttää vihaan, väkivaltaan tai kansanmurhaan tunnistettavaa tai suojeltua ihmisryhmää tai yksilöä kohtaan. Suojeltuihin ryhmiin ja yksilöihin kuuluvat kaikki, joita jaotellaan etnisen taustan, kansallisuuden (myös kansalaisuuden), uskonnon, vammaisuuden, sukupuolen, iän, veteraanistatuksen, seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin perusteella.

Seksuaalinen sisältö

Sallimme seksuaalisen sisällön ja alastonkuvat, joilla on koulutuksellista, taiteellista, historiallista tai dokumentaarista arvoa. Julkaisijoiden on merkittävä sisältö aikuisille tarkoitetuksi Kirjan Asetukset-välilehdellä Yhteistyökumppanikeskuksessa.

Jos havaitsemme, että Kirja sisältää seksuaalista sisältöä, saatamme kuitenkin poistaa sen esikatselun ja rajoittaa sen näkyvyyttä alaikäisille käyttäjille. Näin varmistetaan, että Google Play on turvallinen paikka, jossa kaikki voivat selata, hakea ja löytää Kirjoja.

Emme kuitenkaan salli seuraavanlaista sisältöä:

 • kuvat alastomuudesta ja/tai avoimen seksuaaliset äänikuvaukset, joilla ei ole koulutuksellista, taiteellista, historiallista tai dokumentaarista arvoa
 • pornografinen sisältö
 • avoimen seksuaalinen teksti kirjojen metadatassa (esim. nimessä, tekstityksissä tai kuvauksissa)
 • avoimen seksuaalinen teksti, kuvat tai äänisisältö, joissa kuvataan loukkaavaa seksuaalista toimintaa, kuten lapsiin tai eläimiin sekaantumista
 • sisältö, joka ohjaa liikennettä pornografisiin verkkopalveluihin.

Voimme tehdä poikkeuksia säännöistä, jos niille on painava taiteellinen, koulutuksellinen, historiallinen, dokumentaarinen, tieteellinen tai muu yleishyödyllinen syy.

Vilpillinen tai loukkaava toiminta

Julkaisijat eivät saa harjoittaa vilpillistä toimintaa, joka johtaa Kirjojen ostamiseen tai Google Play Kirjojen saatavuuteen automatisoidulla, harhaanjohtavalla, vilpillisellä tai muulla virheellisellä tavalla. Vilpillistä toimintaa on esimerkiksi

 • robottien tai muiden automaattisten työkalujen käyttö
 • tietokoneen luomat hakupyynnöt
 • ohjelmistojen, credit-korttien tai lahjakorttien vilpillinen käyttö.

Lasten turvallisuus

Googlella on nollatoleranssi lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävien tekstien, kuvien ja audion suhteen. Kiellämme jyrkästi Google Playn käyttämisen lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavien tekstien, kuvien ja audion luomiseen, hallussapitoon tai jakeluun. Teemme tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Ilmoitamme kaikki lasten hyväksikäyttöön liittyvät tapaukset ja poistamme siihen liittyvät sisällöt. Käytännön toistuvat rikkomukset tai erityisen törkeät rikkomukset johtavat tilin käytöstä poistamiseen.

Henkilökohtaiset ja luottamukselliset tiedot

Älä jaa henkilökohtaisia ja luottamuksellisia tietoja. Kiellämme henkilökohtaisten ja luottamuksellisten tietojen luvattoman myynnin ja jakelun. Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi credit-korttitiedot, henkilötunnukset, ajokorttien ja muiden henkilötodistusten numerot sekä kaikki muut tiedot, jotka eivät ole julkisesti saatavilla. Ota huomioon, että muualla internetissä tai julkisissa rekistereissä saatavilla olevat tiedot eivät ole käytäntömme mukaan henkilökohtaisia tai luottamuksellisia tietoja.

Lainvastainen toiminta

Älä käytä Google Playta laittomiin tarkoituksiin. Jos saamme tietää laittomasta toiminnasta, ryhdymme tarvittaviin vastatoimiin. Toimiin voi kuulua muun muassa tuotteidemme käyttöoikeuden poistaminen, Google-tilisi jäädyttäminen tai viranomaisille ilmoittaminen.

