Quản lý các miền được đăng ký qua Blogger

Nếu đăng ký miền trong khi đăng ký Blogger, thì bạn đã từng thanh toán cho miền của mình thông qua Google Wallet. Chúng tôi từ lâu đã chuyển sang hệ thống thanh toán. Nằm trong quá trình chuyển đổi này, chúng tôi đã tạo một tài khoản Google Cloud miễn phí cho bạn.

Bạn sử dụng tài khoản này để quản lý miền của mình. Cụ thể, để quản lý các tùy chọn gia hạn và đảm bảo thông tin thanh toán của bạn luôn cập nhật, bạn phải đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google.

Cách truy cập vào các tùy chọn cài đặt tài khoản trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên mới của Google:

  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của Google.
  2. From the Admin console Home page, go to Billing.
  3. Next to your Domain Registration subscription, click Actions sau đó Access billing account.

    Bạn sẽ được yêu cầu xác minh thông tin thanh toán vào lần đầu tiên truy cập Bảng điều khiển dành cho quản trị viên của mình kể từ khi chúng tôi thiết lập tài khoản Google Cloud miễn phí cho bạn. Để biết thông tin chi tiết, hãy xem phần Xác minh thông tin thanh toán cho các gói đăng ký miền cũ.

Sau khi truy cập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, bạn sẽ thấy tên người dùng bloggeradmin@yourdomain.com hoặc apps-admin@yourdomain.com. Bạn nên đổi tên người dùng này thành tên tùy chỉnh mà bạn có thể nhớ dễ hơn, chẳng hạn như yourname@yourdomain.com.

Cách quản lý việc gia hạn và thanh toán trong tương lai:

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?