Obsahové zásady služby Knihy Google Play pro vydavatele

Pro účely těchto obsahových zásad se výrazy „kniha“ a „knihy“ vztahují na e-knihy i audioknihy.

Obsahové zásady

Obsahové zásady jsou důležité k tomu, abychom mohli uživatelům i vydavatelům nabídnout bezproblémové prostředí. Pomozte nám prosím tím, že zásady budete dodržovat. Výjimku z těchto zásad můžeme učinit z uměleckých, vzdělávacích, historických, dokumentárních nebo vědeckých důvodů nebo v případě jiného významného přínosu pro veřejnost. Zásady se mohou měnit, sledujte prosím případné aktualizace. Další informace naleznete také ve smluvních podmínkách služby Google Play.

Zásady jsou následující:

Spam a malware
Na Google Play nešiřte spam ani škodlivý software. Spam zahrnuje například nevyžádaný reklamní nebo komerční obsah a nevyžádané či hromadné žádosti. Není dovoleno šířit škodlivý software, viry ani jiné programy, které mohou narušit poskytování služby nebo poškodit ostatní uživatele. Za spam je považován mimo jiné následující obsah:

 • nežádoucí propagační nebo obchodní obsah,
 • obsah, který lze na internetu snadno najít bez dalších poplatků.

Volná díla
Několik verzí stejné knihy by naše uživatele mátlo a bylo by složité mezi nimi rozlišovat. Knihy, které obsahují materiál označený jako volné dílo, z důvodu časté duplicity přijímáme pouze od vybraných partnerů.

Dodání neexkluzivního obsahu
Google občas obdrží jednu knihu od několika stran, přičemž některé nebo všechny tyto strany jsou držiteli práv k publikování příslušné knihy. Společnost Google nemůže působit jako prostředník ve sporech autorů, vydavatelů a dalších stran ohledně autorských práv. Snažíme se však postupovat opatrně a vyhýbat se neautorizovaným kopiím. Můžeme také odmítnout duplicitní kopie jedné knihy, protože několik verzí stejné knihy by mohlo vytvářet zmatky.

Pokud se domníváte, že druhá strana váš obsah publikuje bez vaší autorizace, přečtěte si zásady společnosti Google ohledně autorských práv.

Zavádějící a nekvalitní obsah
Nepřidávejte obsah, který je pro zákazníka zavádějící nebo u něj lze očekávat negativní uživatelský dojem. Obsah, na který od uživatelů opakovaně obdržíme stížnosti, podrobíme kontrole. Není povolen mimo jiné například následující obsah:

 • knihy, které lze snadno zaměnit za aplikace nebo jiný druh digitálního obsahu,
 • ukázky, jejichž jediným účelem je reklama nebo podpora prodeje jiných knih,
 • metadata, která jsou podobná existující knize, například zavádějící názvy, autoři, popisy nebo obálky, nebo která mohou mást ohledně formátu knihy,
 • knihy, jejichž obsahové soubory mají problematickou kvalitu a vykreslují špatně srozumitelný obsah,
 • strojově čtený zvuk, který lze jasně označit jako hlas, jenž nepochází od člověka,
 • Zvuk obsahující primárně hudbu, s výjimkou vzdělávacích skladeb nebo vystoupení, která kombinují vyprávění s hudbou.

Agresivní, útočné nebo pohoršující materiály
Podněcování k násilí či terorismu není dovoleno. To zahrnuje materiály, jejichž účelem je obtěžování ostatních, výhrůžky vážným ublížením na zdraví nebo smrtí, případně snaha o získání podpory k fyzickému poškození ostatních. Dále nepovolujeme explicitní materiály znázorňující extrémní násilí nebo exkrementy.

Projevy nenávisti
Obsah, který propaguje nenávist, násilí, nebo genocidu vůči jakékoli identifikovatelné nebo chráněné skupině či jednotlivci, není dovolen. Mezi chráněné patří jednotlivci a skupiny vymezené na základě rasy nebo etnické příslušnosti, národnosti (včetně občanství), náboženského vyznání, zdravotního postižení, pohlaví, věku, statusu veterána, sexuální orientace nebo genderové identity.

Sexuálně explicitní materiál

Povolený obsah

 • vyobrazení nahoty se vzdělávací, uměleckou, historickou nebo dokumentární hodnotou,
 • sexuálně explicitní obsah.

Ačkoli jsou tyto typy sexuálně explicitního materiálu povoleny, od vydavatelů požadujeme, aby v Centru pro partnery na kartě Nastavení označili, že je obsah nevhodný pro děti.

Nepovolený obsah

 • vyobrazení nahoty nebo sexuálně explicitní zvukové popisy bez vzdělávací, umělecké, historické nebo dokumentární hodnoty,
 • pornografický obsah,
 • sexuálně explicitní text v metadatech knih (např. titulech, podtitulech nebo popisech),
 • sexuálně explicitní text, obrázky nebo zvukový obsah zachycující extrémní sexuální jednání, jako je pedofilie nebo sex se zvířaty,
 • obsah, který přesměrovává na pornografické webové služby.

Výjimku z těchto zásad můžeme učinit z uměleckých, vzdělávacích, historických, dokumentárních nebo vědeckých důvodů nebo v případě jiného významného přínosu pro veřejnost.

Bezpečnost dětí
Společnost Google netoleruje absolutně žádný obsah zobrazující sexuální zneužívání dětí. Používat Google Play k vytváření, přechovávání nebo distribuci textového, obrazového nebo zvukového obsahu, který znázorňuje sexuální zneužívání dětí, je přísně zakázáno. Upozorňujeme, že úzce spolupracujeme s policií. Šiřitele dětské pornografie nahlásíme úřadům a jakýkoli obsah propagující tyto aktivity bude odstraněn.

Osobní a důvěrné informace
Nesdílejte osobní ani důvěrné informace. Neoprávněný prodej nebo šíření osobních a důvěrných informací, například údajů z platebních karet, rodných čísel, čísel řidičských průkazů a jiných průkazů nebo dalších údajů, které nejsou veřejně dostupné, je zakázáno. Ve většině případů platí, že údaj, který je dostupný jinde na internetu nebo ve veřejných záznamech, není v rámci našich zásad považován za soukromý či důvěrný.

Nezákonné činnosti
Nepoužívejte Google Play k nezákonným činnostem. Pokud budeme informováni o nezákonné činnosti, přijmeme vhodná opatření, která mohou zahrnovat odebrání přístupu k našim službám, pozastavení účtu Google a nahlášení příslušným úřadům.

Autorská práva
Respektujte autorská práva. Na jasná oznámení o údajném porušení autorských práv budeme reagovat. Opakované porušení práv k duševnímu vlastnictví, včetně autorských práv, povede k ukončení účtu. Přečtěte si další informace o zásadách společnosti Google ohledně autorských práv.

Prosazování zásad

Společnost Google přijímá informace o porušení zásad prostřednictvím tlačítka Nahlásit zneužití, které je součástí služby. Můžeme podniknout následující akce:

 • odstranit materiál,
 • zakázat vám přístup k jedné nebo více službám Google,
 • smazat váš účet Google,
 • nahlásit nezákonné materiály příslušným orgánům činným v trestním řízení,
 • naúčtovat vám částku pokrývající kompenzace zákazníkům.

Pokud právě probíhá kontrola obsahu knihy z důvodu možného porušení našich obsahových zásad, můžeme dočasně zakázat náhled dané knihy ve vyhledávání na Google Play i v Knihách Google.

To, že uživatel s určitým materiálem nesouhlasí nebo jej považuje za nevhodný, neznamená, že materiál odstraníme nebo podnikneme jiné akce. Chápeme, že lidé mají různé názory, a při přezkumu zpráv o zneužití to bereme v potaz.

Společnost Google si vyhrazuje právo na základě vlastního uvážení nepovolit nebo ukončit prodej jakékoli knihy nahrané na Google Play.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
false
Prohledat Centrum nápovědy
true
true
true
true
true
82437
false