Tekijänoikeudet

Noudata tekijänoikeuslakeja. Reagoimme kaikkiin ilmoituksiin väitetyistä tekijänoikeusrikkomuksista. Immateriaalioikeuksien, kuten tekijänoikeuksien, toistuvat loukkaukset johtavat tilin lopettamiseen. Lue lisää Googlen tekijänoikeuskäytännöistä.

Tavaramerkki

Emme salli kirjoja, jotka loukkaavat muiden tavaramerkkejä. Tavaramerkki on sana, symboli tai niiden yhdistelmä, josta tuotteen tai palvelun lähde on tunnistettavissa. Kun jokin taho hankkii tavaramerkin, se saa tavaramerkin omistajana yksinoikeuden käyttää sitä tiettyjen tuotteiden tai palveluiden yhteydessä.

Tavaramerkkiloukkauksella tarkoitetaan samanlaisen tai samankaltaisen tavaramerkin sopimatonta tai luvatonta käyttöä harhaanjohtavalla tavalla, joka todennäköisesti aiheuttaa sekaannusta tuotteen alkuperän suhteen. Reagoimme kaikkiin ilmoituksiin väitetyistä tavaramerkkiloukkauksista.

Käytäntötarkastus ja käytäntöjen täytäntöönpano

Tarkastamme Google Play Kirjojen sisältöä sekä ihmisten että automatisoitujen järjestelmien voimin. Kun arvioimme sisällön tai tilien käytännönmukaisuutta, otamme päätöksenteossa huomioon useita eri tietoja. Näitä ovat esimerkiksi kirjan metadata (esim. teoksen nimike, kansikuvat ja kuvaukset), tilitiedot, kirjan sisältö ja muut tiedot, joita saamme ilmoitusjärjestelmien kautta (jos sovellettavissa) ja omasta aloitteesta tehdyistä tarkastuksista.

Poistamme sisällön, joka rikkoo käytäntöjämme ja on haitallista käyttäjille ja koko Google Playn ekosysteemille. Automatisoitujen mallien avulla voimme havaita enemmän rikkomuksia ja arvioida mahdollisia ongelmia nopeammin. Näin Google Play Kirjat pysyy turvallisempana kaikille. Koulutetut tarkastajat ja analyytikot arvioivat sisältöä esimerkiksi kontekstiin liittyen.

Jos tilisi tai Kirjasi katsotaan käytännön vastaiseksi, voimme

 • poistaa materiaalin tai rajoittaa sen näkyvyyttä
 • laittaa materiaalin esikatselun pois päältä
 • estää yhden tai useamman Google-tuotteen käytön
 • poistaa Google-tilin
 • tehdä viranomaisille ilmoituksen laittomasta sisällöstä
 • veloittaa asiakaskorvauksia tililtäsi
 • keskeyttää maksut tilapäisesti tai pysyvästi.

Jos olet eri mieltä päätöksestä, voit lukea lisää valitusmahdollisuuksista. Katso, miten voit valittaa päätöksestä. Valitusta ei välttämättä voi tehdä kaikissa tapauksissa (esim. joidenkin oikeuden määräyksiin perustuvien poistojen yhteydessä). Lähettämässämme sisältöäsi tai tiliäsi koskevassa ilmoituksessa on lisätietoa valitusmahdollisuuksistasi.

Kun Kirjan sisältöä tarkastetaan mahdollisen sisältökäytännön rikkomuksen varalta, voimme poistaa esikatselun tilapäisesti käytöstä sekä Google Playssa että Google Kirjojen haussa.

Vaikka sisältö olisi yksittäisen käyttäjän mielestä vastenmielistä tai sopimatonta, emme välttämättä poista sisältöä tai ryhdy muihinkaan toimiin. Ymmärrämme, että ihmisillä on erilaisia mielipiteitä, ja otamme sen huomioon arvioidessamme ilmoituksia väärinkäytöstä.

Google pidättää oikeuden olla myymättä mitä tahansa Google Playhin lähetettyä Kirjaa milloin tahansa oman harkintansa mukaan.

Tarvitsetko lisäapua?

Kokeile näitä vaiheita:

Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
15254216159122697154