การค้นหาแคตตาล็อกห้องสมุดคืออะไร

คือคุณลักษณะที่ช่วยให้คุณสามารถค้นหาหนังสือในห้องสมุดทั่วโลกได้ง่ายขึ้น เมื่อคุณค้นหาหนังสือหนึ่งเล่มหรือหัวข้อหนึ่งหัวข้อโดยใช้ Google Book Search คุณกำลังค้นหาทั้งหนังสือที่เราได้สแกนไว้สำหรับดัชนีและข้อมูลเบื้องต้น (หรือ "ข้อมูลเมตา") จากแคตตาล็อกห้องสมุด

วิธีใช้งานนั้นง่ายมาก หากคำขอการค้นหาของคุณแนะนำให้ค้นหาหนังสือเล่มใดเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น หากคุณป้อนชื่อหนังสือเข้าไป คุณจะเห็นผลการค้นหาจากหนังสือที่เราได้แปลงเป็นระบบดิจิทัลไว้ และที่ด้านล่างของหน้าผลการค้นหา แคตตาล็อกห้องสมุดที่เกี่ยวข้องจะช่วยให้คุณสามารถค้นหาหนังสือในห้องสมุดใกล้เคียงได้ด้วย

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกตัวเลือกการค้นหา "แคตตาล็อกห้องสมุด" ในหน้าการค้นหาขั้นสูง ได้อีกด้วย โปรดระลึกไว้ว่าแคตตาล็อกห้องสมุดมีเฉพาะข้อมูลเมตาเท่านั้น นั่นคือมีเฉพาะข้อมูลเบื้องต้น เช่น ผู้แต่ง ชื่อหนังสือ และหัวข้อสำคัญ ดังนั้น ผลการค้นหาจากแคตตาล็อกจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเนื้อหาทั้งหมดของหนังสือ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม