Polítiques de continguts per a editors de Google Play Llibres

Per a les finalitats d'aquestes polítiques de continguts, els termes "llibre" i "llibres" s'apliquen al contingut tant dels llibres electrònics com dels audiollibres.

Polítiques de continguts

Les nostres polítiques de continguts tenen un paper important a l'hora de garantir una experiència positiva tant per als usuaris com per als partners editors. Col·labora amb nosaltres respectant aquestes directrius. Podem fer excepcions a aquestes polítiques basant-nos en consideracions artístiques, educatives, històriques, documentals o científiques, o bé en cas que el contingut suposi altres avantatges substancials per al públic. Aquestes polítiques poden canviar i, per això, et recomanem que les consultis periòdicament per comprovar si s'han modificat. Per obtenir més informació, consulta també les condicions del servei de Google Play.

Aquestes són les nostres polítiques:

Contingut brossa, enganyós i decebedor

No proporcionis contingut que enganyi els usuaris, que proporcioni una mala experiència d'usuari, que es pugui considerar contingut brossa o que sigui programari maliciós. El material que no es permet inclou, entre d'altres:
 • Contingut comercial o promocional no desitjat.
 • Contingut que es pot trobar fàcilment en línia sense cost econòmic.
 • Sol·licituds no desitjades o massives.
 • Transmissió de programari maliciós, virus o qualsevol altre element que pugui alterar el servei o perjudicar altres persones.
 • Llibres que es puguin confondre fàcilment amb aplicacions o amb altres formes de contingut digital.
 • Mostres que tinguin com a únic objectiu anunciar o promocionar la compra d'altres llibres.
 • Metadades que puguin crear confusió per la seva semblança amb llibres existents, inclosos els autors, les cobertes, les descripcions o els títols enganyosos, o pel format del llibre.
 • Llibres amb problemes de qualitat en un o diversos fitxers de contingut que fan que el contingut sigui difícil d'entendre.
 • Àudio que sigui principalment música, excepte les cançons educatives o les representacions que combinen històries amb música.
 • Contingut d'àudio de baixa qualitat llegit per una màquina.

Contingut de domini públic

El fet que hi hagi diverses versions d'un mateix llibre confon els usuaris i aporta poc valor diferencial. A causa d'aquesta duplicació generalitzada, ja no s'acceptaran els llibres que continguin material de domini públic, excepte en el cas d'alguns partners concrets.

Distribucions de contingut no exclusiu

De vegades, Google rep el mateix llibre de diverses parts, i pot ser que una d'aquestes parts o bé totes en tinguin els drets de publicació. Google no pot actuar com a mediador en possibles conflictes de drets entre autors, editors i altres parts, però sí que prova d'actuar amb precaució per evitar còpies no autoritzades. També és possible que rebutgi còpies duplicades del mateix llibre, ja que el fet que n'hi hagi diverses versions pot confondre els usuaris.

Si creus que algú altre publica el teu contingut sense autorització, obtén més informació sobre les polítiques de drets d'autor de Google.

Si no podem confirmar que tens autorització per penjar el contingut al compte, és possible que també rebutgem el teu compte.

Material violent, amenaçador o desagradable

No es permet la incitació a la violència ni al terrorisme. Això inclou el material destinat a assetjar algú o a amenaçar de causar danys físics greus o la mort d'un individu, així com el material que fomenti els danys físics a tercers. A més, tampoc no es permet el material que sigui extremament gràfic en continguts violents o escatològics.

Incitació a l'odi

No es permet el contingut que fomenti l'odi, la violència o el genocidi envers persones o grups identificables o protegits. Les persones i els grups protegits són els que es basen en la raça o l'ètnia, la nacionalitat (inclosa la ciutadania), la religió, la discapacitat, el gènere, l'edat, la condició de veterà de guerra, l'orientació sexual o la identitat de gènere.

Material sexualment explícit

Permetem el contingut sexualment explícit i les imatges de nuesa amb valor educatiu, artístic, històric o documental. Els editors han de marcar el seu contingut com a contingut per a adults a la pestanya Configuració del llibre al Centre per a partners.

Tot i el paràgraf anterior, si determinem que un llibre té contingut sexualment explícit, pot ser que en suprimim la previsualització i en limitem la visibilitat per a usuaris menors d'edat. Això ens ajuda a garantir que Google Play sigui un lloc segur per a tothom a l'hora de navegar per llibres, cercar-ne i descobrir-ne.

De totes maneres, no permetem aquests tipus de contingut:

 • Imatges de nuesa o audiodescripcions sexualment explícites sense valor educatiu, artístic, històric o documental.
 • Contingut pornogràfic.
 • Text sexualment explícit en les metadades del llibre (com ara títols, subtítols o descripcions).
 • Text, imatges o àudio sexualment explícits que representin actes sexuals extrems, com ara actes de pedofília o de sexe amb animals.
 • Contingut que dirigeixi el trànsit a serveis pornogràfics en línia.

Tingues present que és possible que fem excepcions basant-nos en consideracions artístiques, educatives, històriques, documentals o científiques, o bé en cas que el contingut suposi altres avantatges substancials per al públic.

