Indholdspolitikker for udgivere i Google Play Bøger

I disse Indholdspolitikker gælder termerne "Bog" og "Bøger" både for indhold i form af e-bøger og lydbøger.

Indholdspolitikker

Vores indholdspolitikker er vigtige for at sikre en positiv oplevelse for både vores brugere og udgivelsespartnere. Hjælp os med at sikre denne ved at overholde disse retningslinjer. Vi kan gøre undtagelser fra disse politikker baseret på kunstneriske, uddannelsesmæssige, historiske, dokumentariske eller videnskabelige hensyn, eller hvor der er andre væsentlige fordele for offentligheden. Disse politikker kan ændres, så sørg for at holde dig informeret. Du kan også finde flere oplysninger i servicevilkårene for Google Play.

Her er vores politikker:

Spam, vildledende og skuffende indhold

Det er ikke tilladt at levere indhold, der vildleder brugerne, giver en dårlig brugeroplevelse, eller som kan anses for at være spam eller malware. Materiale, der ikke er tilladt, omfatter, men er ikke begrænset til:
 • Uønsket promoverende indhold eller kommercielt indhold
 • Indhold, der nemt kan findes online, uden at det koster brugeren noget
 • Uønskede eller masseomdelte anmodninger
 • Overførsel af malware, virus eller andet, der kan forstyrre tjenesten eller skade andre
 • Bøger, der nemt kan forveksles med apps eller andre former for digitalt indhold
 • Eksempler, som udelukkende har til formål at annoncere eller opfordre til køb af andre bøger
 • Metadata, der til forveksling ligner eksisterende bøger, herunder vildledende titler, forfattere, beskrivelser eller omslag, eller som kan skabe forvirring om bogens format
 • Bøger med kvalitetsproblemer i en eller flere indholdsfiler, der medfører, at indholdet er svært at forstå
 • Lyd, der primært er musik, bortset fra oplysende sange eller optrædener, der blander historier med musik
 • Lydindhold med maskinoplæsning af lav kvalitet

Indhold, som er offentlig eje

Det forvirrer vores brugere, når der er flere versioner af den samme bog, og det giver kun lidt særværdi. Da materiale, der er offentligt eje, kan findes mange andre steder, accepteres Bøger med den slags indhold kun fra udvalgte partnere.

Leveringer af ikke-eksklusivt indhold

Google modtager nogle gange den samme bog fra flere parter, hvoraf nogle eller alle har udgivelsesrettigheder til bogen. Google kan ikke fungere som mægler mellem forfattere, udgivere og andre parter i forbindelse med potentielle rettighedskonflikter. Vi forsøger dog at være på den sikre side i forhold til at undgå uautoriserede kopier, og vi kan afvise dublerede kopier af en Bog, da flere versioner af den samme Bog forvirrer vores brugere.

Hvis du mener, at en anden part udgiver dit indhold uden din godkendelse, kan du få flere oplysninger om Googles politikker om ophavsret.

Hvis vi ikke kan bekræfte, at du har tilladelse til at uploade indholdet på kontoen, deaktiverer vi muligvis også din konto.

Voldsforherligende, truende eller frastødende materiale

Opfordring til vold eller terrorisme er ikke tilladt. Dette omfatter materialer, der er beregnet til at chikanere, eller som truer med at forvolde alvorlige fysiske skader på eller død for en person, eller som samler støtte til fysisk skade af andre. Desuden tillader vi ikke ekstremt grafisk voldelige eller latrinære materialer.

Hadefulde ytringer

Indhold, der fremmer had, vold eller folkedrab mod enhver identificerbar eller beskyttet gruppe eller enkeltperson, er ikke tilladt. Beskyttede grupper og enkeltpersoner omfatter dem, der er baseret på race eller etnicitet, nationalitet (herunder statsborgerskab), religion, handicap, køn, alder, veteranstatus, seksuel orientering eller kønsidentitet.

Eksplicit seksuelt indhold

Vi tillader eksplicit seksuelt indhold og billeder af nøgenhed, såfremt indholdet eller billederne har oplysende, dokumentarisk, videnskabelig eller kunstnerisk værdi. Udgivere skal markere deres indhold som "Uegnet for børn" på fanen Indstillinger for bogen i Partnercenter.

På trods af det forrige afsnit vil vi muligvis fjerne forhåndsvisningen og begrænse bogens synlighed for mindreårige, hvis vi vurderer, at bogen indeholder eksplicit seksuelt indhold. Dette er med til at sikre, at alle trygt kan gå på opdagelse i bøgernes verden i Google Play.

Vi tillader dog ikke denne type indhold:

 • Billeder af nøgenhed og/eller seksuelt eksplicitte lydbeskrivelser uden uddannelsesmæssig, kunstnerisk, historisk eller dokumentarisk værdi
 • Pornografisk indhold
 • Pornografisk tekst i metadata for Bøger (titler, undertekster eller beskrivelser)
 • Eksplicit seksuel tekst, billeder eller lydindhold, der skildrer ekstreme seksuelle handlinger såsom pædofili eller sex med dyr
 • Indhold, der genererer trafik til pornografiske onlinetjenester

Bemærk! Vi kan gøre undtagelser baseret på kunstneriske, uddannelsesmæssige, historiske, dokumentariske eller videnskabelige hensyn, eller hvor der er andre væsentlige fordele for offentligheden.

Svigagtig eller grov adfærd

Udgivere må ikke udvise svigagtig adfærd, der resulterer i køb af bøger eller adgang til Google Play Bøger, ved hjælp af automatiske, svigagtige eller andre ugyldige metoder. Svigagtig adfærd omfatter, men er ikke begrænset til:

 • Brug af robotter eller andre automatiserede værktøjer
 • Computergenererede søgeanmodninger
 • Svigagtig brug af software, kreditkort eller gavekort

Beskyttelse af børn

Hos Google har vi en nultolerancepolitik over for seksuelt misbrug af børn, uanset om det forekommer i tekst-, billed- eller lydformat. Brug af Google Play til oprettelse, besiddelse eller distribution af tekst om, billeder af eller lydoptagelser med seksuelt misbrug af børn er strengt forbudt. Bemærk, at vi arbejder tæt sammen med politiet. Vi anmelder personer, der medvirker i udnyttelse af børn og fjerner enhver form for indhold, der fremmer disse aktiviteter. Gentagne overtrædelser eller særligt grove overtrædelser af denne politik medfører deaktivering af kontoen.

Personlige og fortrolige oplysninger

Undlad at dele personlige eller fortrolige oplysninger. Uautoriseret salg eller distribution af private og fortrolige oplysninger såsom kreditkortoplysninger, personnumre, kørekort-/licensnumre eller andre oplysninger, der ikke er offentligt tilgængelige, er ikke tilladt. Husk! I de fleste tilfælde anses oplysninger, som allerede er tilgængelige andre steder på internettet eller i offentlige registre, ikke for at være private eller fortrolige i henhold til vores politikker.

Ulovlig aktivitet

Google Play må ikke bruges til ulovlige aktiviteter. Hvis vi bliver opmærksomme på ulovlige aktiviteter, træffer vi de nødvendige foranstaltninger, der kan omfatte at fjerne adgang til vores produkter, suspendere din Google-konto eller melde dig til de relevante myndigheder.

Ophavsret

Lovene om ophavsret skal respekteres. Vi reagerer på tydelige meddelelser om påstået krænkelse af ophavsretten. Gentagne krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder ophavsret, medfører kontolukning. Læs mere om Googles politikker vedrørende ophavsret.

Varemærke

Vi tillader ikke bøger, der krænker andres varemærkerettigheder. Et varemærke er et ord, et symbol eller en kombination af disse, der identificerer kilden til en vare eller tjeneste. Når varemærket er erhvervet, giver det ejeren eksklusive rettigheder til brug af varemærket med hensyn til visse varer eller tjenester.

Der er tale om krænkelse af varemærker ved forkert eller uautoriseret brug af et identisk eller lignende varemærke på en måde, der sandsynligvis vil skabe forvirring om kilden til det pågældende produkt. Vi reagerer på utvetydige meddelelser om påstået krænkelse af varemærkerettigheder.

Gennemgang og håndhævelse af politikker

Ved gennemgang af indhold i Google Play Bøger bruger vi en kombination af automatiseret og personlig evaluering. Når vi vurderer indhold eller konti for at fastslå, om vores politikker overtrædes, tager vi en række forskellige oplysninger i betragtning, inden vi træffer en afgørelse, heriblandt metadata om bøgerne, f.eks. bogtitel, forsidebillede og beskrivelse, kontooplysninger, bogindhold og andre oplysninger, der angives via rapporteringsmekanismer (hvis det er relevant). Vi foretager også gennemgang på eget initiativ.

Vi fjerner indhold, som er i strid med vores politikker og vurderes som værende skadeligt for brugerne og det generelle Google Play-økosystem. Brugen af automatiserede modeller hjælper os med at registrere flere overtrædelser og evaluere potentielle problemer hurtigere, hvilket er med til at give alle en sikker brugeroplevelse i Google Play Bøger. Uddannede operatører og analytikere foretager indholdsevalueringer i form af en kontekstualiseret vurdering efter behov.

Hvis vi mener, at din konto eller dine bøger overtræder politikkerne, kan vi:

 • Fjerne eller begrænse synligheden af materialet
 • Deaktivere forhåndsvisningen af materialet
 • Deaktivere din adgang til et eller flere Google-produkter
 • Slette din Google-konto
 • Ulovligt materiale anmeldes til de relevante myndigheder
 • Debitere din konto for at dække kundernes refusioner
 • Suspendere betalinger midlertidigt eller permanent

Hvis du er uenig i vores beslutning, kan du få flere oplysninger om dine muligheder for at appellere. Se, hvordan du appellerer en afgørelse. Der er ikke altid mulighed for at indsende en appel (f.eks. i visse tilfælde, hvor en annonce er blevet fjernet som følge af en retskendelse). Der skulle gerne være flere oplysninger om dine appelmuligheder i den indholds- eller kontorelaterede notifikation, vi sender dig.

Når en bog er under gennemgang for potentiel overtrædelse af vores indholdspolitik, kan vi midlertidigt deaktivere forhåndsvisninger i søgninger i både Google Play og Google Bøger.

Bare fordi en bruger er uenig med visse materialer eller synes, de er upassende, betyder det ikke, at vi vil fjerne dem eller træffe andre foranstaltninger. Vi har forståelse for, at folk kan have mange forskellige synspunkter, og vi tager dette i betragtning, når vi gennemgår rapporter om misbrug.

Google forbeholder sig retten til når som helst og efter eget skøn at stoppe salget af en Bog i Google Play.

Har du brug for mere hjælp?

Prøv følgende næste trin:

Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
8663482739379214829
true
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
82437