Πολιτικές περιεχομένου εκδοτών για τα Βιβλία Google Play

Για τους σκοπούς αυτών των πολιτικών περιεχομένου, οι όροι "Βιβλίο" και "Βιβλία" ισχύουν τόσο για το περιεχόμενο των ebook όσο και των ηχητικών βιβλίων.

Πολιτικές περιεχομένου

Οι πολιτικές περιεχομένου μας είναι πολύ σημαντικές για τη διασφάλιση της αποκόμισης μιας θετικής εμπειρίας τόσο από τους χρήστες όσο και από τους συνεργαζόμενους εκδότες. Βοηθήστε μας σε αυτήν την προσπάθεια ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες. Ενδέχεται να υπάρξουν εξαιρέσεις όσον αφορά αυτές τις πολιτικές βάσει καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών, ιστορικών και επιστημονικών κριτηρίων ή κριτηρίων τεκμηρίωσης και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν σημαντικά οφέλη για το κοινό από τη μη λήψη τυχόν μέτρων. Αυτές οι πολιτικές υπόκεινται σε αλλαγές, συνεπώς, συνιστάται να τις ελέγχετε τακτικά για τυχόν ενημερώσεις. Συμβουλευτείτε επίσης τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών του Google Play για περισσότερες πληροφορίες.

Ακολουθούν οι πολιτικές μας:

Ανεπιθύμητο περιεχόμενο, παραπλανητικό και απογοητευτικό περιεχόμενο

Μην παρέχετε περιεχόμενο που είναι παραπλανητικό για τους χρήστες, που παρέχει κακή εμπειρία χρήστη, μπορεί να θεωρηθεί ανεπιθύμητο περιεχόμενο ή είναι κακόβουλο πρόγραμμα. Στο μη επιτρεπόμενο υλικό περιλαμβάνονται ενδεικτικά τα εξής:
 • Ανεπιθύμητο προωθητικό ή εμπορικό περιεχόμενο
 • Περιεχόμενο που μπορεί να βρεθεί εύκολα στο διαδίκτυο χωρίς χρέωση
 • Αποστολή ανεπιθύμητων ή μαζικών αιτημάτων
 • Η μετάδοση κακόβουλων προγραμμάτων, ιών ή κάθε στοιχείου το οποίο μπορεί να διακόψει την παροχή μιας υπηρεσίας ή να βλάψει άλλους χρήστες
 • Βιβλία που θα μπορούσαν εύκολα να παρερμηνευθούν ως εφαρμογές ή ως κάποια άλλη μορφή ψηφιακού περιεχομένου
 • Δείγματα που αποσκοπούν αποκλειστικά στη διαφήμιση ή στην πώληση άλλων Βιβλίων
 • Μεταδεδομένα των οποίων η ομοιότητα με υπάρχοντα Βιβλία προκαλεί σύγχυση, συμπεριλαμβανομένων παραπλανητικών τίτλων, συγγραφέων, περιγραφών και εξωφύλλων ή άλλων μεταδεδομένων τα οποία πιθανώς να προκαλέσουν σύγχυση ως προς τη μορφή του Βιβλίου
 • Βιβλία με προβλήματα ποιότητας σε ένα ή περισσότερα αρχεία περιεχομένου που καθιστούν το περιεχόμενο δυσνόητο
 • Ήχος που περιλαμβάνει κυρίως μουσική, εκτός από εκπαιδευτικά τραγούδια ή εκτελέσεις που συνδυάζουν ιστορίες με μουσική
 • Μη αυτόματο περιεχόμενο ανάγνωσης ήχου χαμηλής ποιότητας

Περιεχόμενο ελεύθερης πρόσβασης

Οι πολλαπλές εκδόσεις του ίδιου Βιβλίου μπερδεύουν τους χρήστες μας και δίνουν μικρή διακριτική αξία στο Βιβλίο. Λόγω της ευρείας αναπαραγωγής του περιεχομένου τους, τα Βιβλία με περιεχόμενο ελεύθερης πρόσβασης δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτά, εκτός από επιλεγμένους συνεργάτες.