Activitat fraudulenta o abusiva

Els editors no s'involucraran en comportaments fraudulents que impliquin la compra de llibres o l'accés a Google Play Llibres mitjançant qualsevol mètode automàtic, enganyós, fraudulent o d'altres mitjans no vàlids. Els comportaments fraudulents són, entre d'altres, els següents:

 • Ús de robots o d'altres eines automatitzades.
 • Sol·licituds de cerca generades per ordinador.
 • Ús fraudulent de programari, targetes de crèdit o targetes regal.

Seguretat infantil

Google té una política de tolerància zero contra l'abús sexual infantil als textos, a les imatges o als àudios. Està estrictament prohibit utilitzar Google Play per crear, tenir o distribuir textos, imatges o àudios d'abús sexual infantil. Tingues en compte que col·laborem estretament amb organismes d'aplicació de la llei. Informarem dels proveïdors que facilitin material d'explotació infantil. A més, se suprimirà el contingut que fomenti aquestes activitats. Les infraccions reiterades o especialment molt greus d'aquesta política tindran com a conseqüència la desactivació del compte.

Informació personal i confidencial

No compartiu informació personal ni confidencial. Es prohibeix la venda i la distribució no autoritzada d'informació privada o confidencial, com ara dades de targetes de crèdit, números de la seguretat social, números del permís de conduir i d'altres permisos, i qualsevol altra informació que no sigui accessible públicament. Has de tenir present que, en la majoria de casos, la informació que estigui disponible en algun altre lloc d'Internet o en registres públics no es considera privada ni confidencial segons les nostres polítiques.

Activitats il·legals

No participeu en activitats il·legals a Google Play. Si se'ns informa d'activitats il·legals, prendrem les mesures necessàries, com ara retirar l'accés als nostres productes, suspendre el teu compte de Google o informar del cas a les autoritats pertinents.

Drets d'autor

Respecta les lleis sobre drets d'autor. Respondrem als avisos clars de presumptes infraccions dels drets d'autor. La infracció repetida de drets de propietat intel·lectual, inclosos els drets d'autor, també tindrà com a conseqüència la cancel·lació del compte. Per obtenir més informació, llegeix les polítiques de drets d'autor de Google.

Marca comercial

No permetem els llibres que infringeixen les marques comercials d'altres usuaris. Una marca comercial és una paraula, un símbol o una combinació que identifica l'origen d'un producte o servei. Un cop adquirida la marca, el propietari de la marca comercial obté els drets exclusius per fer-ne ús en relació amb determinats béns i serveis.

Una infracció dels drets d'una marca comercial es produeix quan es fa un ús inadequat o no autoritzat d'una marca comercial idèntica o similar que pot crear confusió sobre l'origen d'aquell producte. Respondrem als avisos clars de presumptes infraccions del dret de marca.

Revisió de compliment i aplicació de les polítiques

Per revisar contingut a Google Play Llibres, fem servir una combinació d'avaluació humana i automatitzada. Quan avaluem contingut o comptes per determinar si infringeixen les nostres polítiques, tenim en compte diverses informacions per prendre una decisió, per exemple les metadades dels llibres, com ara el títol, les fotos de portada i les descripcions, la informació del compte, el contingut dels llibres, a més d'altres informacions proporcionades a través mecanismes de creació d'informes (si escau) i revisions per iniciativa pròpia.

Suprimim el contingut que infringeix les nostres polítiques i perjudica els usuaris i l'ecosistema general de Google Play. L'ús de models automatitzats ens ajuda a detectar més infraccions i avaluar els possibles problemes més ràpidament, cosa que contribueix a mantenir la seguretat de Google Play Books per a tothom. Operadors i analistes qualificats avaluen el contingut segons sigui necessari. Per exemple, poden dur a terme una revisió en context per determinar si el contingut és infractor.

Si es determina que el teu compte o els teus llibres infringeixen les polítiques, podem:

 • Suprimir o limitar la visibilitat del material.
 • Desactivar la previsualització del material.
 • Desactivar l'accés a un o a diversos productes de Google.
 • Suprimir el Compte de Google.
 • Informar dels materials il·legals a les autoritats legals pertinents.
 • Carregar al compte l'import dels reembossaments que s'efectuïn als clients.
 • Suspendre temporalment o permanentment els pagaments.

Si no estàs d'acord amb la nostra decisió, pots trobar més informació sobre les teves opcions d'apel·lació. Obtén informació sobre com pots apel·lar contra una decisió. És possible que les apel·lacions no estiguin disponibles en totes les circumstàncies (p. ex., determinades retirades per ordres judicials). Hauries de rebre més informació sobre les opcions d'apel·lació a la notificació que t'enviem en relació amb el contingut o el compte.

En revisar un llibre per detectar-hi infraccions potencials de la política de continguts, és possible que en desactivem temporalment la previsualització a Google Play i a la cerca de Google Llibres.

Que un usuari no estigui d'acord amb un material concret o que el trobi inadequat no vol dir que l'hàgim de suprimir ni que hàgim d'emprendre cap altra acció. Entenem que les persones poden tenir punts de vista diferents i ho tenim en compte a l'hora de revisar els informes d'ús abusiu.

Google es reserva el dret de no vendre, en qualsevol moment i a discreció, un llibre enviat a Google Play.

Cerca
Esborra la cerca
Tanca la cerca
Aplicacions de Google
Menú principal