Quản lý các tùy chọn cài đặt blog

Khi dùng Blogger trên web, bạn có thể quản lý các tùy chọn cài đặt blog của mình. Nội dung dưới đây cung cấp thông tin về các loại tùy chọn cài đặt blog khác nhau cũng như cách bạn có thể tùy chỉnh blog.

Thông tin cơ bản

Tiêu đề

Tiêu đề của blog.

Mô tả

Mô tả của blog.

Ngôn ngữ trên blog

Ngôn ngữ của blog.

Nội dung người lớn

Tùy chọn cài đặt này cho biết blog của bạn có chứa nội dung người lớn, bao gồm cả hình ảnh hoặc video có ảnh khỏa thân hoặc hoạt động tình dục. Nếu bạn chọn tùy chọn này, người xem blog sẽ thấy thông báo cảnh báo và được yêu cầu xác nhận rằng họ muốn tiếp tục xem blog của bạn.

Mã thuộc tính Google Analytics

Tích hợp Google Analytics vào blog để xem khách truy cập tương tác với trang web của bạn như thế nào. Thêm mã thuộc tính web Google Analytics (ví dụ: <code;ua-123456-1< code="">) để bắt đầu theo dõi blog của bạn. Chế độ cài đặt này dành riêng cho chế độ xem động và giao diện bố cục. Nếu blog của bạn sử dụng giao diện cũ, bạn cần thêm giao diện đó vào giao diện thông thường theo cách thủ công.</code;ua-123456-1<>

Biểu tượng trang web

Tải biểu tượng trang web tùy chỉnh lên.

Quyền riêng tư

Được liệt kê trên Blogger

Mọi người có thể liên kết đến blog của bạn từ Blogger.com hoặc các blog khác.

Hiển thị với các công cụ tìm kiếm

Cho phép công cụ tìm kiếm tìm thấy blog của bạn.

Đăng bài

Địa chỉ blog

Chọn một URL hoặc địa chỉ blog.

Quan trọng: Miền con bạn chọn phải là miền đang hoạt động.

Miền tùy chỉnh

Trỏ URL mà bạn đã đăng ký tới blog của bạn. Blog có thể không lưu trữ được tại các miền không có www (ví dụ: yourdomain.com) mà phải bao gồm một miền cấp cao nhất (www.yourdomain.com) hoặc miền con (blog.yourdomain.com). Trước tiên, miền của bạn phải được đăng ký chính xác.

 • Chuyển hướng miền
  Lựa chọn này cho phép một lượt chuyển hướng từ miền "không có www" sang miền tùy chỉnh (ví dụ: chuyển hướng từ "example.com" sang "www.example.com").
 • Miền con dự phòng
  Bạn có thể sử dụng bản ghi CNAME để liên kết miền tùy chỉnh của mình với blog. Tìm hiểu thêm về cách tạo bản ghi CNAME.

HTTPS

Tính sẵn có của HTTPS

Tùy chọn cài đặt này chỉ có cho các miền tùy chỉnh vì địa chỉ Blogspot luôn là HTTPS. Nếu bật tùy chọn Chuyển hướng HTTPS, thì:

 • Khách truy cập vào blog của bạn sẽ luôn truy cập vào https://<your-blog>.blogspot.com.

Nếu tắt tùy chọn Chuyển hướng HTTPS, thì:

 • Khách truy cập vào http://<your-blog>.blogspot.com sẽ được phục vụ qua HTTP, một kết nối không được mã hóa.

 • Khách truy cập vào https://<your-blog>.blogspot.com sẽ được phục vụ qua HTTPS, một kết nối đã được mã hóa. Tìm hiểu thêm về HTTPS cho blog của bạn.

Chuyển hướng HTTPS

Khi bạn bật chế độ chuyển hướng HTTPS, khách truy cập sẽ luôn truy cập vào phiên bản an toàn tại địa chỉ https://<your-blog>.blogspot.com.

Quyền

Quản trị viên và tác giả blog

Hiển thị danh sách các quản trị viên và tác giả của blog. Bạn cũng có thể thay đổi hoặc hủy tư cách thành viên của những người này tại đây.

