Sử dụng Analytics với Blogger

Bạn có thể sử dụng Analytics để tìm hiểu xem người đọc của bạn đến từ đâu và họ đọc gì trên blog của bạn. Tìm hiểu thêm về Analytics.

Bước 1: Đăng ký Analytics

Bước 2: Thêm tính năng theo dõi của Analytics vào Blogger

Quan trọng: Có thể mất tối đa 24 giờ để dữ liệu của bạn xuất hiện trong Analytics.

  1. Đăng nhập vào Blogger.
  2. Ở trên cùng bên trái, hãy chọn blog mà bạn muốn phân tích.
  3. Trong trình đơn ở bên trái, hãy nhấp vào phần Cài đặt.
  4. Trong phần "Cơ bản", hãy nhấp vào mục Mã thuộc tính Google Analytics.
  5. Nhập mã theo dõi Analytics của bạn.
    • Hãy nhớ nhập mã theo dõi đó ở định dạng sau: UA-XXXXX-XX.
  6. Nhấp vào phần Lưu.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?