Πολιτικές περιεχομένου εκδοτών για τα Βιβλία Google Play

Για τους σκοπούς αυτών των πολιτικών περιεχομένου, οι όροι "Βιβλίο" και "Βιβλία" ισχύουν τόσο για ebook όσο και για ηχητικά βιβλία.

Πολιτικές περιεχομένου

Οι πολιτικές περιεχομένου μας είναι πολύ σημαντικές για τη διασφάλιση της αποκόμισης μιας θετικής εμπειρίας τόσο από τους χρήστες όσο και από τους συνεργαζόμενους εκδότες. Βοηθήστε μας σε αυτήν την προσπάθεια ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες. Ενδέχεται να υπάρξουν εξαιρέσεις όσον αφορά αυτές τις πολιτικές βάσει καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών, ιστορικών και επιστημονικών κριτηρίων ή κριτηρίων τεκμηρίωσης και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν σημαντικά οφέλη για το κοινό από τη μη λήψη τυχόν μέτρων. Αυτές οι πολιτικές υπόκεινται σε αλλαγές, συνεπώς, συνιστάται να τις ελέγχετε τακτικά για τυχόν ενημερώσεις. Συμβουλευτείτε επίσης τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Google Play για περισσότερες πληροφορίες.

Ακολουθούν οι πολιτικές μας:

Ανεπιθύμητο και κακόβουλο περιεχόμενο
Παρακαλείστε να διαφυλάξετε το Google Play από ανεπιθύμητο και κακόβουλο περιεχόμενο. Το ανεπιθύμητο περιεχόμενο περιλαμβάνει ενδεικτικά ανεπιθύμητο προωθητικό ή εμπορικό περιεχόμενο και ανεπιθύμητες ή μαζικές προκλήσεις. Δεν επιτρέπεται η μετάδοση κακόβουλου λογισμικού, ιών ή τυχόν άλλων στοιχείων που μπορούν να διακόψουν την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας ή να βλάψουν άλλους χρήστες. Το ανεπιθύμητο περιεχόμενο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων:

 • Ανεπιθύμητο προωθητικό ή εμπορικό περιεχόμενο
 • Περιεχόμενο που μπορεί να βρεθεί εύκολα και δωρεάν στο διαδίκτυο

Περιεχόμενο ελεύθερης πρόσβασης
Οι πολλαπλές εκδόσεις του ίδιου βιβλίου μπερδεύουν τους χρήστες μας και δίνουν μικρή διακριτική αξία στο βιβλίο. Λόγω της ευρείας αναπαραγωγής του περιεχομένου τους, τα βιβλία που περιέχουν υλικό ελεύθερης πρόσβασης δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτά, εκτός από επιλεγμένους συνεργάτες.

Μη αποκλειστική παράδοση περιεχομένου
Η Google μερικές φορές λαμβάνει το ίδιο βιβλίο από πολλά μέρη, ορισμένα ή όλα από τα οποία μπορεί να έχουν δικαιώματα δημοσίευσης για το βιβλίο. Η Google δεν είναι δυνατό να μεσολαβεί σε πιθανές διενέξεις δικαιωμάτων μεταξύ συντακτών, εκδοτών και άλλων μερών. Ωστόσο, προσπαθούμε να είμαστε προσεκτικοί, προκειμένου να αποφεύγουμε μη εξουσιοδοτημένα αντίγραφα. Επίσης, μπορεί να απορρίπτουμε διπλότυπα αντίγραφα του ίδιου βιβλίου, επειδή ο μεγάλος αριθμός εκδόσεων του ίδιου βιβλίου προκαλεί σύγχυση στους χρήστες.