Μη αποκλειστική παράδοση περιεχομένου

Η Google μερικές φορές λαμβάνει το ίδιο Βιβλίο από πολλά μέρη, ορισμένα ή όλα από τα οποία μπορεί να έχουν δικαιώματα δημοσίευσης για το Βιβλίο. Η Google δεν είναι δυνατό να μεσολαβεί σε πιθανές διενέξεις δικαιωμάτων μεταξύ συντακτών, εκδοτών και άλλων μερών. Ωστόσο, προσπαθούμε να είμαστε προσεκτικοί, προκειμένου να αποφεύγουμε μη εξουσιοδοτημένα αντίγραφα. Επίσης, μπορεί να απορρίπτουμε διπλότυπα αντίγραφα του ίδιου Βιβλίου, επειδή ο μεγάλος αριθμός εκδόσεων του ίδιου Βιβλίου προκαλεί σύγχυση στους χρήστες.

Εάν πιστεύετε ότι κάποιο άλλο μέρος δημοσιεύει το περιεχόμενό σας χωρίς να το έχετε εξουσιοδοτήσει, διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές της Google περί πνευματικών δικαιωμάτων.

Αν δεν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να ανεβάσετε το περιεχόμενο στον λογαριασμό, μπορεί επίσης να απορρίψουμε τον λογαριασμό σας.

Βίαιο, απειλητικό ή αποκρουστικό υλικό

Απαγορεύεται η υποκίνηση βίαιης ή τρομοκρατικής συμπεριφοράς. Σε αυτήν την πολιτική, περιλαμβάνεται τυχόν υλικό το οποίο έχει σκοπό να παρενοχλήσει ή το οποίο απειλεί με την πρόκληση σωματικών βλαβών ή θανάτου σε μεμονωμένα άτομα ή υποστηρίζει την εκδήλωση σωματικής βίας σε άλλους. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση σκληρού βίαιου ή παραπλανητικού περιεχομένου.

Ρητορική μίσους

Δεν επιτρέπεται η χρήση περιεχομένου το οποίο προωθεί το μίσος, τη βία ή τη γενοκτονία προς οποιαδήποτε αναγνωρίσιμη ή προστατευμένη ομάδα ή μεμονωμένο άτομο. Στις προστατευόμενες ομάδες και τα μεμονωμένα άτομα περιλαμβάνονται όσοι χαρακτηρίζονται από συγκεκριμένη φυλή, εθνικότητα, ιθαγένεια ή υπηκοότητα, θρησκεία, αναπηρία, φύλο, ηλικία, στρατολογική κατάσταση, σεξουαλική προτίμηση ή ταυτότητα φύλου.

Άσεμνο σεξουαλικό υλικό

Επιτρέπεται το άσεμνο σεξουαλικό περιεχόμενο και οι εικόνες γυμνού εφόσον παρουσιάζονται σε εκπαιδευτικό, καλλιτεχνικό, ιστορικό ή τεκμηριωτικό πλαίσιο. Οι εκδότες πρέπει να επισημαίνουν το περιεχόμενό τους ως "Για ενηλίκους" στην καρτέλα Ρυθμίσεις του Βιβλίου στο Κέντρο Συνεργατών.

Παρά την προηγούμενη παράγραφο, εάν διαπιστώσουμε ότι ένα Βιβλίο περιέχει άσεμνο σεξουαλικό περιεχόμενο, ενδέχεται να καταργήσουμε την προεπισκόπησή του και να περιορίσουμε την ορατότητά του για ανήλικους χρήστες. Με αυτόν τον τρόπο, διασφαλίζεται ότι το Google Play είναι ένα ασφαλές μέρος όπου όλοι μπορούν να περιηγούνται, να αναζητούν και να ανακαλύπτουν Βιβλία.

Ωστόσο, δεν επιτρέπουμε τους ακόλουθους τύπους περιεχομένου:

 • Εικόνες με γυμνό ή/και άσεμνες σεξουαλικές περιγραφές ήχου χωρίς εκπαιδευτική, καλλιτεχνική, ιστορική αξία ή αξία τεκμηρίωσης
 • Πορνογραφικό περιεχόμενο
 • Κείμενο με άσεμνο σεξουαλικό περιεχόμενο σε οποιαδήποτε μεταδεδομένα του Βιβλίου (π.χ. τίτλοι ή περιγραφές)
 • Άσεμνο σεξουαλικό κείμενο, εικόνες ή ήχος που απεικονίζουν ακραίες σεξουαλικές πράξεις, όπως παιδοφιλία ή συνουσία με ζώα
 • Περιεχόμενο που προωθεί επισκεψιμότητα σε πορνογραφικές υπηρεσίες στο διαδίκτυο

Ενδέχεται να υπάρξουν εξαιρέσεις βάσει καλλιτεχνικών, εκπαιδευτικών, ιστορικών και επιστημονικών κριτηρίων ή κριτηρίων τεκμηρίωσης και σε περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν σημαντικά οφέλη για το κοινό από τη μη λήψη τυχόν μέτρων.

Μη νόμιμη ή καταχρηστική δραστηριότητα

Οι εκδότες δεν θα εμπλέκονται σε μη νόμιμες συμπεριφορές, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την αγορά Βιβλίων ή την πρόσβαση σε Βιβλία Google Play μέσω οποιωνδήποτε αυτοματοποιημένων, παραπλανητικών, μη νόμιμων ή άλλων μη έγκυρων μέσων. Οι μη νόμιμες συμπεριφορές περιλαμβάνουν, ενδεικτικά:

 • Τη χρήση ρομπότ ή άλλων αυτοματοποιημένων εργαλείων
 • Αιτήματα αναζήτησης που δημιουργήθηκαν από υπολογιστή
 • Μη νόμιμη χρήση λογισμικού, πιστωτικών καρτών ή δωροκαρτών

Ασφάλεια παιδιών

Η Google εφαρμόζει πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών σε κείμενο, εικόνες ή ήχο. Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση του Google Play για δημιουργία, κατοχή ή διανομή κειμένων, εικόνων ή ήχου που περιλαμβάνουν σεξουαλική κακοποίηση παιδιών. Σας ενημερώνουμε επίσης ότι συνεργαζόμαστε με τις αστυνομικές αρχές. Σε περίπτωση περιεχομένου προαγωγής εκμετάλλευσης παιδιών, θα αναφέρουμε τους προαγωγούς και τυχόν περιεχόμενο το οποίο προωθεί αυτές τις δραστηριότητες θα καταργηθεί. Επανειλημμένες παραβάσεις ή ιδιαιτέρως κατάφωρες παραβάσεις αυτής της πολιτικής θα έχουν ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση του λογαριασμού.

Προσωπικά στοιχεία και εμπιστευτικές πληροφορίες

Μην κοινοποιείτε προσωπικές ή εμπιστευτικές πληροφορίες. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη πώληση ή διανομή ιδιωτικών και εμπιστευτικών πληροφοριών, όπως στοιχείων πιστωτικών καρτών, αριθμών μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, αριθμών αδειών οδήγησης ή άλλων αδειών ή τυχόν άλλων πληροφοριών οι οποίες δεν είναι προσβάσιμες δημοσίως. Λάβετε υπόψη ότι στις περισσότερες περιπτώσεις, τυχόν πληροφορίες οι οποίες είναι ήδη διαθέσιμες σε κάποιο άλλο σημείο στο διαδίκτυο ή σε δημόσια αρχεία δεν θεωρούνται ιδιωτικές ή εμπιστευτικές σύμφωνα με τις πολιτικές μας.

Παράνομες δραστηριότητες

Μη συμμετέχετε σε παράνομες δραστηριότητες στο Google Play. Σε περίπτωση που ειδοποιηθούμε για παράνομες ενέργειες, θα λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα, που μπορεί να περιλαμβάνουν κατάργηση της πρόσβασης στον Λογαριασμό σας Google ή την αναφορά σας στις αρμόδιες αρχές.

Πνευματικά δικαιώματα

Σεβαστείτε τη νομοθεσία πνευματικών δικαιωμάτων. Θα ανταποκριθούμε σε σαφείς ειδοποιήσεις περί φερόμενης παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Τυχόν κατ' επανάληψη παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων, θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό λογαριασμού. Διαβάστε περισσότερα σχετικά με τις πολιτικές πνευματικών δικαιωμάτων της Google.

Εμπορικό σήμα

Δεν επιτρέπονται βιβλία που παραβιάζουν τα εμπορικά σήματα άλλων. Το εμπορικό σήμα είναι μια λέξη, ένα σύμβολο ή ένας συνδυασμός που προσδιορίζει την πηγή κάποιου αγαθού ή κάποιας υπηρεσίας. Το εμπορικό σήμα, μόλις αποκτηθεί, παρέχει στον κάτοχό του αποκλειστικά δικαιώματα για τη χρήση του εμπορικού σήματος σε σχέση με συγκεκριμένα αγαθά ή υπηρεσίες.

Η παραβίαση του εμπορικού σήματος συνιστά αθέμιτη ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση πανομοιότυπου ή παρόμοιου εμπορικού σήματος με τρόπο που πιθανώς να προκαλέσει σύγχυση ως προς την πηγή αυτού του προϊόντος. Θα ανταποκριθούμε σε σαφείς ειδοποιήσεις για φερόμενες παραβιάσεις εμπορικού σήματος.