Lời mời làm tác giả (đang chờ xác nhận)

Hiển thị những người dùng chưa chấp nhận lời mời của bạn để trở thành tác giả.

Mời thêm tác giả

Để thêm tác giả blog, hãy nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn thêm. Sau khi chấp nhận lời mời, họ sẽ có tên trong danh sách tác giả. Bạn có thể thêm tổng cộng lên đến 100 thành viên (tác giả, quản trị viên hoặc người đọc) vào blog của mình.
Quan trọng: Bạn cần có Tài khoản Google để quản lý và đăng bài lên blog.

Quyền truy cập của người đọc

Theo mặc định, blog của bạn ở chế độ công khai và ai có trên mạng cũng có thể đọc. Để giới hạn những người có thể xem blog của bạn, trong phần “Quyền truy cập của người đọc”, hãy chọn Công khai, Riêng tư với tác giả hoặc Người đọc tùy chỉnh.

Người đọc tùy chỉnh

Hiển thị danh sách những người đọc blog.

Lời mời làm người đọc (đang chờ xác nhận)

Hiển thị những người dùng chưa chấp nhận lời mời của bạn trở để trở thành người đọc.

Mời thêm người đọc

Nhập địa chỉ email của người mà bạn muốn họ đọc blog của bạn.

Bài đăng

Số bài đăng tối đa xuất hiện trên trang chính

Chọn số lượng bài đăng tối đa bạn muốn hiển thị trên trang chính.

Mẫu bài đăng (không bắt buộc)

Mẫu bài đăng định dạng trình chỉnh sửa bài đăng bằng văn bản hoặc mã. Văn bản/mã này sẽ xuất hiện mỗi khi bạn tạo một bài đăng mới. Tìm hiểu thêm về mẫu bài đăng.

Hộp đèn hình ảnh

Khi bạn chọn tùy chọn này, các hình ảnh của bạn, khi được nhấp, sẽ mở trong một lớp phủ bên trên blog. Nếu bài đăng của bạn có nhiều hình ảnh, các hình ảnh đó sẽ xuất hiện dưới dạng hình thu nhỏ hiển thị dọc theo cuối màn hình.

Bình luận

Vị trí bình luận

 • Được nhúng: Cho phép người dùng trả lời ngay trên bài đăng.
 • Cửa sổ bật lêntoàn bộ trang: Chuyển người dùng đến một trang mới để bình luận.

Lưu ý quan trọng: Khi bạn chọn "Ẩn", thao tác này sẽ không xóa các bình luận hiện có. Bạn có thể hiện các bình luận này bất cứ lúc nào bằng cách chọn một chế độ khác.

Ai có thể bình luận?

Bạn có thể quản lý những người có thể bình luận về bài đăng trên blog của bạn trong Blogger. Trong mục "Ai có thể bình luận", hãy chọn:

 • Bất kỳ ai (kể cả người dùng ẩn danh)
 • Người dùng có Tài khoản Google
 • Chỉ các thành viên của blog này

Kiểm duyệt bình luận

Xem xét các bình luận trước khi cho phép đăng. Chuyển sang chế độ Xem bình luận để xem xét các bình luận. Tìm hiểu thêm về cách kiểm duyệt bình luận.

 • Đối với bài đăng cũ hơn
  Nếu bạn chọn "Thỉnh thoảng" trong phần kiểm duyệt bình luận, thì chỉ những bình luận trong khoảng thời gian đó mới được đưa vào phần kiểm duyệt.
 • Gửi email yêu cầu kiểm duyệt tới
  Bạn sẽ nhận được thông báo qua email khi có bình luận mới trên blog của bạn.​

Hình ảnh xác thực khi người đọc bình luận

Nếu ai đó muốn bình luận về blog của bạn, họ sẽ cần hoàn tất bước xác minh từ. Tìm hiểu cách ngăn chặn các bình luận không mong muốn. Tác giả của blog sẽ không thấy bước xác minh từ khi đăng bình luận.

Quan trọng: Ngay cả khi bạn tắt tùy chọn cài đặt này, một số người bình luận có thể vẫn được yêu cầu nhập mã trước khi đăng.