Εάν πιστεύετε ότι κάποιο άλλο μέρος δημοσιεύει το περιεχόμενό σας χωρίς να το έχετε εξουσιοδοτήσει, διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές της Google περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Παραπλανητικό περιεχόμενο και περιεχόμενο κακής ποιότητας
Μην παρέχετε περιεχόμενο που είναι παραπλανητικό για τους καταναλωτές ή που παρέχει μια κακή εμπειρία χρήστη. Ενδεχομένως να γίνει εξέταση περιεχομένου το οποίο γίνεται συχνά αποδέκτης παραπόνων από τους χρήστες. Στο μη επιτρεπόμενο υλικό περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων τα εξής:

 • Βιβλία που θα μπορούσαν εύκολα να παρερμηνευθούν ως εφαρμογές ή ως κάποια άλλη μορφή ψηφιακού περιεχομένου
 • Δείγματα που αποσκοπούν αποκλειστικά στη διαφήμιση ή στην πώληση άλλων βιβλίων
 • Μεταδεδομένα των οποίων η ομοιότητα με υπάρχοντα βιβλία προκαλεί σύγχυση, συμπεριλαμβανομένων παραπλανητικών τίτλων, συγγραφέων, περιγραφών και εξωφύλλων ή άλλων μεταδεδομένων τα οποία πιθανώς να προκαλέσουν σύγχυση ως προς τη μορφή του βιβλίου
 • Βιβλία με προβλήματα ποιότητας στα αρχεία περιεχομένου που καθιστούν το περιεχόμενο δυσνόητο
 • Περιεχόμενο ήχου που περιέχει μηχανική ανάγνωση η οποία αναγνωρίζεται εύκολα ως μη ανθρώπινη

Βίαιο, απειλητικό ή αποκρουστικό υλικό
Απαγορεύεται η υποκίνηση βίαιης ή τρομοκρατικής συμπεριφοράς. Σε αυτήν την πολιτική περιλαμβάνεται τυχόν υλικό το οποίο έχει σκοπό να παρενοχλήσει, ή το οποίο απειλεί με την πρόκληση σωματικών βλαβών ή θανάτου σε μεμονωμένα άτομα ή υποστηρίζει την εκδήλωση σωματικής βίας σε άλλους. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση σκληρού βίαιου ή παραπλανητικού περιεχομένου.

Ρητορική μίσους
Δεν επιτρέπεται η χρήση περιεχομένου το οποίο προωθεί το μίσος, τη βία ή τη γενοκτονία προς οποιαδήποτε αναγνωρίσιμη ή προστατευόμενη ομάδα ή μεμονωμένο άτομο. Στις προστατευόμενες ομάδες και τα μεμονωμένα άτομα περιλαμβάνονται όσοι χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένη φυλή, εθνικότητα, ιθαγένεια ή υπηκοότητα, θρησκεία, αναπηρία, φύλο, ηλικία, στρατολογική κατάσταση, σεξουαλική προτίμηση ή ταυτότητα.

Υλικό σεξουαλικού περιεχομένου

Επιτρέπονται

 • Εικόνες με γυμνό με εκπαιδευτική, καλλιτεχνική, ιστορική αξία ή αξία ντοκουμέντου
 • Άσεμνο σεξουαλικό περιεχόμενο

Αν και αυτοί οι τύποι υλικού με σεξουαλικό περιεχόμενο επιτρέπονται, απαιτούμε από τους εκδότες να προσθέσουν στο περιεχόμενο τους την επισήμανση "Μόνο για ενηλίκους" στην καρτέλα Ρυθμίσεων του βιβλίου στο Κέντρο Partner.

Δεν επιτρέπονται

 • Εικόνες με γυμνό περιεχόμενο, χωρίς εκπαιδευτική, καλλιτεχνική, ιστορική αξία ή αξία τεκμηρίωσης
 • Πορνογραφικό κείμενο
 • Όροι με σεξουαλικό περιεχόμενο σε τίτλους, υπότιτλους ή περιγραφές
 • Αποσπάσματα με σεξουαλικό περιεχόμενο στις περιγραφές
 • Κείμενο με σεξουαλικό περιεχόμενο το οποίο απεικονίζει ακραίες σεξουαλικές ενέργειες, όπως παιδοφιλία ή συνουσία με ζώα
 • Περιεχόμενο το οποίο συγκεντρώνει επισκεψιμότητα σε εμπορικούς πορνογραφικούς ιστότοπους βίντεο

Ενδέχεται να υπάρξουν εξαιρέσεις βάσει καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών, ιστορικών και επιστημονικών κριτηρίων ή κριτηρίων τεκμηρίωσης και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν σημαντικά οφέλη για το κοινό από τη μη λήψη τυχόν μέτρων.