Έλεγχος πολιτικής και λήψη μέτρων

Για τον έλεγχο του περιεχομένου στα Βιβλία Google Play, χρησιμοποιούμε έναν συνδυασμό αυτόματης και μη αυτόματης αξιολόγησης. Κατά την αξιολόγηση περιεχομένου ή λογαριασμών για να διαπιστώσουμε αν παραβαίνουν τις πολιτικές μας, λαμβάνουμε υπόψη διάφορες πληροφορίες κατά τη λήψη μιας απόφασης, συμπεριλαμβανομένων των μεταδεδομένων του βιβλίου, όπως είναι ο τίτλος του βιβλίου, οι φωτογραφίες εξωφύλλου και οι περιγραφές, των πληροφοριών λογαριασμού, του περιεχομένου του βιβλίου και άλλων πληροφοριών που παρέχονται μέσω των μηχανισμών αναφορών (εφόσον χρησιμοποιούνται) και των ελέγχων που πραγματοποιούμε με δική μας πρωτοβουλία.

Καταργούμε περιεχόμενο που παραβαίνει τις πολιτικές μας και είναι επιβλαβές για τους χρήστες και το ευρύτερο οικοσύστημα του Google Play. Η χρήση αυτόματων μοντέλων μάς βοηθά να εντοπίζουμε περισσότερες παραβάσεις και να αξιολογούμε πιθανά ζητήματα πιο γρήγορα, διατηρώντας τα Βιβλία Google Play ασφαλή για όλους. Εκπαιδευμένοι χειριστές και αναλυτές διεξάγουν αξιολογήσεις περιεχομένου, για παράδειγμα προσδιορίζουν αν υπάρχουν παραβάσεις με βάση τα συμφραζόμενα, σύμφωνα με τις πολιτικές.

Εάν διαπιστωθεί ότι ο λογαριασμός ή τα Βιβλία σας παραβαίνουν αυτήν την πολιτική, ενδέχεται να προβούμε στις εξής ενέργειες:

 • Κατάργηση ή περιορισμό της ορατότητας του υλικού
 • Απενεργοποίηση της προεπισκόπησης υλικού
 • Απενεργοποίηση πρόσβασης σε ένα ή περισσότερα προϊόντα Google
 • Διαγραφή του Λογαριασμού σας Google
 • Αναφορά παράνομων υλικών στις αρμόδιες αρχές επιβολής των νόμων
 • Χρέωση του λογαριασμού σας για την κάλυψη των εξόδων επιστροφής χρημάτων στον εκάστοτε πελάτη
 • Προσωρινή ή οριστική αναστολή πληρωμών

Εάν διαφωνείτε με την απόφασή μας, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές υποβολής αιτήματος επανεξέτασης που έχετε στη διάθεσή σας. Μάθετε πώς μπορείτε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης για μια απόφαση. Τα αιτήματα επανεξέτασης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις περιπτώσεις (π.χ. ορισμένες περιπτώσεις κατάργησης κατόπιν δικαστικής απόφασης). Θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές αιτημάτων επανεξέτασης στην ειδοποίηση που θα σας στείλουμε σχετικά με το περιεχόμενο ή τον λογαριασμό σας.

Όταν κάποιο Βιβλίο υποβάλλεται σε έλεγχο περιεχομένου για ενδεχόμενη παράβαση της Πολιτικής περιεχομένου μας, ενδέχεται να απενεργοποιήσουμε προσωρινά την προεπισκόπηση τόσο στο Google Play όσο και στην αναζήτηση των Βιβλίων Google.

Επειδή ο χρήστης διαφωνεί με το συγκεκριμένο υλικό ή το θεωρεί ακατάλληλο, δεν σημαίνει ότι θα το καταργήσουμε ή ότι θα προβούμε σε άλλες ενέργειες. Κατανοούμε την ποικιλομορφία στις απόψεις των ανθρώπων, πράγμα το οποίο λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη κατά τον έλεγχο των αναφορών κατάχρησης.

Η Google επιφυλάσσεται του δικαιώματος να μην διαθέσει προς πώληση οποιοδήποτε Βιβλίο έχει υποβληθεί στο Google Play ανά πάσα στιγμή κατά τη δική της διακριτική ευχέρεια.

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Δοκιμάστε αυτά τα επόμενα βήματα:

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού