หลักเกณฑ์สําหรับวิดีโอในแบนเนอร์

โฆษณาวิดีโอในแบนเนอร์คือครีเอทีฟโฆษณา HTML5 ที่มีโปรแกรมเล่นวิดีโอฝังอยู่ในโฆษณาแบนเนอร์แบบดิสเพลย์ ครีเอทีฟโฆษณา HTML5 คือครีเอทีฟโฆษณาแบนเนอร์ซึ่งสามารถกำหนดให้เป็นเป้าหมายได้ผ่านแบนเนอร์ในการกำหนดเป้าหมายล่วงหน้า คุณสามารถแสดงครีเอทีฟโฆษณาวิดีโอในแบนเนอร์ โดยกำหนดให้ครีเอทีฟโฆษณาแสดงรายการโฆษณา โปรดทราบว่าผู้เผยแพร่โฆษณาเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้ครีเอทีฟโฆษณาดังกล่าวแสดงในพื้นที่โฆษณาของตนหรือไม่ ครีเอทีฟโฆษณาวิดีโอในแบนเนอร์จะแสดงได้เฉพาะบนพื้นที่โฆษณาที่อนุญาตโฆษณาวิดีโอในแบนเนอร์
คุณสามารถระบุการแสดงผลที่ไม่อนุญาตโฆษณาวิดีโอในแบนเนอร์ โดยตรวจสอบว่าช่อง excluded_attribute ในคำขอราคาเสนอมีรายการ VideoType: วิดีโอในแบนเนอร์ (ผู้เผยแพร่โฆษณาบล็อกได้) หรือไม่

ประเภทวิดีโอในแบนเนอร์

ประเภทวิดีโอในแบนเนอร์ที่ใช้ได้มีดังต่อไปนี้

 • คลิกเพื่อเล่น: ครีเอทีฟโฆษณาแสดงเป็นภาพนิ่งก่อน จากนั้นวิดีโอจะเล่นเมื่อผู้ใช้คลิกครีเอทีฟโฆษณา
 • เล่นอัตโนมัติโดยไม่มีเสียง: วิดีโอจะเล่นโดยอัตโนมัติแบบไม่มีเสียงจนกระทั่งผู้ใช้คลิกครีเอทีฟโฆษณา
 • วางเมาส์เพื่อเล่น: วิดีโอจะเล่นหลังจากที่ผู้ใช้วางเมาส์เหนือครีเอทีฟโฆษณา

ข้อกำหนดด้านเนื้อหา

To run on Display & Video 360, all creatives must follow the creative content and policy guidelines.

ข้อกำหนดด้านเนื้อหา

To run on Display & Video 360, all creatives must follow the creative content and policy guidelines.

คุณสามารถอัปโหลดครีเอทีฟโฆษณาวิดีโอในแบนเนอร์ HTML5 ไปยัง Display & Video 360 ได้หากเป็นไปตามข้อกำหนดการแสดงผล HTML5 และข้อกําหนดต่อไปนี้

 • ครีเอทีฟโฆษณาต้องมีปุ่มเล่นซ้ำที่คลิกได้
 • Creatives must play inline by including the playsinline parameter. Creatives may not expand past ad unit boundaries unless initiated by the user.
 • เวลาเล่นวิดีโอรวมต้องไม่เกิน 4 นาที

ข้อกำหนดของแต่ละประเภท

การแสดงผลที่แสดงผ่าน Google Ad Manager ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดต่อไปนี้

คลิกเพื่อเล่น

ข้อกำหนดทางเทคนิค

 • ขนาดการดาวน์โหลด: โหลดเริ่มต้นที่ 40 KB, โหลดรวมทั้งหมด 2.2 MB พร้อมวิดีโอ
 • ขนาดของครีเอทีฟโฆษณา: 300 × 250 และ 336 × 280
 • สัดส่วนภาพ: แนะนำให้ใช้สัดส่วนแบบ 4:3 โดยระบบยอมรับสัดส่วนอื่นๆ เช่นกันแต่อาจมีแถบดำด้านบน-ล่างของภาพ
 • เส้นขอบ: แนะนําให้ใช้เส้นขอบคมชัดขนาด 1 พิกเซล
 • อัตราเฟรม: ขั้นต่ำ 14 เฟรมต่อวินาที (FPS) โดยแนะนําที่ 30 FPS
 • เสียง: ต้องเข้ารหัสให้มีระดับความดังน้อยกว่าหรือเท่ากับ -12 เดซิเบล
 • ภาพเคลื่อนไหว: สูงสุด 30 วินาที ภาพเปิดจะทำเป็นภาพเคลื่อนไหวไม่ได้

ข้อกำหนดสำหรับการโต้ตอบมีดังต่อไปนี้

 • เสียงและวิดีโอจะเล่นเมื่อมีผู้คลิกเล่นเท่านั้น
 • ต้องมีปุ่ม "เริ่ม" และ "หยุด" หรือปุ่ม "ปิดเสียง"
วางเมาส์เพื่อเล่น

ข้อกำหนดสำหรับการโต้ตอบมีดังต่อไปนี้

 • สําหรับการวางเมาส์เหนือโฆษณาเริ่มต้น เราจะใช้เวลา 2 วินาทีจึงจะเริ่มเล่นเสียง
 • เมื่อเมาส์ไม่ได้อยู่เหนือข้อความแล้ว เสียงจะต้องหยุดลง
 • วิดีโอจะเริ่มเล่นได้ทุกเมื่อตราบใดที่ภาพเคลื่อนไหวสั้นกว่า 30 วินาที และตรงตามข้อกำหนดด้านเสียงข้างต้น
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
false
true
true
71030
false
false