Ασφάλεια παιδιών
Η Google εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής σε εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του Google Play για δημιουργία, κατοχή ή διανομή περιεχομένου σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι συνεργαζόμαστε με τις αστυνομικές αρχές. Σε περίπτωση περιεχομένου προαγωγής εκμετάλλευσης παιδιών, θα αναφέρουμε τους προαγωγούς και τυχόν περιεχόμενο το οποίο προωθεί αυτές τις δραστηριότητες θα καταργηθεί.

Προσωπικά και εμπιστευτικά στοιχεία
Μην κοινοποιείτε προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη πώληση ή διανομή ιδιωτικών και εμπιστευτικών πληροφοριών, όπως λεπτομερειών πιστωτικών καρτών, αριθμών κοινωνικής ασφάλισης, αριθμών αδειών οδήγησης ή άλλων αδειών ή τυχόν άλλων πληροφοριών τα οποία δεν είναι διαθέσιμα δημόσια. Λάβετε υπόψη ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, τυχόν πληροφορίες οι οποίες είναι ήδη διαθέσιμες σε κάποιο άλλο σημείο στο διαδίκτυο ή σε δημόσια αρχεία δεν θεωρούνται προσωπικές ή εμπιστευτικές σύμφωνα με τις πολιτικές μας.

Παράνομες δραστηριότητες
Μη συμμετέχετε σε παράνομες δραστηριότητες στο Google Play. Σε περίπτωση που ειδοποιηθούμε για παράνομες ενέργειες, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν κατάργηση της πρόσβασης στον Λογαριασμό σας Google ή την αναφορά σας στις αρμόδιες αρχές.

Πνευματικά δικαιώματα
Σεβαστείτε τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Θα ανταποκριθούμε σε σαφείς ειδοποιήσεις παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Τυχόν κατ' επανάληψη παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό λογαριασμού. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές της Google περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Επιβολή πολιτικής

Η Google λαμβάνει αναφορές παραβίασης πολιτικών μέσω του κουμπιού "Αναφορά κατάχρησης" το οποίο παρέχεται με το προϊόν μας. Οι ενέργειες στις οποίες ενδέχεται να προβούμε περιλαμβάνουν τις εξής:

 • Κατάργηση του υλικού
 • Απενεργοποίηση της πρόσβασής σας σε ένα ή περισσότερα προϊόντα Google
 • Διαγραφή του Λογαριασμού σας Google
 • Αναφορά παράνομου υλικού στις κατάλληλες αρχές επιβολής του νόμου
 • Χρέωση του λογαριασμού σας για την κάλυψη των εξόδων επιστροφής χρημάτων στον εκάστοτε πελάτη

Όταν κάποιο eBook υποβάλλεται σε έλεγχο περιεχομένου για ενδεχόμενη παραβίαση της Πολιτικής περιεχομένου μας, ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε προσωρινά την προεπισκόπηση τόσο στο Google Play όσο και στην αναζήτηση των Βιβλίων Google.

Επειδή ο χρήστης διαφωνεί με το συγκεκριμένο υλικό ή το θεωρεί ακατάλληλο, δεν σημαίνει ότι θα το καταργήσουμε ή ότι θα προβούμε σε άλλες ενέργειες. Κατανοούμε την ποικιλομορφία στις απόψεις των ανθρώπων, πράγμα το οποίο λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη κατά τον έλεγχο των αναφορών κατάχρησης.

Η Google επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην πουλήσει οποιοδήποτε βιβλίο έχει υποβληθεί στο Google Play ανά πάσα στιγμή κατά τη δική της διακριτική ευχέρεια.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
82437
false