Thông báo cho biểu mẫu bình luận

Thông báo này hiển thị ngay bên dưới hộp bình luận.

Email

Đăng bằng cách sử dụng email

Email còn được gọi là Mail2Blogger. Hãy sử dụng địa chỉ này để đăng văn bản và hình ảnh trực tiếp lên blog của bạn.

Email thông báo bình luận

Chúng tôi sẽ thông báo cho các địa chỉ này khi có ai đó bình luận về blog của bạn.

Email thông báo về bình luận đang chờ xử lý

Hiện những người dùng chưa chấp nhận lời mời nhận email thông báo về bình luận do bạn gửi.

Mời thêm người nhận email thông báo về bình luận

Bạn có thể nhập tối đa 10 địa chỉ email, được phân tách bằng dấu phẩy.

Gửi các bài đăng qua email tới

Bất cứ khi nào bạn đăng bài mới, một email sẽ được gửi đến các địa chỉ này.

Email thông báo về bài đăng đang chờ xử lý

Hiện những người dùng chưa chấp nhận lời mời nhận email thông báo về bài đăng do bạn gửi.

Mời thêm người nhận thông báo về bài đăng

Bạn có thể nhập tối đa 10 địa chỉ email, được phân tách bằng dấu phẩy.

Định dạng

Múi giờ

Đặt múi giờ của bạn.

Định dạng tiêu đề ngày

Đây là định dạng ngày sẽ hiển thị ở phía trên bài đăng của bạn.

Định dạng dấu thời gian

Đây là định dạng dấu thời gian sẽ hiển thị trên bài đăng.

Định dạng dấu thời gian của bình luận

Đây là định dạng hiển thị dấu thời gian của bình luận.

Thẻ meta

Bật mô tả tìm kiếm

Thiết lập phần mô tả tìm kiếm của blog. Giúp người dùng chọn đúng blog của bạn trong các kết quả tìm kiếm bằng cách viết một đoạn tóm tắt về nội dung của blog. Tìm hiểu thêm về các phần mô tả của blog.

Lỗi và chuyển hướng

Tùy chỉnh 404

Thiết lập thông báo cho lỗi 404 không tìm thấy trang của blog. Nhập một thông báo để hiển thị trên trang 404 thay cho thông báo chung.

Chuyển hướng tùy chỉnh

Thiết lập các chuyển hướng tùy chỉnh của blog. Thêm lệnh chuyển hướng tùy chỉnh cho những URL trỏ đến các trang trong blog của bạn.

 • Từ
  Thêm URL đã xóa. Nếu bài viết gốc đã bị xóa, hãy chọn mục Vĩnh viễn.
 • Tới
  Thêm URL bạn muốn trỏ tới.

Trình thu thập thông tin và lập chỉ mục

Bật robots.txt tùy chỉnh

Thiết lập nội dung robots.txt tùy chỉnh cho blog của bạn. Văn bản này sẽ được dùng cho các công cụ tìm kiếm thay vì nội dung robots.txt mặc định. Tìm hiểu thêm về nội dung robots.txt.

Bật thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh

Thiết lập thẻ tiêu đề robot tùy chỉnh của blog. Những cờ này dùng để thiết lập thẻ tiêu đề robot được phân phối cho các công cụ tìm kiếm. Tìm hiểu thêm về thẻ tiêu đề robot.

Google Search Console

Liên kết đến Search console.

Kiếm tiền

Bật ads.txt tùy chỉnh

Thiết lập nội dung ads.txt tùy chỉnh của blog. Tệp ads.txt cho phép bạn xác định và ủy quyền cụ thể cho người bán lại khoảng không quảng cáo kỹ thuật số của bạn. Tìm hiểu thêm về Quảng cáo tùy chỉnh.

Quản lý blog

Nhập nội dung

Bạn có thể nhập tệp .xml của các bài đăng và bình luận của mình vào blog.

Sao lưu nội dung

Khi sao lưu blog của mình, bạn sẽ nhận được tệp .xml của các bài đăng và bình luận.

Video từ blog của bạn

Bạn có thể tải xuống hoặc xóa video khỏi blog của mình.

Xóa blog của bạn

Khi xóa blog, bạn có một khoảng thời gian ngắn để khôi phục lại blog đó. Khi bạn xóa vĩnh viễn một blog, tất cả thông tin trên blog, bài đăng cũng như các trang của bạn sẽ bị xóa và bạn sẽ không thể khôi phục chúng.

Lưu ý quan trọng: Bạn có thể khôi phục các blog đã xóa trong vòng 90 ngày trước khi chúng bị xóa vĩnh viễn. Bạn có thể tạo một blog khác tại địa chỉ này bằng cách sử dụng Tài khoản Google mà bạn hiện đã đăng nhập. Trước khi xóa blog, bạn có thể xuất blog đó.

Nguồn cấp dữ liệu trang web

Cho phép nguồn cấp dữ liệu blog

 • Đầy đủ: Phân phối toàn bộ nội dung bài đăng của bạn.
 • Cho đến dấu nhảy ngắt đoạn: Hiển thị tất cả nội dung bài đăng trước dấu nhảy ngắt đoạn. Tìm hiểu thêm về Dấu nhảy ngắt đoạn.
 • Ngắn: Phân phối khoảng 400 ký tự đầu tiên.
 • Không có: Nếu bạn chọn "Không có", thì nguồn cấp dữ liệu XML của blog sẽ bị tắt.
 • Tùy chỉnh: Đặt các chế độ nâng cao cho bài đăng trên blog, nguồn cấp dữ liệu cho bình luận hoặc nguồn cấp dữ liệu cho bình luận của mỗi bài đăng.
  • Nguồn cấp dữ liệu bài đăng trên blog
   Chọn lượng nội dung bài đăng mà bạn muốn chia sẻ.
  • Nguồn cấp dữ liệu bình luận trên blog
   Chọn lượng nội dung bình luận bạn muốn chia sẻ.
  • Nguồn cấp dữ liệu bình luận cho mỗi bài đăng
   Chọn lượng nội dung bình luận cho mỗi bài đăng bạn muốn chia sẻ.

URL chuyển hướng của nguồn cấp dữ liệu bài đăng

Nếu bạn đã ghi nguồn cấp dữ liệu bài đăng của mình bằng FeedBurner hoặc sử dụng dịch vụ khác để xử lý nguồn cấp dữ liệu, hãy nhập URL đầy đủ của nguồn cấp dữ liệu tại đây. Blogger sẽ chuyển hướng tất cả lưu lượng truy cập nguồn cấp dữ liệu bài đăng đến địa chỉ này. Hãy để trống trường này để không chuyển hướng.

Phần thông tin cuối bài đăng về nguồn cấp dữ liệu

Tùy chọn này sẽ hiển thị sau mỗi bài đăng trong nguồn cấp dữ liệu bài đăng của bạn. Nếu sử dụng quảng cáo hoặc nội dung bổ sung từ nguồn cấp dữ liệu của bên thứ ba, thì bạn có thể nhập mã đó tại đây. Bạn cũng phải đặt tùy chọn "Cho phép nguồn cấp dữ liệu blog" thành Đầy đủ.

Đường liên kết tiêu đề và đính kèm

Phần này thêm các tùy chọn liên kết tiêu đề và liên kết đính kèm trong trình chỉnh sửa bài đăng.

 • Liên kết tiêu đề cho phép bạn đặt URL tùy chỉnh cho tiêu đề bài đăng của mình.
 • Liên kết đính kèm dùng để tạo podcast, MP3 và nội dung khác có trong bài đăng. Đây là những nội dung có thể phát trong các nguồn cấp dữ liệu như RSS và Atom.

Chung

Sử dụng Blogger thử nghiệm

Blogger thử nghiệm là phiên bản thử nghiệm của Blogger. Hãy bật tùy chọn này để thử nghiệm các tính năng mới trước khi các tính năng đó được triển khai cho tất cả người dùng Blogger.

Hồ sơ người dùng

Để quản lý hồ sơ người dùng của bạn, hãy nhấp vào đường liên kết "Hồ sơ người dùng".

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính