Obsahové zásady služby Knihy Google Play pro vydavatele

Pro účely těchto obsahových zásad se výrazy „kniha“ a „knihy“ vztahují na e-knihy i audioknihy.

Obsahové zásady

Jednou z důležitých úloh našich obsahových zásad je zajištění bezproblémového prostředí pro uživatele i vydavatele. Pomozte nám prosím tím, že zásady budete dodržovat. Výjimku z těchto zásad můžeme učinit z uměleckých, vzdělávacích, historických, dokumentárních nebo vědeckých důvodů nebo v případě jiného významného přínosu pro veřejnost. Zásady se mohou měnit, sledujte prosím případné aktualizace. Další informace naleznete také ve smluvních podmínkách služby Google Play.

Zásady jsou následující:

Spam, zavádějící a neuspokojivý obsah

Nepřidávejte obsah, který je pro uživatele zavádějící, poskytuje nekvalitní uživatelský dojem, může být považován za spam nebo je malware. Nepovolený materiál zahrnuje mimo jiné:
 • nežádoucí propagační nebo obchodní obsah,
 • obsah, který lze na internetu snadno najít bez dalších poplatků,
 • nevyžádané nebo hromadné žádosti,
 • šíření malwaru, virů a všeho, co by mohlo narušit chod služby nebo uškodit jiným uživatelům,
 • knihy, které lze snadno zaměnit za aplikace nebo jiný druh digitálního obsahu,
 • ukázky, jejichž jediným účelem je reklama nebo podpora prodeje jiných knih,
 • metadata, která jsou podobná jiným existujícím knihám, například zavádějící názvy, autoři, popisy nebo obálky, nebo která mohou mást ohledně formátu knihy,
 • knihy vyznačující se problémy s kvalitou v jednom nebo více souborech, což znesnadňuje porozumění obsahu,
 • zvuk obsahující primárně hudbu, s výjimkou vzdělávacích skladeb nebo vystoupení, která kombinují vyprávění s hudbou,
 • nekvalitní strojově čtený zvukový obsah.

Obsah nechráněný autorským právem (volná díla)

Několik verzí stejné knihy by naše uživatele mátlo a bylo by složité mezi nimi rozlišovat. Knihy, které obsahují materiál označený jako volné dílo, z důvodu časté duplicity přijímáme pouze od vybraných partnerů.

Dodání neexkluzivního obsahu

Google občas obdrží jednu knihu od několika stran, přičemž některé nebo všechny tyto strany jsou držiteli práv k publikování příslušné knihy. Společnost Google nemůže působit jako prostředník ve sporech autorů, vydavatelů a dalších stran ohledně autorských práv. Snažíme se však být obezřetní a vyhýbat se neautorizovaným kopiím. Můžeme také odmítnout duplicitní kopie jedné knihy, protože několik verzí stejné knihy by mohlo působit zmatečně.

Pokud se domníváte, že druhá strana váš obsah publikuje bez vašeho povolení, přečtěte si zásady společnosti Google ohledně autorských práv.

Pokud se nám nepodaří ověřit, že máte oprávnění nahrávat obsah v účtu, můžeme váš účet zamítnout.

Agresivní, útočné nebo pohoršující materiály

Podněcování k násilí či terorismu není dovoleno. To zahrnuje materiály, jejichž účelem je obtěžování ostatních, výhrůžky vážným ublížením na zdraví nebo smrtí, případně snaha o získání podpory k fyzickému poškození ostatních. Dále nepovolujeme grafické materiály znázorňující extrémní násilí nebo exkrementy.

Projevy nenávisti

Obsah, který propaguje nenávist, násilí, nebo genocidu vůči jakékoli identifikovatelné nebo chráněné skupině či jednotlivci, není dovolen. Mezi chráněné patří jednotlivci a skupiny vymezené na základě rasy nebo etnické příslušnosti, národnosti (včetně občanství), náboženského vyznání, zdravotního postižení, pohlaví, věku, statusu veterána, sexuální orientace nebo genderové identity.

Sexuálně explicitní materiál

Sexuálně explicitní obsah a obrázky nahoty se vzdělávací, uměleckou, historickou nebo dokumentární hodnotou povolujeme. Od vydavatelů požadujeme, aby v Centru pro partnery na kartě Nastavení označili, že je obsah nevhodný pro děti.

Pokud zjistíme, že kniha zahrnuje sexuálně explicitní obsah, můžeme navzdory předchozímu odstavci odstranit její náhled a omezit její viditelnost pro nezletilé uživatele. Naší snahou je zaručit, aby Google Play mohli všichni bezpečně procházet a vyhledávat a objevovat zde knihy.

Nepřipouštíme však tyto typy obsahu:

 • vyobrazení nahoty nebo sexuálně explicitní zvukové popisy bez vzdělávací, umělecké, historické nebo dokumentární hodnoty,
 • pornografický obsah,
 • sexuálně explicitní text v metadatech knih (např. titulech, podtitulech nebo popisech),
 • sexuálně explicitní text, obrázky nebo zvukový obsah zachycující extrémní sexuální jednání, jako je pedofilie nebo sex se zvířaty,
 • obsah, který přesměrovává na pornografické webové služby.

Výjimku z těchto zásad můžeme učinit z uměleckých, vzdělávacích, historických, dokumentárních nebo vědeckých důvodů nebo v případě jiného významného přínosu pro veřejnost.

Podvodná nebo obtěžující aktivita

Vydavatelé se nebudou dopouštět podvodného jednání, které vede k nákupu knih nebo přístupu ke službě Knihy Google Play prostřednictvím automatických, klamavých, podvodných nebo jiných neplatných prostředků. Mezi podvodné chování patří mimo jiné:

 • používání robotů a dalších automatizovaných nástrojů,
 • počítačem vygenerované vyhledávací dotazy,
 • podvodné používání softwaru, kreditních nebo dárkových karet.

Bezpečnost dětí

Společnost Google netoleruje absolutně žádný obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí. Používat Google Play k vytváření, přechovávání nebo distribuci textového, obrazového nebo zvukového obsahu, který znázorňuje sexuální zneužívání dětí, je přísně zakázáno. Upozorňujeme, že úzce spolupracujeme s policií. Šiřitele dětské pornografie nahlásíme úřadům a jakýkoli obsah propagující tyto aktivity bude odstraněn. Opakovaná nebo zvlášť závažná porušení těchto zásad povedou k deaktivaci účtu.

Osobní a důvěrné informace

Nesdílejte osobní ani důvěrné informace. Neoprávněný prodej nebo šíření osobních a důvěrných informací, například údajů z platebních karet, rodných čísel, čísel řidičských průkazů a jiných průkazů nebo dalších údajů, které nejsou veřejně dostupné, je zakázáno. Ve většině případů platí, že údaj, který je dostupný jinde na internetu nebo ve veřejných záznamech, není v rámci našich zásad považován za soukromý či důvěrný.

Nezákonné činnosti

Nepoužívejte Google Play k nezákonným činnostem. Pokud budeme informováni o nezákonné činnosti, přijmeme vhodná opatření, která mohou zahrnovat odebrání přístupu k našim službám, pozastavení účtu Google a nahlášení příslušným úřadům.

Autorská práva

Respektujte autorská práva. Na jasná oznámení o údajném porušení autorských práv budeme reagovat. Opakované porušení práv k duševnímu vlastnictví, včetně autorských práv, povede ke zrušení účtu. Další informace o zásadách společnosti Google ohledně autorských práv

Ochranná známka

Knihy, které porušují ochranné známky jiných subjektů, nepovolujeme. Ochranná známka je slovo, symbol nebo jejich kombinace, která označuje původ produktu nebo služby. Po přidělení poskytuje ochranná známka svému vlastníkovi výhradní právo na použití ochranné známky v souvislosti s určitými produkty nebo službami.

Jako porušení ochranné známky se označuje nevhodné nebo nedovolené použití identické nebo podobné ochranné známky (způsobem, který pravděpodobně vyvolá nejistotu ohledně původu daného produktu). Na jasná oznámení o údajném porušení ochranné známky budeme reagovat.

Kontrola dodržování zásad a jejich prosazování

Při kontrole obsahu v Knihách Google Play používáme kombinaci automatických a manuálních kontrol. Při posuzování obsahu nebo účtů za účelem zjištění, zda neporušují naše zásady, bereme v úvahu různé informace, včetně metadat knihy, jako jsou název knihy, titulní fotky a popisy, informace o účtu, obsah knihy a další informace poskytnuté prostřednictvím mechanismů hlášení (v příslušných případech) a hodnocení z vlastní iniciativy.

Odstraňujeme obsah, který porušuje naše zásady a je škodlivý pro uživatele i celý ekosystém Google Play. Automatické modely nám pomáhají odhalit více porušení zásad a vyhodnocovat potenciální problémy rychleji, aby služba Knihy Google Play byla stále bezpečná pro všechny. Hodnocení obsahu, například kontextové posouzení dle potřeby, provádějí vyškolení operátoři a analytici.

Pokud zjistíme, že váš účet nebo knihy zásady porušují, můžeme přistoupit k následujícímu:

 • odstranění nebo omezení viditelnosti materiálu,
 • vypnutí náhledu materiálu,
 • zákaz přístupu k jedné nebo více službám Google,
 • smazání vašeho účtu Google,
 • nahlášení nelegálních materiálů příslušným orgánům činným v trestním řízení,
 • naúčtování částky pokrývající kompenzace zákazníkům,
 • dočasné nebo trvalé pozastavení plateb.

Pokud s naším rozhodnutím nesouhlasíte, můžete si přečíst další informace o možnostech odvolání. Přečtěte si, jak se odvolat proti rozhodnutí. Odvolání nemusí být k dispozici vždy (např. v některých případech odstranění nařízených soudem). Další informace o možnostech odvolání by vám měly přijít v oznámení, které zasíláme ohledně obsahu nebo účtu.

Pokud právě probíhá kontrola obsahu knihy z důvodu možného porušení našich obsahových zásad, můžeme dočasně zakázat náhled dané knihy ve vyhledávání na Google Play i v Knihách Google.

To, že uživatel s určitým materiálem nesouhlasí nebo jej považuje za nevhodný, neznamená, že materiál odstraníme nebo podnikneme jiné akce. Chápeme, že lidé mají různé názory, a při přezkumu zpráv o zneužití na to dbáme.

Společnost Google si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení nepovolit nebo ukončit prodej jakékoli knihy nahrané na Google Play.

Potřebujete další pomoc?

Vyzkoušejte tyto další kroky:

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka